Windows ERP

 

 Vergi Usul Kanununa göre sabit kıymetin aktife alındığı tarihten sonra sabit kıymetlerin değerini artırıcı, işlevini artırıcı ilave gider yapılması durumunda ilave gider tutarı sabit kıymetin kalan ömrü süresince itfa edilecektir. Ancak Sabit kıymetin ömrünü uzatan giderler için amortisman sabit kıymetin Amortisman oranına ve süresine göre yeniden başlamak suretiyle itfa edilecektir.

Devamını oku

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinde kasa kartında tanımlı öndeğer döviz türü ve kuru, işlem dövizi olarak gelecek, “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametresi seçili ise değiştirilemeyecektir.

Devamını oku

ALT – 5 ‘ İN TÜM SATIRLARA UYGULANMASI VE İNDİRİM SATIRLARININ KAPATILMASI

 

Sipariş, İrsaliye ve Fatura işlemlerinde satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır.

Devamını oku

Kredi kartı fişleri ilgili yeni alanlar 1.80.00 sürümü ile birlikte programa eklenmiştir.Kredi kartı silibinde yer alan Pos terminal no, Batch no, Onay no alanları sistemde yer alan kredi kartı fişlerine eklenmiştir.

Kredi kartı fişine eklenen bu yeni alanlar aynı zamanda SKONSOL2 tarafında da mevcut olup buradan yapılan işlemler sonucu kesilen fişlerde giriş yapılarak sisteme yansıtılmaktadır.

Devamını oku

         Fiyat Kartlarında Ambar İşyeri Numarası ve Ticari İşlem Grubu Kullanımı

1.Ambar Bazında Fiyat Kartı Tanımlama

Alış/Satış fiyat katlarında “Koşul” penceresinde, ambar numarası kriteri verilebilmesi için, “Ambar numarası” seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku

Unıty2/Tiger2 – IK entegrasyonunun borç tanımlarına göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır. Unıty2/Tiger2  1.80.00 sürümü ile IK 3.06.11 sürümü içerisinde bu yönde düzenlemeler yapılmıştır.

Öncelikle IK tarafında borç tanımları içerisine sıra no alanı eklenmiş olup aynı tür borçların numaralandırılabilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.

Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenebilir.

Devamını oku

1.  Tevkifat KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarında “Kullanım Yeri” Seçeneği

Muhasebe bağlantı kodlarında “Alım Tevkifat KDV Kodları” ve “Ödeme Tevkifat KDV Kodları” seçenekleri güncellenmiştir. Alım Tevkifat KDV Kodları’na eklenen “Kullanım Yeri” seçeneği ile alımda kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ile Satış işlemlerinde kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ayrılabilmektedir.

Devamını oku

Muhasebe Fişi ve Ticari Sistem Fişi Bağlantıları

Ticari sistemden entegrasyonla oluşmuş muhasebe fişi ile ticari sistemdeki fiş arasındaki bağlantı parametrik olarak geliştirilmiştir. Kurulan iki yönlü bağlantıda, ticari sistemdeki fişin çıkarılması ya da iptal edilmesi durumunda bağlı muhasebe fişinin silinmesi ve de muhasebe fişi silindiğinde ticari sistemdeki fişin muhasebeleşmiş işaretinin kaldırılarak bağlantının koparılması sağlanmıştır.

Devamını oku

İSTİHTAM YASASINA GÖRE RAKAMLARIN MUHASEBEYE  ENTEGRASYONU

İstihtam Yasası gereği IK ürününde yapılan değişikliklerin Unıty2/Tiger2 tarafına entegre edilebilmesi sağlanmıştır.IK 3.06.12 sürümü ile entegre çalışacak olan 1.81.00.00 sürümünde muhasebe bağlantı kodlarına İstihtam Yasası ile ilgili parametreler eklenmiştir.

Devamını oku