Sayın İlgili,

LogoConnect ürünü için 2.41.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

 

No

Kayıt No

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

LDXC-1038

 LogoConnect

FDA/B2B – Malzeme Fişi

Seri-Lot Bilgisi İçeren Malzeme Fişlerini FDA/B2B Üzerinden Göndermek İstediğimizde "Eski Ambara Ait Seri/Lot Numaraları Silinecektir" Uyarısı Veriyor.

Seri-Lot bilgisi içeren malzeme fişleri FDA/B2B ile aktarıldığında "Eski Ambara Ait Seri/Lot Numaraları Silinecektir" uyarısı alınıyordu, malzeme fişi gönderiminde seri-lot bilgilerinin doğru bir şekilde aktarılması sağlanarak sorun çözüldü.

2

LDXC-1160

 LogoConnect

FDA/B2B – Ambar Eşleme

LogoConnect FDA/B2B Malzeme Fişi Aktarımlarında Ambar Eşlemeleri Dikkate Alınmıyor.

FDA/B2B ile malzeme fişleri aktarıldığında LogoConnect'te tanımlanmış olan Ambar Eşleme bilgileri dikkate alınmıyordu, malzeme fişleri aktarımında eşlemelerin dikkate alınması sağlandı.

3

LDXC-2480

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv Gönder - Filtre

İşyeri Bazında Çalışma Alanı Kullanılan Firmalarda e-Fatura/e-Arşiv Fatura Gönderimi Sırasında Filtrelerden İşyeri Filtresine Manuel Müdahale Edilmesi Engellenmeli.

İşyeri ve etiket bazında tanım yapılmış olan çalışma alanları için e-Fatura/e-Arşiv fatura gönderimi ekranı İşyeri filtresinde çalışma alanının tanımında bulunmayan işyeri numarası verilmesi engellenmiştir.

4

LDXC-3903

 LogoConnect

Seçenekler – Genel Parametreler

LogoConnect Genel Parametreler Altındaki "Güncellemeler Otomatik Yüklensin" Parametresi Aktif Olmasına Rağmen Dönüşüm Şablonları Üzerinde Güncelleme Yapıldığında Güncel Şablonların Manuel Olarak Yeniden Seçilmesi Gerekiyor.

LogoConnect Genel Parametreler altındaki "Güncellemeler Otomatik Yüklensin" parametresi aktif olmasına rağmen dönüşüm şablonlarında güncelleme yapıldığında şablonların manuel olarak yeniden seçilmesi gerekiyordu, bu parametre aktif iken şablonların otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.

5

LDXC-4929

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

LogoConnect'te Gelen e-Faturalar ERP'de Kasa İşlemleri Altına Kaydedilebilmeli.

LogoConnect'te gelen Satınalma e-Faturaları için F9 menüsüne "Kasa İşlemleri Satınalma Faturasına Çevir" seçeneği eklendi. NOT : Hizmet faturalarının kasa faturasına çevrilebilmesi için öncelikle "Satınalma Faturasına Çevir" işlemi yapılması gerekmektedir.

6

LDXC-5129

 LogoConnect

Bankacılık – Kolay Ödeme

Kolay Ödeme Ekranlarında, "Excel'den Oku" İşlemi Yapıldığında "Ödenmesi Gereken Tutar" Yanlış Oluşuyor.

Kolay Ödeme ekranlarında, "Excel'den Oku" işlemi yapıldığında "Ödenmesi Gereken Toplam" alanı yanlış oluşuyordu, tutarın doğru oluşması sağlandı.

7

LDXC-5249

 LogoConnect

e-Fatura - Al

LogoConnect'e "Al" İşlemi ile Yüklenmek İstenen Dosya Tipi Uygun Olmayan Belgeler için Alınan "Dosya mali dönem çalışma tarihleri içerisinde değil" Uyarısı Değiştirilmeli.

LogoConnect'e "Al" işlemi ile yüklenmek istenen dosya tipi uygun olmayan belgeler için alınan "Dosya mali dönem çalışma tarihleri içerisinde değil " uyarısı değiştirilerek, "Al" işlemi için tipi uygun olmayan tüm dosyalarda "Dosya geçerli bir fatura içermiyor." uyarısı verilmesi sağlandı.

8

LDXC-5408

 LogoConnect

e-Fatura – Eşleme Bilgileri

LogoConnect Eşleştirme Ekranında Cari Hesap ve Malzeme Eşlemesi İçin Kod ve Açıklama Alanlarına Bilgi Yazıldıktan Sonra "F10" Tuşu İle Açılan Ekranda Yazılan Bilgiye Göre Cursor Konumlandırılmalıdır.

