5 temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 4.02.00.00 sürüm içeriğine ve sürüm dosyalarına bu dökümandan ulaşabilirsiniz.
İnsan Kaynakları 4.02.00.00 Versiyon Dosyası
 İK 4.02.00.00 versiyon dosyası
 
Tiger2 Bordro 4.02.00.00 Versiyon Dosyası
T2B 4.02.00.00 versiyon dosyası 
 
GO Bordro 4.02.00.00 Versiyon Dosyası
GB 4.02.00.00 versiyon dosyası 

 

alt
alt
   
  Ürün Tanım ve Açıklama
1   alt TIGER2BORDRO DA EXCEL DEN PUANTAJ AKTARIMINDA ONAY DURUMU AKTARILAMIYOR. alt  
2   alt TIGER2BORDRO DA EXCEL DEN PUANTAJ AKTARIMINDA İŞKUR EKSİK ÇALIŞMA NEDENİ AKTARILAMIYOR. alt  
3 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Kayıtlar
alt alt Puantaj Kartları
alt EKSİK GÜN ÇALIŞILAN AYLARDA ARA DÖNEM PUANTAJI YAPILDIĞINDA SSK TAVAN MATRAHI 30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR. alt Personelin eksik gün üzerinden hesaplatılan ve ara dönem olan puantajlarında sk tavan matrahı 30 gün üzerinden hesaplanıyordu, eksik gün üzerinden hesaplatılmaı sağlandı.  
4 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Raporlar
alt alt Kıdem/İhbar Yükü
alt İŞTEN ÇIKIŞI YAPILIP BİR SONRAKİ YILDA İŞE GERİ ALINAN PERSONELE İHBAR HESAPLAMASI YAPILMIYOR. alt Kıdem ihbar yükü raporunda, işten çıkışı yapılmış ve bir sonraki yıl işe geri alınmış personelin ihbar hesaplamasının yapılması sağlandı.  
5 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Raporlar
alt alt Tahakkuk Listesi
alt 4.01.01 SÜRÜMÜNDE KURUM/İŞYERİ/BÖLÜM/BİRİM FİLTRELERİNDE SOL TARAFTAKİ SEÇENEKLERDEN BİRKAÇI SEÇİLİP EKLE DİYE SAĞA ALINMAK İSTENDİĞİNDE PROGRAM KİLİTLENİYOR. alt 4.01.01 sürümünde kurum/işyeri/bölüm/birim gibi filtrelerde sol taraftaki bölümden bazıları seçilip ekle diye sağa alınmak istendiğinde program kililteniyordu, düzeltldi.  
6 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt İşten Çıkış Kayıtları
alt İŞE GERİ ALINMIŞ PERSONELİN KIDEM HESAPLAMASINDA KIDEM SÜRESİ HESAPLANIRKEN ÇALIŞMADIĞI SÜRE DÜŞÜLEREK HESAPLANIYOR. alt İşten çıkışı yapılmış ve daha sonra işe geri alınmış personelin kıdem hesaplamasında kıdem süresi hesaplanırken çalışmadığı süre düşülerek hesaplanıyor.
Personel 01.01.2006 yılında işe giriş yapmış 01.01.2008 de çıkmış, Daha sonra 01.01.2009'da işe geri alınmış personel 01.06.2010 da işten çıkartıldığında arada çalışmadığı 1 yıllık süre düşüler kıdem süresi hesaplanıyordu, bu örneğe göre düşülmeden hesaplanması sağlandı.  
7 IK Kurumsal Planlama
alt POZİSYON TANIMLARINDA MASRAF MERKEZİ SEÇİLEBİLMELİDİR. alt Organizasyon şeması, pozisyon tanımlarında masraf merkezi seçilebilmesi sağlandı.  
8 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO alt UYARI PARAMETRELERİNE EKLER YAPILMALIDIR. alt Uyarı parametrlerine aşağıdaki seçenekler eklenmelidir.

- Puantajda fazla mesai için verilen 270 saatlik uyarı parametrelere eklenmelidir.

- Puantajda verilen eksik gün uyarıları uyarı parametrelerine bağlanmalıdır.

- Temmuz ayında eklenecek olan puantajda işe giriş tarihine göre girilen günün kontrolü ve uyarısı uyarı parametrelerine eklenmelidir.

