TigerHR v3.3.0.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.  

Uyarı: 

TigerHR v3.3.0.0  versiyonu  BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır. 

Sürüm Maddeleri  

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 NTHR-3445    
Anket-Anket Sorularına tanımlanan alt sorunlar listelenmiyor.
Anket listesindeki soruya alt soru eklendiğinde kaç tane alt soru olduğu ve anketi uygula ile anket içeriğinde alt soruların gelmesi sağlanmıştır.
2 NTHR-3444    
Anket modülünde anket soruları üzerinde düzeltme ve silme yapılamıyor
Anket soruları üzerinde sağ tuş Düzenle ve Sil seçenekleri ile işlemlerin yapılabilmesi sağlandı.
3 NTHR-3383    
Eğitim Kayıtlarının İptal edilebilmeli.
Eğitim Plan düzenleme ekranına Eğitim Planının İptal edilmesi için bir özellik eklenmiştir. Açılan ekrandan iptal nedeni girilebilmektedir. İptal edilmiş bir eğitime girildiğinde iptal nedeni ekranda görüntülenmektedir. Ayrıca iptal edilen bir eğitimin iptali geri alınabilir. İptal edilen eğitimler; eğitim planı listesine gelmez, gerçekleşen eğitimdeki plandan getir rehberine doğrudan gelmez. Seçimli olarak getirilebilir.
4 NTHR-3273    
TigerHR / NetHR - Yeni Eğitim Planlama ekranında Talepten getir seçildikten sonra "Eğitim Talebi" /Rehber butonuna basılınca ekran açılamıyor.
TigerHR / NetHR - Yeni Eğitim Planlama ekranında Talepten getir seçildikten sonra "Eğitim Talebi" /Rehber butonuna basılınca pencere açılamıyordur, düzeltildi.
5 NTHR-3191    
WEBIK- Kullanıcıalrın Yetkiye Bağlı Olarak Pasif Çalışanları Listeleyebilmeli.
Kullanıcıalrın Yetkiye Bağlı Olarak Pasif Çalışanları Listeleyebilmesi sağlandı.
6 NTHR-3190    
Özlük özet arama ve özlük listesinde, özlük kayıt girişinde işe alma işlemi yapılmamış kayıtların da görülebilmei.
Yetki grubunda bulunmayan kullanıcılar; giriş yaptıkları işletmedeki aktif, pasif ve ataması yapılmamış tüm özlükleri görüntüleyebilmesi sağlandı.
7 NTHR-3096    
TigerHr-Tanımlamalar/Genel Tanımlar /Kontrol Listesine eklenen kayıt silinirken hata alınıyor.
 
