j-guar ürünü için v.2.52.7.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

             http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

             http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

             http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

             http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

             http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(     http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

category name="MSSQL Parameters" description="MSSQL parameters" sadmin="true">
parameter name="use-jtds" description="Parameter to hold information about JTDS driver will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="false" sadmin="true">
property name="class-name" description="" t="s" value="com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection" />
property name="value" description="" t="b" value="false" />
property name="field-name" description="" t="s" value="USE_JTDS" />
/parameter>
parameter name="use-new-sequences" description="Parameter to hold information about db sequences will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="true" sadmin="true">
/parameter>
/category>

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2.48.6.0 Seti İle Birlikte;

Admin tarafından detay log almak istediğimizde, yani  sunucu ayarları üzerinden kullanıcı profillerini logladığımızda,  JAF-14582  maddesindeki ayarları yapmamız gerekecektir.  Bu ayarlardan sonra tomcatlerin kapatılıp açılması gerektiği için  bu versiyona geçtikten sonra bunların yapılıp bırakılması istenirse log seviyesinin yükseltilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu işlemler yapılmadan da tek tuş alınması 19.01.2017  tarihinden sonra çıkan setlerde sağlandı.

Loglama İçin yapılması gerekenler;

1-Debug_SAMPLE.xml den kopyalayarak bir tane “Debug.xml” adıyla kaydedilmeli.

2-Status Ekranından Server config içindeki  "Debug Flag" parametresi enable "true" olmalı

“parameter description="Parameter to view class names on form caption" enabled="true"
                    name="Debug Flag"
                    sadmin="true"
                    side="s-c"
                    t="setter">
            property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.ClientDebugConfig"/>
            property description="Set this parameter to view class names on form caption"
                      name="value"
                     t="b"
                      value="true"/>
            property description="" name="field-name" t="s" value="DEBUG"/>”

3- Status içinden  ConsoleConfig'de log leveli INFO ve üzeri set edilmeli  ve  Debug Options  sayfasını  kontrol ettiğinizde "Constants.DEBUG" ve/veya "ClientDebugConfig.DEBUG" checkleri işaretli gelmeli. İşaretli değilse server config içinde eski  olan
jlbsconstants.debug parametresini değiştiren bir parametre kalmış olabilir.

Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili döküman'a       http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-hr-dokuman-arsivi adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu düzenlemeden sonra 2.52 öncesi versiyonlara dönüs yapilamaz.

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-115364

 

FI (Finance)

Çek çıkış cari hesaba üzerinden f9 Sıralı Çek/senet seçeneği ile oluşturulan çek/senetler in CHECKS tablosunda ORGUNITREF tablosunda org. birim referansı "0" oluşmakta.

Sıralı çek girildiğinde, CHECKS tablosunda ORGUNITREF VE INUSE alanlarının doğru değer alması sağlandı.

2

UOD-115309

 

AM (Asset Management)
 Definitions - Other Assets

Eski diğer varlıkların tamamı satılmasına rağmen değer düşüklüğü %100 olarak yazılmamaktadır.

Satışı yapılan varlıkların amortisman hesaplamasında değer düşüklüğünün %100 hesaplanması gerektiği halde kusuratlı hesaplanma sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.

3

UOD-115260

 

GL (General Ledger)

Banka fişlerinde toplu muhasebe onaylama işleminde eğer taslak fiş numarası onaylı fişler arasında varsa banka fişleri muhasebe onaylı görünürken, onaylı muhasebe fişleri oluşmuyor.

Banka fişlerinde, toplu muhasebe onaylama işleminde eğer taslak fiş numarası onaylı fişler arasında varsa banka fişleri muhasebe onaylı görünürken, onaylı muhasebe fişleri oluşmuyor.Bu hata düzeltildi.

4

UOD-114753

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satınalma faturaları xml ile içeri alınamamaktadır.

2.48.6.15 versiyonunda satın alma faturalarının xml aktarımında NullPointerException hatası alınıyordu, düzeltildi.

