ERP ürünleri 2.43.00.01 Sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
 
 
Önemli Uyarı :
Hazırlanan sürüm dosyaları setup dosyası şeklinde olup tekrar ürün kurulumunun yapılması gerekmektedir.
 
2.43.00.00 Sürüm kullanan müşterilerimiz Firma üzerinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelle" işlemi ve Dönem üzerinde "Veritabanı Araçlarını Oluştur" işlemi yapılmasına gerek olmayıp önceki sürümlerden geçiş yapacak müşterilerimiz firma ve dönem üzerinde güncelleme işlemlerini yapması gerekecektir.
 
Sürüm geçişi sonrasında, cari hesap fişlerini kullanan müşterilerimizde aşağıdaki sorgu ile cari hesap fişi ile borç takip penceresinde tutar farklılığı olan kayıtlar tespit edilebilir.
Bu kayıtlar tespit edildikten sonra ilgili fişlere değiştir seçeneği ile girilip tekrar kaydedillmesi tutarların güncellenmesini sağlayacaktır.
 
SELECT 
       C.LOGICALREF AS 'Cari_Ref', 
       C.CODE AS 'Cari_Kodu', 
       C.DEFINITION_ AS 'Cari_Ünvanı',
       CL.LOGICALREF AS 'LineREF', 
       CASE WHEN CL.MODULENR=5 THEN 'CARİ' END AS 'Modül', 
       CL.TRCODE AS 'Fiş_Türü', 
       CL.TRANNO AS 'FişNo',
       CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN 'YerelParaBirimi' WHEN CL.TRCURR=1 THEN 'USD' WHEN 
       CL.TRCURR=20 THEN 'EURO' WHEN CL.TRCURR=160 THEN 'TL' ELSE 'Diğer' END AS 'Döviz_Türü', 
       CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END AS 'Line_Tutar',
       PY.FICHEREF AS 'Payt_Ficheref', 
       PY.TRCURR AS 'Payt_Döviz_Türü', 
       PY.P_TOTAL AS 'Payt_Tutar (Hatalı)'
FROM
       LG_FFF_DD_CLFLINE CL WITH(NOLOCK)
       LEFT OUTER JOIN LG_FFF_CLCARD C WITH(NOLOCK) ON CL.CLIENTREF=C.LOGICALREF
       INNER JOIN 
(     
       SELECT 
             CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR, SUM(TOTAL) AS P_TOTAL
       FROM
             LG_FFF_DD_PAYTRANS WITH(NOLOCK) 
       WHERE
             MODULENR=5
       GROUP BY      
             CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR 
)
       PY ON CL.LOGICALREF=PY.FICHEREF AND CL.MODULENR=PY.MODULENR AND CL.TRCURR=PY.TRCURR
WHERE
       PY.MODULENR=5
       AND ABS(CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END -  PY.P_TOTAL)>0.01
 
FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi)
 
2.43.00.01 Sürüm İçeriği:
 
altaltaltaltaltalt
  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-63708
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
Banka Kredileri Taksit Hareketleri Ekranında Veri Girişi Yapılamıyor.
Banka kredi tanımı içerisindeki F9- Taksit hareketleri ekranına veri girişi yapılamıyordu, düzeltildi. 
2 WINERP-63600
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
2.43.00 Sürümde, Eklenen Cari Hesap Fişlerine Değiştir Seçeneği İle Girilip Tutar Değiştirildiğinde Borç Takip Ekranındaki Tutarlar Güncellenmiyor.
Eklenen cari hesap fişlerine değiştir seçeneği ile girilip tutar değiştirildiği durumda borç takip penceresinde ilgili fişe ait tutar güncellenmiyordu, düzeltildi. 
3 WINERP-63524
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Kuruluş Bilgileri - Adres Bilgileri
Oracle Veritabanında SYS' e girip Kuruluş Bilgileri altında yer alan Adres Bilgileri ve Banka Bilgileri gibi alanlara geldiğimiz zaman boş geliyor.
Oracle veritabanında sistem işletmeni (SYS) Kuruluş bilgileri altında yer alan adres ve banka bilgileri alanlarının düzgün listelenmesi sağlandı.
4 WINTLS-5740
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Herhangi Bir Fiş İçerisinden Kart Browserlarına Ulaşılıp Kartlar Üzerinden F9 Menüden Herhangi Bir Rapor Alınmak İstendiğinde Program Kilitleniyor.
Herhangi bir fiş içerisinden kart browserlarına ulaşılıp rapor alınmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. 
5 WINERP-63453
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Muhasebe Parametrelerinde "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi" Silinecek Olarak Seçilmiş Ve Muhasebe İçin Kayıt Revizyon Takibi Yapılmaması Durumda Muhasebeleşen Fiş Değiştirilip Kaydedilmek İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor.
Mahasebe parametrelerinde "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi" silinecek olarak seçili olduğu durumda, Muhasebeleşen fiş değiştirilip kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. 
 
Saygılarımızla,
Logo Yazılım