DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre  fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesini sağlanmaktadır.Elektronik ortamdaki fatura kayıtlarının bankaya ulaştırılması Logo Connect Bankacılık ürünü aracılığıyla sağlanacaktır.Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu özellik 16 mayıs 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ,Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

 


Ticari Sistem Ayarları:

DBS sisteminde öncelikle cari hesaba ait banka bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Cari hesap kartı banka hesap bilgileri tab’ına “Doğrudan Borçlanma Sistemi Bilgileri” tab’ı eklenmiştir.

DBS_1

DBS Hesabı alanı işaretlenerek ilgili banka hesabının DBS sisteminde kullanılması sağlanır.DBS Limiti alanında doğrudan borçlandırma limiti tanımlanır. Ödeme tipi DBS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satırlarında seçilen CH banka şubesinin DBS toplamı artar. DBS toplamının DBS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DBS Risk Kontrol alanında belirlenir. 

Cari Hesap Kartı’nda LogoConnect  sekmesinde Abone Statüsü alanı Abone olmalı ve Abone Ek Bilgi alanına bankaya bildirilen abone ek bilgi değeri yazılmalıdır.Bankaya bildirilen Abone Numarası, Cari Hesap Kodu’na karşılık gelmektedir. Bu nedenle bankaya cari hesaplara ait abone numarası bildirilirken Cari Hesap Kodu bilgisi verilmelidir.

Eğer Tesisat Numarası gibi farklı bir numara kullanılmak istenirse Abone Ek Bilgi alanı bu bilgi için kullanılabilir. Abone Ek Bilgi alanındaki bilgi bankaya Abone Numarası ile birlikte bildirilir. Abone Ek Bilgi alanına eklenecek Tesisat Numarası benzeri bir bilgi bulunmuyorsa, bu alana Cari Hesap Kodu değeri yazılması gerekmektedir.

DBS_2

Faturalar Logo Connect üzerinden gönderilirken firmanın kullanacağı banka hesabının G.Banka kodu tanımlanmalıdır. Bu alan ödeme tipi Dbs olan faturanın ödeme hareketleri penceresinde cari hesabın banka hesap kodunun aynı bankaya ait olup olmadığı kontrolünde kullanılmaktadır.

DBS_3

Cari hesap ve banka hesap kartındaki tanımlamalar yapıldıktan sonra ilgili cari hesaba kesilen satış faturasının DBS sistemi ile Connect üzerinden bankaya gönderilebilmesi için, fatura ödeme tipinin DBS seçilmesi gerekmektedir.

Cari hesabın ödeme tipi ya da faturanın ödeme şekli doğrudan borçlandırma (DBS) ise; 

Cari hesap için Ticari Bilgiler sayfası Ödeme tipi alanında ödemelerin DBS ile yapılacağı belirlenmişse satış, alış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de DBS olarak kaydedilir.Banka hesap kodu ve cari hesap banka bilgisi limit kontrolü için mutlaka girilmelidir. Bu işlemler cari hesap tanımında Banka Bilgiileri sayfasında ya da otomatik doldurulması isteniyorsa Ticari Sistem Yönetimi  Finans öndeğerlerinde yer alan DBS Banka Hesap Kodu parametre satırında ilgili banka hesabının belirtilmesi gerekir.

Ödeme tipi DBS olan ödeme satırlarının hesap koduna seçilen banka hesabı gelir. CH Banka Şubesi alanı seçilen banka hesap kartının içindeki “Banka-Şube Kodu” esas alınarak belirlenir.Faturadaki cari hesabın banka bilgilerindeki DBS işaretli olan banka şube bilgileri ile banka hesap kartından belirlenen banka şube kodu eşleştirilir. Aynı banka şube koduna ait DBS işareti atılmış birden fazla kayıt var ise eşleştirilen ilk kayıt ödeme satırlarına atanır.

Uygulanan ödeme planının satırlarında  DBS tipi seçilmiş ise;

 Faturanın DBS ile ödeneceği bilgisi  Ödeme planında da belirtilebilir. Bu durumda banka bilgisi ve CH Banka Şubesi otomatik olarak ödeme işlemine gelecektir.Ödeme planında ve ödeme satırlarında banka hesap kodunun banka-şube kodu ile CH Banka Şubesinin banka-şube kodu arasında bir uyumsuzluk olması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır. Kullanıcı bu uyumsuzluğu rağmen işleme devam etmek isterse program tarafından bir engel oluşturulmaz.

