j-guar 3 / j-guar ürünü için v.2.53.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar 3 / j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar 3 / j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-guar 3 / j-guar'a giriş :

              http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

              http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

              http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

              http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

              http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(      http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

category name="MSSQL Parameters" description="MSSQL parameters" sadmin="true">
parameter name="use-jtds" description="Parameter to hold information about JTDS driver will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="false" sadmin="true">
property name="class-name" description="" t="s" value="com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection" />
property name="value" description="" t="b" value="false" />
property name="field-name" description="" t="s" value="USE_JTDS" />
/parameter>
parameter name="use-new-sequences" description="Parameter to hold information about db sequences will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="true" sadmin="true">
/parameter>
/category>

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2.48.6.0 Seti İle Birlikte;

Admin tarafından detay log almak istediğimizde, yani  sunucu ayarları üzerinden kullanıcı profillerini logladığımızda,  JAF-14582  maddesindeki ayarları yapmamız gerekecektir.  Bu ayarlardan sonra tomcatlerin kapatılıp açılması gerektiği için  bu versiyona geçtikten sonra bunların yapılıp bırakılması istenirse log seviyesinin yükseltilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu işlemler yapılmadan da tek tuş alınması 19.01.2017  tarihinden sonra çıkan setlerde sağlandı.

Loglama İçin yapılması gerekenler;

1-Debug_SAMPLE.xml den kopyalayarak bir tane “Debug.xml” adıyla kaydedilmeli.

2-Status Ekranından Server config içindeki  "Debug Flag" parametresi enable "true" olmalı

“parameter description="Parameter to view class names on form caption" enabled="true"
                    name="Debug Flag"
                    sadmin="true"
                    side="s-c"
                    t="setter">
            property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.ClientDebugConfig"/>
            property description="Set this parameter to view class names on form caption"
                      name="value"
                     t="b"
                      value="true"/>
            property description="" name="field-name" t="s" value="DEBUG"/>”

3- Status içinden  ConsoleConfig'de log leveli INFO ve üzeri set edilmeli  ve  Debug Options  sayfasını  kontrol ettiğinizde "Constants.DEBUG" ve/veya "ClientDebugConfig.DEBUG" checkleri işaretli gelmeli. İşaretli değilse server config içinde eski  olan
jlbsconstants.debug parametresini değiştiren bir parametre kalmış olabilir.

Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili döküman'a        http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-hr-dokuman-arsivi adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu düzenlemeden sonra 2.53 öncesi versiyonlara dönüs yapilamaz.

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-117412

 

e-Dönüşüm

601 numaralı UBL TR kodunun üründe 3/10 tevkifat oranına alınması gerekmekte.

601 kodlu “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı 2/10’dan 3/10’a Çıkarılmıştır.

2

UOD-117379

 

MM (Materials Management)
Definitions - Materials

Malzeme browserın da admin dışındaki yetkili kullanıcılarda performans sorunu yaşanmakta.

Malzemeler browserın da admin dışındaki yetkili kullanıcılarda admin kullanıcısının performans göre yavaşlık vardı; sorun düzeltildi.

3

UOD-117293

 

GENERAL

Programda çeşitli formlarda işlem yaparken "Invalid object name ..." hataları alınmakta.

Kurum değiştirme işlemi sonrası tekrar eski kurum üzerinde çalışırken U__ARPRIKDEFS hatası alınıyordu; düzetildi.

4

UOD-117194

   

Programdaki hareket browser'larının tamamı üzerinden f9 menü "Veri Aktarımı" üzerinden ulaşılan XLS aktarımının kaldırılması gerekmekte.

Aşağıda belirtilen modüllerin hareket browserlarında xls aktarımı engellendi. Malzeme Yönetimi Varlık Yönetimi Bakım Yönetimi Talep Yönetimi Maliyet Muhasebesi Satınalma Yönetimi Satış Yönetimi İhale Yönetimi İthalat Yönetimi İhracat Yönetimi Üretim Yönetimi Proje Yönetimi Bütçe Yönetimi Finans Yönetimi Genel Muhasebe

5

UOD-116916

 

LO (Sales Management)

Satıs elemanına baglı olan cari hesap baglantıları penceresini actıgımızda 10.000 den fazla kayıt okumaya calısıyor uyarısı vermekte.

Satıs elemanına baglı olan cari hesap baglantıları penceresini actıgımızda 10.000 den fazla kayıt okunamaması sorunu düzeldi.