LogoConnect eşleştirme ekranında cari hesap ve malzeme eşlemesi için kod ve açıklama alanlarına manuel yazılan bilgi sonrası "F10" tuşuna basılıp açılan ekranda cursor konumlanması sağlanmıştır.

9

LDXC-5427

 LogoConnect

FDA/B2B – Çek/Senet

“Otomatik Muhasebeleştirme” Parametresi “Evet” Seçili İken FDA/B2B İle Çek-Senet Gönderiminde, Gönderilen Bordro Hatalı Muhasebe Fişi İle İlişkileniyor.

"Otomatik Muhasebeleştirme" parametresi "Evet" seçili iken FDA/B2B ile Çek-Senet gönderiminde, gönderilen bordro hatalı muhasebe fişi ile ilişkilendiriliyordu, bordroların doğru muhasebe fişi ile ilişkilendirilmesi sağlandı.

10

LDXC-5845

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

LogoConnect'ten Kayıt Edilen Fatura Üzerinde ERP'de Otomatik Yazdır İşlemi Yapılırsa Catastrofic Fail Hatası Alınıyor.

ERP'de "Otomatik Fatura Basım" parametresi "Evet" iken LogoConnect'ten kayıt edilen faturalarda "Catastrofic Fail" hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

11

LDXC-5881

 LogoConnect

e-Fatura - Gelen Kutusu

Gelen Kutusu ve Posta Kutusunda Çoklu Fatura Seçiminde "UBL'den Yeniden Oku" Çalışırken Progress Bar Eklenmesi.

Çoklu fatura seçiminde "UBL'den yeniden oku" işlemi sırasında progress bar eklenmesi sağlandı.

12

LDXC-5933

 LogoConnect

LogoConnectSYS - Devir

Mali Dönem Bağımsız Çalışan Firmaya Bağlı Çalışma Alanı Üzerinde Devir Yapılacağı Zaman "Mali Dönem Bağımsız Firma İçin Devir Yapılamaz" Uyarısı Verilmeli ve Devir Engellenmeli.

Mali Dönem Bağımsız çalışan firmaya bağlı Çalışma Alanı üzerinde "Devir" işlemi yapılacağı zaman "Mali Dönem Bağımsız Firma İçin Devir Yapılamaz." uyarısı verilmesi ve devir işleminin engellenmesi sağlandı.

13

LDXC-6134

 LogoConnect

e-Fatura – Onay Bekliyor/Onaylandı

LogoConnect e-Fatura Onay Bekliyor ve Onaylandı Ekranlarında F9 Menüsünde Fatura Tipi Dönüşümü ve İrsaliye Eşleme İşlemleri Yapılabilmeli.

LogoConnect e-Fatura altındaki "Onay Bekliyor" ve "Onaylandı" ekranları F9 menüsüne fatura tip dönüşümleri ve irsaliye eşleme işlemleri eklendi.

14

LDXC-6170

 LogoConnect

e-Fatura – Onay Bekliyor

LogoConnect'e Gelen Fatura "Onay Bekliyor" Ekranında Onaylanmadığında İzleme Kayıtlarında "Red Edildi" Olarak Görünüyor ve Fatura LogoConnect'te Bulunamıyor.

LogoConnect'e gelen faturaya Onaya Bekliyor ekranından "Onaylama" işlemi yapıldığında faturanın Arşiv Gelen Kutusu'na taşınması ve İzleme Kayıtları ekranında "Onaylama" olarak log kaydı atılması sağlandı.

15

LDXC-6173

 LogoConnect

Eşleme Tabloları – Ürün Eşleme

LogoConnect Excel Malzeme Eşleme Aktarımı Sırasında "Access Violation" Hatası Alınıyor.

Excel ile malzeme eşleme aktarımı yapıldığında dosya boyutu büyük olursa "Access Violation" hatası alınıyordu, hata alınmadan aktarım yapılması sağlandı.

16

LDXC-6289

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Otomatik Paketleme

LogoConnect e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamaları İçin Otomatik Hazırlama ve Otomatik Paketleme Yapılabilmeli.

e-Fatura, Uygulama Yanıtları ve e-Arşiv faturaları için "Otomatik Hazırlama" ve "Otomatik Paketleme" işlemleri yapılması sağlandı.

17

LDXC-6442

 LogoConnect

Bankacılık – Banka İşlem Kodları

DDB Olarak Gelen Otomatik Ödeme Talimatları Gelen/Giden EFT/Havale Olarak Kayıt Edilebilmeli ve Kayıt Girişleri Cari Seçilerek Yapılabilmeli, EFT/Havale Olarak Gelen Kayıtlar İse DDB'ye Çevrilerek Kayıt Edilebilmeli.

