TigerHr Hakkında

 

Özlük Modülü

 • Çok kapsamlı özlük bilgilerini saklayabilen modülden duruma göre dilediğiniz kadar veriyi süzebilir, gerekirse detaylarda boğulmadan sadece ihtiyaç duyduğunuz verilere ulaşabilirsiniz.
 • Sisteme çalışanlarınızın kimlik ve iletişim bilgilerini (nüfus, pasaport, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta) girmekle kalmayıp, tahsil geçmişi, sertifikalar, iş tecrübeleri, referanslar, yakınlarına dair bilgiler, beden ölçüleri ve ehliyet sınıfı gibi, birçok çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen "teke indirgeme"
 • algoritması mevcuttur.
 • Standart izin tanımlarının yanı sıra, her firmaya göre değişebilecek izin tipleri ücretli/ücretsiz, en az süre/en fazla süre gibi detaylarla kullanıcı tarafından tanımlanabilir.
 • Kurum kırılımında izin parametreleri tanımlaması yapılabilir.
 • Detaylı izin talep ekranı, detaylı izin hakediş, kullanım bilgileri görüntülenir.
 • Rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, izin talebi, gerçekleşmiş izinler ve yasal bildirimler döngüsünü onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal + uygulama üzerinden sisteme işleyebilirsiniz.
 • İhtar, ceza ve ödül süreçlerini başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve sonuçları ilgili yetkililere anında raporlayabilirsiniz.
 • TigerHr Özlük Modülü, BordroPlus Uygulaması ile entegre çalışır.
 • TigerHr içerisinde olmayan fakat kullanıcı tarafından kaydedilmek istenen veriler, istendiği sayıda dinamik alan tanımlanarak oluşturulabilir.
 • Pozisyon bazında Norm Kadro raporu alınır.
 • Görsel basım tasarımı desteği: İzin Talep/Kullanım Formu, Zimmet formu, Eğitim Katılım Formu, Genel Özlük Formları
 • Çoklu pozisyon desteği mevcuttur.
 • Organizasyonel yapı temelinde özlük- veri yetkilendirmesi yapılabilir.

Organizasyonel Bilgi ve Tarihçe Takibi

 • Çalışanınıza ait coğrafi ve operasyonel organizasyon birimlerini ayrı ayrı sisteme tanımlayabilirsiniz. Yanı sıra çalışanın çalıstığı ülke, il, ilçe, semt, bölge, departman, birim, pozisyon, kademe ve amir bilgilerini sisteme işleyebilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın kişisel kartlarında tüm organizasyonel bilgiyi arşivleyebilir; işe giriş, atama, terfi, çıkış işlemlerine dair tarihçeyi saklayabilirsiniz.
 • İstediğiniz tarihte ilgili kişinin hangi birimde görev yaptığını sorgulayabilirsiniz.
 • Amir hiyerarşisinden yola çıkarak, firmanızın organizasyon şemasını oluşturabilirsiniz.

Çalışan Portalı

 • Çalışan herhangi bir döneme ait bordrosunu izleyebilir, dilerse çıktısını alabilir.
 • Çalışanlarınızın ve yakınlarının mutlu günlerini takip edebilir.
 • Ayrıca şirket duyurularınızı, prosedür değişikliklerini ve yönetmelikleri dilediğiniz departmana iletilmek üzere düzenleyebilirsiniz.
 • Yüksek sayıda çalışan istihdam ediyorsanız, "kim kimdir?" uygulamasını kullanarak firma içi çalışan sorgulaması yapabilir, her çalışan hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 • Portal üzerinden yürüteceğiniz izin otomasyonunu kullanarak, çalışanlarınızın izin taleplerini, amir onaylarını, kullanım bildirimlerini ve iptallerini entegre bir biçimde yönetebilirsiniz.
 • Portal üzerinden eğitim talebi, planlanan eğitimlere dair yayın, eğitime katılım talebi ve eğitim tarihi hatırlatması yapabilirsiniz.
 • Kendinize atanan anket/sınavları yanıtlayabilirsiniz.
 • Öneri/şikayette bulunabilir, öneri/şikayetlerle ödül-ceza sürecini etkileyebilirsiniz.
 • Kendinize verilmiş zimmetli malzemeleri görebilir, takibini yapabilirsiniz.
 • Şirket içi faaliyetlerde çekilen fotoğrafları slayt gösterisi olarak çalışan portalına ekleyebilirsiniz.
 • Çalışanlar kimlik/iletişim bilgileri güncelleyebilir, IK onayladıktan sonra sistemde en güncel
 • çalışan bilgilerini tutabilirsiniz.

Çalışan Profili

 • Firma, nitelik/yetkinlik kataloğu tanımlayarak, yetkinlikler için süre tanımlayabilir.
 • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlanarak profiller oluşturulabilir.
 • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, en uygun adaylar belirlenebilir.