6

UOD-116882

 

MM (Materials Management)

Malzeme yönetimi transfer fişlerinde kullanılan stok yeri takipli ve seri numaralı malzemelerin miktarlarında transfer fişi geri alınıp silindikten sonra artış oluşmakta.

Transfer fişlerinde kullanılan stok yeri takipli ve seri numaralı malzemelerin transfer fişi geri alınıp silindikten sonra malzemenin Lot/Seri numaralarında stok miktarı değişmiyordu, bu problem düzeltildi.

7

UOD-116693

 

MM (Materials Management)

5/10 Tevkifat pay ve payda da yapılan "623 Ağaç ve orman ürünleri teslimi" isimli tevkifat kodu ile ilgili değişiklik.

"623 Ağaç ve orman ürünleri teslimi" isimli tevkifat kodu 5/10 tevkifat oranına eklenmiştir.

8

UOD-116682

 

LO (Sales Management)

Satıs faturası içeri alınırken öndeğer parametreler de indirimler dağıtılmayacak seçili olmasına rağmen fatura indirimler dagıtılacak olarak içeri alınmakta.

İçeri alınan faturaların "Maliyet Şeçeneklerinin" firma parametrelerinde belirtildiği gibi gelmesi için 1 paremetresinin bu şekilde set edilmesi gerekmektedir. Eğer SendFrom parametresinin değeri 0 ise fatura xml'deki 6 tag'inin değeri kullanılarak içeri alınır.

9

UOD-116458

 

FI (Finance)

Cari hesaba tanımlanmıs olan banka hesapları, banka fişi içinde "Cari Hesap Banka Bilgileri" sekmesinde seçilememekte.

Cari hesap üzerinde tanımlanmıs olan banka hesapları, banka fişi satırında yer alan "Cari Hesap Banka Bilgileri" sekmesinde seçilemiyordu, bu sorun düzeltildi.

10

UOD-116421

 

LO (Purchasing Management)

Ayrıntılı satınalma raporu değişkenleri rapora değer getirmemekte.

Fiş belge no, fiş numarası, fiş saati, fiş tarihleri, fiş türü, fiş yetki kodu, fiş özel kodu, cari hesap durumu, cari hesap kodu, cari hesap ünvanı ve cari hesap özel kodu değişkenleri rapordan kaldırıldı.

11

UOD-116321

 

LO (Sales Management)

Fiyat farkı hizmet faturasına fatura aktarımı yapılırken, faturada seçili olan org. birime ait olan faturaların baglanabilmesi istenmekte.

Fiyat farkı hizmet faturasına fatura aktarımı yapılırken, faturada seçili olan org. birime ait olan faturaların baglanabilmesi sağlandı.

12

UOD-116298

   

İki tarih arası mizan raporu performans logunun incelenmesi gerekmektedir.

 

13

UOD-116290

 

FI (Finance)

İşlem para birimi usd olarak kesilmiş olan faturada ki carinin hareketlerinden açılan cari hesap hareketleri borwserin da "İPB" kolonu degeri "TRY" gelmekte.

İşlem para birimi USD olarak kesilmiş olan faturada ki carinin hareketlerinden açılan cari hesap hareketleri borwserin da "İPB" kolonu degeri "TRY" olarak görünüyordu; sorun düzeltildi.

14

UOD-116240

 

LO (Sales Management)

Cari hesap seçilmeden kesilen satıs faturası, gönder ile açılan ekranda ünvan bilgisi yazılıp yazdır dediğimizde standart tasarımda ünvan bilgisi gelmemekte.

Cari hesap seçilmeden kesilen satış faturası gönder ile açılan ekranda ünvan bilgisi doldurularak yazdırıldığında standart tasarımda ünvan bilgisi gelmiyordu; sorun düzeltildi.

15

UOD-115903

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Cari hesap fişlerin de incele,değiştir ve kopyalama işlemlerinde performans sorunu yaşanmakta.

Cari Hesap Browser ve Cari Bakiye ekranlarında performans geliştirmesi yapıldı.

16

UOD-115703

   

Satış Faturaları browserında sağ tuş menüde > Raporlama > Liste Raporu seçildiğinde rapor sonucuna gelmeyen kolonlar bulunuyor.

Satış Faturaları browserında Liste raporuna gelmeyen kolonların rapora gelmesi sağlandı.

17

UOD-115690

 

GL (General Ledger)
Definitions - General Ledger Connection Groups

Muhasebe bağlantı grupları "Muhasebe Bağlantı Grubu Ata" işlemi sonucu işlemler ekranına bakıldığında "Toplam Kayıt" ve "Değişen Kayıt" alanlarının oluşmadığı görünmekte.

