Windows ERP

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında Ambar sayımı filtrelerine “  Fiili stok miktarları 0 olan kayıtlar : Listelensin – Listelenmesin “ seçeneği eklenmiştir. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan 1.90.00.00 sürümüyle birlikte IK programında uygulanan 5921 sayılı indirim kanununa göre hesaplanmış puantajların muhasebeleştirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

Devamını oku

Ek özellik paketi 3 kapsamında Form Ba – Bs mutabakat gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

RAPOR ÜRETİCİSİ

Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir.

 Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir.

Devamını oku

 23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında “ Negatife Düşen Mallar “ listesinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 

Fiş kaydetme işlemi sırasında ekrana çıkan negatife düşen mallar listesinin

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan 1.90.00.00 sürümüyle birlikte IK programında uygulanan 5921 sayılı indirim kanununa göre hesaplanmış puantajların muhasebeleştirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre IK programında ilgili indirim kanunu seçilmiş sicil kartlarının puantajlarında hesaplanan  “ İşsizlik fonunca karşılacak olan işçi primi “ tutarı ticari tarafta muhasebe fişine yansıtılabilecektir.

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kredi kartı fişlerinde birden fazla banka hesabı seçilerek, ayrı ayrı bankalara ait veri girişlerinin tek bir fiş üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Bu özelliğe bağlı olarak kredi kartı fişi ve kredi kartı iade fişi satırlarına banka hesaplarının seçilebilmesi için alanlar eklenmiştir.

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde kullanıma sunulan Ek özellik 2 paketi ile birlikte , Malzeme ve Malzeme Sınıfları Browserına F9 Ambar Parametreleri Güncelle özelliği eklenmiştir . Bu özellik ile ambar parametreleri toplu şekilde güncellenebilecektir

Devamını oku

Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarakda yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.

Devamını oku

23 Kasım 2009’da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Tiger2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90 versiyonuna geçmeleri ve Ek Özellik Paketi 2‘yi satın almaları gerekmektedir. Ek Özellik Paketi 2’nin piyasaya sunulduğu tarihte elinde geçerli LEM sözleşmesi olan kullanıcılarımız ise “LEM sözleşme numaraları” ile LOGO Yetkili İş Ortaklarından Ek Özellik Paketi 2’yi ücretsiz olarak talep edebilirler.

Devamını oku