Sayın İlgili,
LogoConnect ürünü için 2.47.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümleri kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
NOT : CP ile başlayan maddeler sürüm bağımsız olarak kullanılabilir. Değişikliklerin LogoConnect üzerinde kullanılabilmesi için LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir.

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

CP-1445

 LogoConnect

İhracat e-Fatura - UBL

İhracat Operasyon Fişi/Aracı Banka Şubesi, İhracat Operasyon Fişi/Ödeme Yeri Bilgileri, Malzeme/Üretim Yeri alanları UBL'de seçimli alanlara eklenmeli.

İhracat Operasyon Fişi/Aracı Banka Şubesi, İhracat Operasyon Fişi/Ödeme Yeri Bilgileri, Malzeme/Üretim Yeri alanları UBL'de seçimli alanlara eklenmiştir. UBL'deki alanlar kullanılarak direk olarak tasarıma ekleme yapılabilir.

NOT : Bu alanları LogoConnect kural tanımı ile UBL'e ekleyen firmaların performans artırımı için kuralları kaldırarak yeni eklenen alanlara göre güncelleme yapmaları önerilir.

Menşei(Üretim Yeri) : cac:InvoiceLine/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:GoodsItem/
cac:OriginAddress/cac:Country/cbc:Name

İhracat Fatura/Aracı Banka Şubesi : cac:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/
cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:Name

İhracat Fatura/Ödeme Şekli Kodları : cac:Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

NOT : İhracat e-Fatura üzerindeki Ödemeler kısmı dolu ise İhracat Fatura/Ödeme Şekli Kodları UBL'e eklenmez.

2

CP-1494

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Bankadan "CHK" Çek Tahsilatı/Ödemesi tipinde gelen hareketlerin Banka İşlem Fişi veya Kasa İşlemi olarak kayıt edilmesi sağlanmalı.

Bankadan "CHK" Çek Tahsilatı/Ödemesi tipinde gelen hareketlerin Banka İşlem Fişi veya Kasa İşlemi olarak kayıt edilmesi sağlandı.

3

CP-1521

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – ÖTV Tevkifatlı Fatura

Birden fazla satır olan e-Faturalarda ötv tevkifat tutarları hatalı oluşmaktadır.

Birden fazla satır olan e-Faturalarda ötv tevkifat tutarları hatalı oluşmaktaydı, ötv tevkifatlı e-fatura tutarlarının doğru oluşması sağlanarak sorun çözüldü.

4

LDXC-7058

 LogoConnect

FDA/B2B - Çek

Hedef firma Müşteri Çeki numara şablonu Gruplandırılmış Artırımlı iken aktarılan Çek Bordrosu içindeki Portföy Numaraları aynı oluşuyor.

Hedef firma Müşteri Çeki numara şablonu Gruplandırılmış Artırımlı iken aktarılan Çek Bordrosu içindeki Portföy Numaraları aynı oluşuyordu ve kayıt sırasında hata alınmasına sebep oluyordu. Portföy numaralarının doğru oluşması sağlanarak sorun çözüldü.

5

LDXC-7153

 LogoConnect

SYS - Yetkiler

e-Fatura "İncele" yetkisi e-Fatura Gönder - Hazırla/Mühürle altında olmamasına rağmen bu sekmede inceleme yapılabiliyor. e-Fatura Gönder - Paketle/Zarfla altından "İncele" yetkisi verilemesine rağmen bu sekmede incele işlemi yapılamıyor.

e-Fatura "İncele" yetkilerinde aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.

  •           e-Fatura Gönder - Hazırla/Mühürle altında e-Fatura "İncele" yetkisi olmadığı durumda fatura inceleme işlemi yapılamaması sağlandı.
  •          e-Fatura Gönder - Paketle/Zarfla altından "İncele" yetkisi verildiğinde bu sekmede incele işlemi yapılabilmesi sağlandı.

6

LDXC-7412

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Gelen hesap özeti fiş türü EFT/Havale olarak değiştirildiğinde, hesap özeti satırı içerisinde gönderilen VKN, TCKN ve IBAN bilgilerine göre cari hesap kartlarında otomatik arama yapılmıyor.

Gelen hesap özeti fiş türü EFT/Havale olarak değiştirildiğinde, hesap özeti satırı içerisinde gönderilen VKN, TCKN ve IBAN bilgilerine göre cari hesap kartlarında otomatik arama yapılmıyordu. Otomatik arama yapılması sağlanarak, cari hesap kartı bulunması halinde ekranda cari hesap bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

7

LDXC-7467

 LogoConnect

FDA/B2B – Kasa İşlemleri

FDA/B2B ile hedef firmaya gönderilen Kasa İşlemleri/Cari Hesap Tahsilat fişleri için "Güncelle" işlemi yapıldığında "Aynı numara ile kayıt bulunmaktadır." hatası alınmaktadır.

FDA/B2B ile hedef firmaya gönderilen Kasa İşlemleri/Cari Hesap Tahsilat fişleri için "Güncelle" işlemi yapıldığında "Aynı numara ile kayıt bulunmaktadır." hatası alınmaktaydı, hata alınmadan gönderimi yapılan fiş bilgilerinin güncellenmesi sağlandı.

8

LDXC-7480

 LogoConnect

e-Fatura - Eşlemeler

Gelen fatura satırları fason eşleme tipi ile eşlenemiyor.

