Tiger HR v3.9.0.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.  

Uyarı: 

Tiger HR v3.9.0.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.

Sürüm Maddeleri:

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

NTHR-4003

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

B2E/Organizasyon Şeması Ekranında 7 ve Üstü Seviyelerdeki Çalışanlarda Şema Gösteriminde Hata Alınıyor.

7 ve üstü Seviyelerdeki Çalışanlarda Organizasyon Şeması Gösteriminde Hata Alınıyordu, Düzeltildi.

2

NTHR-4515

Tiger HR

İzin

B2E/izinli Olanlar Alanında, İzin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Saatlik İzinlerde Yanlış Geliyor.

B2E/izinli Olanlar Alanında, İzin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Saatlik İzinlerde Yanlış Geliyordu, Düzeltildi.

4

NTHR-4839

Tiger HR

Anket

Anket Uygula Ekranında Özlüklerden "Anketi Değerlendiren" Kişi Seçip, Bu Bilginin Raporlanabilmesi

Anket/Anketi Uygula Ekranına "Değerlendiren" Bilgisi Özlüklerden Seçim Yapılabilecek Şekilde Eklendi. "Anket Atanan Çalışanlar" Raporuna "DEGERLEYENOZLUKID" ve "ANKETDEGERLEYEN" Kolonları Eklenip Raporlanabilir Olması Sağlandı.

5

NTHR-4842

Tiger HR

Eğitim

Özlük/Eğitim Tabında Eğitmenlerin Görüntülenmesi

Ikweb/Özlük/Eğitim Tabında "Eğitmen" Bilgisinin Browserda Görünür Olması Sağlandı.

6

NTHR-4934

Tiger HR

Özlük

Aktif/Pasif Özlük Arama Alanında "Sgk Numarası" ve "TC Kimlik No" Bilgilerinin Görünmesi

Ikweb/Özlük Listesi/Özlük Ekranında Sağ Üst Tarafta Yer Alan Arama Butonu İle İşlem Yapıldığında, Özlüklerin "Sgk Numarası" ve "TC Kimlik No" Bilgilerinin Gelmesi Sağlandı.

7

NTHR-5133

Tiger HR

Araçlar

Ikweb/Araçlar/Firma Takviminde Yarım Günlük Resmi Tatil Tanımlanması

BordroPlus Entegrasyonsuz TigerHr'a, Ikweb/Araçlar/Firma Takvimi Ekranında Yarım Günlük Resmi Tatil Tanımlama Özelliği Eklendi.

8

NTHR-5379

Tiger HR

B2E

B2E'ye Eklenen Evraklar Office Uygulamalarına Ait ise (docx,xslx gibi) Görüntülenirken Hata Alınıyor.

B2E'ye Eklenen Office (doc, docx, xsl, xslx) Dosyaların Görüntülenebilmesi Sağlandı.

9

NTHR-5462

Tiger HR

Performans

Performans Değerlendirmesinde Amirin Değerlendireceği Personelin Girmiş Olduğu Değerlendirme Notlarını ve Skalasını Görüntülemesi

“Değerlendirme Girişi"sürecinde, Amir Değerlendirme Formuna Girdiği Zaman Değerlendireceği Personelin Girmiş Olduğu Değerlendirme Notlarını Ve Skalasını Görmesi Parametrik Hale Getirildi. Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Performans Ayarları/"Amir değerlendireceği kişinin değerlendirme notlarını görsün" Parametresine Bağlı Olarak Görüntülenmesi Sağlandı.

10

NTHR-5617

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Şemasında Çalışanların Tek Bir Pozisyon Kutusu İçerisinde Alt Alta Gösterilmesi

Organizasyon Şemasında Pozisyon/Birim/Departman Bilgileri Aynı Olan Çalışanların Ortak Bir Pozisyon Kutusu İçerisinde Gösterilmesi Sağlandı. Organizasyon Şemasındaki Filtrelere ' Alt kademelerdeki çalışanları gruplayarak göster ' Seçimi Eklendi.

11

NTHR-5970

Tiger HR

Özlük

Özlük/Genel Tabının Altındaki "SSK Numarası" İfadesinin "SGK Numarası" Olarak Değiştirilmesi

Özlük/Genel Tabının Altındaki "SSK Numarası" İfadesi "SGK Numarası" Olarak Değiştirildi.

12

NTHR-5979

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

Aktif Organizasyon Şemasında "Bağlı çalışanları da taşı" Parametresi Seçilerek Taşıma Yapıldığında Özlüğün Amir Bilgisi Güncellenmiyor.

Aktif Organizasyon Şemasında "Bağlı çalışanları da taşı" Parametresi Seçilerek Taşıma Yapıldığında Özlüğün Amir Bilgisi Güncellenmiyordu, Düzeltildi.

