Sayın İlgili,
LogoConnect ürünü için 2.45.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümleri kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
NOT : CP ile başlayan maddeler sürüm bağımsız olarak kullanılabilir. Değişikliklerin LogoConnect üzerinde kullanılabilmesi için LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir.

 

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

CP-1385

 LogoConnect

e-Fatura – Dönüşüm Şablonları

Masraf satırı olan İhracat e-Faturaları GTIP kod bilgisi olmadığı için şematron hatası almaktadır.

Masraf satırı olan İhracat e-Faturaları GTIP kod bilgisi olmadığı için şematron hatası almaktaydı, masraf satırları için GTIP kod bilgisi aranmayacak şekilde geliştirme yapılarak sorun çözüldü.

2

CP-1398

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

Serbest Bölgeye İhracat Faturaları da Gümrük'e gönderilebilmelidir.

Gelir İdaresi kararı ile;

 •         Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli,
 •          Serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenmeli,
 •          Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenlenmeli,
 •          Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi değilse kağıt fatura düzenlenmeli.

Bu kapsamda Serbest Bölgeye ihracat faturalarının Gümrük'e iletilebilmesi için geliştirme yapılmıştır.

 •          Serbest bölgeye ihracat faturası girişinde seçilen cari hesap kartı içerisinde "e-Fatura Gümrük" işaretli ise "Fatura Tipi" öndeğer "e-Fatura" set edilir ve F9 "e-Fatura Bilgileri" ekranında "Gümrük'e Gönder" parametresi aktif olur.
 •          Cari hesap kartında "e-Fatura Gümrük" işaretli değilken, fatura üzerinden "Fatura Tipi" ve F9 "e-Fatura Bilgileri" alanlarına manuel müdahale edilerek faturaların Gümrük'e gitmesi sağlanabilir.

NOT : Ticari ürün tarafında yapılan değişiklikler sebebi ile 2.45.00.00 sürüme geçiş yapılması şarttır.

3

LDXC-6475

 LogoConnect

Eşleme Tabloları – Cari Hesap Eşleme

LogoConnect gelen fatura için otomatik veya kullanıcı tarafından yapılan cari eşleme işlemi cari hesap kartı ve fatura türüne uygun olarak yapılmalı.

Gelen fatura için otomatik veya kullanıcı tarafından yapılan cari eşleme işlemi cari hesap kartı ve fatura türüne uygun olarak yapılmalı.
Satın alma türündeki faturalar için;

 •          Sadece “Satıcı veya “Alıcı+Satıcı” türündeki kartlarla eşleme yapılabilir. Diğer kart türü ile eşleme yapılamaz.
 •         “Satıcı” türündeki kart en önceliklidir.
 •          Aynı türde birden fazla kart bulunursa (örnek: satıcı, satıcı) hiyerarşi kodu en küçük olan ile eşleme sağlanır.

İade türündeki faturalar için;

 •          Sadece “Alıcı” veya “Alıcı+Satıcı” türündeki kartlarla eşleme yapılabilir. Diğer kart türü ile eşleme yapılmaz.
 •          “Alıcı” türündeki kart en önceliklidir.
 •          Aynı türde birden fazla kart bulunursa hiyerarşi kodu en küçük olan ile eşleme sağlanır.

NOT : Gelen fatura türünün F9 menüsünden değiştirilmesi durumunda sistem yeni seçilen türe göre eşleme yapacaktır.

4

LDXC-6841

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen kutusundaki ticari faturalar üzerinde ret yanıtı oluşturulduktan sonra faturanın otomatik olarak arşiv kutusuna gönderilmesi sağlanmalı.

Gelen kutusundaki ticari faturalar için F9 menüsünden Reddet işlemi yapıldıktan sonra faturalar gelen kutusunda listelenmeye devam ediyordu, ret yanıtı oluşturulan faturanın otomatik olarak arşiv kutusuna taşınması sağlandı.

5

LDXC-7203

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – e-Fatura/e-Arşiv Gönder

Kullanıcı ERP yetkisi kısıtlı olmasına rağmen Paketlenecek ve Gönderilecek sekmesinde tüm faturalar listeleniyor.

LogoConnect kullanıcısının bağlı olduğu ERP kullanıcısının belirli işyeri, bölüm, fabrika veya ambarlara yetkisi olmasına rağmen, Paketlenecek ve Gönderilecek sekmelerinde tüm işyerlerine ait faturalar listelenmekteydi. Paketlenecek sekmesinde kullanıcının ERP yetkisine uygun olan faturaların listelenmesi sağlandı.
NOT : Gönderilecek sekmesinde bir paket içerisinde birden fazla yetkiye ait fatura olması durumu sebebi ile bu sürümde bu ekranda işlem yapılmamıştır. Gönderilecek sekmesi için yeni madde üzerinden ileri ki sürümlerde geliştirme yapılacaktır.