5

UOD-114676

 

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Malzeme yönetimi stok yeri takibi yapılacak işaretli ve seri takibi yapılan malzemeler transfer fişi ile transfer edilmek istendiğinde "Seri lot çıkış miktarı eldeki miktardan fazla olmamalıdır"hatası alınıyor ve transfer yapılamıyor.

Malzeme yönetimi Stok yeri takibi yapılacak işaretli ve seri no seçili olan malzeme transfer fişi ile transfer edilmek istendiğinde "Seri lot çıkış miktarı eldeki miktardan fazla olmamalıdır" hatası alınıyordu, hata düzeltildi.

6

UOD-114660

 

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Malzeme yönetimi stok yeri takibi yapılacak işaretli olan malzeme transfer fişi ile transfer edilmek istendiğinde "SQLServer Exception" hatası ile transfer edilemiyor.

Stok yeri takibi yapılacak olarak seçili bir malzemeyi, transfer fişi ile transfer edilmek istendiğinde "SQLServer Exception" hatası alınıyordu, düzeltildi.

7

UOD-114648

 

LO (Purchasing Management)

Faturalarda yer alan "Sözleşme No ve Hakediş No" alanları görünmemekte.

Fatura ekranında "Sözleşme No" ve "Hakediş No" alanları görünmüyordu bu sorun düzeltildi.

8

UOD-114486

 

MM (Materials Management)

Logicalref i malzeme kartı ile aynı olan varlık kartına varlık satınalma faturası kesildiği zaman girilen miktar malzemenin ambar toplamlarında görünmekte.

Logicalrefi malzeme kartı ile aynı olan varlık kartına, varlık satınalma faturası kesildiği zaman girilen miktar malzemenin ambar toplamını etkiliyordu, sorun düzeltildi.

9

UOD-114479

 

LO (Sales Management)

Verilen hizmet fatura satırların da "KDV Muafiyet Kodu" alanları görünmemekte.

Verilen hizmet fatura satırlarında "KDV Muafiyet Kodu" alanları görünmüyordu, bu sorun düzeltildi.

10

UOD-114154

 

GL (General Ledger)
 Definitions - Main Chart of Accounts

İşlem para birimi seçili hareketlerin bakiyeleri muhasebe hesap browserinda görünmemekte.

İşlem para birimi seçili hareketlerin bakiyeleri muhasebe hesap browserinda görünmüyordu; sorun düzeltildi.

11

UOD-113954

 

GL (General Ledger)
 Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Mahsup fiş basımlarında analiz boyutu satırlarının hesap kodu satırlarında ya da toplamda basılması parametrik olarak sağlanmalıdır.

Muhasebe parametreleri fiş Yazdırma hesap dağıtım detayları yazdırılsın parametresi "Hayır / Satır / Genel" olarak değiştirilmiştir.

12

UOD-113945

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Debt Tracking Report

Özet Adat ve Borç Takip Raporunda Borç/Alacak toplam rakamları hatalı listeleniyor.

Özet Adat ve Borç Takip Raporunda Borç/Alacak toplam rakamları hatalı listeleniyordu; düzeltildi.

13

UOD-113944

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat fişleri sipariş hareketi aktar filtrelerinde cari hesap açıklaması filtresi "Çoklu Filtre Değeri" şeklinde kullanıldığında sipariş aktarımında "V_ARPCODELIST bulunmadı" hatası alınıyor.

Sevkiyat fişleri sipariş hareketi aktar filtrelerinde cari hesap açıklaması filtresi "Çoklu Filtre Değeri" şeklinde kullanıldığında sipariş aktarımında "V_ARPCODELIST" hata alınıyordu, düzeltildi.

14

UOD-113757

 

GL (General Ledger)
 Ledger and Lists - Detailed Slip List

Ayrıntılı fiş listesi raporun da standart alan olarak görünen "Fiş Numarası" ve "Fiş Tarihi" alanları rapor satırında bilgi listelemiyor.

Ayrıntılı fiş listesi raporun da standart alan olarak görünen "Fiş Numarası" ve "Fiş Tarihi" alanları rapor satırında bilgi listelemesi sağlandı.

