Logo Mind Navigator 2.44 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup uygulama ile İlgili değişiklikler ERP güncellemesiyle birlikte aktive olacaktır.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

 

 

1.1. Bir excel add-in i olarak kullanılan Logo Mind Navigator raporlama uygulaması, ERP altındaki Navigator smart klasörü altındaki eklentinin seçimiyle kullanılır.

1.2. ERP nin kurulu olduğu klasör değiştirildiğinde,excel içinden seçilen eklentinin bulunduğu klasör de değiştirilmelidir.

1.3 Klasör değişikliği yapılmak istendiğinde eklenti pasife çekilip, excel kapatıldıktan sonra, Navbridge uygulaması restart edilmeli ve sonrasında add-in excel üzerinden yeniden aktif duruma getirilmelidir.

1.4 Excelin hata ile kapandığı durumlarda Logo Mind Navigator eklentisi Disabled Items (devredışı öğeler) menüsüne  düşebilir, excel üzerinde Logo Mind Navigator tabı görülmüyorsa bu alan kontrol edilebilir.

1.5 Logo Mind Navigator eklentisi eklendiği halde ekranda görülmüyorsa, Gelişmiş güvenlik ayarlarından Activex ayarları minimuma çekilmelidir.

1.6 Sürüm geçişlerinde db yedeği, Navigator tablolarını (QDM ile başlayan tablolar) içerecek şekilde alınmalıdır.

2.44 sürümü için yapılan maddeler aşağıdaki gibidir.

 

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 LK-372    
Active Query Builder bileşeni sürümü güncellenmeli
 
2 LK-370    
Önceden Oluşturulmuş Bir Bağlı Veritabanı üzerinde Bağlantı Testi Başarısız Hatası
 
3 LK-369    
Zamanlanmış Görev Otomatik mail Atma İşlemini Gerçekleştiremiyor.
 
4 LK-340    
Dönem geçişlerinde modellerin ve raporların otomatik olarak çoğaltılması
 
5 LK-338    
Mail gönderme seçeneklerine cc-bcc eklenmesi
 
6 LK-302    
Pivot tanımlanmış bir rapor kolonları üzerinde excel yada nevigator fonksiyonu tanımlanmak istendiğinde hata veriyor.
 
7 LK-282    
Değiştir ile açılan Rapor Listesi sayfasında gelen Kolonlar yetersiz.
 
8 LK-280    
Versiyon No + Kullanıcı sayısı bilgisi
 
9 LK-114    
NavigatorSmart terminal kullanıcısını getirmiyor.
 

 

İyi Çalışmalar.

Logo Yazılım