Windows ERP

Unıty2/Tiger2 – IK entegrasyonunun borç tanımlarına göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır. Unıty2/Tiger2  1.80.00 sürümü ile IK 3.06.11 sürümü içerisinde bu yönde düzenlemeler yapılmıştır.

Öncelikle IK tarafında borç tanımları içerisine sıra no alanı eklenmiş olup aynı tür borçların numaralandırılabilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.

Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenebilir.

Devamını oku

1.  Tevkifat KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarında “Kullanım Yeri” Seçeneği

Muhasebe bağlantı kodlarında “Alım Tevkifat KDV Kodları” ve “Ödeme Tevkifat KDV Kodları” seçenekleri güncellenmiştir. Alım Tevkifat KDV Kodları’na eklenen “Kullanım Yeri” seçeneği ile alımda kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ile Satış işlemlerinde kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ayrılabilmektedir.

Devamını oku

Muhasebe Fişi ve Ticari Sistem Fişi Bağlantıları

Ticari sistemden entegrasyonla oluşmuş muhasebe fişi ile ticari sistemdeki fiş arasındaki bağlantı parametrik olarak geliştirilmiştir. Kurulan iki yönlü bağlantıda, ticari sistemdeki fişin çıkarılması ya da iptal edilmesi durumunda bağlı muhasebe fişinin silinmesi ve de muhasebe fişi silindiğinde ticari sistemdeki fişin muhasebeleşmiş işaretinin kaldırılarak bağlantının koparılması sağlanmıştır.

Devamını oku

İSTİHTAM YASASINA GÖRE RAKAMLARIN MUHASEBEYE  ENTEGRASYONU

İstihtam Yasası gereği IK ürününde yapılan değişikliklerin Unıty2/Tiger2 tarafına entegre edilebilmesi sağlanmıştır.IK 3.06.12 sürümü ile entegre çalışacak olan 1.81.00.00 sürümünde muhasebe bağlantı kodlarına İstihtam Yasası ile ilgili parametreler eklenmiştir.

Devamını oku

MALZEMELERDE SINIRSIZ BARKOD GİRİŞİ

Malzeme kartlarında birim bölümünde girilen 3 adet barkod alanı 1.80.00 sürümü ile birlikte N tane girilebilir hale getirilmiştir.
Böylece her alt birim için n tane barkod girişi yapılabilmektedir.Önceki sürümlerde ITMUNITA tablosunda tutulan BARCODE,BARCODE2 ve BARCODE3 alanlarında girilen bilgiler 1.80.00 sürümüyle birlikte UNITBARCODE tablosunda tutulmaya başlanmıştır.

Devamını oku

Fatura Satırlarında Net İndirim Uygulaması

Fatura indirim satırlarında F9 menüden ulaşılan “Net indirim” penceresi ile satır net tutarı üzerinden iki farklı türde indirim yapılması mümkün olmaktadır.

Net İndirim 1: Net İndirim butonu işaretlendikten sonra fatura döviz türüne göre yerel para biriminden  ya da  işlem dövizinden girilen tutar ya  da verilen oran üzerinden indirim uygulanır. Üstlenilen KDV oranına rakam girilmez. Bu durumda, satır net toplamında yapılan indirime gore KDV tutarı yeniden  hesaplanır.

Devamını oku

1.73.00.xx versiyonunda  KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.

     A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

 KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

Devamını oku

Raporlar Üzerinden Kart ve Hareketlere Ulaşım Özelliği

Raporlar üzerinden listelenen kayıtların kart ve hareketlerine ulaşılabilmektedir. Rapor ünitelerinde Ekran yada Tablo seçildiğinde listelenen kayıtların üzerinde mouse ile çift seçim yapıldığında hareketin yada kartın içi inceleme konumunda görüntülenmektedir. Ulaşılan kayıtlar üzerinde bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Devamını oku

 

Kaynak kullanım girişleri, iş emri ya da üretim emri üzerinde “Kaynak Kullanımı” tabından belirlenebileceği gibi, Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinden de girilebilecektir. İş emri/Üretim Emri üzerinde “Gerçekleşen Miktar Girişi” penceresine, “Gerçekleşen Kaynak Kullanımı” tabı eklenmiştir.

1.83.00.xx versiyonlarıyla bu özellik kullanıma sunulmuştur.

Devamını oku