15

UOD-113662

 

FI (Finance)
 Transactions - Safe Deposit Transactions

J-guar 3' te kasa işlemleri/ kasa hareketlerinde fiş giriş ekranındaki açıklama alanı genişletilmeli.

Kasa işlemleri/ kasa hareketlerinde fiş giriş ekranındaki açıklama alanı genişletildi.

16

UOD-113620

 

LO (Sales Management)

Fark SMM oluşturulmasında oluşan muhasebe fişinin borç/alacak bakiyesi tutmuyor.

SMM muhasebe fişlerini oluştur işlemi ile oluşan SMM muhasebe fişinde kuruş farkı oluşuyordu;düzeltildi.

17

UOD-113555

 

MM (Materials Management)

Malzeme üzerinden ulaşılan malzeme hareketleri ekranında "Türü" kolonu görüntülenmiyor.

Malzeme hareketlerinde "Tür" kolonu hatası düzeltildi. Bu özellik için tablo özelliklerinden "Tür" kolonu seçilmelidir.

18

UOD-113471

 

GL (General Ledger)
 Account Status - Periodic Trial Balance

Genel muhasebe "İki Tarih Arası Mizan" raporu dar hesap aralığı verildiğinde bazı hesaplar için bakiye borç/bakiye alacak kolonlarında rakam listelerken, geniş aralık verildiğinde rakam listelememektedir.

İki Tarih Arası Mizan Raporunda, Borç/Alacak Bakiye kolonunda listelenmeyen kayıtlar vardı; düzeltildi.

19

UOD-113375

 

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Maintenance Orders

Arızi bakım emrine seçilen sorumlu kişiden, malzeme kaynak tabında kaynak bölümüne otomatik olarak 2 satır geliyor ve 2 satıra da aynı personeli seçimi yapılıyor.

Arızi bakım emrine seçilen sorumlu kişiden, malzeme kaynak tabında kaynak bölümüne otomatik olarak 2 satır geliyor ve 2 satıra da aynı personeli seçiyor. Bu hata düzeltildi.

20

UOD-113374

 

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Maintenance Orders

Bakım emirleri üzerinden malzeme kaynak tabında, kaynaklar arasına varlık/personel seçilerek birim maliyetlerine bir tutar girildikten sonra, maliyetleri getir işlemi uygulandığında boş hata mesajı veriyor.

Bakım emirleri üzerinden malzeme kaynak tabında, kaynaklar arasına varlık/personel seçilerek birim maliyetlerine bir tutar girildikten sonra, maliyetleri getir işlemi uygulandığında boş hata mesajı gelmesi önlendi.

21

UOD-113373

 

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Maintenance Orders

Bakım yönetiminde bakım emri üzerinden oluşturulan malzeme talep fişine, bakım emri içerisinde seçilmiş ambarı taşımıyor, malzeme talep fişinden tekrar seçmek gerekiyor.

Bakım yönetiminde bakım emri üzerinden oluşturulan malzeme talep fişine, bakım emri içerisinde seçilmiş ambarın taşınması sağlandı.

22

UOD-113370

 

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Contractual Maintenance Slips

Satın alma sözleşmesi üzerinden, hizmet girilerek hizmete varlık bağlanıyor ve satırda garanti süresi belirtiliyor. Sözleşmeli bakım fişi üzerinden bu sözleşme seçildiğinde, garanti süresi dikkate alınmıyor.

Satın alma sözleşmesi üzerinden, hizmet girilerek hizmete varlık bağlanıyor ve satırda garanti süresi belirtiliyor. Sözleşmeli bakım fişi üzerinden bu sözleşme seçildiğinde, garanti süresi dikkate alınması sağlandı.

23

UOD-113369

 

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Maintenance Orders

Durumu kapalı olan bir bakım emri üzerinden, gerçekleşen giriş miktarlarında değişiklik yapılabiliyor ve yeni sarf fişleri oluşturulabiliyor.

"Gerçekleşen miktar girişi" seçeneği kapalı durumda seçilebilmesi engellenmiştir.

