Sayın İlgili,

LogoConnect ürünü için 2.40.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

 

No

Kayıt No

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

LDXC-4761

 LogoConnect

FDA/B2B – Cari Hesap Fişleri

B2B İle Gönderimi Yapılan Firma Kredi Kartı Fişi, Connect Çalışma Alanında "Fişi Kaydetmeden Önce Göster" Parametresi İşaretli İken Kaydetme İşlemi Sırasında Açılan Ekranda Satırda Borç ve Alacak Yerine Tutar Şeklinde Gözükmeli.

FDA/B2B ile gönderimi yapılan Firma Kredi Kartı Fişi, "Fişi Kaydetmeden Önce Göster" parametresi ile kayıt edilirken açılan ekranda Tutar kolonu yerine Borç ve Alacak kolonları gözükmekteydi, açılan ekranda ERP'de olduğu gibi Tutar kolonu ile gösterim yapılması sağlandı.

2

LDXC-4843

 LogoConnect

FDA/B2B – Malzeme Kartı

Satış Faturası Ekranında FDA İle Çapraz Gönderim Sırasında Fatura İçerisindeki Malzeme Hedef Firmada Yoksa ve 'Kartı Otomatik Ekle' Parametresi Açıksa Aktarılan Malzemenin Malzeme Açıklaması 2 Alanı Hedef Firmaya Aktarılmıyor.

FDA/B2B çapraz gönderim ile gönderilen faturalar içerisindeki malzeme hedef firmaya 'Kartı Otomatik Ekle' parametresi ile aktarılırken Malzeme Açıklaması 2 alanı aktarılmıyordu, alanın aktarılması sağlandı.

3

LDXC-4869

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Gelen/Giden Kutusu

LogoConnect e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasında Gelen ve Giden Faturalar İçin Ekranlarda ve Alınan Rapor İçeriğinde KDV Tutarı ve KDV Matrahı Yer Almalı.

LogoConnect e-Fatura/e-Arşiv Gelen/Giden ekranlarına ve raporlarına KDV Tutarı, KDV Matrahı ve Döviz Türü kolonları eklendi.

4

LDXC-5135

 LogoConnect

FDA/B2B – Cari Hesap Fişleri

Fda İle Cari Hesap Tahsilat Fişi Gönderimi Yapıldığında Hedef Firmada Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi Aktif Olsa Dahi Program Muhasebeleştirme Yapmıyor.

FDA/B2B ile Cari Hesap Tahsilat Fişi gönderimi yapıldığında hedef firmada otomatik muhasebeleştirme yapılamıyordu, otomatik muhasebeleştirme parametresi işaretli iken otomatik muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlandı.

5

LDXC-5136

 LogoConnect

B2B – Cari Hesap Parametreleri

B2B'de Cari Hesap Parametrelerinden Malzeme Fişi İçin XML Şablonu Seçilmek İstenildiğinde "Access Violation At Adress 1167DA23 in Module 'LBSCONNLIB.dll' Read Of Adress" Hatası Alınmaktadır.

LogoConnect Cari Hesap Parametrelerinden Malzeme Fişi için XML şablonu seçilmek istenildiğinde "Access Violation At Adress 1167DA23 in Module 'LBSCONNLIB.dll' Read Of Adress" hatası alınmaktaydı, hata alınmaması sağlandı.

6

LDXC-5215

 LogoConnect

FDA/B2B – Hizmet Faturası

Hizmet Kartı Eşlemesi Yapıldıktan Sonra Alınan Hizmet Faturası Düz Olarak Gönderildiğinde “XXX Kodlu Malzeme Kartı Bulunamadı” Hatası alınıyor.

Hizmet kartı eşlemesi olmasına rağmen hizmet faturaları FDA/B2B ile gönderildiğinde "XXX Kodlu Malzeme Kartı Bulunamadı." hatası alınıyordu, hizmet kartlarının eşlemelerinin dikkate alınması sağlanarak hata alınmadan gönderim yapılması sağlandı.

7

LDXC-5245

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Kutusu

e-Fatura Görüntüleyicide Açılan Bir Kısım Faturanın Görseli LogoConnect İle Görüntülenemiyor.

LogoConnect GİB e-Fatura Görüntüleyici'de gelen şablon ile görüntülenen bir kısım faturayı standart formda görüntüleyebilmekteydi, faturaların gelen şablon ile görüntülenmesi sağlandı.

