Windows ERP

 

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.Söz konusu değişikliğe istinaden Gib’in yayınladığı duyuru için tıklayınız

Devamını oku

Kontrol  edilen malzeme fişi ve faturaların baskın bir şekilde görüntülenmesi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Maliyet Dağıtım Fişleri ile dağıtımı yapılan Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarının listelendiği ekranlarda sarı bayrak imajı ile gösterilmesi konusundaki ayrıntılı bilgiye bu makalemiz ile erişebilirsiniz.

Devamını oku

Ticari Sistem Yönetimi / Satış ve Dağıtım Parametreleri ile Satınalma Parametreleri bölümünde yer alan  İade Faturaları Siparişi Etkileyecek : Evet/Hayır parametresi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

 

Devamını oku

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkışın yapılmasının engellenmesi veya çıkış esnasında uyarı yapılmasına dair uygulama hakkındaki ayrıntılı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Uygulamalar/Özel Uygulamalar menüsü altından ulaşılan Cari Hesap İşlem Merkezi ekranı hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek edinebilirsiniz.

Devamını oku

Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yapılan tanımlamalarının listelenmesi ve raporlanabilmesi amacıyla excele aktarılması işlem adımları için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Devamını oku

 

2.50.00.00 versiyonu ile beraber Tiger ürünleri içerisindeki Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Satış Dağıtım Parametreleri altına, Go3 ürünü içerisinde ise Diğer İşlemler/Çalışma Bilgileri/Faturalar altına eklenen "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresi hakkında ayrıntılı bilgiye bu makalemizden erişebilirsiniz.

Devamını oku

2.54.00.00 versiyonu ile beraber malzeme ve hizmet kartları içinde birden fazla ek vergi tanımlamasının seçilebilmesi ve fişlerde de buna bağlı olarak birden çok ek vergi hesaplamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu geliştirme ile ilgili ayrıntılara bu makalemizden erişebilirsiniz.

Devamını oku

2.45.00.00 versiyonu ile beraber kullanıcı öndeğer firma,işyeri,bölüm,ambar  bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ile ilgili ayrıntılar için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Devamını oku