Eğitim ve Etkinlikler

 • Çok detaylı eğitim tanımları yapılabilir – istenen detayda kullanım, eğitim materyalleri, eğitmen firmalar/şahıslar, mekanlar vb.
 • Eğitim katılımcı profillerinin tanımlanması ve çalışanların profillerinin eşleştirilmesi sonucu eğitim ihtiyaç matrisini saptanarak, raporlanabilir. Bu sayede yıllık eğitim planının oluşturulması kolaylaşır.
 • Eğitim katılımcı profilleri çalışanın mevcut yetkinlik profili, almış oldugu eğitimler, sertifikaları, tahsili vb. birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşturularak tanımlanabilmektedir.
 • Eğitim talepleri, çalışan portalı üzerinden toplanabilir.
 • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden maliyetlendirilir, materyal, eğitmen, yol, konaklama, ikram maliyetleri de hesaplanabilir.
 • Eğitim gerçekleşme, eğitmen, amir ya da insan kaynakları tarafından girilebilen kişi bazında katılım ve değerlendirme bilgisi (notlama sistemi ile ve/veya görüş belirterek değerlendirme yapabilir) ve isteğe göre sınav değerlendirmeleri de girilebilir.
 • Eğitim değerlendirme sonuçları yetkinlik profillerine otomatik yansıtılarak alınan sertifikalar otomatik işlenir.
 • Çalışanların özlük bilgilerinde eğitim/sınav tarihçeleri ve değerlendirmeleri izlenebilir.
 • Sürükle- bırak desteği ile hızlı ve kolay bir şekilde birçok eğitim katılım formu tasarlanabilir.

Eğitim sonunda kullanıcı tarafından tasarlanmıs eğitim katılım formlarının kullanılabilir ve çıktısı alınabilir.  

Çalışan Sağlığı

 • Programlanabilen hatırlatma fonksiyonu sayesinde periyodik tetkik takibi yapılabilir.
 • Periyodik olmayan rahatsızlıkların tetkik, tanı, tedavi, ilaç, sevk, SGK bildirimi ve devamsızlık gün sayısı bazında takibi yapılabilir.
 • SGK raporlarının takibi, devamsızlık durumu entegrasyonu mevcuttur.
 • Bölüm bazında çalışma kısıtları, kişi bazında personelin çalışamayacağı bölümlerin ve çakışmaların takibi yapılabilir.
 • Özürlülerin ve geçici özürlerin durum takibi.
 • Vizite ile birlikte hızlı basım, kaza sıklık ve devamsızlık oranlarını gösteren performans göstergeleri.
 • İş kazaları için hızlı form hazırlama özelliği.

İşe Alım ve Yerleştirme

 • Firmaya özel başvuru portalı
 • İlan hazırlayıp yayınlayabilir, ilan için yetkinlik profili ve/veya online yapılabilecek aday yeterlilik soruları hazırlanabilir.
 • Aday portal üyelik işlemi, üyelik aktivasyonu, şifremi unuttum, üyelikten çıkma işlemleri yapılabilir.
 • Adayın portal üzerinde özgeçmiş oluşturması, mevcut doküman halindeki özgeçmişlerinden yapısal verinin otomatik oluşturulabilmesi, özgeçmişe doküman ekleme özellikleri mevcuttur.
 • Linkedin, Facebook, Twitter sosyal medya hesaplarıyla portala profil transferi yapılarak giriş yapılabilir.
 • Portalda olmayan fakat adaylar tarafından doldurulması gereken veri girişleri için işe alım portalı ekranına dinamik alan eklenebilir.
 • Adayın ilan için oluşturulmuş yeterlilikte olup olmadığını ölçümlenebilir.
 • Adayın kendi kendini değerlendirerek oluşturacağı profili ilan için oluşturulmuş olanla karşılaştırma imkanı mevcuttur.
 • İlan için oluşturulmuş soruların cevaplanması ile cevaplardan yeterlilik saptama yapılabilir.
 • Soruların cevaplarının ispatlanması için ihtiyaç duyulan sertifikaların ekletilebilir. (ÖRN: montaj sertifikanız var mı? Evet / Hayır? (Evet ise lütfen sertifika ekleyiniz).
 • Başvuru süreç takibi, mülakat delegasyonlarının, mülakatta alınan notların saklanması, mülakat sırasında varsa adayın kendi için oluşturduğu profilin, görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenmesi yapılabilir.
 • Akıllı arama ile, IK uzmanlarının doğru adayı bulabilmeleri için aranan etiket kelime(ler) üzerinden firma veri bankasından, eklentilerden en uygundan en az uyguna göre sıralanarak gösterilmesi
 • Kara liste, ilan bazında kara liste oluşturulabilir.
 • İşe giriş işlemleri süreç takibi, işe giriş sırasında tamamlanması gereken, çeşitli yasal belgelerin tamamlanması, sözleşme imzalatılması, kullanıcı tanım ve yetkilerinin yaptırılması, bilgisayar alınması ve zimmetlenmesi gibi işlerin sırasıyla tanımlanması ve tamamlanma takibi yapılabilir.

