Tiger HR v3.11.0.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.  

Uyarı: 

Tiger HR v3.11.0.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.

NOT: Versiyon geçişlerinde zamanlanmış görevlerin yeniden kurulması gerekmektedir.

 

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

NTHR-7967

Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Talebi/Bağlı Personel İzin Talebi Ekranında Amir, Farklı Kurumda Çalışanlar İçin İzin Talep Edemiyor.

Amirin Farklı Kurumdaki Çalışanlar İçin İzin Talebinde Bulunabilmesi Sağlandı.

2

NTHR-7637

Tiger HR

Çalışan Portalı

Ikb2e'de Bordro Gösteriminde Süre Kısıtı Belirlenebilmesi İsteniyor.

Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/B2E/"Bordro Zarfı Gösterim Süresi (dk)" Parametresi Eklendi. Kullanıcılar B2E'den Online Bordro Zarfı Görüntülediğinde Uygulamadan Otomatik Çıkış İçin Kalan Sürenin Ekranda Geri Sayım Olarak Gösterilmesi ve Belirtilen Süre Sonunda Kullanıcının Sistemden Otomatik Çıkış Yapması Sağlandı.

3

NTHR-7582

Tiger HR

Avans

BordroPlus'a Aktarılmış Olan Bir Avans Kaydı BordroPlus Tarafında Silindiğinde Kayıt TigerHr'da Görünmeye Devam Etmektedir.

BordroPlus'a Aktarımı Yapılmış Olan Avans Talebi, Bordro Plus tarafında Çıkartıldığında TigerHR Maaş Avansı Talebi Ekranında Durumu "Gerçekleşti" Olarak Görünmeye Devam Ediyordu. BordroPlus'ta Çıkartılmış Olan Talep Durumunun "İptal Edildi" Olarak Güncellenmesi Sağlandı.

4

NTHR-7581

Tiger HR

İzin

Onay Şablonu Kullanılan İzin Sürecinde; Çalışan, Amirinin Onaylamış Olduğu İznini B2E Portalından İptal Ettiğinde Amire ya da Ik Yöneticisine Bilgilendirme Maili Gönderilmesi Talep Ediliyor.

Çalışan, Amirinin Onaylamış Olduğu İznini B2E Portalından İptal Ettiğinde Amire ya da Ik Yöneticisine "Onaylannmış İzin Talebi İptali" Maili Gitmesi Sağlandı.

5

NTHR-7580

Tiger HR

Eğitim

Aynı Gün/Tarih/Saat/Yerde İki Ayrı Eğitim Planı ya da Gerçekleşen Eğitim Kaydı Girildiğinde Çakışma Kontrolü Yapılması Talep Ediliyor.

Aynı Gün/Tarih/Saat ve Yerde İki Ayrı Eğitim Planı ya da Gerçekleşen Eğitim Kaydı Girilip; Her İki Eğitime de Aynı Katılımcı Eklenmek İstendiğinde Uyarı Verilmesi Sağlandı.

6

NTHR-7577

Tiger HR

İzin

Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/İzin/İzin Defteri Tanımında Kıdem Alanı Doğru Değerler Gelmiyor.

BordroPlus/Ayarlar/Parametreler/Bordro Parametreleri'nde Belirtilen Hesaplama Parametresine Göre Kıdem Hesaplanarak İzin Defteri Tablosundaki "kıdem" Kolonuna Getirilmesi Sağlandı.

7

NTHR-7528

Tiger HR

İzin

Ikweb/İzin/Talep Formu Basım Tasarımı Ekranına Personel TC Kimlik No Değişkeni Eklenmesi Talep Ediliyor.

İzin - İzin Talep Formu Basım Tasarımı - Kimlik Bilgileri altına TC Kimlik No Değişkeni Eklendi.

8

NTHR-7521

Tiger HR

İzin

Ikweb/İzin/Talep Formu Basım Tasarımı/Personeller Parametrelerinde 3 Adet Amir Bilgisi Görünüyor.

İzin Talep Formu Basım Tasarımı Yapılırken Parametrelerde 3 adet Amir Parametresi Listeleniyordu. Parametre Sayısı Bir Adete Düşürüldü ve Doğru Değer Gelmesi Sağlandı.