Genel Muhasebe - Muhasebe Bağlantı Grupları - "Muhasebe Bağlantı Grubu Ata" işlemi sonucu için işlemler ekranına bakıldığında Toplam Kayıt ve Değişen Kayıt alanları oluşmuyordu; sorun düzeltildi.

18

UOD-115688

 

MM (Materials Management)
Definitions - Materials

Malzemeler üzerinden ulasılan "Organizasyonel Birim Parametreleri" ekranının hangi malzeme için açıldığı anlaşılmamakta.

Malzeme Yönetimi - Malzemeler - Organizasyonel Birim Parametreleri ekranında başlık kısmına malzeme kodu ve açıklaması eklendi.

19

UOD-115428

 

FI (Finance)

Cari hesap ekstresi standart tasarım dısında bir tasarım ile herhangi bir filtre verilip yazdırılmak istendiginde hata alınmakta.

Sorunun kaynağı, "Ortalama Vade Tarihi" rapor değişkeninin yer aldığı ve tutar kısmı 0 olarak gelen kasa fişlerinden kaynaklıdır. Bu belgelerin hata vermesi engellenmiştir.

20

UOD-115397

   

Finans yönetimi "Kredi Geri Ödemesi" de Fiş üzerinde ödenen tutar ile oluşan muhasebe fişinin veritabanı kaydındaki tutarı arasında yuvarlama sorunu oluşmakta.

Kredi geri ödemesi ile oluşan banka fişine ait muhasebe fişinin veritabanındaki kaydında yuvarlama sorunu oluşuyordu; düzeltildi.

21

UOD-115175

   

Admin kurumlar F9 menü org. birimler bağlı kurumlar mali müşavir sekmesi altındaki "Sözleşme Tarihi" bölümü "Sözleşme Bitiş Tarihi" olarak güncellemeli.

Admin - Kurumlar - F9 - Org Birimler - Bağlı Kurumlar - Mali Müşavir Sekmesi Altındaki "Sözleşme Tarihi" Label Bölümü "Sözleşme Bitiş Tarihi" Olarak Güncellendi.

22

UOD-115146

 

BU (Budget Management)

Ödeme kontrolü olan bir bütçede tahsisi yapıldıktan sonra gerçekleşmeleri olması durumunda, revizyona cekilip revizyon olusturulması halinde yeni bütçede tahsislerin baglantısı kopmaktadır.

Kullanılabilir tahsis miktarı kolonu vardı, bunun yanına ihtiyacı karşılamak için kalan ödenek tutarı kolonu eklendi. -Kullanılabilir tahsis miktarı =(Ödenek Tahsisleri + Bu Satıra Yapılan Aktarımlar - Bu Satırdan Başka Satıra Yapılan Aktarımlar - Tenkisler) -Kalan ödenek tutarı= kullanılabilir tahsis miktarı - Toplam (Gerçekleşen + Rezerve + Ön Rezerve)

23

UOD-115025

 

GL (General Ledger)
Ledger and Lists - Journal

Genel Muhasebe defter ve dökümler yevmiye defteri filtreleri arasına "Kaynak Belge Detayı Basımı" filtresinin eklenmesi istenmekte.

Yevmiye Defteri raporuna Kaynak Belge Detayı filtresi eklendi.

24

UOD-115024

 

GL (General Ledger)

Genel muhasebe işlemler e-defter kaynak belge detaylarının yeniden oluşturulması için toplu işleme ihtiyaç var.

E-defter belge detayı oluşturan hareketler için Kaynak Belge Detayı oluşturma işlemi eklenmiştir.

25

UOD-114832

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Invoices

SMM kontol raporunda satış fatura satırında hizmet/malzeme olması durumunda hizmet satırlarıda listelenmektedir.

SMM kontol raporunda satış fatura satırında hizmet/malzeme olması durumunda hizmet satırları gelmemesi sağlandı.

26

UOD-114830

 

GL (General Ledger)
Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Muhasebe fişleri yazdırılırken sadece kebir ve en alt hesabın yazdırılması istenmektedir.

Öndeğer ve Parametreler->Genel Muhasebe->Parametreler'de: Fiş Yazdırma-> Fiş Yazdırılırken Alt hesapların üst hesapları da basılsın parametresinin seçenekleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yeni seçenekler: 1- Hayır (Sadece 100.01.01 basılır) 2- Evet (100 - 100.01 - 100.01.01 basılır) 3- Kebir Hesap (100 – 100.01.01 basılır, 100.01 basılmaz)

27

UOD-114722

 

GL (General Ledger)
Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Muhasebe fişleri analiz boyutlu olması durumunda xml ile dışarı alındığında analiz boyutu satırları gelmemekte.