Performans

 • Ana/Ara Dönem tanımlanabilir ve her ara dönem belli süreçlerle takip edilip yönetilebilir.
 • Sözel skala tanımı veya puan skalasıyla, performans değerlendirme sürecinin değerlendirme
 • skalaları tanımlanabilir.
 • Anabölge-altbölge-bölüm-departman-birim-pozisyon bazında kırılım ile değerlendirilenlerin toplu olarak belirlenebilir
 • Amir-personel onayı ile süreç yönetimi yapılabilir.
 • Performans gelişim grafikleri ile çalışanların performans takibi yapılabilir.
 • Üst amir-amir-çalışanın kendisi-iş arkadaşları tipinde değerlendiren atamalarıyla performans değerlendirme süreci mevcuttur.
 • Hedef grupları tanımlanıp, hedef grup bazlı ağırlıklandırma ve değerlendirme yapılabilir.
 • Hedef grupları içerisindeki her hedef için ağırlık verebilme ve hedef bazlı değerlendirme girişi yapılabilir.
 • Spesifik değerlendiren ve hedef grup bazları için şablon tanımlanıp, şablonların farklı kırılımlardaki çalışan gruplarına ataması yapılabilir.
 • Çalışanların kendilerine atanan hedefleri bir parametreye göre değiştirebilmesi veya değiştirememesi sağlanabilir.
 • TigerHr- Eğitim, sertifika, sınav, nitelik bölümlerinden gelen verilerle ve SQL cümlesi desteği ile çalışana hedef atanabilir.
 • Performans süreciyle ilgili birçok kırılıma yönelik esnek raporlama, detaylı rapor desteği mevcuttur.

Anket/Sınav

 • Tüm Çalısanlar-Tek bir çalışan- Eğitim Katılımcıları- İşealım Görüşmeye katılan çalışanlar bazında çalısanlara anket/sınav ataması yapılabilir.
 • Serbest metin-tekli seçim- çoklu seçim cevap tipleriyle anket hazırlanabilir.
 • Skala tanımlanıp her skalaya karşılık sayısal ağırlık tanımlaması yapılabilir.
 • Anket kopyalayaması yapılabilir.
 • Anket sonuçlarını, verilen skala ve ağırlıklara göre excel çıktısı olarak alanabilir.
 • Detaylı anket raporu ile, anketi cevaplayan kişi sayılarının anabölge-altbölge-bölüm-departman-birim-pozisyon bazında, kadın/erkek sayısı veya maviyaka/beyazyaka gibi farklı kırılımlarda alınabilmesi sağlanabilir.

Öneri/Şikayet

 • Çalışan öneri/şikayet sistemi ile şirket içinde iyileştirmelerin takibi yapılabilir.
 • Çalışan portalı ile çalışanların açılan öneri/şikayet konularına dahil olabilmesi, takip Edebilmesi sağlanabilir.
 • Öneri/şikayet yapacak kişilerin komite adıyla gruplaması yapılabilir.
 • Komitelere atanan çalışanlar, çalışan portalına girdiklerinde öneri şikayet durumunu takip edebilirler.
 • Öneri/şikayetler ödül-ceza sürecine dahil edilebilir.
 • Ödül-ceza sürecinde bu önerinin etkisinin, tarih ve detaylı açıklamalarla görüntülenebilmesi sağlanabilir.

Zimmet Yönetimi

 • Farklı özellikte malzeme tanımlaması yapılabilir.
 • Zimmet başlangıç- bitiş tarihi, malzeme detayı gibi birçok detayla zimmet kaydı tutma
 • Zimmet formu için şablon hazırlama özelliği mevcuttur.
 • Sürükle bırak desteği ile hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmuş şablonu ilişkilendirerek istenilen sayıda zimmet formu tasarlanabilir.
 • Zimmet formu çıktısı alınabilir.

Organizasyon Şeması

 • Pozisyon ilişkili organizasyon şeması oluşturulabilir.
 • Tüm işletmelerde çalışanların işletme ayrımı olmaksızın organizasyon şemasında çalışan olarak ataması yapılabilir.
 • Organizasyon şemasının farklı seviyelerde gösterilebilmesi sağlanabilir.
 • Senaryo bazlı organizasyon şeması oluşturulur.
 • Organizasyon şemasının kopyalanabilir.