problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/867dce421f85131137eab39b5b76584cproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/8decfb6d56ed4048aeec11df9c577a69problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/8e927ecd4b32ea4d169890c1ef05015cproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/932a1b896b2dd2ec6ee0c7d6cd3a1a77problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/941e49516832af404a081da4e427e206problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/ac023e36375fc6f49949323d46b323fdproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/acf8575d1974ebb3f4aea62f1886891eproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/acfe7bf5760adef3bd90adcc0b607abdproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/aec8fd7569f8b096c0d86aa73cbc5a6eproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/b57ec67538ba91343aea1972b5c096b5problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/c53eb6ea2f74745da4aa74e6fcb3f722problems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/d8ec76bfa8726b626eadd699bcffb1ecproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/dda84aa966ce5b563c34316d9bbd4a3cproblems clearing cache file C:\inetpub\wwwroot\support_logo_com_tr\cache/refTableSQL/e2836e59a6d0c09af32e107d52fa7bf8 Logo Yazılım Destek - 2.40.00.01 ERP Ara Sürüm Duyurusu
Hata
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response
 • JFTP::delete: Bad response

ERP ürünleri 2.40.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

 

Önemli Uyarı :

Hazırlanan ara sürüm dosyaları sadece 2.40.00.00 sürüm dosyaları üzerine kopyalanmalıdır. Firma üzerinde "Tabloları Sürüme Göre Güncelle" işlemi ve Dönem üzerinde "Veritabanı Araçlarını Oluştur" işlemi yapılmasına gerek yoktur.

2.40.00.01 Ara Sürüm İçeriği;

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

WINERP-59963


GO PLUSaltaltaltaltalt

 

Office 365 TR Ve Office 2016 TR İle Program Entegrasyonu Sağlanmalı.

Office 365 TR ve Office 2016 TR Outlook uygulamaları ile Redemption.dll üzerinden entegrasyonun yapılması sağlandı.

2

WINERP-59962


altaltalt

Üst Menü (ikonlar)
alt alt Firma Seç

3 Serisi Ürünlerde Kullanıcı Değiştir Ve Firma Değiştir İşlemlerinde "Dikkat / Access Violation" Hatası Alınıyor.

3 Serisi ürünlerde kullanıcı değiştirme ve firma seçme işleminde hata alınıyordu,düzeltildi.

3

WINERP-59961


altaltalt

 1. USYS
  alt alt Yönetim - Terminaller

Go 3 Ürününde Kullanıcının Terminal Tanımı Yok İse Uygulama Giriş Sırasında 'LOGOstyle' Not Found Hatası Alınıyor.

Go 3 ürününde kullanıcının terminal tanımı yok ise uygulama giriş sırasında 'LOGOstyle' Not Found hatası alınıyor ve SYS'ye giriş yapılamıyordu, düzeltildi.

4

WINERP-59735


altalt

Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri

Malzeme Alt Birim Çevrim Katsayı Değeri, Ana Birim Çevrim Katsayısı Değerinden Küçükse Üretim Emri Hesaplamaları Yanlış Yapılıyor

Malzeme kartı üzerinde dinamik birimleme olduğu durumlarda ve üretim gerçekleşen girişlerinin üretim emri çevrimi dışında farklı bir birim çevrimiyle yapılması durumunda üretim emri browserındaki gerçekleşen miktar alanına hatalı değer yansımaktaydı, düzeltildi.

5

WINTLS-5169


altaltalt

 

3 Serisi Ürünlerde Sistem İşletmeni ve Programa Giriş Sırasında Run Time 217 Hatası Alınmaktadır.

3 Serisi ürünlerde sistem işletmeni ve programa giriş sırasında 'Run Time 217' hatası alınmaktaydı, düzeltildi.

6

WINERP-59677


GO PLUSaltaltaltaltalt

 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri

Satırlarda İşlem Dövizi Seçilmiş Banka Virman Fişinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarına Veri Girişi Yapıldıktan Sonra D. Borç/ Alacak Kolonları Siliniyor

Banka virman fişinde satırda işlem dövizi seçilerek dövizli borç/alacak kolonlarına yapılan veri girişi, yerel para birimi hesaplaması yapmasına rağmen siliniyordu, silinmemesi sağlandı.

7

WINERP-59664


GO PLUSaltaltaltaltalt

 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri

Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirilirken Borçlu Dövizli Kredi Banka Hesabı Silinerek Tutarı, Finansman Gideri Hesabına Ekleniyor.