Muhasebe fişleri analiz boyutlu olması durumunda xml ile dışarı alınıp, tekrar içeri alındığında fişte analiz boyutu satırları gelmiyordu, bu sorun giderildi.

28

UOD-114645

   

Risk toplamları /revizyon tarihçesi browserında inceleme ve karşılaştırma seçenekleri çalışmıyor.

Madde kapsamında "revizyon tarihçesi" nin aktif gelmemesi sağlanmış olup, revizyon takibi ile ihtiyacın yeni madde ile yapılması kararlaştırılmıştır.

29

UOD-114554

   

Kullanıcı işlem yetkileri raporunda "Ekle/ Sil/ İncele/ Kopyala/ Durumunu Değiştir/ Toplu Durum Değiştir ve Tümü" olacak şekilde kontrol adına göre filtrelemeye ihtiyaç var.

Form yetkileri raporu alınırken her bir componentin yetki durumunun gösterilmesini filtreleyen yeni bir filtre oluşturuldu.

30

UOD-114552

 

GENERAL

Kullanıcı işlem yetkileri raporunda, bazı işlemler için yetki durumu hatalı gelmekte.

Kullanıcı işlem yetkileri raporunda, bazı işlemler için gelen yetki durumu hatalı geliyordu, bu problem düzeltildi.

31

UOD-114179

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Invoices

Satış faturaları içerisine tek seferde toplu "Analiz Boyutu" eklenememekte.

Sipariş, irsaliye ve faturalar için analiz boyutları penceresinde tek seferde birden fazla seçim yapılıp, bu seçimin fişlerdeki analiz boyutu satırlarına aktarılması sağlandı.

32

UOD-114053

 

LO (Sales Management)
Invoice Reports - Sales Invoices List

Satış faturaları dökümü raporuna "Özel Kod 2-3-4-5" filtrelerinin eklenmesi istenmekte.

Satınalma/Satış faturaları dökümü raporlarında CH_Özel Kodu2-3-4-5 filtreleri eklendi.

33

UOD-113677

 

e-Dönüşüm

Tek VKN kullanan ancak birden fazla etiket bilgisi olan cari hesaplar mevcut. Cari hesap kartına 2. etiket bilgisi elle giriliyor. E-Fatura bilgileri güncelleme çalıştırıldığında ilgili cari hesaba default etiket bilgisi (1.etiket) update edilmekte.

E-dönüşüm işlemler altına yeni eklenen "e-fatura bilgilerini güncelle" işlemi ile; - Yeni e-Fatura Kullanıcısı olan cariler belirlenebilmesi, - Hatalı kaydedilen etiket bilgileri tespit edilebilmesi, - Cari hesaba ait tüm etiket bilgileri görüntülenebilmesi ve kullanıcının bu etiket bilgilerinden istediğini seçerek ,yapılan seçimlere göre de cari hesap kartınındaki etiket bilgileri güncellenmesi sağlandı.

34

UOD-113543

   

Faturaları ön izleme ile kontrol ederek baskı aldığımızda fatura yazdırıldı ve yazdırma sayısı değişmiyor.

Faturaları ön izleme ile kontrol ederek baskı aldığımızda fatura yazdırıldı ve yazdırma sayısı değişmiyordu, bu problem giderildi.

35

UOD-113535

 

LO (Sales Management)
Materials and Services Reports - Sales Extract

Malzeme ve Hizmet Raporları "Satışlar Ekstresi" raporunda "Hizmet Kodu" verildiğinde rapor hatalı listeleme yapmakta.

Satış Yönetimi - Malzeme ve Hizmet Raporları - "Satışlar Ekstresi" raporunda "Hizmet Kodu" verildiğinde rapor hatalı listeleme yapıyor. Bu sorun düzeltildi.

36

UOD-113508

   

Grup şirketine bağlı cari hesapların "Üst Seviye Cari Hesap" bilgisinin değiştirilmesini sağlayan toplu bir işleme (Batch) ihtiyaç duyulmakta.

Finans - işlemler altına Üst seviye cari hesabın değiştirilmesini sağlayan batch işlem eklendi.