Bankadan gelen Doğrudan Borçlandırma türündeki kayıtların gelen/giden EFT/Havale tipinde kayıt edilebilmesi ve kayıt sırasında Cari Kart seçilebilmesi sağlandı. Aynı şekilde gelen/giden EFT/Havale tipindeki kayıtların ise Doğrudan Borçlandırma olarak kayıt edilmesi için geliştirme yapıldı.

18

LDXC-6488

 LogoConnect

Bankacılık – Banka İşlem Kodları

LogoConnect Bankacılık Uygulamasında TRF İşlem Kodu İçin Öndeğer İşlem Tipi Kasa Olarak Seçilebilmeli.

Bankadan gelen EFT/Havale işlemlerinin Kasa İşlemi olarak kayıt edilebilmesi ve kayıt sırasında kasa kodu seçilebilmesi sağlandı.

19

LDXC-6538

 LogoConnect

Bankacılık – Banka İşlem Kodları

Bankalardan Gelen Belli EFT/Havale İşlemleri Kayıt Sırasında Kullanıcı Tarafından Virman Tipine, Gelen Belli Virman İşlemleri ise EFT/Havale Tipine Çevrilebilmeli.

Bankalardan gelen EFT/Havale işlemlerinin kayıt sırasında kullanıcı tarafından Virman tipine, gelen Virman işlemlerinin ise EFT/Havale tipine dönüştürülebilmesi sağlandı.

20

LDXC-6574

 LogoConnect

FDA/B2B - Sipariş

FDA/B2B Gönderiminde Tekliften Oluşturulan Sipariş Düz Olarak Hedef Firmaya Gönderildiğinde "XML Aktarılamadı. Microsoft Cursor..." Hatası Alınıyor.

FDA/B2B gönderiminde tekliften oluşturulan siparişler düz olarak hedef firmaya gönderildiğinde "XML Aktarılamadı. Microsoft Cursor..." hatası alınmaktaydı, hata alınmadan aktarım yapılması sağlandı.

21

LDXC-6584

 LogoConnect

Eşleme Bilgileri – Ürün Eşleme

İletişim Faturalarının Hizmet Numarası İle Eşlemesinin Değiştirilmesi.

İletişim faturaları için Malzeme Kodu + Hizmet Numarası ile eşleme yapılabilmektedir. Bu eşleme ile ilgili kullanım kolaylığı sağlanması için düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile ilgili olarak ekstra duyuru yapılacaktır. Dokümanı Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir 'ye mail atarak talep edebilirsiniz.

22

LDXC-6601

 LogoConnect

FDA/B2B – İhraç Kayıtlı Satış Faturası

FDA/B2B İhraç Kayıtlı Satış Faturası Aktarımında Hedef Firmada "Kayıt yeniden numaralandırılsın" Parametresi Açık Olmamasına Rağmen Yeni Fatura Numarası Veriliyor.

FDA/B2B ile İhraç Kayıtlı Satış Faturası aktarımında hedef firma parametrelerinde "Fişleri yeniden numaralandır" parametresi pasif olmasına rağmen sistem aktarılan faturaya hedef firma numara şablonu üzerinden numara veriliyordu, fatura numarasının değiştirilmeden aktarılması sağlandı.

23

LDXC-6707

 LogoConnect

Seçenekler – Doküman Parametreleri

"Belge Durumunu Otomatik Sorgula" Parametresi Son 15 Günü Sorgulayacak Şekilde Düzenlenmeli.

"Belge Durumunu Otomatik Sorgula" parametresi için geliştirme yapıldı. Parametrenin ilk kullanımdan sonra aktif hale getirilmesi al işlemlerinin uzamasına sebep oluyordu. (Tüm geçmiş faturaların durumları sorguladığı için) Otomatik sorgulama ile sadece geriye dönük 15 günlük faturaların durumunun sorgulanması sağlandı. Diğer tüm geçmiş kayıtlar için fatura üzerinde F9 menüsünden durum sorgulama işlemi yapılmaya devam edilebilir.

24

LDXC-6711

 LogoConnect

e-Fatura – Arşiv Gelen Kutusu

Arşiv Gelen Kutusu Kapatıldığında 'Invalid Pointer' Hatası Alınıyor.

e-Fatura/Arşiv Gelen Kutusu kapatıldığında 'Invalid Pointer' ve 'Access Violation' hataları alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

25

LDXC-6739

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

ERP 3 Ürünlerinde "Kaydetmeden Önce Göster" Parametresi İşaretli İken Fatura Kaydı Sırasında "Abstract Error" Hatası Alınıyor.

