10 mayıs 2010 tarihi itibariyle 4.01.00.00 versiyon dosyaları yayınlanmış olup. İlgili versiyon dosyalarına ve versiyondaki maddelerin detayına aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları 4.01.00.00 versiyon dosyaları
İK 4.01.00.00 versiyon
İK Web 4.01.00.00 versiyon
 
Tiger2 Bordro 4.01.00.00 versiyon dosyaları
Tiger2 Bordro 4.01.00.00 versiyon
Tiger2 Bordro Web 4.01.00.00 versiyon
 
GO Bordro 4.01.00.00 versiyon dosyaları
GO Bordro 4.01.00.00 versiyon

 

HR 10 Mayıs 2010 Mutabakat Listesi
  Ürün Tanım ve Açıklama
1 IK TIGER2 BORDRO Araçlar
alt EXCELDEN VERİ AKTARIRKEN İŞYERİ KONTROLÜ PARAMETRİK OLSUN. alt Excel'den puantaj bilgileri aktarımında işyeri ve sicil kontrolü filtreye bağlandı. Aktarım filtreleri arasına, "Aktarım Kontrolü : Sicile Göre / İş Yerine Göre" seçenekleri eklendi.
2 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Raporlar
alt alt Tahakkuk Listesi
alt IK'DA İŞYERİ FİLTRESİ GEÇEN RAPORLARDA KOLAY SEÇİM YAPILABİLMELİ. alt İşyeri filtresi geçen raporlarda kolay seçim yapılabilmesi sağlandı. Filtrelerde işyeri filtresi çift tıklandığında açılan bölüme; bir tanesi seçim için, diğeri seçim yapılan alandan çıkartmak için iki tane text alan eklendi. Eklenen alanlarda işyeri adı içerisinde geçen karakterler ve * karakteri kullanılarak, ilgili tüm işyerlerinin otomatik seçilmesi ya da çıkartılması sağlanmıştır. Örneğin firmanın hem Ankara hem de Ankara mağaza isimli işyerleri olsun. Alana Ank* yazılıp Ekle seçeniğinin altında bulunan "Hepsi" seçeneğine tıklandığında, işyeri seçim alanında hem Ankara hem de Ankara mağaza seçilmiş olacaktır.
3 IK Kurumsal Planlama
alt ORGANİZASYON ŞEMASI VISIOYA AKTARILIRKEN SADECE BELLİ BİR POZİSYONA AİT BİR ALT POZ. FİLTRELENEBİLMELİ. alt Organizasyon Şeması Visio'ya aktarılırken sadece belli alt pozisyon seviyelerine göre filtre verilebilmesi sağlandı. Aktarım seçenekleri arasına Seviye kontrolü ve Seviye alanları eklendi. Seviye alanına girilen kırılım numarasına göre alt pozisyonlar filtrelenebilir. Örneğin seviye alanına 1 yazılmış olsun. Bu durumda istenilen pozisyonun sadece 1 seviye altındaki pozisyonlar Visio'ya aktarılacaktır.
4 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt İşten Çıkış Kayıtları
alt SGK İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİNİN SGK' YA AKTARIMINDA, PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI YUVARLANMIYOR. alt SGK İşten ayrılma bildirgesinin SGK sayfasına otomatik aktarımında prime esas kazançlar tutarının ondalık hanesi 2 olarak sabitlendi.
5 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Zaman Planlama
alt alt Raporlar
alt alt İzin Defteri
alt KİŞİYE AİT İZİNLERİN DİP TOPLAM BİLGİSİNE İHTİYAÇ VAR alt Zaman Planlama / Raporlar / İzin Defteri raporunda sicil bazında gelen izin aktivite bilgileri eklenerek iki yeni grupla yıl toplam ve genel toplam bilgilerinin listelenmesi sağlandı.
6 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt VİZİTE KAĞIDINDA ALAN LİSTESİNDEN GETİRİLEN KURUM ÜNVANI ALANI DEĞER GETİRMİYOR. alt Vizite kağıdında alan listesinden çağrılan "Kurum ünvanı" alanı bilgi listelemiyordu, düzeltildi.
7 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Ayarlar
alt alt Parametreler
alt alt Kurum Çalışma Parametreleri
alt VİSTA İŞLETİM SİSTEMLERİNDE, KURUM ÇALIŞMA PARAMETRELERİ EKRANININ ALTINDA BULUNAN 'KAYDET','VAZGEÇ' BUTONLARI GÖRÜNMÜYOR. alt Vista işletim sistemlerinde, kurum çalışma parametreleri ekranındaki "Kaydet" ve "Vazgeç" butonları görünmüyordu. Düzeltildi
8 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Kayıtlar
alt alt Puantaj Kartları
alt TANIMLI ALAN SAYISI TİCARİ PROGRAM TARAFINDA OLDUĞU GİBİ EN AZ 50 ADET OLMALI alt Sicil, puantaj, başvuru gibi detay alanların, ticari programlarda olduğu gibi 50 tane kullanılabilmesi için detay alanlar "Tanımlı alanlar" olarak değiştirildi.