8

LDXC-5431

 LogoConnect

e-Fatura – Giden Kutusu

Entegrasyon Sunucusuna Gönderilen Zarflar Sunucuda 1300 Durum Kodu Almasına Rağmen 'Belge Durumunu Otomatik Sorgula' Yapıldığında Faturalar 1200 Durum Kodunda Kalıyor.

Yerel Sunucu kullanılan Çalışma Alanlarında gönderilen zarflar sunucuda 1300 durum kodu almasına rağmen 'Belge Durumunu Otomatik Sorgula' ile fatura statüleri güncellenirken statüler 1200'de kalıyordu, statülerin 1300 olması sağlandı.

9

LDXC-5535

 LogoConnect

FDA/B2B – İhraç Kayıtlı Fatura

İhraç Kayıtlı Satış Faturasına Birden Fazla İrsaliye Aktarıldı İse Çapraz Gönderimde ‘XML Import’ Hatası Alınıyor.

İhraç Kayıtlı Satış faturalarında birden fazla irsaliye olduğu durumda çapraz aktarım sırasında 'XML Import' hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

10

LDXC-5756

 LogoConnect

FDA/B2B – Cari Hesap Fişleri

FDA İle Cari Hesap Hareketi Aktarırken FDA Parametrelerinde Fişleri Yeniden Numaralandırılsın İşaretli Olduğu Halde Aynı Numaralı Fişi Hedef Firmaya Aktarırken “XML Import” Hatası Alınıyor.

FDA/B2B LogoConnect parametrelerinde "Fişleri yeniden numaralandır" parametresi aktif olmasına rağmen Cari Hesap Hareketleri gönderilirken fiş numaraları aynı olduğunda "XML Import" hatası alınıyordu, parametre aktif iken hata alınmadan gönderim yapılması sağlandı.

11

LDXC-6017

 LogoConnect

FDA/B2B – Satış Faturaları

FDA ile Aktarılan e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Hedef Firmadan LogoConnect Aracılığı ile Gönderimi Sonrasında Statüleri Değişmiyor.

FDA ile aktarımı yapılan e-Fatura ve e-Arşiv faturaları hedef firmanın bağlı olduğu LogoConnect ile gönderildiğinde ERP fatura statüleri güncellenmiyor, "GİB'e Gönderilecek/e-Arşiv Faturası Oluşturulacak" statüsünde kalıyordu, statülerin güncellenmesi sağlandı.

12

LDXC-6318

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Giden Faturalar

LogoConnect e-Fatura/e-Arşiv Giden Faturalar Filtre Ekranındaki Durum Kodu Kısmında -1 Kodu Verilememektedir.

LogoConnect e-Fatura/e-Arşiv filtre ekranlarındaki Durum Kodu filtrelerine eksi değer girilemiyordu, durum kodu filtre alanlarına eksi değer girilebilmesi sağlandı.

13

LDXC-6319

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Giden Faturalar

LogoConnect e-Arşiv Giden Kutusu Filtre Ekranına Durum Kodu ve Durum Açıklaması Filtreleri Eklenmeli.

LogoConnect e-Arşiv Giden Kutusu filtre ekranına Durum Kodu ve Durum Açıklaması filtreleri eklendi.

14

LDXC-6360

 LogoConnect

e-Arşiv – Paketlenen Faturalar

LogoConnect e-Arşiv Paketlenen Faturalar Ekranı F9 Menüsüne Gönderildi Olarak İşaretle Seçeneği Eklenmeli.

LogoConnect e-Arşiv/Paketlenen Faturalar ekranı F9 menüsüne "Gönderildi Olarak İşaretle" seçeneği eklendi.

15

LDXC-6413

 LogoConnect

e-Fatura - Konsol

LogoConnect İçerisinde Entegratörlük Kontör Bilgileri Gösterilebilmeli.

LogoConnect e-Fatura Konsol ekranında entegratör hesabı kalan kontör bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

16

LDXC-6414

 LogoConnect

MT940 – Doküman Parametreleri

LogoConnect MT940 Modülü İçin Tanımlanan FTP ve Klasörler Banka Bazında Birden Fazla Tanımlanabilmeli.

LogoConnect MT940 modülü için yapılan FTP ve klasör bağlantı ayarlarının birden fazla tanımlanabilmesi sağlandı.

17

LDXC-6415

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Cari Hesap Parametreleri

LogoConnect İçerisinden UBL Oluşturulurken Gelen Bilgilere Göre Barkod Image'ı Oluşturulup UBL'e Eklenebilmeli.

LogoConnect içerisinden fatura hazırlanırken kullanıcının seçtiği alandan veri alınarak UBL'e Barkod eklenmesi sağlandı. Barkodların tasarıma eklenmesi için XSLT koduna ekleme yapılması gerekmektedir. Barkod tanımları için Cari Hesap Parametrelerine Barkod sekmesi eklenmiştir.

18

LDXC-6444

 LogoConnect

FDA/B2B – Seri/Lot

B2B Uygulamasında Fiş Tarihi Seri - Lot Giriş Hareketinden Sonra Olmasına Rağmen ERP'ye Kayıt Sırasında "Fiş Tarihi Seri - Lot Girişinden Önce Olamaz" Hatası Alınıyor.

B2B/FDA uygulamasında fiş tarihi seri - lot giriş hareketinden sonra olmasına rağmen ERP'ye kayıt sırasında "Fiş Tarihi Seri - Lot Giriş Hareketinden Önce Olamaz" hatası alınıyordu, hata alınmaması sağlandı.

19

LDXC-6473

 LogoConnect

e-Fatura – Onay Bekliyor/Onaylandı

e-Fatura Onaylanacak İşlemler ve Onaylandı Ekranlarına Gelen Kutusunda Bulunan Bütün Kolonlar Eklenmeli.

e-Fatura Onaylanacak İşlemler ve Onaylandı ekranlarına Gelen Kutusu ekranında bulunan bütün kolonlar eklendi.

20

LDXC-6481

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Uygulama Yanıtları

LogoConnect'te Gelen Red Uygulama Yanıtı Kayıt Edildikten Sonra Geri Alınıp Gelen Kutusundan Yeniden Kayıt Edildiğinde "Fatura İptal Statüsü Geri Alınacaktır." Uyarısı Verilip ERP'de Faturanın İptalı Geri Alınıyor.

LogoConnect'te gelen red uygulama yanıtı kayıt edildikten sonra geri al işlemi ile gelen kutusundan yeniden kayıt edildiğinde faturanın iptal statüsü geri alınıyordu, statünün iptal olarak kalması sağlandı.

21

LDXC-6485

 LogoConnect

e-Fatura – Gelen Uygulama Yanıtları

Gelen Uygulama Yanıtı 8 Gün Süre Kontrolü Sebebi İle Kayıt Edilemiyor.

Gelen uygulama yanıtları ile gönderilen fatura arasında 8 günden az süre olmasına rağmen uygulama yanıtları kayıt edilemiyordu, gelen uygulama yanıtı ile fatura gönderim tarihi arasında 8 günden az zaman olduğunda yanıtların kayıt edilebilmesi sağlandı.

22

LDXC-6494

 LogoConnect

Bankacılık – Kolay Ödeme

LogoConnect Kolay Ödeme Ekranından Girilen Dövizli İşlemlerin Fişi ERP'de TL Olarak Oluşmaktadır.

LogoConnect Kolay Ödeme ekranından girilen dövizli işlemlerin ERP fişi TL olarak oluşmaktaydı, fişlerin girilen döviz cinsinde oluşması sağlandı.

23

LDXC-6497

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Görev Yöneticisi

Otomatik Gönder-Al İşlemi İle e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları İçin Otomatik Durum Sorgulama Yapılamıyor.

Görev Yöneticisi - Otomatik Gönder-Al tanımında "Belge durumunu otomatik sorgula" parametresinin çalışması sağlandı.

24

LDXC-6501

 LogoConnect

Araçlar – Kullanıcı Ek Bilgileri

LOD Uyarlamalarını Çalıştıracak Bir Parametre Eklenmesi İsteniyor.

LOD uygulamalarının LogoConnect'te çalışması, Araçlar/Kullanıcı Ek Bilgileri ekranına "ROL" parametresi eklenerek seçimli hale getirilmiştir.

25

LDXC-6510

 LogoConnect

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura Gönder Ekranı Tarih Filtresi Uygulama Yanıtları İçin Hatalı Çalışmaktadır.

e-Fatura Gönder ekranındaki tarih filtresi Uygulama Yanıtları için çalışmıyordu, filtrenin uygulama yanıtları içinde çalışması sağlandı.

26

LDXC-6536

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv - Paketlenecek

e-Fatura/e-Arşiv Paketlenecek Ekranında Tarih ve Fiş Tarihi/Fatura Tarihi Kolonları İçin Ayrı Filtre Alanları Eklenmeli.

e-Fatura/e-Arşiv Paketlenecek ekranlarına Tarih ve Fatura Tarihi kolonları için ayrı filtre alanları eklendi.

27

LDXC-6576

 LogoConnect

Bankacılık – Kolay Ödeme

LogoConnect Kolay Ödeme Ekranında Girilen Dövizli İşlemlerde Kur Tablosu ERP’de Boş İse Uyarı Mesajı Verilsin.

LogoConnect Kolay Ödeme ekranından girilen dövizli işlemlerde ERP kur tablosu boş ise uyarı verilmesi sağlandı.

2.40.00.00 sürümü boyunca Connect Sunucu tarafında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. Değişikliklerin LogoConnect üzerinde kullanılabilmesi için LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir.

No

Kayıt No

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

CP-544

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv - GeneralForm

e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Oluşturduğumuz Standart Generalform.xslt Dosyasında GİB'de Olduğu Gibi “Tevkifata Tabi İşlem Tutarı”, “Vergiler Dahil Toplam Tutar”, “Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hes KDV” Alanları Eklenmeli.

Tevkifatlı e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için Standart Generalform'a "Tevkifata Tabi İşlem Tutarı" ve "Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hesaplanan KDV" alanları eklendi.

2

CP-734

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Dönüşüm Şablonu

ÖTV İstisna İçeren e-Fatura/e-Arşiv Fatura Kesilebilmeli.

e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için ERP'de girilen ÖTV istisna kodlarının UBL'e taşınması sağlandı.

3

CP-827

 LogoConnect

e-Fatura - GeneralForm

e-Fatura Fatura Bilgilerine Eklenen "İrsaliye Yerine Geçer" Parametresine Göre GenerelForm'a Fatura Saati, Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Saati Bilgileri Eklenmesi Sağlanmalı.

"İrsaliye Yerine Geçer" ibaresi olan e-Faturalar için GenerelForm'a Fatura Saati, Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Saati bilgilerinin eklenmesi sağlandı.

4

CP-957

 LogoConnect

e-Arşiv – Şematron Kontrolü

e-Arşiv Uygulamasında Gönderim Şekli Elektonik Seçilmiş Faturaların Bağlı Olduğu Cari Kartın İçerisinde Mail Adresi Bilgisi Olup Olmadığı LogoConnect'te Parametrik Olarak Kontrol Edilmeli.

Gönderim şekli "Elektonik" olan e-Arşiv faturalarının cari kartında e-posta adresi olmadığı durumda LogoConnect'te hata verilmesi sağlandı.

5

CP-1056

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Dönüşüm Şablonu

ÖKC Fiş Bilgileri e-Arşiv ve e-Fatura UBL'ine Eklenmeli.

e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için ERP'de girilen ÖKC Fiş Bilgilerinin fatura UBL'ine eklenmesi sağlandı.

6

CP-1124

 LogoConnect

e-Fatura – Dönüşüm Şablonu

Gelen e-Faturada KDV Tutarları “0” Olmasına Rağmen KDV Oranı %18 Olarak Gönderilen Faturalar İçeri Alındığında KDV Hesaplanıyor.

Gelen e-Faturada KDV tutarları “0” olmasına rağmen UBL'de satırda KDV tag'ı olmadığı zaman KDV oranı %18 olarak hesaplanıyordu, gelen fatura UBL'inde satırda KDV tag'ı olmadığında KDV oranı hesaplanmaması sağlandı.

7

CP-1189

 LogoConnect

e-Fatura/e-Arşiv – Dönüşüm Şablonu

AllowanceChargeReason Alanına ERP İskonto Açıklaması Getirilmeli.

Fatura içerisinde İndirim Kartı seçilerek girilen genel ve satır indirimlerinin kart açıklamalarının UBL ve tasarıma taşınması sağlandı.

Tasarımların değiştirilmesi için;

 - GeneralForm'un LogoConnect Cari Hesap Parametrelerinden yeniden seçilmesi,

 - Entegratörlük Tasarım Aracında yapılmış tasarımların ise Entegratör sayfasından Değiştir/Kaydet işlemi ile yeniden indirilip, Cari Hesap Parametrelerinden indirilen tasarımın kayıt edilmesi gerekmektedir.

NOT : İndirim Kartı Açıklamaları UBL'de AllowanceCharge/AllowanceChargeReason alanına taşınacaktır. İndirim kartı seçilmeden manuel girilen indirimlerde AllowanceCharge/AllowanceChargeReason alanında 'İndirim' yazacaktır.