Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 
ÇEK SENET İLE AÇIK HESAP RİSKİNİN KAPATILMASI
Risk takibi işlemler bazında yapıldığın çek-senet ile açık hesap riskinin kapatılabilmesi sağlanmıştır.
Risk takibi işlemler bazında yapıldığın çek-senet ile açık hesap riskinin kapatılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için öncelikle risk bilgileri sekmesinde risk takibinin işlemler bazında yapılıyor olması gerekmektedir, 

CS-ACIK-01

Risk kontrolü işlemler bazında seçildikten sonra "Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün" kutucuğu işaretlenerek çalışmanın aktif olması sağlanır.
Bu işlem sonrasında 1000 TL satış faturası girildikten sonra 850 TL çek girişi yapılırsa cari hesaba ait açık hesap riski 150 TL olarak görülecektir.