9

NTHR-7259

Tiger HR

Eğitim

Eğitim Bazlı "Talep B2E'de Görünsün/Görünmesin" Ayrımı Yapılabilmesi Talep Ediliyor.

Eğitim Tanımlarına Eklenen "Talep Edilebilir" Parametresi ile Talepte Bulunulabilecek Eğitimler Seçilebilir Hale Getirildi.

10

NTHR-7205

Tiger HR

İzin

Ikweb/İzin/Bekleyen İzin İşlemleri Ekranında Onayda Bekleyen İzinlerin Görüntülenmesi Talep Ediliyor.

Ikweb/İzin/Bekleyen İzin İşlemleri Ekranına "Onayda Bekleyen İzinler" Seçeneği Eklendi.

11

NTHR-7115

Tiger HR

Kurulum

Logo IK'da Başvuru Kayıtları Olan Datada, TigerHr Kurulumda Hata Alınıyor.

Başvuru Kayıtları (LH_001_PERSON tablosunda TYP=3) Olan Datalarda Kurulum Yapılabilmesi Sağlandı.

12

NTHR-7114

Tiger HR

Özlük

Özlük Listesinde Hata Alınıyor.

Kurum Değişikliği Yapılan Bir Çalışanın Özlük Kartında İşletmeye Özel Tanımlı Servis Güzergah Kaydı Olduğunda Özlük Listesinde Hata Alınıyordu. Çalışanın Kurumu Değiştirildikten Sonra Önceki Kurumuna Ait İşletmeye Özel Tanımlı Servis Güzergah Kaydının Özlük Kartından Silinmesi Sağlanarak Hata Düzeltildi.

13

NTHR-7113

Tiger HR

İzin

İzin Onay/Red İşlemlerinin Mail İçerisinden Yapılabilmesi Talep Ediliyor.

Çalışanların İzin Onay/Red İşlemlerinin Mail İçerisinden Yapılabilmesi Sağlandı.

14

NTHR-7109

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Şemasında "Pozisyonu Düzenle" Butonuna Tıklandığında "id to load is required for loadingParameter name: entityId" Hatası Alınıyor.

Organizasyon Şemasında "Pozisyonu Düzenle" Butonuna Tıklandığında "id to load is required for loadingParameter name: entityId" Hatası Alınıyordu. Hatanın Datada Oluşan Şemadaki Boş Pozisyon Bilgisinden Kaynaklandığı Tespit Edildi ve Hata Düzeltildi.

15

NTHR-7108

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmişlere Muvafakatname Eklenebilmesi ve Aday Onaylamadan Özgeçmişin Kaydedilmemesi Talep Ediliyor.

Ikweb/Sistem Ayarları/İşe Alım Ayarları Ekranına Muvafakatname Bilgileri'nin Eklenebileceği Alan Eklendi. IKRecruit'e Üye Olunurken Metnin Görüntülenebilir Olması Sağlandı.

16

NTHR-7107

Tiger HR

İşe Alım

Ikrecruit'te İçerik Tanımlı Olmamasına Rağmen "Devamını Oku" İbaresinin Görünüyor.

IKRecruit'de İçerik Alanında 1000 Karakter Sonrasında "Devamını oku" Seçeneğinin Gelmesi Sağlandı.

17

NTHR-7106

Tiger HR

İşe Alım

Ikrecruit'te " İş Fırsatlarından yararlanmak için şimdi özgeçmişinizi oluşturun." İfadesinin Kaldırılması Talep Ediliyor.

Ikrecruit'te " İş Fırsatlarından yararlanmak için şimdi özgeçmişinizi oluşturun." İfadesinin, Özgeçmiş Oluşturunca Ekrana Gelmemesi Sağlandı.

18

NTHR-7105

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmiş Oluşturmada Kaydet Butonunun Altta Olması Talep Ediliyor.

Özgeçmiş Kaydet - Ön İzleme - Ayarlar Butonlarının Sayfanın Altında Gelmesi Sağlandı.

19

NTHR-7082

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmiş/Özel Durum Alanında Yer Alan "Engelli Mi" Alan Adının "Engellilik Durumu" Olarak Değiştirilmesi Talep Ediliyor.

Özgeçmiş/Özel Durum Alanında Yer Alan "Engelli Mi" Alan İfadesi "Engellilik Durumu" Olarak Değiştirildi.

