09 Temmuz 2014 tarihi itibari ile İK ürünleri için 4.26.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden  erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

 Uyarılar:
 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

HR 09 Temmuz Sürüm Maddeleri   

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-13579 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Ocak Ayı Puantajlarında, Sicil Kartında Kayıtlı Kümülatif Vergi Matrahı Üzerinden Hesaplama Yapıyor.
Sicil Kartlarında Kayıtlı Kümülatif Vergi Matrahının, Personelin Ocak ayında işe girmesi durumunda sadece ilk Ocak puantaınjda kontrol edilmesi sağlandı.
2 WINHR-13565 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Pauntaj Kartlarında Gün Bilgisi Saat Bilgisinden Bağımsız Olmalı. Puantörden Çalışma Saatleri Aktarıldığında Gün Bilgisi Saat Toplamı Üzerinden Değil Saat Girilen Toplam Gün Üzerinden Hesaplanmalı.
Pauntaj Kartlarında Gün Bilgisinin Saat Bilgisinden Bağımsız olarak aktarılabilmesi sağlandı. Puantörden Çalışma Saatlerinin ve günlerin bağımsız aktarılabilmesi sağlandı. Uygulama; Azerbaycan Mevzuatında, puantaj otomatik hesapla seçili değilse durumunda çalışması sağlandı.
3 WINHR-13560 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
APHB Bildirgesi Excel e alındığında Pek Tutarında Kuruş Ayıracı Nokta Olmalı.
APHB Bildirgesi Excel e alındığında Pek Tutarında Kuruş Ayıracı Nokta Olması sağlandı.
4 WINHR-13549 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Net Ücret Alan PErsonel İçin 2 Ayrı Dönemde Puantaj Hesaplatılıyor, İlk Pauntaj Vergili - Devreden SGK'nın bir kısmı kullanılıyor ve Dönem SGK Tavanı Aşılmıyor, İkinci Puatnaj Hesaplandığında önceki puantajdan kalan sgk kullanılmıyor.
Net Ücret Alan Personel İçin 2 Ayrı Dönemde Puantaj Hesaplatılıyor, İlk Puantaj Vergili - Devreden SGK nın bir kısmı kullanılıyor ve Dönem SGK Tavanı Aşılmıyor, İkinci puantaj hesaplandığında önceki puantajdan kalan SGK kullanılmıyodu, düzeltildi.
5 WINHR-13529 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Saatlik ve Net Ücret Alan Personellerde Birden Fazla Mesai Tanımı Yapılarak Puantaj Hesaplatıldığında Net Ücrette Farklar Oluşuyor.
Saatlik ve Net Ücret Alan Personellerde Birden Fazla Mesai Tanımı Yapılarak Puantaj Hesaplatıldığında Net Ücret hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
6 WINHR-13514 Bordro Plus Bordro
alt alt İşlemler - Puantör Veri Aktarımı
Puantör Veri Giriş Ekranında Süre Bilgisinin Dolu Gelmesi parametreye Bağlanmalı.
- Kanun Parametreleri - Diğer Tabına "Puantörde Gün Bilgisi Hesapla - Evet / Hayır" seçeneği eklendi. - Puantör oluşturulurken, otomatik gün hesaplama işleminin, güncel olan kanun parametresini kontrol etmesi sağlandı.
7 WINHR-13501 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - Tahakkuk Listesi
Tahakkuk Listesinde Vergi İstinasının SGK Primi Alanı Geçmiş Dönem Ayları İçin Değer Getirmiyor.
Tahakkuk Listesinde Vergi İstinasının SGK Primi Alanı Geçmiş Dönem Ayları İçin Değer Getirmiyordu, düzeltildi.
8 WINHR-13495 IK Bordro Plus Bordro
alt alt İşlemler - Puantaj Kartı Üret
Puantaj Kartı Üret İşleminde Ay İçerisinde İkiden Fazla İşyeri Değişikliği Bulunan Personeller İçin Çalıştığı Tüm İşyerleri İçin Puantaj Kartı Üretilebilmeli.