Logo Connect Ayarları:

LogoConnect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak adımlarında oluşturulan banka hesabı, LogoConnect’te Fatura Tahsil/Ödeme Hesabı olarak belirlenir. Aksi takdirde LogoConnect, faturaların İşlem Tamamlandı sonucunun kaydedilmesi sırasında “Fatura tahsilat hesap tanımı bulunamadı” şeklinde uyarı verecektir. Bunun nedeni, hangi hesaptan fatura bedelinin düşüleceği banka tarafından bilinirken, LogoConnect’te bu hesabın belirtilmemiş olmasıdır.

Fatura Tahsil/Ödeme Hesabı tanımlamak için, LogoConnect uygulamasında Çalışma Parametreleri > Doküman Parametreleri > Fatura (Bankacılık) yolundan gidilen Öndeğer Banka alanında satış faturalarının sürekli olarak gönderildiği banka seçilir. Bu alanda bir banka bilgisi girilmişse, LogoConnect’te Bankaya Satış Faturası Gönderimi penceresinde öndeğer olarak o banka seçili gelir ve paketlemeden önce bir değişiklik yapılmazsa işlemler bu bankaya gönderilir.

DBS_4

Banka Hesap Numaraları sekmesinde;

DBS_5

Satış faturası hesaplarının belirlenmesi için Para Birimi, Fatura Tahsilat Hesabı, Fatura Tahsilat IBAN alanları doldurulur. Hesap ve IBAN alanlarında Ticari Sistem’de kayıtlı olan banka hesapları seçilebilir.

Faturanın LogoConnect Bankacılık Modülü’nde bankaya gönderilmek üzere listelenebilmesi için, İşlem Statüsü alanının Bankaya İletilecek olması gerekir.

DBS_6

LogoConnect  Bankacılık İşlemleri Gönderimi bölümünden Satış Faturası seçilir.Bu alanda listelenen kayıtlar satış faturalarına ait ödeme hareketleridir. Eğer satış faturasında bir ödeme planı belirlenmişse, örneğin 2 taksitte ödenecek bir fatura ise, Satış Faturası Hazırla alanında o faturaya ait Ödeme Hareketleri listelenir ve bunlar parçalı halde bankaya gönderilebilirler. Bankaya gönderilen kayıtlar vade tarihi geldiğinde işleme alınırlar.

DBS_7

Bankaya Satış Faturası Gönderimi penceresinde gönderilmek istenen kayıtlar seçilip Ekle seçeneği ile  Yüklenecek Faturalar kısmına aktarılır.Bankalar sekmesinde kayıtların gönderilmesi istenen banka seçilip Ekle seçeneği ile  sağ taraftaki Seçilen Bankalar kısmına aktarılır.

DBS_8

Yüklenecek faturalar ve banka seçildikten sonra Paketle seçeneği ile kayıtlar bankaya gönderilmek üzere paketlenir.Paketlenen kayıtlar Posta Kutusu’ndaki Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler alanına aktarılır.

DBS_9

Gönder/Al seçeneği ile paketlenmiş işlemler LogoConnect sunucusuna gönderilir; LogoConnect sunucusundan da ilgili bankalara iletilir.LogoConnect sunucusuna iletilen kayıtların İşlem Statüsü LogoConnect tarafından LDX’e İletildi olarak güncellenir.

Kayıtlar Bankaya iletildikten sonra, Gönder/Al yapıldığında Bankaya İletildi ön işlem sonucu (ön akıbet) alınır. İşlem gerçekleştirildikten sonra da banka tarafından işlem sonucu (akıbet) oluşur ve LogoConnect sunucusu aracılığıyla göndericiye iletilir.

     *  Kayıtlarda hata ya da eksik bilgi varsa, bu hatayı bildiren bir sonuç gelecektir.

     *  İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse İşlem Tamamlandı sonucu gelecektir.

     *  Eğer herhangi bir hatadan dolayı işlem tamamlanamazsa İşlem Gerçekleştirilemedi sonucu gelecektir.

Bu sonuçlar Posta Kutusu’nda Gelen İşlemler alanına gelir. İlgili sonuç seçilerek Kaydet düğmesi ile kaydedildiğinde faturanın İşlem Statüsü güncellenir.

Bankada ilgili işlem gerçekleştirildiğinde, bankadan İşlem Tamamlandı sonucu gelir ve kullanıcı tarafından Kaydet ile kaydedildiğinde kaydın statüsü İşlem Tamamlandı olur. Bir yandan da Borç Takip’ten faturayı kapatacak işlem (Gelen Havale/EFT Fişi) oluşturulur.