20

NTHR-6952

Tiger HR

İşe Alım

Ikweb/İşe Alım/Özgeçmiş Oluşturma/Ayarlar/Eğitim Listesi Alanından İlköğretim Bilgilerinin de Girilebilir Olması Talep Ediliyor.

Ikweb/İşe Alım/Özgeçmiş Oluşturma/Ayarlar/Eğitim Listesi Alanına İlköğretim Bilgileri Eklendi.

21

NTHR-6951

Tiger HR

İşe Alım

Ikweb/İşe Alım/Özgeçmiş Oluşturma/Ayarlar'da Yer Alan "Eğitim Listesi" Menü Başlığı Özgeçmiş Oluştururken Görünmüyor.

Ikweb/İşe Alım/Özgeçmiş Oluşturma/Ayarlar'da Yer Alan "Eğitim Listesi" Menü Başlığı Özgeçmiş Oluştururken Görünmüyordı, Düzeltildi.

22

NTHR-6950

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmişe Eklenen Dinamik Alanları Yanlış Özgeçmiş Başlığı Altında Görünüyor.

Dinamik Alanlardan Eklenen "CV_Diğer Bilgiler ve CV_Beklentiler " Alanlarına Değer Getirilmesi Sağlandı.

23

NTHR-6949

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmişe Eklenen Dinamik Alanlar Yanyana Sıralanıyor.

Özgeçmişe Eklenen Dinamik Alanların, Satırın Bittiği Yerde Bir Alt Satıra Geçmesi ve Ekrana Göre Dizayn Edilebilmesi Sağlandı.

24

NTHR-6859

Tiger HR

Özlük

Ikweb/Özlük/Özlük Listesi Menüsünde Özlüklerin Sicil No'ya Göre Sıralı Listelenmesi Talep Ediliyor.

Ikweb/Özlük/Özlük Listesi Menüsünde Özlüklerin Sicil No'ya Göre Sıralı Listelenmesi Sağlandı.

25

NTHR-6856

Tiger HR

Tanımlamalar

Ikweb/Tanımlamalar/Onay/Onay Şablon Tanımı/"Onay Hatırlatıcı Mail Ne kadar Süre Önce Gönderilsin?" Parametresinde Gün/Saat Bilgisinin Seçilebilir Olması Talep Ediliyor.

Ikweb/Tanımlamalar/Onay/Onay Şablon Tanımı/"Onay Hatırlatıcı Mail Ne kadar Süre Önce Gönderilsin?" Parametresinde Gün/Saat Bilgisinin Seçilebilmesi Sağlandı.

26

NTHR-6705

Tiger HR

İzin

Yarım Saatlik İzin Talebi Girişinde Bulunulabilmesi Talep Ediliyor.

Yarım Saatlik İzin Talebi Girişi Yapılabilmesi Sağlandı.

27

NTHR-6682

Tiger HR

İzin

Ikb2e/İzin İşlemleri/İzin Talebi/Bağlı Personel İzin Talebi Ekranında Çalışan İçin Girilen İzin Durumunun Amir Onaylı Olması Talep Ediliyor.

İlk Onay Adımı Amir Olan Onay Şablonunda, Bağlı Personel İzin Talepleri Sekmesinden Girilen İzinlerin, Onaylı Duruma Gelmesi ve Bağlı Personel İzin Kayıtları Sekmesinde Kabul ve Reddedilen İzinlerde Görüntülenmesi Sağlandı.

28

NTHR-6618

Tiger HR

Özlük

IKB2E'de Active Directory Özelliği ile Login Olunduğunda Kullanıcı Şifresinin Sorulması İsteniyor.

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/B2e/"Active Directory ile Login Olunduğunda Kullanıcı Şifresi Sorulsun" Parametresi Eklendi. Bordro Zarfı Gösteriminde Domain Kullanıcı Adı ve Şifrenin Sorgulanması Sağlandı.

29

NTHR-6593

Tiger HR

Tanımlamalar

Ikweb/Tanımlamalar/Genel/Doküman Grup Tanımlamasına "Tüm İşletmelerde Ortak" Parametresi Eklenmesi Talep Ediliyor.

Doküman Grup Tanımlamasında "Tüm İşletmelerde Ortak" Parametresi Eklendi.