Dövizli banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişinin muhasebeleşirken hesapları doğru oluşması sağlanmıştır.

8

WINERP-59651


GO PLUSaltaltaltaltalt

Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları

Fatura Muhasebeleştirme Esnasında Karşı Hesap Kolonu Listelenmemeli.

Muhasebe parametrelerinde "Karşı hesap kontrolü = Hayır" olduğunda fatura muhasebeleştirmesi sonucu oluşan mahsup fişinde 'Karşı Hesap' kolonunun gelmemesi sağlanmıştır.

9

WINERP-59650


GO PLUSaltaltaltaltalt

Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları

İptal Edilen e-Arşiv Faturası İptal Geri Alınmak İstendiğinde "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Tipindeki Faturalar İptal Edilemez" Uyarısı Alıyor.

İptal edilen e-Arşiv faturaları geri alınmak istendiğinde uyarı veriyordu ve geri alınamıyordu , uyarı vermeden geri alınabilmesi sağlanmıştır.

10

WINTLS-5140


altaltalt

 

3 Serisi Ürünlerde 2.40.00 Versiyon Geçiş Sonrasında Muhasebe Bağlantı Kontrolü Evet Olduğu Durumda Satış Faturası Kaydetme Sırasında "Control '' has no parent window." Hatası Alınıyor.

Versiyon geçişi sonrasında muhasebe bağlantı kontrolü evet olduğu durumda satış faturası kaydetme sırasında "control '' has no parent window." hatası alınıyordu ,düzeltildi.

11

WINERP-59481


altaltaltalt

Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler

Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Fiyatlandırma Dövizi Kuru Güncellenebilmeli

Teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda parametrelerden Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi "Kuru Güncellenecek" (FD) İrsaliye/Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi "Kuru Güncellenecek" seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.

12

WINERP-59458


GO PLUSaltaltaltaltalt

 1. Dosya
  alt alt Öndeğerleme - CH İş

Cari Hesap Fişleri İçin Öndeğerleme Servisi Çalıştırıldığında, Fiş Satırındaki Proje Kodu Siliniyor.

Cari hesap fişleri için öndeğerleme servisi çalıştırıldıktan sonra fiş satırlarında girilmiş olan proje kodu bilgisi siliniyordu,düzeltildi.

13

WINERP-59410


GO PLUSaltaltaltaltalt

Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler

Farklı Firma Database Kullanıldığında Malzeme Kartı Üzerinden Sipariş Hareketleri Değiştir Kaydet İşleminde Kitlenme Yaşanıyor.

Farklı firma database kullanıldığında malzeme kartı üzerinden sipariş hareketleri değiştir kaydet işleminde kilitlenme yaşanıyordu, düzeltildi.

14

WINERP-59178


GO PLUSaltaltaltaltalt

Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları

Risk Kontrolü Toplamlar Bazında İken Fatura İçerisinden Sipariş Fişi Aktar Yapıldığında 'Risk Limiti Aşılmıştır' Hatası Alınıyor.

Risk kontrolü toplamlar bazında iken sipariş fişi faturaya aktarıldığında 'Risk Limiti Aşılmıştır' hatası alınıyordu, düzeltildi.

15

WINERP-58890


GO PLUSaltaltaltaltalt

Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Maliyetlendirme Servisi

Maliyetlendirme Servisinde ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ Filtresi ‘Evet’ Seçili Olmasına Rağmen Negatif Seviye Uyarısı Alınmaktadır.

Maliyetlendirme servisi çalıştırılırken ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ filtresi ‘evet’ olarak seçili olmasına rağmen negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

16

WINERP-58563


GO PLUSaltaltaltaltalt

 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Kredi Kartı Hareketleri Bölümünde Ctrl+F İle Arama Yapılıp Fiş Seçildikten Sonra Tekrar Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde LGMAIN Hatası Alınıyor.

Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde Ctrl+F ile ikinci kez arama yapıldığında hata alınıyordu,düzeltildi.

17

WINERP-59637


altaltalt

Genel Muhasebe

3 Serisi Ürünlerde e-Defter.exe Çalıştırıldığında "style not found" Hatası Alınıyor.

3 Serisi ürünlerde e-Defter.exe üzerinden uygulama çalıştılmak istendiğinde uyarı alınıyordu, düzeltildi.

 

Saygılarımızla,

Logo Yazılım