Logo Mind Yayınlanmış Sürümler

Logo Mind Budget 1.11 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.


Genel Uyarılar

1.1. Logo Mind Budget uygulamasını kullanabilmek için Sql 2008 R2 ve üzeri bir Sql sürümü kullanılmalıdır.

1.2. Uygulamayı güncellemeden önce Bütçe için oluşturulmuş database'in yedeği alınmalıdır.

1.3. Sürüm geçişleri öncesi LogoBudgetBackgroundService  durdurulmalıdır. Güncelleme sırasında bu servis çalıştırılamadı uyarısı alınırsa Ignore denilerek geçilmeli ve kurulum sonrası servis manuel çalıştırılmalıdır.

 1.4 Mevcut sürümden yükseltilecek sürüme geçiş yapılırken,  ara sürümlerin setuplarının çalıştırılmasına gerek olmasa da, ara sürümlerin duyurularında  belirtilen sorgular da çalıştırılmalıdır. (Örneğin 1.10 dan 1.13 sürümüne geçişte, 1.13 setup ını kurarken, 1.11,1.12,1.13 sürümü için belirtilen sorgular çalıştırılmalıdır)

1.11 sürümü için yapılan maddeler aşağıdaki gibidir.

 

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 BDGT-7525    
Organizasyon Browser'ın da sürükle bırakla kırılımlı bir organizasyon taşındığında izin vermiyor
 
2 BDGT-7485    
Veri Bağlantısı işleminde "Bütçe Kalemi Alanları" türündeki filtre için "Üst Kalem Kodu" ya da "Ana Kalem Kodu" seçildiğinde veri alma sırasında hata alınıyor
 
3 BDGT-7479    
Tema Düzenlemesi
 
4 BDGT-7474    
Bütçeler Münüsü Üzerinde Bütçe Oluşturma Menüsü Açıldığında Bütçe Kalemleri, Organizasyonalar, Boyutlar Menüsü Hatası
 
5 BDGT-7460    
Boyut kullanılan alt bütçe için, gerçekleşen veri bağlantısı sayfasında boyut listesi boş geliyor.
 
6 BDGT-7447    
Gerçekleşen veri bağlantısı Üzerinden Seçili Olmayan Kaleme Ait Hücre Formülü, Zamanlanmış Görev Çalıştırıldığında Formüllü hücreye Ait Değer Sıfırlanıyor.
 
7 BDGT-7444    
Excel'e yapılan aktarımlarda oluşturulan Excel dosyası satırlarında renklendirme hataları var, edit edilemeyen sayırlar edit edilebiliyor.Hücrelerde "." veya "," kullanıldığında hata oluşuyor.
 
8 BDGT-7442    
Bütçe Ayarları / Bütçe Tanımlama'dan dışarı alınan Excel dosyasında değişiklik yaparak , Editörden içeri alındığında Birim Fiyat ve Miktarlar editöre getirilmiyor.
 
9 BDGT-7440    
Editör üzerinde excelden içeri aktarımda, birden çok excel seçilerek aktarım yapıldığındaher zaman tamamlandı olarak getiriliyor.Hata case'ı sağlanamadı.
 
10 BDGT-7431    
Editöre Excel'den aktarım yapılırken, Farklı Dosyalardan Aktar seçilir.Dosyalar seçiilir. İleri denildiğinde Excel'e aktarım işlemleri formunda "Organizasyon" kolonuna Harf ile başlayan 2 organizasyonun getirilmediği görüldü.
 
11 BDGT-7430    
Editör üzerinden Excel'den içeri aktarımda "EXCEL Aktarım İşlemleri" sayfasında Tek Dosya aktar seçilir ileri denildiğinde, "Excel Sayfası" seçilirken combo box yapıda yapılmış.Combo-box yerine Check-box olmalı.
 
12 BDGT-7426    
Bütçe Editöründen Excel dosyası dışarı aktar/ Klasör seç / Seçili Sayfaları Aktar / İleri denildiğinde açılan formda "Farklı Dosyalardan Aktar" Yazılmış. "Farklı Dosyalara Aktar" olmalıdır.
 