24

UOD-113215

   

Çek/Senet bordroları ekranından aktarılan onaylı durumdakı çek/senetlere çift tıklandığında "Portföy ve Seri no" alanları değiştirilmemelidir.

(01) Çek Girişi ve (02) Senet Girişi olmayan tüm formlarda güncelle butonu devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca satıra çift tıklanması da engellenmiştir.

25

UOD-113209

 

AM (Asset Management)
 Transactions - Asset Transactions

Parçalı tahsis olmuş bir diğer varlık tek fişte tekrar toplam tahsis yapılmak istendiğinde işletmedeki miktarı geçmektedir diye hatalı mesaj vermektedir.

Diğer varlığın aynı org birime tahsisi sonrasında tekrar parçalı olarak tahsis edilememesi hatası giderildi. Satış faturasında varlık ataması ekranında aynı varlık için farklı tahsis yerlerinden seçim yapılması durumunda hatalı miktar yazılması sorunu giderilmiştir.

26

UOD-113143

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Orders

Satış siparişlerine excel'den mamul satırları kopyala/yapıştır yapıldığında birim setleri her zaman ana birim olarak geliyor.

Satış siparişi içine excel'den mamul satırları kopyala/yağışır yapıldığında birim setleri ana birim olarak geliyordu; sorun düzeltildi.

27

UOD-113069

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

Üründe sadece "01" organizasyonel birim için yetki kodu tanımlanmasına ragmen kısıtlı kullanıcı diger org. birimler içinde e-Fatura/UY Al işlemini baslatabilmekte.

Kısıtlı kullanıcı e-dönüşüm/posta kutusu üzerinde yetkisinin olmadığı org birimler için e-Fatura/UY Al işlemini başlatabiliyordu. Yetkili olmadığı org birimler için bu işlem egellendi.

28

UOD-113040

 

FI (Finance)
 Transactions - Payment Orders

Ödeme emirleri kullanılarak yapılan banka tahsilat işlemi sonrası oluşan banka fişine ait muhasebe fişinde cari hesabın muhasebe kodları boş geliyor.

Ödeme emirleri kullanılarak yapılan banka tahsilat işlemi sonrası oluşan banka fişine ait muhasebe fişinde cari hesabın muhasebe kodlarının doğru gelmesi sağlandı.

29

UOD-113020

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

Posta kutusuna gelen e fatura UY Görüntüle (Html) ile görüntülemek istediğimizde faturalar portaldaki formatı ile görüntülenmemekte.

Sadece ilgili datada gerçeklenen hatada, posta kutusuna gelen e-faturayı UY Görüntüle (Html) ile görüntülemek istediğimizde fatura bozuk format ile açılıyordu, bu hata düzeltildi.

30

UOD-112871

 

GL (General Ledger)
 Operations - Fiscal Year End Operations

Mali dönem kapama işlemi yapıldığında, muhasebe fişi üzerinden satırda banka hesabı seçilerek girilen fişlerde ilgili kaydın BANKTRANS satırları siliniyor.

Mali Dönem Kapatma işlemi sonrasında, muhasebe fiş satırı banka hesabı veya cari hesap seçildiğinde ilgili hesabın hareketleri siliniyordu, düzeltildi.

31

UOD-112836

   

Admin Panel kullanıcılar form özelinde yetkiler ekranında 2 adet "Yetki Kodu/Özel Kod Tanımları" form yetkisi satırı mevcut.

2 adet "Yetki Kodu/Özel Kod Tanımları" form yetkisi satırı olan kartlar "Yetki Kodu/Özel Kod Tanımı" ve "Yetki Kodu/Özel Kod Tanımları" olarak düzenlendi.

32

UOD-112750

 

MM (Materials Management)

Malzeme transfer fişine maliyet üzerinden fiyatlandırma çalıştırdığımızda ilgili malzeme için birim maliyet yansımamakta.

Gün içerisinde maliyet grupları farklı ambarlar arasında 3'den fazla hareket olduğunda, maliyet hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

33

UOD-112749

 

MM (Materials Management)

Kullanıcı taımlı çıkış fişinde ambar bazında maliyetlendirme ve maliyet atama yöntemi kullanıldığında birim maliyet alanına "-" değer atamaktadır.

