20 Ocak 2014 tarihi itibari ile İK ürünleri için 4.23.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

     

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

HR 20 Ocak 2014 Sürüm Maddeleri 

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-13269 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Formlar - Bordro Zarfı
Bordro Zarfında "Raporlanacak Kayıt Bulunamadı" Hatası alınıyor.
0(sıfır) kodlu Bordro Tipinin silinmesi durumunda Brodro Zarfı formu alınamıyordu, düzeltildi.
2 WINHR-13237 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Fiili Hizmet Uygulamasına Tabi Puantaj Hesaplamalarında Fiili Hizmet Uygulamasına Dahil Olmayan Ücret Hesaplamaları SGK Tavan Matraha Göre Yapılmalı.
Fiili Hizmet Uygulamasına Tabi Puantaj Hesaplamalarında, kazançlar toplamının SGK tavanı aşması durumunda Fiili Hizmet Uygulamasına dahil olmayan ücret hesaplamalarının SGK tavan matraha göre yapılması sağlandı.
3 WINHR-13227 IK Bordro
alt alt Raporlar - Tahakkuk Listesi
Raporlarda Pozisyon Kodu Filtresinde Eksi Değerler Listeleniyor.
Raporlarda Pozisyon Kodu Filtresinde Eksi Değerler Listeleniyordu, düzeltildi.
4 WINHR-13215 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Fiili Hizmet Uygulamasına Tabi Personeller İçin Normal Çalışma Süresi Bulunmayan Puantaj Kartı Eklendiğinde APHB Hatalı Listeleme Yapıyor.
İlgili dönemde normal çalışma süresi bulunmayan sadece ücretli-ücretsiz izin günleri bullunun ve fiili hizmet uygulamasına tabi personenler için APH Bildirgesinde gün bilgisi hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
5 WINHR-13161 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Ay İçerisinde İşe Geri Alınan Personel İçin AGİ Hesaplaması Yapılırken O Ay İçindeki İlk Puantajı Dikkate Almalı
Ay içerisinde işe geri alınan personel için puantaj hesaplaması yapılırken, o ay içindeki ilk puantajın dikkate alınarak AGİ hesaplamalarının yapılabilmesi sağlandı.
6 WINHR-13160 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Listesi Raporunda" İşten Çıkış Tarihi" Alanı işlem Tarihine Bağlı Olarak Bilgi Listelemeli.
Standart alanlara "İşten Çıkış Tarihi(İşlem Tarihi Aralığı)" alanı eklendi. Böylece işten çıkış tarihi atama kayıtlarına bağlı olarak listelenecektir.
7 WINHR-13159 IK Bordro Plus Bordro
alt alt İşlemler - Puantaj Kartı Üret
Puantaj Kartı Üret İşleminde Kullanım Dışı Yapılan İşyerlerine Ait Dönemler Kontrol Edilmemeli.
Puantaj Kartı Üret İşleminde Kullanım Dışı Yapılan işyerlerine ait dönemlerin kontrol edilmemesi sağlandı.
8 WINHR-13158 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - *
İş Gücü Çizelgesinde Aynı İş-kur Numaralı İşyerleri Aynı Sayfada Bildirilebilmelidir.
İş Gücü Çizelgesinde Aynı İş-kur Numaralı İşyerleri Aynı Sayfada listelenebilmesi sağlandı.
9 WINHR-13157 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
İşe Geri Alınan Personelin Puantaj Kartında İşe Giriş Tarihi, İlk İşe Giriş Tarihi Geliyor, Sicil Kartındaki “İşyerine Giriş Tarihi” Gelmeli.
İşe Geri Alınan Personellerin puantaj kartında, İşe Giriş Tarihi alanında Sicil Kartında bulunan “İşyerine Giriş Tarihi” bilgisinin gelmesi sağlandı.
10 WINHR-13155 IK Bordro Plus İzin Yönetimi
alt alt İşlemler - İzin Planlama Kaydı Üret
Toplu İzin Planlama Kaydı Üretilirken İzin Defterine Aktarım İçin Evet/Hayır Parametresi Eklenmeli.
İzin Planlama Kaydı Üret işlemine "İzin Defterine Aktarım" Evet/Hayır seçeneği eklendi.
11 WINHR-13151 IK Bordro Plus Ayarlar
alt alt Tip Tanımları - *
Tip Tanımlarında Meslek Kodları Eklenmek İstendiğinde, No Kolonuna 3 Haneden Fazla Değer Girilemiyor.
Ayarlar/Tip Tanımları/ Meslek Kodları bölümünde 4 haneli kod tanımlanabilmesi sağlandı.
12 WINHR-13150 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aphb, E-Bildirge "Hayır" Seçilerek Alındığında Sosyal Güvenlik Sicil Numarası Alanına TC Kimlik Numarası Geliyor.
APH Bildirgesi E-Bildirge "Hayır" seçilerek alındığında, Sosyal Güvenlik Sicil Numarası Alanına TC Kimlik Numarası Geliyordu, düzeltildi.
13 WINHR-13149 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Formlar - Bordro Zarfı
Bordo Zarfı Mail Olarak Gönderildiğinde Şifre Hatası Veriyor ve Mail Açılmıyor
Bordo Zarfı Mail olarak gönderildiğinde şifre hatası alınıyor ve mail açılmıyordu, düzeltildi.
14 WINHR-13130 IK Bordro Plus  
Belge Türü 35 Olan Personelin SGK işten Ayrılış Bildirgesinde Belge Türü 21 Görünüyor
Sicil kartında Belge Türü 35 Olan Personelin işten çıkışı yapılıp kaydın üzerinde sağ tuş SGK İşten Ayrılış Bildirgesi alındığında Belge Türü 21 olarak listeleniyordu, düzeltildi.
15 WINHR-13129 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar - Sicil Kartları
Sicil Bilgilerinde Bulunan İzin Bilgileri Kullanılmış Kolonunun Ondalık Hanesi Arttırılmalıdır.
Sicil Bilgilerinde Bulunan İzin Bilgileri "Kullanılmış" Kolonunun ondalık hanesi arttırılarak 142,5 şeklinde giirş yapılabilmesi sağlandı.
16 WINHR-13127 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
SGK İşe Giriş Ve SGK İşten Çıkış Bildirgeleri "SGK Sayfasına" Alındığında, Sicil Kartı/ Erişim Bilgilerindeki İlçe Bilgisi 7 Karakterden Fazla İse 7 Karaktere Kadar Getirilmekte.
SGK İşe Giriş Ve SGK İşten Çıkış Bildirgeleri "SGK Sayfasına" Alındığında, Sicil Kartı/ Erişim Bilgilerindeki İlçe Bilgisi 7 Karakterden Fazla listelenemiyordu, düzeltildi.
17 WINHR-13126 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Bordro Parametrelerinde "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları:Etkilemeyecek" Seçili Olduğunda Puantaj Kartı/Hesaplar Penceresinde Ar-Ge Damga Vergisi İstisnası Hesaplanmıyor.
Bordro Parametrelerinde "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları:Etkilemeyecek" Seçili Olduğunda Puantaj Kartı/Hesaplar Penceresinde Ar-Ge Damga Vergisi İstisnası Hesaplanmıyordu, düzeltildi.
18 WINHR-13064 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar - Eski Personel
İşten Çıkış Kayıtlarına Yeni Personel Ekleyip Değiştir İle İçine Giriş Yapıldıktan Sonra Cursor İlgili Personele Konumlanmıyor
İşten Çıkış Kayıtlarına Yeni Personel Ekleyip Değiştir İle İçine Giriş Yapıldıktan Sonra Cursor İlgili Personele Konumlanmıyordu, düzeltildi.
19 WINHR-13063 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
APHB sinde Sıralama Filtresi Sgk Numarasın Göre Seçilip Ekrana Alındığında TCK Numarasına Göre Sıralama Yapmaktadır
APHB sinde Sıralama Filtresine bağlı olarak listeleme yapması sağlandı.
20 WINHR-12995 IK Bordro Plus Ayarlar
alt alt Parametreler - Uyarı Parametreleri
Uyarı Parametrelerinde,"İşe Giriş Gün Sayısı Kontrolü:İşlem Durdurulacak " Olduğunda Puantajda "Uyarı Parametre Seçiminden Dolayı İşlem Durdurulmuştur" Mesajının Yanında Gün Bilgisi De Gelsin İsteniyor.
Uyarı Parametrelerinde,"İşe Giriş Gün Sayısı Kontrolü:İşlem Durdurulacak " Olduğunda Puantajda "Uyarı Parametre Seçiminden Dolayı İşlem Durdurulmuştur" Mesajının Yanında Gün Bilgisinin gelmesi sağlandı.
21 WINHR-12993 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar - İşten Çıkış Kayıtları
İbraname Alındığında İşyeri Adresinde Merkez İşyeri Adresi Listeleniyor, Pesonelin Bağlı Bulunduğu İşyeri Adresi Listelenmeli.
 