13 BDGT-7422    
Bütçe Değerleri içeri alınmak istendiğinde Dosya Adı ve Sheet Adının farklılığı gibi durumlarda alınması gereken hata case'ı sağlanamadı.Her zaman tamamlandı olarak görülüyor.
 
14 BDGT-7420    
Bütçe Ayarları / Bütçe Tanımları / Excel'den dışarı aktarım yapmak istendiğinde "Excel'e Aktar" formunda üç noktalı alandan Seçili Organizasyonlar doğrudan alana getirilmiyor.Hücreden çıkıldığında getiriliyor.
 
15 BDGT-7389    
Bütçe Editörü ve Finansal rapor editörlerinde bir hücreye girilen formül kendisinin oluşturduğu bir değer ile toplanarak getiriliyorsa yani formül hatalı ise, Formülü etkileyecek başka bir satıra değer girilirse program durduruluyor.
 
16 BDGT-7368    
Program üzerinde silinen objelerin database üzerinden de silinmesi için alt yapı oluşturulması
 
17 BDGT-7366    
Kaydedilen bütçe kalemi filtrelerinin yeniden kullanılması
 
18 BDGT-7357    
Bütçe kalemi oluşturmak için yazılan filtrelerin kaydedilmesi ve yeniden kullanılması
 
19 BDGT-7356    
Kalıcı boyut silme
 
20 BDGT-7355    
Kalıcı organizasyon silme
 
21 BDGT-7350    
Program üzerinde silinen objelerin database üzerinden de silinmesi işlemi
 
22 BDGT-7347    
Şirket bazında döviz kuru için ondalık hane sayısının girilebilmesi
 
23 BDGT-7346    
Tutar ondalık hanesi değişikliğinin dip toplama yansımaması
 
24 BDGT-7345    
Organizasyon sınırı aşılabiliyor.
 
25 BDGT-7341    
Zamanlanmış görev çalıştırılırken çıkan uyarı mesajında "zamanlanmış görev servisinin" ibaresinin " LogoBudgetBackgroundService" in şeklinde düzeltilmesi
 
26 BDGT-7337    
Para birimleri farklı olan kalemler için formülle değer çekilememektedir.
 
27 BDGT-7315    
Kalıcı bütçe silme
 
28 BDGT-7314    
Kalıcı Alt Bütçe silme
 
29 BDGT-7313    
Kalıcı bütçe kalemi silme
 
30 BDGT-7222    
Bütçe kalemlerini adaptör üzerinden çekmek için kullanılan filtrenin kaydedilmesi
 
31 BDGT-7201    
Zamanlanmış Görev Takviminin düzenlenmesi
 
32 BDGT-6998    
TURAS Musterisde Alt bütçe gerçekleşen getirememe sorunu
 
33 BDGT-6501    
Formül yapısının değiştirilmesi
 
34 BDGT-6479    
Formül girişi için component araştırılması
 

 

İyi Çalışmalar.

Logo Yazılım.

Logo Mind Budget 1.10 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.


Genel Uyarılar

1.1. Logo Mind Budget uygulamasını kullanabilmek için Sql 2008 R2 ve üzeri bir Sql sürümü kullanılmalıdır.

1.2. Uygulamayı güncellemeden önce Bütçe için oluşturulmuş database'in yedeği alınmalıdır.

1.3. Sürüm geçişleri öncesi LogoBudgetBackgroundService  durdurulmalıdır. Güncelleme sırasında bu servis çalıştırılamadı uyarısı alınırsa Ignore denilerek geçilmeli ve kurulum sonrası servis manuel çalıştırılmalıdır.