Gelen fatura satırları fason eşleme tipi ile eşlenemiyordu. Gelen faturanın hizmet faturasına çevriminden sonra fason tipi ile eşlenmesi sağlanarak sorun çözüldü.
NOT : ERP'de fason ürün girişi sadece hizmet faturalarında kullanılabilmektedir.

9

LDXC-7516

 LogoConnect

FDA/B2B – Mahsup Fişi

LogoConnect'ten kayıt edilen kayıtların otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişleri, yazdırma ekranı açılmadan yazıcıya gönderiliyor.

LogoConnect'ten kayıt edilen kayıtların otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişleri, yazdırma ekranı açılmadan yazıcıya gönderiliyordu. Yazıcı ekranının açılması sağlanarak seçim kullanıcıya bırakıldı.

10

LDXC-7524

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

LogoConnect e-Fatura Hazırlanacak filtre ekranından cari koda göre filtre verilebilmeli.

e-Fatura Hazırlanacak filtre ekranından cari koda göre filtre verilebilmesi sağlandı.

11

LDXC-7548

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Gelen hesap özeti satırı virman tipine çevrildiğinde hareketin işleneceği karşı banka hesabı bilgisi ticari üründe bulunmasına rağmen açılan ekranda hesap gösterilmemektedir.

Gelen hesap özeti satırı virman tipine çevrildiğinde hareketin işleneceği karşı banka hesabı bilgisi ticari üründe bulunmasına rağmen açılan ekranda hesap gösterilmemekteydi. Hesabın bulunması halinde ekranda gösterilmesi sağlandı.

12

LDXC-7551

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura Gönder/Hazırlanacak ekranında İhracat senaryosu için filtreleme çalışmamaktadır.

e-Fatura Gönder/Hazırlanacak ekranında İhracat senaryosu için filtrelemenin çalışması sağlandı.

13

LDXC-7593

 LogoConnect

SYS - Devir

Çalışma Alanlarında farklı Database tanımı var ise Devir işlemi sırasında hata alınmaktadır.

Çalışma Alanlarında farklı Database tanımı var ise Devir işlemi sırasında hata alınmaktaydı, hata alınmadan Devir işlemi yapılabilmesi sağlandı.

14

LDXC-7606

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

İhracat e-Fatura paketlerinin/zarflarının Gönderilecek ekranındaki Alıcı unvanı hatalı gösterilmektedir.

İhracat e-Fatura paketlerinin/zarflarının Gönderilecek ekranındaki Alıcı unvanı hatalı gösterilmekteydi. Yabancı uyruklu cari hesap kartlarına aynı vkn numarası girildiğinde(2222222222) e-Fatura Gönderilecek sekmesinde Alıcı kolonu hatalı gösterilmekteydi. Alıcı kolonun doğru cari hesap kartını göstermesi sağlanarak sorun çözüldü.

15

LDXC-7612

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen fatura üzerinde inceleme işlemi yapıldığında fatura bold olarak gözükmeye devam ediyor.

Gelen fatura üzerinde inceleme işlemi yapıldığında fatura bold gözükmeye devam ediyordu, inceleme işlemi yapılan faturaların bold gözükmemesi sağlanarak sorun çözüldü.

16

LDXC-7638

 LogoConnect

Genel - Arama

Genel Arama sonucu Onaylandı ekranında olan kayıtlara bu ekrandan ulaşılamamaktadır.

Genel Arama sonucu Onaylandı ekranında olan kayıtlara ulaşılamamaktaydı. Gerekli düzenleme yapılarak Onaylandı ekranındaki kayıtlara ulaşılabilmesi sağlandı.

17

LDXC-7643

 LogoConnect

e-Arşiv - Raporlar

e-Arşiv Mutabakat Raporunda Entegratör Statü alanı gönderimi yapılan ilk fatura statüsünü göstermektedir.

e-Arşiv Mutabakat Raporunda Entegratör Statü alanı gönderimi yapılan ilk fatura statüsünü göstermekteydi. Entegratöre birden fazla gönderilen faturalar için başarılı statüsü var ise raporda bu statünün gösterilmesi sağlandı. Birden fazla gönderim yapılmış ve başarılı statüsü olmayan faturalar için son gönderilen fatura statüsünün gösterilmesi sağlandı.

18

LDXC-7645

 LogoConnect

SYS – Çalışma Alanı

LogoConnectSYS Çalışma Alanı F9 menüsüne "Öndeğer Parametreleri Yükle" seçeneği eklenmeli.

LogoConnectSYS Çalışma Alanı F9 menüsüne "Öndeğer Parametreleri Yükle" seçeneği eklenerek, seçili çalışma alanı parametrelerinin öndeğer olarak güncellenmesi sağlandı.

19

LDXC-7670

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Bankadan gelen diğer işlemler(MSC) türündeki satırlar için Kredi Kartı Kapama işlemi yapılabilmeli.

Bankadan gelen diğer işlemler(MSC) türündeki satırlar için Kredi Kartı Kapama işlemi yapılabilmesi sağlandı.

20

LDXC-7708

 LogoConnect

e-Fatura - Eşlemeler

Alınan hizmet faturaları için eşlemeler çalışmamaktadır.

Alınan hizmet faturalarında yaşanan eşleme hatası çözülmüş ve faturaların ERP'ye aktarılabilmesi sağlanmıştır.

21

LDXC-7759

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura Gönderilecek sekmesine "Alıcı VKN/TCKN" kolonu eklenmelidir.

e-Fatura Gönderilecek sekmesine "Alıcı VKN/TCKN" kolonu eklenmiştir.

Saygılarımızla,
Logo Elektronik