8 NTHR-3051    
B2E Portalında, çalışan aldığı eğitimleri görüntüleyebilmeli
B2E portalında Kişisel Bilgiler menusu altına Eğitim bilgileri menusu eklendi. Katıldığım eğitimler tabi altında çalılşanın aldığı eğitimler görüntülenmektedir.
9 NTHR-3042    
Bir iç eğitmenin vereceği eğitimleri kendi portalı üzerinden de görüntüleyebilmesi.
* Eğitim tanımlarından eğitmenlere eklenen kişi için IKB2E kullanıcısı oluşturulur. * IKB2E'ye login olunduğunda Kişisel Bilgiler/Eğitim Bilgileri/Vereceğim Eğitimler tabında eğitmenin vereceği eğitimler listelenir. * Eğitim Planı üzerinde yapılan Değişiklik/Güncelleme işlemleri IKB2E Vereceğim Eğitimler tabında eğitim listesine yansır.
10 NTHR-3040    
Kişilere atanmış olan eğitimleri hatırlatma mailinin yanı sıra B2E Portalı üzerinden görebilmeli, kişi hangi eğitimlere gideceğini bu portal üzerinden takip edebilmeli.
B2E de Kişisel Bilgiler menüsü altına Eğitim Bilgileri sekmesi eklendi. Bu sekmeye tıklandığında Katılacağım eğitimler tabında kişinin planlanmış ama henüz gerçekleşmemiş eğitimleri görünmektedir.
11 NTHR-3038    
Personel Özlük ekranında performans ile ilgili bir bölüm yok. Performans değerleme yapıldıktan sonra hr uzmanlarının da özlükten performans sonuçlarına ulaşması gerekebiliyor. Bu yüzden değerleme sonucu yada değerleme formunun özlük üzerinden görüntülenme
Madde kapsamında özlük ekranına "Performans" tabı eklendi. Bu ekranda kişinin dahil olduğu performans süreçleri ile ilgili bilgiler getirildi. Ayarlar > Sistem ayarları Özlük Ayarları altına "Özlük ekranında Performans bilgilerini göster" ayarı eklendi.Performans tabı bu ayar seçili olduğu durumda açılır.
12 NTHR-2928    
Kullanıcıya gelen şifre ile personel ve temelsete giriş yapabiliyor. Eğer eşleşmesi yapılmış bir kullanıcı ise eski şifresini kullanabilmelidir.
Ayarlar> Sistem Ayarları > Şirket Ayarları altına "Kullanıcı Eşlemede Yeni Şifre Oluştur " parametresi eklenmiştir. Eğer bu parametre seçili değilse kullanıcı eşleme işleminden sonra kullanıcı eski şifresini kullanarak uygulamaya giriş yapabilcektir, yeni şifre maili gönderilmeyecektir.
13 NTHR-2881    
Görüşme ekranında özgeçmiş rehberinde sadece özgeçmiş ismini getiriyor, aynı rehberde cv de yeralan ad ve soyad bilgisinin de gelmeli
Menüden İşe Alım -> Görüşme -> Yeni Ekle ile açılan ekrandaki; özgeçmiş seçmi yanındaki büyütece tıklandığında (Rehber) açılan ekrana(liste olarak açılan popup'a) adayın adı ve soyadı eklenmelidir.
14 NTHR-2878    
İşletme Bazında Şirket İsmi Tanımlanabilmeli.
Araçlar – ayarlar -> sistem ayarlarında; Şirket kısmında Şirket Adı işletmeye bağlı olarak değiştirildi. Şirket Adına, giriş yapılan işletme adı yazılıp kaydedildikten sonra organizasyon şemasındaki senaryosu aktif olan şemada otomatik olarak işletme adı verilecektir. Böylelikle organizasyon şemasında her işletmenin adı farklı gözükecektir.
15 NTHR-2850    
Pasif Senaryoda, Pozisyonlara Kişi Ataması Yaparken Aaçılan Rehberde Aktif/Pasif Çalışan Filtresi Olmalı.
Organizasyon Şeması -> Şemayı Düzenle -> Yeni Pozisyon Ekle dedikten sonra "Çoklu Ekleme" seçilince beliren özlük lookup'ına aktif-pasif filtresi eklendi.
16 NTHR-2763    
TigerHr- IKRecruit/ Özgeçmişim/Genel sayfasında "Şehir" alanına yeni şehir eklenirken hata alınıyor.
TigerHr- IKRecruit/ Özgeçmişim/Genel sayfasında "Şehir" alanına yeni şehir eklenirken hata alınıyordu, düzeltildi.
17 NTHR-2584    
NetHr-İzin/İzin Birleştirme sayfasında saatlik izinler listeye gelmiyor.
NetHr-İzin/İzin Birleştirme sayfasında saatlik izinlerin listelenmesi sağlandı.
18 NTHR-2547    
Organizasyon şeması coğrafik ve organizasyonel tanımların ingilizce isimlerinin de girilebimesi isteniyor
İngilizce data girişinin yapılabilmesi için; Araçlar/ Ayarlar/ Sistem ayarları/ Organizasyon kısmında "Organizasyonel tanımlar için Çoklu Dil Desteği'ni Kullan parametresi seçilmelidir. Parametre seçildikten sonra Ana Bölge,Alt Bölge, Bölüm,Departman,Birim,Pozisyon ve Derece(Kademe) için İngilizce veri girişi yapılabilir
19 NTHR-291   Personel - Netsis Personel
alt alt İzin Girişi
IKWEB de İzin Planları Göülebilmeli.
IKWEB de İzin menusu altına İzin Planları eklendi.
20 NTHR-75   Personel - Performans Değerleme
alt alt _GENEL
Performans Formu değerlendirme aralıkları görülmeli
- Hedeflerin üzerine fare ile gelindiğinde hedeflerin ağırlıklarını gösteren bir açıklama eklendi. - Skala ile yapılan değerlendirmede skalaların sağ yanında ana dönemde tanımlanan skala tanımın gösterilmesi için bir ikon koyuldu. İkona tıklandığında sakala tanımları açılmaktadır.              

Logo Business Solutions 

Saygılarımızla,