Windows ERP

SQL Server üzerinde tutulan dataların firma bazında ayrı ayrı takip edilmesi için Sistem işletmeninde Firmalar içerisinde Veritabanı alanı eklenmiştir.

Devamını oku

1.86.00.00 Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri

  1. Windows birleştirilmiş kullanıcı özelliği (Active Directory )                                                                                                                                                                               
  2. Firma bazında databese kullanımı

 

Devamını oku

DEVİR İŞLEMLERİ

1.Devir Nedir ?

 

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından

tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari

sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

 

Devamını oku

Satış dağıtım ve satınalma siparişlerinde İşlemler menüsü altına yeni eklenen Sipariş KDV güncelleme özelliği ile, KDV oranı değişen malzemelere girilen siparişlerin yeni KDV oranına göre hesaplanması sağlanmakta, ve varsa bu siparişlerde uygulanan kampanyaların da yeni KDV oranına göre yeniden uygulanması sağlanmaktadır.

Devamını oku

Bir malzemeden elimizde kalan miktarı ve bu miktarın hangi stok yerlerinde ve hangi lotlardan olduğunu tek bir raporda görmek için Ambar Durum Raporu içerisine “Seri/Lot Stok Yeri Bilgiler = Gösterilsin / Gösterilmesin” filtresi eklenmiştir. 

Devamını oku

Unity2 / Tiger2 / GO ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik 2 paketi kapsamında; Seri/Lot kullanılan malzeme kartları üzerinde yada Giriş hareketleri içerisinde “Lot/Seri No Üret” penceresine gelip “Ekle” veya “Lot Numarası Üret” işleminde ilgili malzeme kartının Seri/Lot numaralarına bakılarak en büyük numaraya bir arttırılarak yeni numaranın gelmesi sağlanacaktır.

 

Devamını oku

Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarakda yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.                                        

Devamını oku

Rapor Üreticisi, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kredi kartı fişlerinde birden fazla banka hesabı seçilerek, ayrı ayrı bankalara ait veri girişlerinin tek bir fiş üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Devamını oku

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında “ Negatife Düşen Mallar “ listesinin yazdırılabilmesi sağlanmıştır. 

Devamını oku