İlgili hatanın sebebi incelendiğinde, indirimli satıra azaltılacak şekilde fiyat farkı uygulanarak fiyatın eksiye düşmesi ile oluşmuş olduğu tespit edildi. Çözüm olarak Satınalma/Satış Fiyat Farkı Faturalarında malzeme tutarı azaltılacak şekilde girilen indirimin satırın net toplamından fazla olması engellendi

34

UOD-112529

 

LO (Purchasing Management)

Satınalma fiyat farkı faturası diğer tabında arttırılacak seçili olmasına ragmen kayıt edilip değiştir ile faturaya girildiğinde e fatura kutucuğu aktif olarak gelmekte.

Satınalma fiyat farkı faturasında diğer tabında arttırılacak, satış fiyat farkı faturasında diğer tabında azaltılacak seçili olmasına rağmen faturalara değiştir ile girildiğinde e-fatura checki enable hale geliyordu, bu sorun giderildi.

35

UOD-112428

 

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Banka fişi satırında cari hesap değişiklik yapıldığında cari hesap banka bilgiler otomatik güncellenmemekte.

Fiş satırında banka bilgileri, cari hesap seçildiğinde otomatik geliyor fakat cari hesap değiştirildiğinde aynı kalmaktaydı. Bu durum düzeltildi.

36

UOD-112378

 

MM (Materials Management)

Malzeme ektresi ve malzeme hareketleri ekranında ve raporlarında fiyat farkları seçeneklerinin ayrı bir kolon olarak listelenebilmesi istenmektedir.

Malzeme hareketleri browserında malzeme fişleri ve irsaliyelere ait bilgiler bulunmaktadır. Fiyat farkı faturalarının irsaliyeleri olmadığı için fiyat farkı tutarı bu raporda gösterilemiyor.Malzeme ekstresi raporu için rapor değişkenlerine 41~FiyatFarkıTutarı ve 111~FiyatFarkıRaporlamaDöviziTutarı rapor değişkenleri eklenmiştir.

37

UOD-112363

 

FI (Finance)

Organizasyonel birimin başlangıç tarihi farklı olmasına rağmen kesilen devir cek ve senetleri mali dönem başlangıç tarihinde görünmekte.

Devir çek ve senetlerinin tarihini, organizasyonel birimler üzerinde bulunan "Başlangıç Tarihi" kısmından alması sağlandı.

38

UOD-112358

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E dönüşüm modülü posta kutusunda gelen e faturaların toplu pdf olarak yazdırılabilmesi istenmekte.

Posta kutusu browser üzerinden çoklu seçim yapılarak "e-Fatura PDF Kaydet" denildiğinde, gelen ekranda kaydedilecek dosyaya isim verilip kaydete basıldığında, seçilen klasör içerisine dosyaya verilen isimde N tane pdf oluşturulması sağlandı.

39

UOD-112222

 

GL (General Ledger)
 Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Kaynak fişi iptal edilmiş onaylı bir muhasebe fişinin durumu değiştirilmek istendiğinde uyarı verilmesine ihtiyaç vardır.

Kaynak fişi iptal edilmiş onaylı bir muhasebe fişinin durumu değiştirilmek istendiğinde "Kaynak fiş iptal edilmiş, işlem yapılamaz." mesajı verilmesi sağlanmıştır.

40

UOD-112194

   

Kredi reeskont kayıtlarının otomatik oluşturulması sağlanmalıdır.

Kredi reeskont kayıtlarının otomatik oluşturulması sağlandı.

41

UOD-112190

 

AM (Asset Management)

Varlık kartları üzerinde, TFRS amortisman parametrelerinde, aylık ve yıllık olarak ayrım yapılarak, aylık hesaplamada kıst amortismana göre çalışmasına ihtiyaç vardır.

