Windows ERP

 

8000 TL ve üzeri işlemlerin bankadan yapılması “ ile ilgili mevzuat doğrultusunda borç senetlerimiz ve kendi çeklerimizin bankada tahsil edilebilmesi sağlanmıştır.

1.83.00 setlerinde banka fişleri browserına yeni fiş türleri eklenmiştir:

  • Bankadan Çek Ödemesi
  • Bankadan Senet Ödemesi

Devamını oku

1 Ocak 2009 tarihinde Yeni Türk Lirası'ndaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak Türk Lirası'na geçilirken paramızın değer ölçüsünde bir değişiklik olmayacak, paramızın sadece ismi değişecektir.

1.1.2009 tarihinden itibaren tüm kayıt ve belgeler TL olarak düzenlenecektir.

Devamını oku

 

1.84.00.00 sürümü ile birlikte Genel Muhasebe / Anakayıtlar / E Beyannameler seçenekleri arasına Kurumlar Vergisi beyannamesi eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır :

  • Genel Bilgiler
  • Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları

Devamını oku

                              ROTALAR ARASI ÖRTÜŞME        

          Ürün reçete satırlarında, girdi türünde bir yarı mamul seçilmesi durumunda, çıktı ile seçilmiş yarı mamul arasında örtüşme girilebilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda üretim reçetelerine; örtüşme şekli, örtüşme metodu, örtüşme tipi, örtüşme değeri ve örtüşme birimi kolonları eklenmiştir.

Devamını oku

                            29 NO.LU SİRKÜLERDE YAPILAN ÖTV HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

5766 Sayılı kanunla , 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca (II) Sayılı Listede Yer Alan Araçların (Otomobil, Kamyon V.S) Alış Bedelinin Altında Satışının Önüne Geçilmiştir.

Devamını oku

   Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.

Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı ile Fatura, Sipariş ve Muhasebe fişlerinde ek bir program ya da araca gerek kalmadan tanımlı alanlar eklenebilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

 

  Maliyetlendirme servisi çalışırken, kullanıcıların serviste verilen bitiş tarihinden sonraki günlere fiş girişi yapabilmeleri sağlanmıştır.

 Bu durumda kullanıcı maliyetlendirme servisinin bitiş tarihinden önceki bir güne fiş girişi yapamayacak, ancak sonraki günlere fiş kaydedebilecektir.

Devamını oku

 

Şifre sistemi, programa erişimi güvenli hale getirmek için geliştirilmiş bir sistemdir.

 

Bu sistem ile;

    - Kullanıcı şifrelerinin belirli dönemlerde kullanıcılar tarafından değiştirilmesi zorunlu hale getirilebilir,

Devamını oku

2.07.00 ve 2.07.00.01 Versiyonlarda LogoConnect FDA İle Arka Arkaya Hareketlerin Gönderilememesi Sorunu

2.07.00 ve 2.07.00.01 Versiyonlarda LogoConnect FDA kullanan müşterimerimizde, LogoConnect FDA ile bir firma'dan diğer firmaya arka arkaya hareket gönderimi yapılmak istendiğinde ilk kayıt sonrası kayıtlar gönderilemiyordu, bu sorunun LDXCCOMAPI.DLL dosyasından kaynaklanmaktadır.

Devamını oku

  PARAMETRE YÖNETİM EKRANI

16 Mayıs 2011 tarihinde çıkartılan 2.07.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Parametre Yönetim Ekranı bulunmaktadır. Ticari sistem Yönetimi / Tanımlar  menü seçenekleri arasına “ Parametre :Yönetim Ekranı“ eklenerek Firmalar arası parametrelerin kopyalanması veya ortak parametre olarak belirlenmesi sağlanmıştır.

 

 

Devamını oku