22 WINHR-12813 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantör Kayıtları
Farsça Database Kullanıldığı Zaman Puantör Veri Girişinde Yeni Bir Ekleme Yapıldığında Gelen Tarih Manuel Değiştirildikten Sonra Puantör Veri Aktarımı Yapıldığında "Aktarılacak Puantaj Kartı Bulunamadı" Hatası Alınıyor.
Farsça Database Kullanıldığı Zaman Puantör Veri Girişinde Yeni Bir Ekleme Yapıldığında Gelen Tarih Manuel Değiştirildikten Sonra Puantör Veri Aktarımı Yapıldığında "Aktarılacak Puantaj Kartı Bulunamadı" Hatası Alınıyordu, düzeltildi.
23 WINHR-8911 IK Bordro Plus IKSYS
alt alt Dosya - Sistem Bilgileri Aktarımı
İnsan Kaynakları Sys'de Ticari Sistemden Veri Aktarımı Yapıldığında Access Alınıyor ve Aktarım Yapamıyor.
İnsan Kaynakları Sys'de Ticari Sistemden Veri Aktarımı Yapıldığında Access Alınıyordu, düzeltildi.
24 WINHR-2942 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar - Sicil Kartları
Sicile işyeri değişikliği yapıldıktan sonra, yapılan işlem kanuni değişişikliklerden geri alındığında, çalışma bilgileri tabındaki "İŞYERİNE GİRİŞ TARİHİ" alanı güncellenmiyor.
Sicil kartında yapılan işyeri değişikliği kanuni değişiklikler bölümünden geri alındığında, sicil kartı/çalışma bilgileri tabındaki "İŞYERİNE GİRİŞ TARİHİ" alanının güncellenmesi sağlandı.

 Saygılarımızla,

Logo Business Solutions