Windows ERP

  LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.

  Logo uygulamalarını kullanan müşteriler birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini LOGOCONNECT sunucusu üzerinden gönderebilirler.

Devamını oku

ÜRETİM REÇETESİNDE HIZLI MİKTAR GİRİŞİ

Üretim reçetesinde çıktı olarak malzeme tablosu kullanılmasI durumunda, ilgili malzeme tablosunun her alt malzemesi için kullanılacak girdilerin seçimine yönelik kullanım kolaylığı getirilmiştir. Bu özellik için üretim reçetesine “Hızlı Reçete Girişi” menüsü eklenmiştir.

Devamını oku

1.76.XX.XX versiyonuyla birlikte Vergi Usul Kanununa istinaden verilmesi gereken Ba-Bs formlarının Tek muhasebe setlerinden (Muhasebe modulunden) alınabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda muhasebe setlerinde Genel Muhasebe / Ana kayıtlar menüsüne E-Beyannameler seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku

Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz.

Devamını oku

LogoConnect Nasıl Çalışır?
LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası
ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.
LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında
firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki
firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.
LogoConnect Bankacılık Modulü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki
firmalarının Bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden gerçekleştirirler. LogoConnect,
Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2
vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindeki
faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini LogoConnect’ te seçip paketler ve bankaya
gönderirler. Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre LogoConnect tarafından, Ticari Sistem’
deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.
LogoConnect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca
gösterilmiştir. Devamında, LogoConnect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, Satış
Faturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

     LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

     LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Devamını oku

         1.75.xx versiyonlarından itibaren versiyon değişimlerinde register bilgilerinin yeniden girilmesi yerine var olan register bilgisinin yeni versiyon numarası ile değiştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle versiyon değişimlerinden sonra her terminalde LGSETUP.exe çalıştırılmasına gerek kalmamıştır.

Devamını oku

                                                                          LOGOSTART VE SQL INSTANCE    

  Tek makinaya kurularak tek kullanıcı olarak çalışan LogoStart ürününün yüklendiği makinada MS SQL'in instance olarak kurulması durumunda program exe çalıştırılmak istendiğinde mesajı alınmakta ve program çalışmamaktaydı. Bunun sebebi SQL 'in INS olarak kurulması ve defaultsql'i görmesi sebebiyle mevcutta çıkan instance ı bulamamasıydı. 1.80.00.00 sürümü ile birlikte bu sorun ortadan kaldırılmıştır.

Devamını oku

Standart  Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması

Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır.

Devamını oku

 

Unity2 ve Tiger2 ürünlerinde 1.72.00.00 versiyonuyla birlikte Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler altına Toplu Malzeme Temini seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku

 

Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama: Sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir. Fonksiyon Arttırıcı Gider Ata ile gider türündeki sabit kıymet için yapılan alım hareketleri listelenir. İstenilen Gider üzerinde ilişkilendir seçeneği ile Ömür Uzatıcı gider sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilir.

Devamını oku