Windows ERP

2.45.00.00 versiyonu ile beraber kullanıcı öndeğer firma,işyeri,bölüm,ambar  bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ile ilgili ayrıntılar için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Devamını oku

 

2.53.00.00 versiyonu ile beraber e-Fatura ve e-Arşiv tipindeki faturalar için fatura satırları ve fatura detaylarındaki kdv muafiyet sebeplerinin öndeğer olarak belirtilebilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ie ilgili detaylara bu makalemizi inceleyerek erişebilirsiniz.

Devamını oku

2.50.00.00 versiyonda yapılan e-Defter geliştirmeleri ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için bu makaleden yararlanabilirsiniz.

Devamını oku

İrsaliyeler içerisinden ilgili irsaliye ile bağlantılı olan fişlerin listelenmesi amacıyla 2.46.00.00 versiyonda F9 menüye "İrsaliye Bağlantıları" seçeneği eklenmiştir.Seçenek ile ilgili ayrıntılara bu makaleden erişebilirsiniz.

 

Devamını oku

Satınalma ve satış faturaları için yapılan fiş numaralama işleminde, numaralanacak olan faturaların hangi bilgiye göre sıralanacağının kontrolünün kullanıcıda olması amacıyla 2.46.00.00 versiyonda fiş numaralama ekranına "Sıralama Kriteri" kolonu eklenmiştir.Bu özellik ile ilgili ayrıntılara bu makaleden erişebilirsiniz.

 

Devamını oku

Şirket içinde yapılan personel harcamalarının Form Ba ve Form Bs'ye yansımaması amacıyla 2.37 versiyonu ile beraber satın alma ve satış dağıtım modülünden girilen alınan ve verilen hizmet faturalarının Detaylar sekmesine "Personel ve Diğer Masraflar" kutucuğu eklenmiştir.

Devamını oku

 

Logo ürünlerinde browserlar haricinde kart ve fişlerde sık kullanılan metinlerin kopyalanarak veya elle yazılarak kaydedilmesi,ayrıca bu kopyalanan metinlerin seçilerek ilgili alana yapıştırılması Shift+F10 - Sık Kullanılan Metinler özelliği ile sağlanabilmektedir.Kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Devamını oku

Seri/Lot Numaralarında Sevkedilemez Özelliği

 

     2.47.00.00 sürümüyle beraber iade alınan seri ya da lot takipli ürünün seri/lot numaralarının tekrar satışının engellenebilmesi sağlanmıştır. Kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

Devamını oku

Form Yazdırma Limitleri

 

     2.46.00.00 versiyonu ile beraber  form yazdırma limiti özelliği  kullanıma sunulmuş olup kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz.

 

Devamını oku

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

 

Go 3,Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünleri, Bordroplus ürünü ile entegre çalışarak, puantaj kartlarındaki toplam tutarların tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarına göre muhasebeleştirilmesini sağlamaktadır.

 

Devamını oku