37

UOD-113377

 

MR (Maintenance Management)
Transactions - Maintenance Orders

Onaylı ve bakım emrine bağlı olan bir malzeme talep fişi içerisine, bakım emri üzerinden öneri olarak yeni eklenen bir satır olduğunda, malzeme fişinin durumunun onaylanıyor olarak güncellenmesine ihtiyaç vardır.

Onaylı ve bakım emrine bağlı olan bir malzeme talep fişi içerisine, bakım emri üzerinden öneri olarak yeni eklenen bir satır olduğunda, malzeme fişinin durumunun onaylanıyor olarak güncellenmesi sağlandı.

38

UOD-113372

 

MR (Maintenance Management)

Bakım yönetiminde bakım emri fişlerine bağlı malzeme talep fişlerinde numaralama şablonu bulunmamaktadır, numaralama şablonuna ihtiyaç vardır.

Bakım emri - malzeme talep fişleri için numaralandırma şablonu eklendi.

39

UOD-112499

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Orders

Organizasyonel Birim Parametrelerinde satış dağıtıma açık bir birime sipariş girildikten sonra bu birimin check'i kaldırıldığında kopyalama işlemiyle sipariş oluşturulabilmekte

Organizasyonel Birim Parametrelerinde satış dağıtıma açık bir birime sipariş girildikten sonra bu birimin check'i kaldırıldığında kopyalama işlemiyle sipariş oluşturulabliyordu; sorun düzeltildi.

40

UOD-111765

   

Satış faturaları browserında filtreler tabında filtre özelliklerinden "e-Fatura/e-Arşiv, e-Arşiv Durumu, e-Fatura Durumu" kaldırıldığında kayıt gelmemekte.

Satış Faturaları browserında filtreler tabında filtre özelliklerinden e-Fatura/e-Arşiv, e-Arşiv Durumu, e-Fatura Durumu kaldırıldığında kayıt gelmiyor. Bu sorun düzeltildi.

41

UOD-111764

   

Satış Faturalarında "Yazdırma Durumu" kolonunda Search barda filtreleme yapılamıyor.

Satış faturalarında "Yazdırma Durumu" kolonunda search barda filtreleme yapılması sağlanmıştır.

42

UOD-111125

 

BU (Budget Management)
Definitions - Budget Parameters

Bütçe yönetimi tanımlar bütçe parametrelerinde kullanım dışı yapabilmeye ihtiyacı vardır.

Bütçe parametrelerine durum değiştir ekranı yazılmıştır. Kullanımda ve kullanım dışı olarak iki durum eklendi. Bütçe içerisinden seçimlerde sadece kullanımda olanların seçilmesine izin verildi. Browser için durum filtresi eklendi. Ayrıca bütçe parametreleri raporuna filtre ve kolon eklendi.

43

UOD-110834

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Invoices

Toptan satış faturası fatura üzerinde "Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur" ekranına geçip kasa işlemi için hareket etmek diğer işlemler kadar pratik olmalı. Direkt olarak ekle ile işlem yapılabilmelidir.

Fatura üzerinde "Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur" ekranında Kasa İşlemi için ekle butonu kasa bilgisi seçili olmadığı için çalışmıyor gibi görünüyord. Şimdi ödeme tipi nakit olarak otomatik set edilecek ve kullanıcıdan kasa bilgisini girmesini beklenilecek şekilde düzeltme yapılarak bu sorun giderildi.

44

UOD-110273

 

e-Dönüşüm

e-Dönüşüm modülü bankacılık posta kutusunda aynı VKN i kullanan 2 organizasyonel birimden hangisine kayıt edilebilecegini seçebilmemiz için Organizasyonel Birim eşleştirme istenilmektedir.

Daha önce e-fatura posta kutusunda olan özellik, e-bankacılık posta kutusuna yapıldı. Aynı vkn yi kullanan org birimler için f9 menüye "org birim değiştir" işlemi eklendi.

45

UOD-109382

 

MM (Materials Management)
Operations - Costing (Batch)

Malzeme yönetimi maliyetlendirme servisi filtrelerine "Tarih Aralığı" istenmekte.

Maliyetlendirme Servisi filtrelerine "Tarih Aralığı" filtresi eklendi.

46

UOD-108302

 

FI (Finance)
Transactions - Bank Slips

Banka fişleri türü tahsilat (Banka Avans Ödemesi) olan ve karşı hesabı cari hesap olan bir fiş türü tanımlanıyor. Muhasebe fişinde Cari hesap için bu fiş türüne özel farklı muhasebe kodu gelmesi istenmekte.

Cari hesap muhasebe bağlantı kodunda Ticari işlem grubu filtresinin banka fişinde çalışmama hatası düzeltildi.