- Eğitim kayıdında eğitim yeri ve eğitmen için verilen uyarılar (verilebilecek eğitimler arasında değildir) uyarı parametrelerine bağlanmalıdır.  
9 IK Eleman Seçme ve Yerleştirme
alt alt Tanımlar
alt alt Başvuru Kartları
alt BAŞVURU FORMU TASARIMINA BELLİ BİR SATIR SAYISINDAN SONRA YENİ ALANLAR EKLENEMİYOR. alt Başvuru formunda, belli bir satır sayısından sonra yeni alanlar eklenemiyordu. Eklenmesi sağlandı.  
10 IK Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt SİCİL İKİNCİ ADI ALANI KARAKTER SAYISI GENİŞLETİLMELİ. alt Sicil ikinci adı alanı karakter sayısı alanı genişletildi.  
11 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Eğitim Kayıtları
alt ESKİ PERSONEL EĞİTİM KAYDINA SEÇİLEBİLMELİ. alt Eğitim kayıtları katılımcı sağ klik seçeneklerine "Eski personel listesinden ekle" seçeneği eklendi.  
12 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Eğitim Kayıtları
alt KATILIMCI YORUMLARI BÖLÜMÜNDE KARAKTER SAYISI ARTTIRILMALI. alt Eğitim kayıtları "Yorum" alanı 255 karaktere çıkartıldı.  
13 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Eski Personel
alt ESKİ PERSONLE İŞE GERİ ALINDIĞINDA SSK TABİLİKLERİ 01/10/2008 SONRAKİ KANUNA GÖRE GELMİYOR. alt 01.01.2008 tarihinden önce işten ayrılmış ve bu tarihten sonra işe geri alınmış personelin "Tabi olduğu SSK Primleri" nin SGK kanununa göre güncellenmesi sağlandı.  
14 IK TIGER2 BORDRO Araçlar
alt EXCEL'DEN PUANTAJ BİLGİLERİ AKTARIMINDA DÖNEM ÜCRETLERİDE AKTARILMALI. alt Excel'den puantaj bilgi aktarımına "Dönem ücreti" alanı eklendi.  
15 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Eğitim Talepleri
alt EĞİTİM TALEPLERİ BROWSER FİLTRELERİNE EĞİTİM TİPİ FİLTRESİ EKLENMELİ. alt Eğitim talepleri browser filtrelerine "Eğitim tipi" filtresi eklendi.  
16 IK Eğitim Yönetimi
alt alt İşlemler
alt alt Eğitim Talep Planlama
alt EĞİTİM TALEP PLANLAMA İLE DÜZENLENMİŞ BİR EĞİTİME KATILMAYANLAR İÇİN FİLTRE VERİLİP TALEP OLUŞTURULABİLMELİ. alt Eğitim talep planlama ile daha önce yapılmış eğitimlere katılmayanlar için toplu talep planlama yapılabilmesi sağlandı. Bunun için belli bir tarih ya da tarihlerde yapılmış eğitim için a) Eğitim Tarihi, b)Eğitim Durumu c) Katılım Durumu filtreleri birlikte kullanılmalıdır.  
17 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Eğitim Kayıtları
alt EĞİTİM KAYITLARI BROWSERİ FİLTRELERİNDE KATILIMCI VE EĞİTMEN FİLTRELERİ VERİLEBİLSİN alt Eğitim kayıtları browser filtrelerine "Katılımcı Bilgileri" ve "Eğitmen Bilgileri" filtre grupları eklendi.  
18 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Raporlar
alt alt Eğitim Kayıtları Raporu
alt EĞİTİM KAYITLARI RAPORU TABLO OLARAK ALINDIĞINDA DETAY BÖLÜMLER RAPORLANAMIYOR alt Eğitim kayıtları raporu "Tablo" olarak listelendiğinde "Katılımcı" bölümlerinin de listelenmesi sağlandı.  
19 IK TIGER2 BORDRO Araçlar
alt EXCEL E PUANTAJ BİLGİ AKTARIMINDA SİCİL İŞE GİRİŞ TARİHİ FİLTRESİ EKLENSİN. alt Excel'e "Puantaj Bilgi Aktarımı" fiterlerine İşe Giriş tarihi filtre grubu eklendi.  
20 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Raporlar
alt alt Tahakkuk Toplamları
alt SSK PRİMLERİNE TABİ OLMAYAN PERSONELLER İÇİN SSK MATRAHI VEYA SSK GÜN SAYISI LİSTELENMEMELİ . alt Tahakkuk Toplamları raporunda; ssk primine tabi olmayan personel için ssk matrahı ve ssk gün bilgisinin listelenmemesi sağlandı.  
21 IK Eleman Seçme ve Yerleştirme
alt alt Tanımlar
alt alt Başvuru Kartları
alt BAŞVURU KARTINDA GİRİLEN NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ, F9-AİLE BİREYLERİ BİLGİLERİ BAŞVURU FORMUNDA STANDART ALANLARA EKLENSİN. alt Başvuru kartında girilen nüfus cüzdanı bilgileri ve aile bireyleri, başvuru formu standart alanlarına eklendi.  
22 IK Kurumsal Planlama
alt KADRO TANIMLARINDA FİRMA SEÇMEK ZORUNLU OLUNMAMALI."HEPSİ" SEÇENEĞİ OLMALI. alt Organizasyon şeması /Pozisyon Tanımları/Kadro tanımları seçeneklerine "Hepsi" seçeneği eklendi.  
23 IK Kurumsal Planlama
alt KADRO TANIMLARINDA KADRO TİPİ OLMALI. BU TİPLERE GÖRE KAYIT YAPILIP RAPOR ALINABİLMELİ. alt Organizasyon şeması/Pozisyon tanımları /Kadro tanımları bölümüne "Kadro tipi" seçeneği eklendi.  
24 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Kayıtlar
alt alt Puantaj Kartları
alt MESAİ TOPLAMI 31 GÜN OLDUĞUNDA PUANTAJDA FAZLA MESAİ VERİLDİĞİNDE NET İSTİHKAK HATALI HESAPLANIYOR. alt Puantaj kartında mesai toplamı 31 gün olduğunda (bordro parametrelerinde Günlük brüt ücret hesaplama şekli: 30 gün üzerinden) ve fazla mesai uygulandığında net istihkak tutarı düşük bir tutar olarak hesaplanıyordu, düzeltildi.  
25   alt TIGER2 BORDRO' DA EKSİK ÇALIŞMA NEDENLERİ EXCEL AKTARIMINDA İÇERİ ALINAMIYOR. alt  
26 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Raporlar
alt alt SSK Primleri Listesi
alt BELGE TÜRÜNE GÖRE RAPORLAMA HATALI alt SSK Primleri listesi; ara dönem uygulamalarında belge türüne göre filtrelendiğinde ilgili ayın ilk dönemindeki bilgiler listelenmiyordu. Düzeltildi.