Windows ERP

Unity2 / Tiger2 / GO ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik 2 paketi kapsamında; Seri/Lot kullanılan malzeme kartları üzerinde yada Giriş hareketleri içerisinde “Lot/Seri No Üret” penceresine gelip “Ekle” veya “Lot Numarası Üret” işleminde ilgili malzeme kartının Seri/Lot numaralarına bakılarak en büyük numaraya bir arttırılarak yeni numaranın gelmesi sağlanacaktır.

 

Devamını oku

Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarakda yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.                                        

Devamını oku

Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kredi kartı fişlerinde birden fazla banka hesabı seçilerek, ayrı ayrı bankalara ait veri girişlerinin tek bir fiş üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında “ Negatife Düşen Mallar “ listesinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında Ambar sayımı filtrelerine “  Fiili stok miktarları 0 olan kayıtlar : Listelensin – Listelenmesin “ seçeneği eklenmiştir. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan 1.90.00.00 sürümüyle birlikte IK programında uygulanan 5921 sayılı indirim kanununa göre hesaplanmış puantajların muhasebeleştirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır.

Devamını oku

Ek özellik paketi 3 kapsamında Form Ba – Bs mutabakat gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

RAPOR ÜRETİCİSİ

Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir.

 Rapor üreticisi menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir.

Devamını oku

 23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında “ Negatife Düşen Mallar “ listesinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 

Fiş kaydetme işlemi sırasında ekrana çıkan negatife düşen mallar listesinin

Devamını oku