Puantaj Kartı Üret filtrelerine "İş Yeri Değişikliğinde Puantaj Üretilecek" - Evet / Hayır seçeneği eklendi.
9 WINHR-13490 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantör Kayıtları
Bordro/Kayıtlar/Puantör Veri Girişi Ekranında, Formu Temizle İşlemi Çalışmıyor.
Bordro/Kayıtlar/Puantör Veri Girişi Ekranında, formu temizle işlemi çalışmıyordu, düzeltildi.
10 WINHR-13488 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Raporlar - Kıdem/İhbar Yükü
Kıdem İhbar Yükü Raporunda Standart Alanlardan Getirilen "Sosyal Güvenlik Durumu" Alanı Boş Değer Getiriyor.
Kıdem İhbar Yükü raporunda standart alanlardan getirilen "Sosyal Güvenlik Durumu" alanı boş değer getiriyordu, düzeltildi.
11 WINHR-13467 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Raporlar - İzin Durum Raporu
İzin Durum Raporu - İşe Geri Alınan Personellerde Mutabakat Tarihi Öncesinde Hesaplanan İzin Devir Bilgileri Hesaplamaya Dahil Edilmemeli.
İzin Durum Raporu - İşe Geri Alınan Personellerde Mutabakat Tarihi Öncesinde Hesaplanan İzin Devir Bilgileri Hesaplamaya Dahil Ediliyordu, düzeltildi.
12 WINHR-13448 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Sgk'nın APHB Sayfasında Logo'dan Aktar Seçeneği İle Personel Bilgileri Ve Puantaj Tutarları Aktarılamıyor.
Bildirgede SGK sayfasına seçeneğinde dosya eklenebilmesi sağlandı.
13 WINHR-13431 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar - İşe Giriş Kayıtları
İşe Giriş İşlemlerinde Sgk Sayfasında Bulunan "30 Günden Az Çalışıyormu" ve "Çalışılacak Gün" Alanlarının Programdan Otomatik Aktarılabilmeli
Sicil Kartına, Sözleşme Şeklinin yanına, sadece "Kısmi Zamanlı" seçildiğinde gözüken "Çalışılacak Gün Sayısı" alanı eklendi. - SGK sayfasına gönderim işleminde, eğer sicilin Sözleşme Şekli "Kısmi Zamanlı" ise, SGK Sayfasında; 30 Günden Az Çalışıyor mu? - "Evet" Çalışılacak Gün sayısı - "Yeni eklediğimiz alandaki değer" in otomatik getirilmesi sağlandı.
14 WINHR-13258 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Tanımlar - Sicil Kartları
Kurum Değişikliği Yapıldığında işten Çıkış İşleminde Olduğu Gibi Puantaj Kartı Otomatik Eklenebilmeli
* Puantajın eklenmesi istenilen her kurum için bordro parametresinde "Kurum değişikliğinde puantaj kartı - Eklenecek" parametresi seçili olmalıdır.
15 WINHR-12990 IK Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
AR-GE Kapsamında 5746 ve 5510 Öncelikli Seçili Durumda İken 30 Gün Ar-Ge li Çalışan Personelin APHB Alındığında Hem 5746 Nolu Kanun Satırı Hem de 5510 Sayılı Kanun Satırını Getiriyor
AR-GE kapsamında 5746 ve 5510 öncelikli seçili durumda iken 30 Gün Ar-Ge kapsamında çalışan personelin APHB alındığında hem 5746 sayılı kanun satırı hem de 5510 sayılı kanun satırını getiriyordu, düzeltildi.
16 WINHR-12734 IK Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşe Giriş Bildirgeleri - Kimlik Bildirme Belgesi
İşe Giriş Bildirgeleri / Kimlik Bildirme Belgesi "İşyerine Giriş Tarihi" Bilgisine Göre Raporlanamıyor.
İşe Giriş Bildirgeleri / Kimlik Bildirme belgesi "İşyerine Giriş Tarihi" bilgisine göre raporlanabilmesi sağlandı.
17 WINHR-12507 Bordro Plus  
Bordro Plus lokalizasyon hatası: Çevirileri olduğu halde Türkçe gelen satırlar
Program İngilizce kullanıldığında, İzin Yönetimi modülünde "Çalışma Gün Tanımı" penceresi Türkçe geliyordu, düzeltildi.

  Saygılarımızla,

Logo Business Solutions