47

UOD-107650

   

Muhasebe Bağlantı Kodları browserında Toplu seçim ve Silme işlemi yapılamıyor.

Muhasebe bağlantı kodları browserın da toplu seçim ve silme işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

48

UOD-107521

   

Cari hesap kartı üzerinden "Risk Tanımı" bilgilerine ulaşılmak istenmekte.

Finans Yönetimi - Cari Hesaplar - Cari hesap kartı üzerinden "Risk Tanımı" bilgilerine ulaşım sağlandı.

49

UOD-103208

   

Programdaki tüm rapor, form ve browser filtrelerindeki mali dönem tarihleri tek bir noktadan set edilebilmelidir.

Tarih ön değeri olarak başlangıç ve bitiş tarihlerinin tanımlı olduğu raporlar için, Üst menü çubuğunda bulunan Düzenle > Çalışma Tarihleri içerisindeki "Rapor Tarih Filtrelerinde Kullanılacak Öndeğerler" başlığı altından ön değer tarih set edilmesi sağlanmıştır.

50

UOD-83150

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Cari hesap ve banka fişlerinin tür bilgileri, fişin sol alt köşesinde değil sol üst köşesinde belirtilmeli.

Banka fişlerinin tür bilgisi, fişin sol üst kısmında görünecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

51

UOD-82208

 

FI (Finance)
Operations - Credit Card Collection

Kredi kartı tahsilatı farklı cari hesaplar için aynı banka hesap kodu seçilerek yapılan tahsilat işlemleri parametreye bağlı olarak işlem fişinde ayrı ayrı ya da birleştirilmiş şekilde listelenebilmeli.

Her bir tahsilat tutarı için ayrı satırlar oluşturulması sağlandı.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-116124

   

Bir Parametreye Birden Fazla İlişkili Parametre Tanımladığımızda Süre Sadece İlk Parametreden Düşüyor.

Sistem Ayarları / Parametreler / Kurum Ücret Parametreleri - Bir Parametreye Birden Fazla İlişkili Parametre Tanımladığımızda Süre Sadece İlk Parametreden Düşüyordu. Düzeltildi.

2

UOD-115256

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Durumu Onaylandı ve Ödendi Olan Puantajlara İzin ve Borç Aktarımı Yapılmamalı.

Onaylandı ve Ödendi durumundaki puantajlar için, Puantaj Kartları browserından ve Dönem Bilgileri üzerinden, "İzin, Mesai , Borç , Alacak" aktarılamaması ve iptal edilememesi sağlandı.

3

UOD-115245

 

HR Self Service

Self Servis Personel Taleplerin Ekranında Form Yetkisi Verilebilmeli.

Self Servis/Personel Talepleri ekranına form yetkisi verilebilmesi istenmişti. İstenilen özellik sağlanmıştır.

4

UOD-114979

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Personel Yönetimi/Ücret Bilgileri/Puantaja Esas Bilgilere Mesailer Ayrı Ayrı Giriş Yapıldığında Puantaja Hatalı Aktarıyor

Personel Yönetimi/Ücret Bilgileri/Puantaja Esas Bilgilere Mesailer Ayrı Ayrı Giriş Yapıldığında Puantaja Hatalı Aktarıyordu. Ayrı ayrı satırların düzeltilerek puantaja günleri toplayarak getirmesi sağlandı.

5

UOD-114942

 

PR (Payroll Management)

5510 Sayılı Kanun Gereği Yurt Dışında Çalışan Türk İşçileri İçin Sigorta Primine Esas Kazanç Asgari Ücretin 3 Katı Şeklinde Olmalıdır.

Personel Kartı - Çalışma Bilgileri - Yurt Dışı olan personellerde SGK Tavan Matrahı = SGK Taban Matrahı x 3 katı olarak hesaplanması sağlandı.

6

UOD-114886

 

EM (Employee Management)

Excel'den Personel Kartları Aktarımında Aynı Ad Soyad Veya Tc No'lu Personellerin Aktarımı Parametrik Olmalı.

Excel'den Personel Kartları Aktarımında Aynı Ad Soyad Veya Tc No'lu Personellerin Aktarımı Parametrik olması sağlandı.

7

UOD-114761

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Tenzili Terfi Ek Gösterge Matrahı Hatalı Hesaplanıyor.

Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Ücret Yönetimi/Bordro Kanun Parametreleri - Kamu Tabloları - Görev/ Kadro ve Diğer Göstergeler de personel kartında verilein Tenzili Terfi Ek Göstergesine karşılık gelen Emekli Sandığı İlave Oranını kullanması sağlandı.