6

LDXC-7233

 LogoConnect

Araçlar – Kural Tanımları

Onay Grubu tanımlayıp Basit Kural ile gelen faturalar için "Onaya Gönder\Onay Grubu" tanımı yapıldığında faturalar Onay Bekliyor ekranına Onay Grubu "Herhangi bir kullanıcı" olarak düşüyor.

Onay Grubu tanımlayıp Basit Kural ile gelen faturalar için "Onaya Gönder\Onay Grubu" tanımı yapıldığında faturalar Onay Bekliyor ekranına Onay Grubu "Herhangi bir kullanıcı" olarak düşüyordu, faturaların kuralda tanımlanan onay grubuna düşmesi sağlandı.

7

LDXC-7251

 LogoConnect

e-Arşiv - Raporlar

e-Arşiv/Gönderilen Faturalar raporu Alıcı kolonuna e-Fatura/Gönderilen Faturalar raporunda olduğu gibi müşteri unvanı yazılmalı.

e-Arşiv/Gönderilen Faturalar raporu Alıcı kolonuna müşteri unvan bilgisi yazılması sağlandı.

8

LDXC-7269

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Bankadan gelen hesap özeti içerisindeki banka hesap bilgileri kullanım dışı banka hesap kartlarında aranmamalı.

Gelen hesap özeti içerisindeki banka hesap bilgilerinin kullanım dışı banka hesap kartlarında aranmaması sağlandı.

9

LDXC-7287

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Bankadan gelen virman tipindeki hareketlerin karşı hesap bilgisi ticari ürün banka bilgilerinde aranmıyor.

Bankadan gelen virman tipindeki hareketlerin karşı hesap bilgisi ticari üründe mevcut olsa dahi arama yapılmıyor, manuel seçim yapılması gerekiyordu. Karşı hesap bilgileri için ticari ürün banka hesap kartlarında arama yapılması sağlandı.

10

LDXC-7290

 LogoConnect

Eşleme Tabloları – İşyeri/Ambar Eşleme

Gelen e-Faturalar için İşyeri ve Ambar eşlemeleri dikkate alınmamaktadır.

Gelen e-Faturalar için tanımlanmış İşyeri ve Ambar eşlemeleri dikkate alınmıyor, her gelen faturada yeniden eşleme yapılması gerekiyordu. Cari bazında tanımlanan işyeri ve ambar eşlemelerinin dikkate alınması sağlandı.

11

LDXC-7293

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen iade faturalarına uygulama yanıtı verilmesi engellenmeli.

Gelir İdaresi kararı sebebi ile gelen iade faturalarına uygulama yanıtı verilmesi engellendi.

12

LDXC-7299

 LogoConnect

Seçenekler – Doküman Parametreleri

FDA/B2B ile gönderimi yapılan faturalar için "Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi işaretli iken kartlarda tanımlı olan muhasebe kodları dikkate alınmıyor.

FDA/B2B ile gönderimi yapılan faturalar için hedef firma kartlarında tanımlı olan muhasebe kodları dikkate alınmıyordu.
"Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi işaretli iken;

 •          Muhasebe kodları kartların içerisinden tanımlı ise kartlardan,
 •         Muhasebe bağlantı kodlarında muhasebe hesabı tanımlı ve kartlarda tanım yok ise kodların bağlantı kodlarından okunması sağlandı.

NOT : Hedef firmada muhasebe kodu tanımlı değil ve "Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi pasif ise muhasebe kodlarının kaynak firmada tanımlandığı gibi faturaya getirilmesi sağlandı.

13

LDXC-7300

 LogoConnect

Seçenekler – Doküman Parametreleri

FDA/B2B ile kasa işlemi aktarımlarında "Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi dikkate alınmamaktadır.

FDA/B2B ile kasa işlemi aktarımlarında "Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi dikkate alınmıyordu.
“Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi işaretli iken;

 •         Hedef firma kartlarında tanımlı muhasebe kodlarından,
 •         Hedef firma kartlarında muhasebe kodu tanımı yok ise, muhasebe bağlantı kodlarında tanımlı olan kodların okunması sağlanmıştır.

NOT : "Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın" parametresi pasif ise, muhasebe kodlarının kaynak firma muhasebe kodları ile kayıt edilmesi sağlanmıştır.

14

LDXC-7314

 LogoConnect

Bankacılık – Kolay Ödeme

Bankacılık Kolay Ödeme ekranından girilen işlemlerde ticari ürüne kayıt olan fişin muhasebe kodları doldurulmuyor.

Bankacılık Kolay Ödeme ekranından girilen işlemlerde ticari ürüne kayıt olan fişin muhasebe kodları doldurulmuyordu, firmada tanımlı olan kodlara göre fişin kayıt edilmesi sağlandı.

15

LDXC-7315

 LogoConnect

e-Fatura – Onay Bekliyor/Onaylandı

LogoConnect "Onay Bekliyor" ve "Onaylandı" ekranına taşınan uygulama yanıtlarına kabul ve ret yanıtı verilebiliyor.

