Windows ERP

         1.75.xx versiyonlarından itibaren versiyon değişimlerinde register bilgilerinin yeniden girilmesi yerine var olan register bilgisinin yeni versiyon numarası ile değiştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle versiyon değişimlerinden sonra her terminalde LGSETUP.exe çalıştırılmasına gerek kalmamıştır.

Devamını oku

                                                                          LOGOSTART VE SQL INSTANCE    

  Tek makinaya kurularak tek kullanıcı olarak çalışan LogoStart ürününün yüklendiği makinada MS SQL'in instance olarak kurulması durumunda program exe çalıştırılmak istendiğinde mesajı alınmakta ve program çalışmamaktaydı. Bunun sebebi SQL 'in INS olarak kurulması ve defaultsql'i görmesi sebebiyle mevcutta çıkan instance ı bulamamasıydı. 1.80.00.00 sürümü ile birlikte bu sorun ortadan kaldırılmıştır.

Devamını oku

Standart  Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması

Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır.

Devamını oku

 

Unity2 ve Tiger2 ürünlerinde 1.72.00.00 versiyonuyla birlikte Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku

 

Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama: Sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir. Fonksiyon Arttırıcı Gider Ata ile gider türündeki sabit kıymet için yapılan alım hareketleri listelenir. İstenilen Gider üzerinde ilişkilendir seçeneği ile Ömür Uzatıcı gider sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilir.

Devamını oku

 

 Vergi Usul Kanununa göre sabit kıymetin aktife alındığı tarihten sonra sabit kıymetlerin değerini artırıcı, işlevini artırıcı ilave gider yapılması durumunda ilave gider tutarı sabit kıymetin kalan ömrü süresince itfa edilecektir. Ancak Sabit kıymetin ömrünü uzatan giderler için amortisman sabit kıymetin Amortisman oranına ve süresine göre yeniden başlamak suretiyle itfa edilecektir.

Devamını oku

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinde kasa kartında tanımlı öndeğer döviz türü ve kuru, işlem dövizi olarak gelecek, “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametresi seçili ise değiştirilemeyecektir.

Devamını oku

ALT – 5 ‘ İN TÜM SATIRLARA UYGULANMASI VE İNDİRİM SATIRLARININ KAPATILMASI

 

Sipariş, İrsaliye ve Fatura işlemlerinde satırda girilen sıralı indirimlerin fiş içerisindeki tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır.

Devamını oku

Kredi kartı fişleri ilgili yeni alanlar 1.80.00 sürümü ile birlikte programa eklenmiştir.Kredi kartı silibinde yer alan Pos terminal no, Batch no, Onay no alanları sistemde yer alan kredi kartı fişlerine eklenmiştir.

Kredi kartı fişine eklenen bu yeni alanlar aynı zamanda SKONSOL2 tarafında da mevcut olup buradan yapılan işlemler sonucu kesilen fişlerde giriş yapılarak sisteme yansıtılmaktadır.

Devamını oku

         Fiyat Kartlarında Ambar İşyeri Numarası ve Ticari İşlem Grubu Kullanımı

1.Ambar Bazında Fiyat Kartı Tanımlama

Alış/Satış fiyat katlarında “Koşul” penceresinde, ambar numarası kriteri verilebilmesi için, “Ambar numarası” seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku