Windows ERP

MALZEMELERDE SINIRSIZ BARKOD GİRİŞİ

Malzeme kartlarında birim bölümünde girilen 3 adet barkod alanı 1.80.00 sürümü ile birlikte N tane girilebilir hale getirilmiştir.
Böylece her alt birim için n tane barkod girişi yapılabilmektedir.Önceki sürümlerde ITMUNITA tablosunda tutulan BARCODE,BARCODE2 ve BARCODE3 alanlarında girilen bilgiler 1.80.00 sürümüyle birlikte UNITBARCODE tablosunda tutulmaya başlanmıştır.

Devamını oku

Fatura Satırlarında Net İndirim Uygulaması

Fatura indirim satırlarında F9 menüden ulaşılan “Net indirim” penceresi ile satır net tutarı üzerinden iki farklı türde indirim yapılması mümkün olmaktadır.

Net İndirim 1: Net İndirim butonu işaretlendikten sonra fatura döviz türüne göre yerel para biriminden  ya da  işlem dövizinden girilen tutar ya  da verilen oran üzerinden indirim uygulanır. Üstlenilen KDV oranına rakam girilmez. Bu durumda, satır net toplamında yapılan indirime gore KDV tutarı yeniden  hesaplanır.

Devamını oku

1.73.00.xx versiyonunda  KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.

     A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

 KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

Devamını oku

Raporlar Üzerinden Kart ve Hareketlere Ulaşım Özelliği

Raporlar üzerinden listelenen kayıtların kart ve hareketlerine ulaşılabilmektedir. Rapor ünitelerinde Ekran yada Tablo seçildiğinde listelenen kayıtların üzerinde mouse ile çift seçim yapıldığında hareketin yada kartın içi inceleme konumunda görüntülenmektedir. Ulaşılan kayıtlar üzerinde bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Devamını oku

 

Kaynak kullanım girişleri, iş emri ya da üretim emri üzerinde “Kaynak Kullanımı” tabından belirlenebileceği gibi, Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinden de girilebilecektir. İş emri/Üretim Emri üzerinde “Gerçekleşen Miktar Girişi” penceresine, “Gerçekleşen Kaynak Kullanımı” tabı eklenmiştir.

1.83.00.xx versiyonlarıyla bu özellik kullanıma sunulmuştur.

Devamını oku

 

8000 TL ve üzeri işlemlerin bankadan yapılması “ ile ilgili mevzuat doğrultusunda borç senetlerimiz ve kendi çeklerimizin bankada tahsil edilebilmesi sağlanmıştır.

1.83.00 setlerinde banka fişleri browserına yeni fiş türleri eklenmiştir:

  • Bankadan Çek Ödemesi
  • Bankadan Senet Ödemesi

Devamını oku

1 Ocak 2009 tarihinde Yeni Türk Lirası'ndaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak Türk Lirası'na geçilirken paramızın değer ölçüsünde bir değişiklik olmayacak, paramızın sadece ismi değişecektir.

1.1.2009 tarihinden itibaren tüm kayıt ve belgeler TL olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

 

1.84.00.00 sürümü ile birlikte Genel Muhasebe / Anakayıtlar / E Beyannameler seçenekleri arasına Kurumlar Vergisi beyannamesi eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır :

  • Genel Bilgiler
  • Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları

Devamını oku

                              ROTALAR ARASI ÖRTÜŞME        

          Ürün reçete satırlarında, girdi türünde bir yarı mamul seçilmesi durumunda, çıktı ile seçilmiş yarı mamul arasında örtüşme girilebilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda üretim reçetelerine; örtüşme şekli, örtüşme metodu, örtüşme tipi, örtüşme değeri ve örtüşme birimi kolonları eklenmiştir.

Devamını oku

                            29 NO.LU SİRKÜLERDE YAPILAN ÖTV HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

5766 Sayılı kanunla , 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca (II) Sayılı Listede Yer Alan Araçların (Otomobil, Kamyon V.S) Alış Bedelinin Altında Satışının Önüne Geçilmiştir.

Devamını oku