Tiger HR v3.11.1.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.  

Uyarı: 

Tiger HR v3.11.1.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.

NOT: Versiyon geçişlerinde zamanlanmış görevlerin yeniden kurulması gerekmektedir.

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

NTHR-8408

 Tiger HR

İzin

Yıl Bazında Hakedilen/Kullanılan/Kalan İzin Bakiye Bilgilerinden Oluşan Rapor Tasarlanması Talep Ediliyor.

Ikweb/İzin/İzin Raporları/Yıl Bazlı Izin Bakiye Raporu Eklendi.

2

NTHR-8293

 Tiger HR

Performans

IKB2E'de Performans Son Onay Aşamasında "Onay" Sürecinde Gözükmüyor.

IKB2E'de Performans Son Onay Aşamasında "Onay" Sürecinde Gözükmüyordu, Düzeltildi.

3

NTHR-8229

 Tiger HR

 İzin

Ib2e/Anasayfa/Bekleyen İşlemler Ekranında Çalışan Farklı Kurumda İse Bekleyen İzin İşlemi Görünmüyor.

Ib2e/Anasayfa/Bekleyen İşlemler Ekranında Çalışan Farklı Kurumda İse Bekleyen İzin İşlemi Görünmüyordu, Düzeltildi.

4

NTHR-8228

 Tiger HR

Özlük

Ikweb/Özlük/Organizasyon Tabında Amir Farklı Kurumda İse Amir Bilgisi Görünmüyor.

Amir Farklı Kurumda İken Organizasyon Tabında Amir Bilgisinin Gelmesi Sağlandı.

5

NTHR-8219

 Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Amirden Farklı Kurumda Çalışanlar, Özlük Alanında Listelenmiyor.

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Amirden Farklı Kurumda Çalışanlar Özlük Alanında Listelenmiyordu, Düzeltildi.

6

NTHR-8218

 Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Filtreleme Yapmadan Tüm Bağlı Çalışanlar Listelenmiyor.

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Filtreleme Yapmadan Tüm Bağlı Çalışanlar Listelenmiyordu, Düzeltildi.

7

NTHR-8215

 Tiger HR

İzin

İzin Onay Şablonu Tanımlı Olmayan Süreçlerde, Çalışan ve Amir Farklı Kurumlarda İse İzin Onayı Yapılamıyor.

İzin Onay Şablonu Tanımlı Olmayan Süreçlerde, Çalışan ve Amir Farklı Kurumlarda İse İzin Onayı Yapılamıyordu, Düzeltildi.

8

NTHR-8059

 Tiger HR

Özlük

Ikweb/Özlük/Özlük Profil Raporunda İşyeri "-1 Tümü" Seçildiğinde Pasif Personeller de Dahil Ediliyor.

Özlük Profil Raporu'nda İşyeri "[-1] Tümü " Seçildiğinde Grafik Üzerindeki Rakamların Tutarlı Olması ve Pasif Personellerin Gelmemesi Sağlandı.

9

NTHR-8035

 Tiger HR

İzin

İzin Talebi Onay Sürecinde Maksimum Süre Aşımı Sonrasında Yapılacak Olan Otomatik Onay/Red İşlemleri Çalışmıyor.

İzin Talebi Onay Sürecinde Maksimum Süre Aşımı Sonrasında Yapılacak Olan Otomatik Onaylama ve Reddetme İşlemleri Çalışmıyordu, Düzeltildi.

10

NTHR-7986

 Tiger HR

İzin

BP/İzin Yönetimi/İzin Tanımları Ekranında Yer Alan En Az/En Fazla Süre ve Toplam Üst Süre Bilgileri 0(Sıfır) İse Süre Kontrolü Yapılmaması Talep Ediliyor.

En Az/En Fazla Süre ve Toplam Üst Süre Bilgileri 0(Sıfır) Olarak Tanımlı Olduğunda 0 (Sıfır)'ın Dikkate Alınmaması Sağlandı.

11

NTHR-7969

 Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Talebi Eklerken BordroPlus İzin Tanımında Belirtilen Toplam Üst Sınır Kontrolü Her Personelde Doğru Çalışmıyor.

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Talebi Eklerken BordroPlus İzin Tanımında Belirtilen Toplam Üst Sınır Kontrolü Her Personelde Doğru Çalışmıyordu, Düzeltildi.