1.4 Mevcut sürümden yükseltilecek sürüme geçiş yapılırken,  ara sürümlerin setuplarının çalıştırılmasına gerek olmasa da, ara sürümlerin duyurularında  belirtilen sorgular da çalıştırılmalıdır. (Örneğin 1.10 dan 1.13 sürümüne geçişte, 1.13 setup ını kurarken, 1.11,1.12,1.13 sürümü için belirtilen sorgular çalıştırılmalıdır)

Sürüm Uyarıları

1.1. sürüm güncellemesi sonrasında aşağıdaki sorgular bütçe database'i üzerinde çalıştırılmalıdır.

 

a) UPDATE ValueInfo SET valueType = 0

 

b) UPDATE    ValueInfo

 

SET valueDate = (SELECT TOP 1 DB.date   FROM ValueInfo VI

 INNER JOIN ValueDimensions VD ON VD.valueInfos = VI.id 

INNER JOIN DimensionBase DB ON DB.id = VD.dimensions

 

WHERE VI.id = ValueInfo.id AND DB.type = 2)

 

WHERE  id IN (

 

                SELECT VIB.id   FROM ValueInfo VIB

 

                 INNER JOIN ValueDimensions VDB ON VDB.valueInfos = VIB.id

 

                  INNER JOIN DimensionBase DBB ON DBB.id = VDB.dimensions

 

                WHERE VIB.valueDate IS NULL AND DBB.type = 2)

 

 

 

1.10 sürümü için yapılan maddeler aşağıdaki gibidir.

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 BDGT-7397    
Bir alt bütçeden başka bir alt bütçeye hücre formülü ile Gerçekleşen verileri getirilmek istendiğinde kaynak Alt bütçenin açık olması ya da önceden oluşturulmuş bir hücre formulü var olması şartı var
 
2 BDGT-7353    
Genel Ayarlar / Şirketler / Veri Kaynakları / Şirket Adaptör Tanımları / Ekle /Şirket Adaptörü / Tiger Veri Bağlantısı için dönem eklenir.Kaydedilir.Tekrar girilip bakıldığında Dönem Başlangıç tarihi hatalı olarak görülüyor.
 
3 BDGT-7351    
Bütçe için belirlenen limitlerin artırılması
 
4 BDGT-7344    
zamanlanmış görev sorunu
 
5 BDGT-7342    
Bütçe silme işleminde bekleme sorunu
 
6 BDGT-7340    
Bir yıldan daha az süreli bir bütçe dönemi oluşturulduğunda, bütçe kopyalanamıyor.
 
7 BDGT-7339    
Finansal raporlarda satır formülü çalışmaması
 
8 BDGT-7324    
Editör üzerinde satırda ilk kez ödeme planı seçilirken alınan uyarı mesajı
 
9 BDGT-7319    
Tiger Wings ürünü için entegrasyon yapılması
 
10 BDGT-7251    
Editör üzerinde excelden içeri aktarımda, birden çok excel seçilerek aktarım yapılabilmesi
 
11 BDGT-7244    
Editör Üzerinden dışa aktarımda dosya ve sheet adlarının yapılandırılması
 
12 BDGT-7229    
bütçe değerlerinin (seçime bağlı olarak bütün altbütçe ve bütün organizasyonlarıyla birlikte) excelden içe aktarımının sağlanması
 
13 BDGT-7228    
bütçe değerlerinin (seçime bağlı olarak bütün altbütçe ve bütün organizasyonlarıyla birlikte) excele dışa aktarımının sağlanması
 
14 BDGT-7227    
bütçe değerlerinin (seçime bağlı olarak bütün altbütçe ve bütün organizasyonlarıyla birlikte) excele dışa aktarımı ve excelden içe aktarımının sağlanması
 
15 BDGT-7213    
lock kaldırılması- zamanlanmış görev
 
16 BDGT-6738    
Bütçe editöründe fark ve yüzde kolonlarında birim fiyattaki sapma ve yüzde hesaplanmıyor
 

 

İyi Çalışmalar.

Logo Yazılım.

Logo Mind Navigator 2.44 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup uygulama ile İlgili değişiklikler ERP güncellemesiyle birlikte aktive olacaktır.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

 

Devamını oku

Logo Mind Insight 1.10 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

Devamını oku