30

NTHR-6566

Tiger HR

Özlük

Ikweb/Özlük/Evrak Sekmesinde "Doküman Grup" Bilgisine Göre Klasörleme Yapılması Talep Ediliyor.

Evrakların Doküman Gruplarına Göre Farklı Sekmeler Altında Gruplanabilmesi ve İlgili Sekmeler Altından İzlenebilmesi Sağlandı.

31

NTHR-6526

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Şemasına Ataması Yapılmamış Kişilere, Ikb2e'den Talepte Bulunurken Uyarı Verilmesi İsteniyor.

Organizasyon Şemasında Ataması Bulunmayan Bir Personel Talepte Bulunduğunda "Organizasyon Şeması Atamanız Yapılmamıştır. Talep İşlemlerinizi Gerçekleştiremezsiniz. Lütfen IK ile İletişime Geçiniz" Uyarısı Eklendi.

32

NTHR-6362

Tiger HR

İzin

İzin Talep ve Onay Ekranlarındaki "İzin Nedeni" ve "İzin Neden Kodu" Alanlarına Tanımlama Yapılabilmesi Talep Ediliyor.

BordroPlus entegrasyonu bulunan TigerHr kurulumlarında "İzin Tanımı" ekranı yeni "İzin Tanımı" eklenmesine izin verilmeden açıldı. Sadece izin nedenlerinin eklenebilmesi, değiştirilebilmesi ve silinebilmesine imkan sağlandı. İzin talebi ekranında izin nedeni alanı aktif hale getirildi.

33

NTHR-6345

Tiger HR

Özlük

BordroPlus/Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri/Sözleşme Şekli ve Sözleşme Bitiş Tarihi Bilgisini Alanlarının Ikweb'e Eklenmesi Talep Ediliyor.

BordroPlus/Sicil Kartı/Çalışma Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Sözleşme Şekli ve Sözleşme Bitiş Tarihi alanlarının TigerHr/Özlük'te "Sözleşme Tip ve Sözleşme Bitiş Tarihi" Olarak Gelmesi Sağlandı.

34

NTHR-6332

Tiger HR

Araçlar

Ikweb/Araçlar/Zamanlanmış Görevler/Görev Tanımları Ekranında Mutlu Günler Bilgilendirme Mailinin Sadece IK Yöneticisine İletilmesi İsteniyor.

Zamanlanmış Görevler/Mutlu Günler Ekranına "Sadece IK Yöneticisine Gönderilsin" Seçimi Eklendi.

35

NTHR-6126

Tiger HR

İşe Alım

İşe Alım Talebi Formuna Dinamik Alan Eklenmesi Talep Ediliyor.

İşe Alım Talebi Formuna Dinamik Alan Eklenması Sağlandı.

36

NTHR-6044

Tiger HR

İşe Alım

Özgeçmiş/İletişim Bilgileri/Ev Kasaba-Ev Yer İsimlerinin Güncellenmesi Talep Ediliyor.

İletişim Bilgileri/Ev Kasaba-Ev Yer İsimleri İl -İlçe -Semt Olarak Güncellendi.

37

NTHR-5461

Tiger HR

Performans

Performans/Ana Ara Dönem/Değerlendirilecekler/Toplu Kişi Ekleme Ekranında Şablon Seçmeden Kaydetme İşlemi Yapılmaması Talep Ediliyor.

Sistem Ayarları/Performans Parametrelerine Eklenilen "Değerlendirilecek Kişi Atamasında Şablon Seçimi Zorunlu Olsun " Parametresi İse Şablon Seçimi Yapılmadan Kaydetme İşleminin Yapılmaması Sağlandı.

38

NTHR-4703

Tiger HR

Çalışan Portalı

IKB2E/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranından İzinlere Onay Verilebilmesi Talep Ediliyor.

Amirin İzin Gant Şemasındaki İzinleri Tıklayarak İşlemYapabilmesi Sağlandı.

39

NTHR-3814

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Şemasında Yapılan Taşıma İşleminde Zaman İzi Takibi Yapılması İsteniyor.

Pozisyon Taşıma İşlemlerinde Kişinin Pozisyon Geçmişi Takibinin Yapılabilmesi Sağlandı.

 

Saygılarımızla,

 

Logo Yazılım