Varlık -TFRS amortisman paremetrelerine Yıl/Ay seçimi yapılabilmesi sağlandı

42

UOD-112059

 

GL (General Ledger)
 Account Status - Periodic Trial Balance

İki Tarih Arası Mizan raporunda kendisine fiş kesilemeyen hesap kodları "Bold" olarak gösterilmelidir.

İki Tarih Arası Mizan raporunda kırılımlı hesaplarda üst hesapların "Bold" olarak gösterilmesi sağlanmıştır

43

UOD-112046

 

FI (Finance)
 AR/AP Reports - Debit/Credit Summary Report

Finans yönetimi cari hesap raporları "Borç Alacak Durum Raporu", "Borç Alacak Toplamları", "Borçlu Cari Hesaplar" ve "Alacaklı Cari Hesaplar" raporlarına "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmelidir.

"Borç Alacak Durum Raporu", "Borç Alacak Toplamları", "Borçlu Cari Hesaplar" ve "Alacaklı Cari Hesaplar" raporlarına "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmiştir.

44

UOD-111921

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

Posta kutusuna gelen e-fatura red edildikten sonra fatura durumu kaydedilecek olarak görünmekte.

e-dönüşüm/posta kutusundaki ticari senaryoyaya sahip gelen e-faturayı reddedildikten sonra, fatura durumunun otomatik "kaydedilmeyecek" olarak güncellenmesi sağlandı.

45

UOD-111910

 

FI (Finance)
 Operations - Bank Exchange Rate Difference Calculation

Finans yönetimi banka kur farkı hesaplama kur farkı hesaplama filtreleri arasına "Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun" filtresi eklenmeli ve ardışık kur farkı hesaplama işlemi yapılabilmeli.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun -> Evet/Hayır filtresi eklendi. Evet olduğunda "Hesaplama Başlangıç Tarihi" nden itibaren hesaplama tarihine kadar , dövizli işlem yapılan her gün için kur farkı işlemi çalıştırılır. Hesaplama tarihi için dövizli işlem olsa da olmasa da çalıştırılır. Fiş numaraları numaralama şablonundan alınır, batch ekranın da fiş no su verildiyse bu "Hesaplama Tarihi" inde oluşacak fiş için kullanılır. Kur farkı hesaplama mantığında bir değişikliğe gidilmemiştir, batchi hesaplama başlangıç tarihinden hesaplama tarihine kadar her gün tek tek çalıştırmış gibi davranılır.

46

UOD-111874

 

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Banka fişleri üzerinden yapılan işlemlerde, satırda cari hesap döviz türü banka ve cari hesabınkinden farklı seçildiğinde, cari hesap harektlerinde görünen İPB ve İPB tutarı uyumsuz geliyor.

Banka fişleri üzerinden yapılan işlemlerde, satırda cari hesap döviz türü banka ve cari hesabınkinden farklı seçildiğinde, cari hesap harektlerinde görünen İPB türü banka hesabına ait ipb türü geliyordu, seçilen ipb türünün gelmesi sağlandı.

47

UOD-111838

 

FI (Finance)
 Definitions - AR/AP

Cari hesap kartındaki ikinci telefon no (2) alanının adının cep telefonu olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Cari hesaplar-cari hesap kartındaki ikinci telefon no (2) alanı, Cep telefonu olarak değiştirilmiştir.

48

UOD-111674

 

MM (Materials Management)

Malzeme/hizmet muhasebe mutabakat raporuna ihtiyaç vardır.

Ürüne malzeme ve hizmet kartlarına ait hareketler için muhasebe mutabakat raporu eklendi.

49

UOD-111663

 

GL (General Ledger)
 Account Status - Periodic Trial Balance

Genel Muhasebe hesap durumları iki tarih arası mizan raporunda özel kod filtresine ihtiyaç vardır.

Genel Muhasebe İki tarih arası mizan raporuna özel kod filtresi eklenmiştir.

50

UOD-111610

 

FI (Finance)

Finans yönetimi kasa raporları "Kasa Kur Farkı" raporu isteniyor.

Kur farkı rapor geliştirmesi yapılmıştır. Banka kur farkı raporu ile aynı mantıkta çalışacaktır.