8

UOD-114577

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Sicil Kartına Denge Tazminat Oranı Girildiğinde,Denge Tazminatı Emekli Sandığı Matrahına Eklenmemeli.

Sicil Kartına Denge Tazminat Oranı Girildiğinde,Denge Tazminatı Emekli Sandığı Matrahına Eklenmemesi sağlandı.

9

UOD-114561

 

EM (Employee Management)

Vizite Kağıdı Giriş Çıkış Bildirgeleri Gibi SGK'ya Aktarılmalı

Erişim ağacına "SGK Vizite Sistemi" seçeneği eklenerek, listelenen işyerleri üzerinden SGK Vizite Sistemi Sayfasının açılması sağlandı.

10

UOD-114558

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

İşe Giriş ve İşten Çıkış Kayıtlarında "SGK'ya Aktarılsın" Check'i Çalışmıyor

İşe Giriş ve İşten Çıkış Kayıtlarında "SGK'ya Aktarılsın" Check'i çalışmıyordu. Düzeltildi.

11

UOD-114557

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portalı-Harcırah Kayıtları Onayı Sadece Bir Üst Yöneticiye Gitmeli.

**Harcırah Kayıtlarında, **Fazla Mesai Taleplerinde, **Malzeme Taleplerinde, **İşten Çıkış Taleplerinde, **Geçici Görevlendirme Taleplerinde onay işleminin sadece bir üst yöneticiye düşmesi sağlandı.

12

UOD-114553

 

Excellent

Kurumsal Çalışan Portali - Harcırah Kayıtlarında Plan Çakışma Kontrolü Yapılabilmeli.

Kurumsal Çalışan Portali - Harcırah Kayıtlarında Plan Çakışma Kontrolü Yapılabilir hale getrildi.

13

UOD-114534

 

JGuar Administrator

Organizasyonel Birim Bazında Kayıt Numaralama Şablonu İzin Talebi/Hareketinde Çalışmıyor

* İzin Talepleri ve İzin Hareketlerinde numaralama şablonunda Kurum ve İşyeri seçildiğinde bu bilgiler getirilemiyordu. İzin Talebi ve İzin Hareketi kartında seçilen personelin kurum veya işyeri bilgisinin gelmesi sağlandı.

14

UOD-114519

 

GL (General Ledger)

STRCAT Fonksiyonuna Standart Değişkenlerden Ad Soyad Eklediğinde NULL Değer Geliyor.

STRCAT Fonksiyonuna Standart Değişkenlerden Ad Soyad Eklediğinde NULL Değer Geliyordu. Düzeltildi.

15

UOD-114447

 

HR Self Service

IK Self Servis - Yetki Grubu Tanımları-Eğitim Taleplerim-İncele Yetkisinde Durum Filtresi Çalışmıyor.

Sistem Ayarları - Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımları - İşelm Yetkileri Eğitim Talepleri için "Listele" yetkisi eklendiği ve buradan detay filtre verilerek Durumu:Onaylandı seçildiğinde sadece onaylandı durumundaki eğitim taleplerinin listelenmesi sağlandı.

16

UOD-114445

   

Vardiya Tanımında ,Öğleden Önce Ve Sonra Çalışma Süreleri Eşit Değil İse,1 Saatlik İzin Girildiğinde Puantaja 0,99975 Saat Aktarılıyor.

Vardiya Tanımında ,Öğleden Önce Ve Sonra Çalışma Süreleri Eşit Değil İse,1 Saatlik İzin Girildiğinde Puantaja 0,99975 Saat Aktarılıyordu. Düzeltildi.

17

UOD-114436

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Açığa Alınan Personellerde Fark Maaşı Tipi Açığa Alınmış Olarak Oluşuyor ve 30 Gün Üzerinden Normal Puantaj Hesaplanıyor.

Maaş tipi "Ücret Farkı" seçildiğinde, fark puantajı yerine normal puantaj oluşturma hatası düzeltildi.

18

UOD-114408

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Kişinin Fark Tarihinden Önceki Puantajında BES Tutarı Var İse,Fark Puantajındaki Net İstihkak Yanlış Hesaplanıyor.

Kişinin Fark Tarihinden Önceki Puantajında BES Tutarı Var İse,Fark Puantajındaki Net İstihkak Yanlış Hesaplanıyordu. Düzeltildi.

19

UOD-114384

   

Kurumsal Çalışan Portali-Eğitim Bilgileri Ekranı Yetkilendirilebilmeli.