12

NTHR-7838

 Tiger HR

Araçlar

Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/Yeni Kullanıcı Mailinde E-Posta İçerik Adı ve E-Posta Başlığı Alanları Çalışmıyor.

Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/Yeni Kullanıcı Mailinde E-Posta İçerik Adı ve E-Posta Başlığı Alanları Çalışmıyordu, Düzeltildi.

13

NTHR-7831

 Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

İşten çıkışı Yapılmış Olan Personelin İzin Talepleri, Amirde Bağlı Personel İzin Taleplerinde Görünmeye Devam Ediyor.

IKB2E Üzerinde Amirin İşten Çıkmış Personele Ait "Bekliyor" Durumundaki İzin Taleplerini Görmemesi Sağlandı.

14

NTHR-7807

 Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/Bekleyen İzin İşlemleri/Onaylı Kullanımlar Tabında "Seçilenlerin Kullanım Onayını İptal Et" Butonu Çalışmıyor.

Ikb2e/İzin İşlemleri/Bekleyen İzin İşlemleri/Onaylı Kullanımlar Tabında "Seçilenlerin Kullanım Onayını İptal Et" Butonu Çalışmıyordu, Düzeltildi.

15

NTHR-7792

 Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Şemasında Pozisyonu Değiştirilmiş Olan Personel, Pozisyondaki Eski Çalışanın Talep Ettiği Güncel İzinleri ve İzin Planlarını Görüntüleyebiliyor.

Organizasyon Şemasında Pozisyonu Değiştirilmiş Olan Personel, Pozisyondaki Eski Çalışanın Talep Ettiği Güncel İzinleri ve İzin Planlarını İzin Gant Şeması Ekranından Görüntüleyebiliyordu, Düzeltildi.

16

NTHR-7720

 Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Özlük Aranırken Farklı Seviyedeki Çalışanlar Listelenmiyor.

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında Özlük Aranırken Farklı Seviyedeki Çalışanlar Listelenmiyordu, Düzeltildi.

17

NTHR-7713

 Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

B2E'de "Organizasyon Şeması kimden başlasın ?" Parametresi Kendisinden/Üst Amirinden Seçili Olduğunda Ikb2e/Organizasyon Şemasında Önce Full Şemayı Açıp Sonra Parametereye Göre Kısıt Getiriyor.

"Organizasyon Şeması kimden başlasın ?" Parametresinin Organizasyon Şeması İlk Açıldığında Doğru Çalışması Sağlandı.

18

NTHR-7691

 Tiger HR

 

TigerHr'a Giriş Yapılırken Java Kullanılmaması Talep Ediliyor.

TigerHr'a Giriş yapılırken Java Kullanılmaması Sağlandı.

19

NTHR-7641

 Tiger HR

İzin

İzin/Bekleyen İzin İşlemleri/Reddedilmişler/"Seçilen Kayıtlar İçin Reddi Geri Al" Butonu Çalışmıyor

IKWEB/İzin/Bekleyen İzin İşlemleri/ Reddedilmişler ve Ikb2e/İzin İşlemleri/Bekleyen İzin İşlemleri sekmesinde "Seçilen Kayıtlar İçin Reddi Geri Al" Butonu Çalışmıyordu, Hata Giderildi.

20

NTHR-7110

 Tiger HR

İzin

B2E'den İzin Talep Edildiğinde Amir Onayı Var İse İzin Günlerinde Güncelleme Yapılmaması Talep Ediliyor.

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/İzin Ayarları/"Amir Onayı 'Kabul Edildi' Olan İzin Taleplerinin, B2E'den İzin Günleri Güncellenemesin" Parametresi Eklendi.

21

NTHR-6586

 Tiger HR

Performans

Performans Sürecinde Değerlendiriciler İçin Sıra Tanımlanabilmesi Talep Ediliyor.

Ikweb/Performans/Şablon Tanımları/Değerlendirici Tabına Sıra No Bilgisi Eklendi. Değerlendiriciler İçin Sıra Tanımlanması ve İlk Sıradaki Değerlendirmeyi Tamamlamadan İkinci Sıradaki Değerlendiricinin İşlem Yapamaması Sağlandı. Aynı Sıra No Verilerek Değerlendiricilerin Aynı Anda Değerlendirme Yapabilmesi Sağlandı.

 

Saygılarımızla,

 

Logo Yazılım