Windows ERP

24 Ocak 2011 tarihinde çıkartılan 2.05.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Malzeme Virman İşlemi  bulunmaktadır. Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına “ Malzeme Virmanı “ eklenerek malzemelerin virman işlemine tabi tutulması sağlanmıştır.

Devamını oku

Kampanya kartı içerisinde olmayan alanlar yada başka bir tabloda değer getirmek için SQLINFO fonksiyonu kullanılabilir.

 

Devamını oku

Uygulamalarımızın çalıştırıldığı bilgisayarın tarihinin ileri veya geri alınarak değiştirilmesi durumunda "The Expiration Date of Your License Has Arrived" mesajı ile karşılmaktadır. Çözüm önerilerini bu makalede bulabilirsiniz.

Devamını oku

    

27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler.

Buna bağlı olarakda programlarımızda  Genel Muhasebe / E – Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi , İndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir.

Devamını oku

Logo uygulamalarında, malzemelerin izlendiği birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod verilir, ürünlerin giriş ve çıkış işlemleri malzeme tanımında belirtilen bu barkodlar üzerinden kaydedilir.

Barkodların Verilmesi

Malzemelere ait barkodlar, malzeme tanım penceresinde Birimler sayfasından ya da Malzemeler Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Barkod seçeneği ile verilir.

 

Devamını oku

Microsoft Office 2010 64-bit sürümünde 32 bit eklenti desteğini sonlandırmıştır. 32 bit eklentiler Microsoft Office tarafından desteklenmediği için bu sürümde yer alan Excel üzerine Logo Navigator kurulamaz. Logo Navigator’ın kullanılabileceği ortamları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

navi_001

 

Devamını oku

 Emanet ambarı özelliği ile satışı yapılmış ancak henüz sevkedilmemiş malzemelerin sevk durumları izlenebilir.

Devamını oku

Ürünümüze yeni eklenen özellikle birlikte terminal bilgisayarda MS Outllook programından bağımsız olarak SMTP ile e-posta gönderilebilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe / Ana kayıtlar / E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır.                                                                                                         

Devamını oku

Active Directory, ağ üzerindeki nesneler hakkında bilgi depolar ve bu bilginin yöneticiler ve kullanıcılar tarafından bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır. Active Directory, dizin bilgilerinden mantıksal ve hiyerarşik bir düzen oluşturmak için yapılandırılmış bir veri deposu kullanır

Devamını oku