Sistem Ayarları - Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımları - İşlem Yetkileri Eğitim Bilgileri için "Listele" yetkisi eklenmesi sağlandı.

20

UOD-114065

   

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtlarına "Son Kesinti Yapılacak Dönemin Başlangıç Tarihi " Alanı Eklenmeli.

BES kesintisi "Cayma" nedeni ile bitirlirse, bitiş tarihinin bulunduğu ayda kesinti yapılmaması sağlandı.

21

UOD-114036

 

HR Self Service

Self Servis-Performans Kayıtları-geri Bildirim Anketi'nde Bulunan Değerlendirilen Görüşü Alanının Karakter Sayısının Arttırılması İsteniyor.

Self Servis-Performans Kayıtları-Geri Bildirim Anketi'nde bulunan "Değerlendirilen Görüşü" alanının karakter sayısının arttırılması istendi. 250 karakterle sınırlı olan veri girişi alanına 500 karaktere kadar veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

22

UOD-113322

 

PR (Payroll Management)
Definitions - Calculation Templates

Hesap Şablonlarında Kopyalama Yapılabilmeli

Ücret Yönetimi/Tanımlar/Hesap Şablonlarında kopyalama işlemi yapılamıyordu. Bu işlemin yapılabilmesi için browserın sol altındaki kopyala simgesi ile sağ tuşta yer alan "Kopyala" seçeneği ile sağlanmıştır.

23

UOD-112832

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Organizasyon Şemasında Bulunan Boş Pozisyona Vekaleten Bir Personel Atandığında, Mail Süreci Çalışmıyor

 

24

UOD-112640

   

Daha Önce Performans Kayıtlarında Kullanılan Hedef Tanımlarına Yeni Bölümler, Birimler Eklenebilmeli.

Daha Önce Performans Kayıtlarında Kullanılan Hedef Tanımlarına Yeni Bölüm, Birim Eklenemiyordu. İstek Üzerine Hedef Tanımlarına Yeni Bölüm, Birim Eklenebilmesi Sağlandı.

25

UOD-112565

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Puantaj Öndeğerlerinde Kopyalama Yapıldığında İçerisindeki Verileri Taşımalı

Puantaj öndeğeri kopyalanıp kurum değiştirildiğinde içindeki verilerin silinmeden kaydedilmesi sağlandı.

26

UOD-111974

   

Kurumsal Çalışan Portalı-Perfromans Dğerlendirme Sonrasında Hedef-Yetkinlik için Toplu Durum Değişikliği Yapılabilmeli

Hedef ve Yetkinlik Değerlendirme ekranlarında "Satırların Durumlarını Değiştir" seçeneği eklenerek, satırların durumlarının toplu olarak değiştirilmesi sağlandı. Gerçekleşen alanı aktif ve boş olan bir performans satırı olduğunda performans satırının durumunun "değerlendirildi" yapılamaması sağlandı.

27

UOD-111426

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portalında Bordro Zarfı Görüntüleme Ekranında "Okudum,Onaylıyorum" Check'i Olmalı

Kurumsal Çalışan Portalinde Bordro Zarfı Görüntüleme Ekranında "Okudum,Onaylıyorum" butonu eklendi.

28

UOD-109635

 

EM (Employee Management)
Reports - Employee List

Akademik Unvan Filtrelerinin Tüm Personel ve Ücret Raporlarına Filtre Olarak Eklenmeli

Personel Yönetimi / Personel Listesi, Personel Yönetimi / Kanuni Değişiklikler Listesi, Personel Yönetimi / Personel Devir Raporu, Ücret Yönetimi / Bordro Zarfı, Ücret Yönetimi / Tahakkuk Toplamları, Ücret Yönetimi / Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Raporları' na "Akademik Unvan" filtresi eklenmesi sağlandı.

29

UOD-109069

 

HR Self Service

Personel Kartına Resim Yüklendiğinde,Config içerisinde "Personel Resimlerini Güncelle" İşlemi Yapmadan Resimler Otomatik Güncellenebilsin.

Uniserver üzerinden gerekli ayarların yapılması ile fotoğraların belirli zaman aralıklarında güncellenmesi sağlandı.

30

UOD-32949

 

SS/ST (System Settings)

Bordro Çalışma parametreleri "kopyala" butonu değiştir olarak çalışıyor.

Bordro Çalışma Parametreleri kopyalanırken kurum ve işyeri alanlarının değiştirilebilmesi sağlandı.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım