Windows ERP

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre  fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesini sağlanmaktadır.Elektronik ortamdaki fatura kayıtlarının bankaya ulaştırılması Logo Connect Bankacılık ürünü aracılığıyla sağlanacaktır.Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu özellik 16 mayıs 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ,Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

 

Devamını oku

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

2.08.00.00 sürümü ile birlikte kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişinin çalışma şekli değiştirilmiştir. Konu hakkında detay bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

2.03.00.00 ve daha üstü versiyonlarda çalışan servis uygulamasının bilgisayar başlatıldığında start olmaması veya started(Başladı) olarak görünmesine rağmen program başlatıldığında "Can Not Connect To Logo Server" hatasının alınması durumunda Register(Kayıt Defteri)'a DependOnService isimli bir parametre grubu ekleyip içerisine TapiSrv değeri girilmelidir.

Devamını oku

UYGULAMA KİLİTLEME

Uygulamaya bağlı kullanıcıların, uygulamayı kapatmadan istedikleri herhangi bir zamanda kilitleme işlemi yapabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle ilgili kullanıcının terminal başında olmadığı zamanlarda kendi kullanıcı adıyla açtığı oturumun bir başkası tarafından kullanılması engellenebilecektir. CTRL+L tuşu ile uygulamanın ilgili terminalde kilitlenmesi sağlanır.

Devamını oku

  Network Load Balancing (NLB) üyeleri arasında IP trafiğini bölüştürerek her üyesine tek başlarına bulundukları durumdan daha az network yükü binmesini sağlayan bir Microsoft teknolojisidir. Bu teknolojinin desteklenmesi amacıyla Terminal server üzerinde Logo programlarında çalışırken yapılan terminal tanımlarında terminal server adı yerine * kullanımı getirilmiştir. Böylece  bir terminal tanımının  tüm terminal server’lar üzerinde kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Devamını oku

  LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.

  Logo uygulamalarını kullanan müşteriler birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini LOGOCONNECT sunucusu üzerinden gönderebilirler.

Devamını oku

ÜRETİM REÇETESİNDE HIZLI MİKTAR GİRİŞİ

Üretim reçetesinde çıktı olarak malzeme tablosu kullanılmasI durumunda, ilgili malzeme tablosunun her alt malzemesi için kullanılacak girdilerin seçimine yönelik kullanım kolaylığı getirilmiştir. Bu özellik için üretim reçetesine “Hızlı Reçete Girişi” menüsü eklenmiştir.

Devamını oku

1.76.XX.XX versiyonuyla birlikte Vergi Usul Kanununa istinaden verilmesi gereken Ba-Bs formlarının Tek muhasebe setlerinden (Muhasebe modulunden) alınabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda muhasebe setlerinde Genel Muhasebe / Ana kayıtlar menüsüne E-Beyannameler seçeneği eklenmiştir.

Devamını oku

Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz.

Devamını oku

LogoConnect Nasıl Çalışır?
LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası
ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.
LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında
firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki
firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.
LogoConnect Bankacılık Modulü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki
firmalarının Bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden gerçekleştirirler. LogoConnect,
Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2
vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindeki
faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini LogoConnect’ te seçip paketler ve bankaya
gönderirler. Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre LogoConnect tarafından, Ticari Sistem’
deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.
LogoConnect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca
gösterilmiştir. Devamında, LogoConnect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, Satış
Faturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

     LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

     LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Devamını oku