ERP 3 ürünleri ile entegre çalışan LogoConnect'lerde "Faturayı Kaydetmeden Önce Göster" parametresi aktif iken kayıt sırasında "Abstract Error" hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

26

LDXC-6747

 LogoConnect

Seçenekler – Cari Hesap Parametreleri

e-Arşiv Faturalarında Barkod Alanları Oluşmuyor.

e-Arşiv faturaları için tanımlanan Barkod alanları UBL'e eklenmiyordu, tanımlanan alanların UBL'e eklenmesi sağlandı.

27

LDXC-6785

 LogoConnect

Seçenekler – Cari Hesap Parametreleri

e-Fatura/e-Arşiv Kullanılmayan Çalışma Alanlarında Cari Hesap Parametreleri Kayıt Edilirken "GeneralForm Bulunamadı. Veritabanı Hazır Değil" Hatası Alınmaktadır.

e-Fatura/e-Arşiv kullanılmayan Çalışma Alanlarında Cari Hesap Parametreleri kayıt edilirken "GeneralForm Bulunamadı. Veritabanı Hazır Değil" hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

28

LDXC-6787

 LogoConnect

e-Fatura – Logo Entegratör

LogoConnect'ten Kontör Bilgilerinin Gösterilmesi İçin Ayrı Bir Alana Buton Eklenmeli.

Entegratör kontör bilgilerinin LogoConnect içerisinden görünebilmesi için e-Fatura/Logo Entegratör/Kontör Bilgileri ekranı eklendi.

29

LDXC-6814

 LogoConnect

Eşleme Bilgileri – Ürün Eşleme

Ürün Eşleme Tablosunda Eklenen Carinin Unvanı Belli Bir Karakterden Uzun İse Eşleme Ekranı e-İş Kodu Alanında Unvanın Son Karakterleri Gözükmekte ve Eşleme Yapılamamaktadır.

Ürün eşleme tablosunda seçilen cari hesabın unvanı belli bir karakterden uzun olduğunda, eşleme ekranı e-iş kodu alanında cari hesap unvanın son karakterleri gözükmekte ve eşleme ancak e-iş kodu girilerek yapılabilmekteydi, cari unvan kısıtı genişletilerek sorun ortadan kaldırıldı.

30

LDXC-6857

 LogoConnect

Bankacılık – Kolay Ödeme

LogoConnect Kolay Ödeme Ekranında Döviz Kuru Tablosu Dolu Olmasına Rağmen "Döviz tablosunda kur bilgisi girilmiş olmalıdır." Uyarısı Verilip İşlemin Kayıt Edilmesine İzin Verilmemektedir.

LogoConnect Kolay Ödeme ekranında ERP döviz kuru tablosu dolu olmasına rağmen "Döviz tablosunda kur bilgisi girilmiş olmalıdır." uyarısı alınıyordu, tablo doluyken uyarı alınmaması sağlandı.

31

LDXC-6897

 LogoConnect

FDA/B2B – Malzeme Kartı

FDA/B2B Gönderiminde Malzeme Kartı Otomatik Ekle İle Birim Setinin İçeriğindeki Barkod Bilgisi Kayıt Edilmemektedir.

FDA/B2B fatura gönderiminde Cari Hesap Parametrelerinde "Malzeme Kartı Bulunamazsa, Kartı Otomatik Ekle" seçeneği aktif iken eklenen malzemelerde birim setine ait barkod bilgisi kayıt edilmemekteydi, ana birime ait barkod bilgisinin malzeme kartı içerisine kayıt edilmesi sağlandı.

32

LDXC-6915

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv - UBL

ERP SYS Firma Tanımlarında Girilen e-Mail Adres Alanı 51 Karakter Olmasına Rağmen XML'de 31 Karakter Oluşuyor.

Ticari Ürün SYS firma tanımlarında girilen e-mail alanı bilgisi fatura UBL'inde 31 karaktere kadar oluşuyordu, e-mail alanına girilen tüm bilginin UBL'e taşınması sağlandı.

33

LDXC-6916

 LogoConnect

LogoConnectSYS – Kullanıcı Yetkileri

e-Fatura ve e-Arşiv Gönderilecek F9 Menüsündeki "Gönderildi Olarak İşaretle" İşlemi Yetkiye Bağlanmalı.

e-Fatura ve e-Arşiv Gönderilecek ekranı F9 menüsündeki "Gönderildi Olarak İşaretle" işlemi LogoConnectSYS Kullanıcı Yetkileri bölümünde yetkiye bağlandı.