Windows ERP

   Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.

Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı ile Fatura, Sipariş ve Muhasebe fişlerinde ek bir program ya da araca gerek kalmadan tanımlı alanlar eklenebilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

 

  Maliyetlendirme servisi çalışırken, kullanıcıların serviste verilen bitiş tarihinden sonraki günlere fiş girişi yapabilmeleri sağlanmıştır.

 Bu durumda kullanıcı maliyetlendirme servisinin bitiş tarihinden önceki bir güne fiş girişi yapamayacak, ancak sonraki günlere fiş kaydedebilecektir.

Devamını oku

 

Şifre sistemi, programa erişimi güvenli hale getirmek için geliştirilmiş bir sistemdir.

 

Bu sistem ile;

    - Kullanıcı şifrelerinin belirli dönemlerde kullanıcılar tarafından değiştirilmesi zorunlu hale getirilebilir,

Devamını oku

2.07.00 ve 2.07.00.01 Versiyonlarda LogoConnect FDA İle Arka Arkaya Hareketlerin Gönderilememesi Sorunu

2.07.00 ve 2.07.00.01 Versiyonlarda LogoConnect FDA kullanan müşterimerimizde, LogoConnect FDA ile bir firma'dan diğer firmaya arka arkaya hareket gönderimi yapılmak istendiğinde ilk kayıt sonrası kayıtlar gönderilemiyordu, bu sorunun LDXCCOMAPI.DLL dosyasından kaynaklanmaktadır.

Devamını oku

  PARAMETRE YÖNETİM EKRANI

16 Mayıs 2011 tarihinde çıkartılan 2.07.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Parametre Yönetim Ekranı bulunmaktadır. Ticari sistem Yönetimi / Tanımlar  menü seçenekleri arasına “ Parametre :Yönetim Ekranı“ eklenerek Firmalar arası parametrelerin kopyalanması veya ortak parametre olarak belirlenmesi sağlanmıştır.

 

 

Devamını oku

24 Ocak 2011 tarihinde çıkartılan 2.05.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Malzeme Virman İşlemi  bulunmaktadır. Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına “ Malzeme Virmanı “ eklenerek malzemelerin virman işlemine tabi tutulması sağlanmıştır.

Devamını oku

Kampanya kartı içerisinde olmayan alanlar yada başka bir tabloda değer getirmek için SQLINFO fonksiyonu kullanılabilir.

 

Devamını oku

Uygulamalarımızın çalıştırıldığı bilgisayarın tarihinin ileri veya geri alınarak değiştirilmesi durumunda "The Expiration Date of Your License Has Arrived" mesajı ile karşılmaktadır. Çözüm önerilerini bu makalede bulabilirsiniz.

Devamını oku

    

27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler.

Buna bağlı olarakda programlarımızda  Genel Muhasebe / E – Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi , İndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir.

Devamını oku

Logo uygulamalarında, malzemelerin izlendiği birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod verilir, ürünlerin giriş ve çıkış işlemleri malzeme tanımında belirtilen bu barkodlar üzerinden kaydedilir.

Barkodların Verilmesi

Malzemelere ait barkodlar, malzeme tanım penceresinde Birimler sayfasından ya da Malzemeler Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Barkod seçeneği ile verilir.

 

Devamını oku