"J-Guar" iş modellerini uygulayan bir işletme, tedarikçilerin, müşterilerin, iş ortaklarının, yatırımcıların, kısaca tüm paydaşların dahil olduğu; uçtan uca entegre iş süreçlerine sahip, müşteri taleplerine, pazar fırsatlarına ve rekabete hızla yanıt verebilen bir yapıya sahiptir.

 

 "J-Guar" iş yaklaşımı, temelinde bir kurumun değişime etkili biçimde yanıt verebilme yeteneğidir.

"J-Guar" iş modelinin üç temel noktası:

• "İş"te Dönüşüm: İş yapış biçimini yakın gözleme alarak, iş süreçlerinin yeniden tasarlanması, yeni ve yaratıcı iş çözümleri bulunmasıdır.

• Uygulama Ortamı: Değişime hızlı ve etkili yanıt verebilmek için açık standartlara dayalı, esnek bir teknolojik altyapı sağlanmasıdır.

• Esnek Finans ve Uygulama Seçenekleri: "İşte Dönüşüm" ve "Uygulama Ortamı" kaynaklarının temin edilmesi, uygulanması ve finanse edilmesi için daha çok seçeneğe ve esnekliğe sahip olmaktır.

J-Guar iş yaklaşımının sunduğu kazanımlardan, ancak tüm operasyonlarınızı yönetecek bir Kurumsal Kaynak Planlama platformu aracılığıyla faydalanabilirsiniz. Logo Business Solutions size, düşük maliyetle mevcut yatırımlarınızı garantiye alacak ve gelecekteki büyümeniz için sağlam temeller sağlayacak dinamik ve güçlü bir iş platformu sunar: J-Guar!

Neden J-Guar ?

• Rekabetçi! İşinizin beklentilerine karşılık verir, verimliliğinizi artırır ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlar.

• Yenilikçi! Yenilikçiliği sizin için bir katma değer haline getirir.

• Esnek! İşinizin ritmine, güçlüklerine ve değişimine yanıt vermeye hazırdır, kendisini sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirir.

• Hedef Odaklı! İşinize odaklanır, kaynaklarınızı verimli kılar ve güçlü yanlarınızın ortaya çıkmasını sağlar.

• Dünyaya açılan kapı: J-Guar!