9 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt VİZİTE KAĞIDINDA STANDART ALANLARDAN EKLENEN İŞYERİ ADRESİ (MAHALLE) VE İŞYERİ ADRESİ (ŞEHİR) BİLGİ GETİRMİYOR. alt Vizite kağıdında standart alanlardan eklenen işyeri adresi(Şehir) ve İşyeri adresi(mahalle) alanları bilgi listelemiyordu, düzeltildi.
10 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri
alt alt SSK Eksik Çalışma Günleri
alt İŞYERİ ADRES(SOKAK,CADDE,KAPI NO,) BİLGİLERİ STANDART ALANLARDAN YA DA VERİ ALANLARINDAN DEĞER GETİRMİYOR alt İşyeri adresi (Sokak, Cadde, Kapı no) gibi bilgiler İk programlarında ayrı ayrı alanlarda tanımlanmamaktadır. Bu nedenle işyeri adres ayrıntıları bu bilgilere göre bilgi listelememektedir. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır.
11 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Kayıtlar
alt alt Puantaj Kartları
alt PUANTAJ KARTINDA HESAPLANAN GÜNLÜK ÜCRET VE SAAT ÜCRET ÇALIŞMA GÜNÜNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEMELİ. alt Puantaj kartında hesaplanan günlük ücret ve sat ücretin çalışma gününe bağlı olarak değişmemesi sağlandı.
12   Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt TIGER2 BORDRO PROGRAMINA GİRİŞTE KULLANICI ADLARI BÜYÜK HARFLERLE YAZILABİLİYOR,KÜÇÜK HARFLERLE YAZILAMIYOR alt
13 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Borç / Avans Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Borç Kayıtları
alt TAKSİTLİ ÖDEME PLANLARINA AİT BİLGİLER RAPORLANABİLMELİ. alt Personel Borç Dökümü, Borç talepleri listesi ve Borç kayıtları listesi raporunda taksitli ödeme planlarının listelenmesi sağlandı. Borç talepleri listesi ve Borç kayıtları listesi raporu filtrelerine Taksit Bilgisi : Evet / Hayır filtresi eklendi.
14 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt IK ÜRÜNLERİDE DE TİCARİ PROGRAMDA OLDUĞU GİBİ WSETUP KALDIRILMALI. alt Ik ürünlerinde wsetup uygulaması kaldırıldı.
15 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt SİCİL İZİN BİLGİLERİ FORMU DAHA KAPSAMLI OLMALI. alt Sicil kartı/Sağ klik "İzin Bilgileri" formu değiştirildi. Sicil izin bilgileri formunun aktivite tipine göre gruplayarak yıllık izin detaylarını gösterilmesi sağlandı.
16 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri
alt alt Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
alt 30 GÜN ÜCRETSİZ İZİN KULLANAN PERSONELE PRİMİ ÖDEMESİ YAPILDIĞINDA SSK PRİMLERİ HESAPLATILAMIYOR. alt 30 gün ücretsizin izin kullanılan personele verilen ek ödeme ve sosyal yardımlardan (SGK'ya dahil) SGK primi hesaplanması sağlandı.
17 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Eski Personel
alt ESKİ PERSONEL BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER KAYDOLMUYOR. alt Eski personel browserinde yapılan düzenlemeler kaydedilmiyor, browser kapatıp, açılınca standart olarak görünüyordu. Düzeltildi.
18 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Sicil Kartları
alt TABİ OLDUĞU BÖLÜMÜNDE DEFAULT TARİH ÇALIŞMA TARİHİ OLARAK GELMELİ VE RAPOR VE AKTARIMLARDA BU TARİHE GÖRE YAPILMALI. alt Sicil kartında "Tabi olduğu" seçeneklerde tarihin bilgisinin öndeğer olarak "Çalışma tarihi" olarak gelmesi sağlandı.
19 IK Eğitim Yönetimi
alt alt Kayıtlar
alt alt Eğitim Kayıtları
alt EĞİTMEN, EĞİTİM YERİ, İÇERİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE YAPILDIĞINDA ALINAN ORTALAMA DEĞER ONDALIKLI OLARAK BİLGİ LİSTELEMİYOR. alt Eğitim : Eğitmen, eğitim yeri, içerik gibi başlıklar değerlendirme kriterlerine göre değerlendirildiğinde değerler ondalıklı olarak listelenebilmesi sağlandı.
20 IK TIGER2 BORDRO GO BORDRO alt ÜCRET SİMÜLASYONU YAPILABİLMELİ. alt Yeni Modül Yüklemesi : Ücret simülasyonu modülü ek paket olarak eklendi.
21 GO BORDRO Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar
alt alt Eski Personel
alt ESKİ PERSONEL BROWSERINDA İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ ALANI GÖRÜNMÜYOR. alt Eski personel browserinda işten çıkış tarihi alanı görünmüyordu. Düzeltildi. (Sicil kartları browser ı açıkken izle seçenekler değiştirildiğinde eski personel başlıkları kayboluyordu)