LogoConnect "Onay Bekliyor" ve "Onaylandı" ekranlarına taşınan uygulama yanıtlarına kabul ve ret yanıtı verilebiliyordu. Uygulama yanıtlarına yanıt verilebilmesi engellendi.

16

LDXC-7317

 LogoConnect

e-Fatura – Onay Bekliyor/Onaylandı

e-Fatura "Onaylandı" ve "Onay Bekliyor" ekranlarından toplu yazdırma işlemi yapılamıyor.

e-Fatura "Onaylandı" ve "Onay Bekliyor" ekranlarından toplu yazdırma işlemi yapılabilmesi sağlandı.

17

LDXC-7391

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Kredi kartı kapama hareketi seçimi sırasında "Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli ise işlem anında aynı kredi kartı hareketinin seçilmesi engellenmelidir.

Kredi kartı kapama hareketi seçimi sırasında "Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli ise;

kayıt sırasında iki farklı CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketi için aynı kredi kartı hareketi seçilerek işlem yapıldığında kapatılacak kredi kartı tutarından sadece ilk hareket tutarı düşülmekte ve hatalı kayıt oluşmasına sebep olmaktaydı.

Bu hatayı engellemek için "Aynı tür satırları tek fişte birleştir" ve "Kapatılacak kredi kartı hareketi seçilebilsin" parametrelerinin ikisi de işaretli ise;

sadece CCP hareketleri için "Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli değilmiş gibi, satır birleştirme işlemi yapılmaması ve her CCP hareketi için tek bir banka işlem fişi oluşturulması sağlanmıştır.

18

LDXC-7404

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketi için kapatılacak kredi kartı hareketleri seçim ekranında kapaması yapılmış hareketlerde listelenmektedir.

Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketi için kapatılacak kredi kartı hareketleri seçim ekranında kapaması yapılmış hareketlerde listelenmekteydi, seçim ekranında kapaması yapılmış hareketlerin listelenmemesi sağlandı.

19

LDXC-7405

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilat) hareketi için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri ekranında fiş türleri ters gösterilmektedir.

Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilat) hareketi için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri ekranında fiş türleri ters gösterilmekteydi. Gelen borç hareketleri için "Kredi kartı fişi(70)" ve "Firma kredi kartı iade fişi(73)", gelen alacak hareketi için ise "Firma kredi kartı(72)" ve "Kredi kartı iade fişi(71)" hareketlerinin gösterilmesi sağlandı.

20

LDXC-7407

 LogoConnect

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti

"Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli ise CCP ve MSC hareketleri kaydedilirken, CCP hareketi için kredi kartı hareket seçimi yapıldığında banka işlem fişinde MSC hareketinin tutarı kadar hem borç hemde alacak satırı oluşuyor.

"Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli iken CCP ve MSC türündeki satırların kaydı sırasında CCP hareketi için kredi kartı fişi seçimi yapılırsa MSC tutarı hem borç hemde alacak olarak kayıt ediliyordu. Parametre aktif iken kredi kartı fişi seçimi yapılan CCP hareketlerinin tek fiş olarak kayıt edilmesi sağlanarak sorun giderildi.

21

LDXC-7428

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – e-Posta Gönder

Toplu fatura seçimi ile "e-Posta ile gönder" işlemi sırasında "Fatura üzerindeki alıcıya gönder" parametresi işaretli ise alıcı e-posta adreslerine tüm seçilmiş faturalar için e-posta gönderilmektedir.

Toplu fatura seçimi ile "e-Posta ile gönder" işlemi sırasında "Fatura üzerindeki alıcıya gönder" parametresi işaretli ise alıcı e-posta adreslerine tüm seçilmiş faturalar için e-posta gönderilmekteydi, faturaların sadece fatura üzerindeki e-posta adresine gönderilmesi sağlanarak sorun çözüldü.

22

LDXC-7458

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

İhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinde iade et işlemi yapıldığında iade faturaları "e-Fatura Gönder" ekranına gelmiyor.

İhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinde iade et işlemi yapıldığında iade faturaları "e-Fatura Gönder" ekranında listelenmiyordu, ihraç kayıtlı iade faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi sağlandı.

23

LDXC-7301

 LogoConnect

Seçenekler – Doküman Parametreleri

e-Fatura "Tanımlı muhasebe kodlarını kullan" parametresi işaretliyken sadece bağlantı kodlarında tanımlı olan muhasebe kodlarına bakılmaktadır.

e-Fatura "Tanımlı muhasebe kodlarını kullan" parametresi işaretliyken sadece muhasebe bağlantı kodlarındaki tanımlara bakılıyordu, faturalara getirilecek muhasebe kodlarının parametrelere durumlarına göre hangi alanlardan getirileceği aşağıda belirtilmiştir.

 2017-06-19 15-08-38

 Saygılarımızla,
Logo Elektronik