13

NTHR-5994

Tiger HR

Araçlar

E-posta Sunucu Ayarlarının Test Edilebilmesi

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/E-Posta Sunucu Ayarlarına Eklenen "Test Et" Butonu ile; Ekranda Girilmiş Olan Smtp Ayarlarına Göre; From,To,Cc,Bcc Bilgilerinin Tamamının Test Edilebilmesi Sağlandı.

14

NTHR-6093

Tiger HR

İşe Alım

Onay Bekleyen İşe Alım Talepleri IKB2E/Bekleyen İşlemler/İzin İşlemleri Başlığı Altında Görünüyor.

Onay Bekleyen "İşe Alım Talepleri" IKB2E/Bekleyen İşlemler/İzin İşlemleri Başlığı Altında Görünüyordu. IKB2E/Bekleyen İşlemler/İzin İşlemleri Altında Sadece İzin Talepleri ile İlgili İşlemlerin Gelmesi Sağlandı.

15

NTHR-6125

Tiger HR

İşe Alım

İşe Alım Talebi Formunda "İş Tecrübesi" Parametresi Çalışmıyor.

B2E'de "İşe Alım Talebi" formunda "İş Tecrübesi" Parametresi Çalışmıyordu. "İşe Alım Talebi" Formundaki Bilgilerin Parametreye Uygun Gelmesi Sağlandı.

16

NTHR-6151

Tiger HR

İşçi Sağlığı

Ikweb/İşçi Sağlığı/Periyodik Muayene PDF'e Alındığında Sorulara Verilen Cevaplarda Kayma Oluyor.

Ikweb/İşçi Sağlığı/Periyodik Muayene PDF'e Alındığında Sorulara Verilen Cevaplarda Kayma Oluyordu, Düzeltildi.

17

NTHR-6181

Tiger HR

Performans

Performans Değerlendirme İşleminin Skala ve Puan Üzerinden Yapılabilmesi

Ikweb/Performans/Ana Dönem Tanımlamasında , Puanlı Değerlendirme Seçildiğinde "Sonuç Puanını Skala ile Göster" Seçeneği Eklendi.

18

NTHR-6189

Tiger HR

İşe Alım

Ikweb/İşe Alım/Görüşme/Baglı Görüşme Eklendiğinde TBLCVGRSM Tablosunda BAGLIGORUSME_NO Kolonuna Veri Gelmiyor.

Ikweb/İşe Alım/Görüşme/Baglı Görüşme Eklendiğinde TBLCVGRSM Tablosunda BAGLIGORUSME_NO Kolonuna Veri Gelmiyordu, Hata Giderildi.

19

NTHR-6191

Tiger HR

İşe Alım

Ikweb/İşe Alım/Aday Veritabanında Arama/İşe Al Butonu ile İşlem Yapıldığında BordroPlus'ta Sicilin İşe Giriş Tarihi Boş Geliyor.

Ikweb/İşe Alım/Aday Veritabanında Arama/İşe Al Butonu ile İşlem Yapıldığında BordroPlus'ta Sicilin İşe Giriş Tarihinin Gelmesi Sağlandı.

20

NTHR-6204

Tiger HR

İzin

Ikweb/İzin/Talep Formu Basım Tasarımı Alanındaki Bazı Değişkenler Çalışmıyor.

Ikweb/İzin/Talep Formu Basım Tasarımı Alanındaki Bazı Değişkenler Çalışmıyordu, Düzeltildi.

21

NTHR-6323

Tiger HR

Performans

Hedef Grup Bazlı Değerlendirici ve Değerlendirici Ağırlıklarının Belirlenebilmesi

Performans Şablon Tanımlarında Hedef Grup Tabının Altına , "Değerlendiriciler " Sekmesi Eklendi. Eklenen Yeni Sekme ile Hedef Grup Bazında, Farklı Değerlendiriciler ve Farklı Ağırlıklar ile Değerlendirici Tanımı Yapılabilmesi Sağlandı.

22

NTHR-6370

Tiger HR

İzin

B2E/İzin Talebi/Bağlı Personel İzin Talebi Ekranından İzin Talebinde Bulunulduğunda "Onay" Ekranına Düşmüyor.

B2E/İzin Talebi/Bağlı Personel İzin Talebi Ekranından İzin Talebinde Bulunulduğunda "Onay" Ekranına Düşmüyordu, Düzeltildi.

23

NTHR-7054

Tiger HR

Organizasyon Yönetimi

BP’den Kurum Değişikliği Yapıldığında Atandığı Yeni Kurumda Organizasyon Şemasında Bölüm/Birim Değişikliği Yapılmasına İzin Verilmiyor.

BP’den Kurum Değişikliği Yapıldığında Atandığı Yeni Kurumda Organizasyon Şemasında Bölüm/Birim Değişikliği Yapılmasına İzin Verilmiyordu, Düzeltildi.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım