logo_uod_bilesen_small

J-Guar çözümü aşağıdaki katmanlardan oluşur:

 

 

Kurumsal Katman:
J-Guar'ın "Karar Destek Sistemi"ni içerir.

İşletim Sistemi:
J-Guar platform bağımsızdır ve endüstri standartı tüm işletim sistemlerinde ve donanımda çalışır.

Nesne Kalıcılığı:
J-Guar "IBM DB2", "MS-SQL" ve "Oracle" ilişkisel veritabanları ile kurulabilir. Yüksek performans ve verimli kullanımı sağlamak için, veritabanlarının kendi "SQL komut" dilinde geliştirilmiş uygulamalar içerir.

İş Kuralları:
"J-Guar Uygulama Sunucuları"nda çeşitli iş kuralları çalışır.

Geliştirme Platformu Bileşenleri:
"Platform Bileşenleri" zengin uyarlama olanakları sağlar.

İş Süreç Yönetimi:
J-Guar, "İş Akışı ve İş Süreçleri Dil Standartları"nı destekleyen bir "İş Süreç Yönetimi" sistemi içerir.

İş Modülleri:
Uygulama Sunucuları üzerinde çalışan modüllerin oluşturduğu "İş Kuralları", firmalar tarafından talep edilen geniş kurumsal işlevlere yanıt verir.

Kullanıcılar ve Kullanımla İlgili Temel Tanımlar:
Bu tanımlar J-Guar, Portâl ve Web Hizmetleri'ne ortak girişi destekleyen bir "Organizasyonel Tanım Katalogları" sisteminde saklanır.

Çıktı Yönetimi:
J-Guar çok çeşitli çıktı seçeneklerini destekler.

Performans İzleme:
Uygulama performansı, "Java Ek Yönetim Bileşenleri" ve "Durum Kontrol Sunucu Uygulamacıkları" tarafından izlenir.

Güvenlik:
İletişim ve veritabanlarının güvenliği 168-bit şifreleme ve şifreli alanlar ile sağlanır.

Etkileşim Noktaları:
"Etkileşim Noktaları" ve "Uyarılar", İş Süreci Yönetimi'ne bağlı koşullar oluştuğunda devreye girer.

Entegrasyon:
Kurumsal uygulama ve B2B entegrasyonu için endüstri açık standartları kullanılır.

Kullanım:
Uygulamanın işlevselliği; eğitim, kurulum ve kullanım performansını artıran etkili bir kullanıcı arayüzü ile desteklenmiştir.