51

UOD-111609

 

FI (Finance)

Finans yönetimi banka raporları "Banka Kur Farkı" raporu isteniyor.

Üründe banka raporlarında kullanılan genel filtreler ve "Değerleme Tarihi" ve "Kur Türü" filtreleri eklenmiştir. - Kur farklı hesaplama toplu işlemlerinde olduğu gibi yerel para birimi olan işlemler için hesaplama yapmayacaktır. - Kur farkı fişlerini rapora dahil etmeyecek. - Günün kuru yoksa 0 'ı da bir değer kabul edip ona göre kur farkı bulacak. - Bakiyeler banka bazında kümülatif olacak. - Satırlarda banka hareketleri basılacak. İşlem Türü , İşlem açıklaması, Belge No gibi bilgiler banka ekstresinde olduğu gibi hareket üzerindeki bilgiler olacak.

52

UOD-111206

 

FI (Finance)
 Transactions - Payment Orders

Finans yönetimi hareketler den e-deftere tabi olan bir organizasyonel birim için oluşturulmuş olan ödeme emri üzerinden ödeme yapıldığında banka fişi oluşmamakta. Ödeme emri için belge no alanı istenmektedir.

Ödeme emri içerisinde satırlara E-Defter Belge No girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır..

53

UOD-111017

 

FI (Finance)
 Transactions - AR/AP Slips

Cari hesap fişleri organizasyonel birimler arası cari hesap virman işleminin "Aynı Cari Hesaplar" için de yapılabilmesine ihtiyaç vardır.

Cari hesap fişlerinde ana hesap ve karşı hesaplarda aynı cari hesap kodunun seçilmesi sağlandı.

54

UOD-110670

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

Bütçeler F9 menü bütçe satırları ekranı açıldığında console de aşağıdaki hatayı alıyorum.

Bazı alanlara null kontrolü konularak hatanın düzeltilmesi sağlandı.

55

UOD-110582

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E-Faturalar ın rededilme durum seçeneğine KEP ve Noter aracılığı ile rededildi seçeneklerinin de eklenmesi istenmekte.

"Giden e-Fatura Arşivi" browserının F9 menüsüne "Harici Yollardan (KEP/Noter) İptal" işlemi eklenerek GİB Durumu: 1220 veya 1300 olan faturalar için aktif olması sağlandı

56

UOD-110576

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E-dönüşüm Posta kutusunda Gönder/Al yapıldığı zaman seçili Org. Birime kesilmiş fatura Posta kutusunda 2 adet görünmekte.

Madde gerçeklenemediği için kodlama tarafından inceleme yapılıp sıkıntı olabilecek noktalarda düzeltmeler yapılmıştır.

57

UOD-110277

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Tevkifat uygulansın seçili bir cari ve tevkifatlı malzeme e-fatura seklinde kayıt edildikten sonra kopyalanmak istendiği zaman faturada "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" kısmı seçiniz şeklinde gelmekte.

e-Fatura/e-Arşiv Tipi "istisna" olan e-faturalar kopyalandığında yeni faturada e-Fatura/e-Arşiv Tipi "seçiniz" olarak geliyordu, bu sorun giderildi.

58

UOD-110173

 

FI (Finance)

Borç/alacak durum raporunda satır org. birim filtresine ihtiyaç var.

Borç/Alacak durum raporuna "Organizasyonel Birim" filtresi eklenmiştir.

59

UOD-109583

 

LO (Sales Management)
 Campaign Reports - Sales Campaigns List

Satış kampanyaları dökümü rapor u aşağıdaki filtreler ile alındığında "Stok Hareketleri" ve "Sipariş Hareketleri" için toplam rakamlar da listeleyebilmelidir.

Satış Kampanyaları dökümü raporunda listeleme şekli / kampanya özel Koduna göre olarak seçildiğinde toplam rakamların listelenmesi sağlanmıştır.

60

UOD-109289

 

GL (General Ledger)
 Ledger and Lists - Extract Ledger

Muavin defter - "Raporlama Kaynağı - Muhasebe Fişleri" olarak rapor alındığında, rapor içerisinden ilgili fişlere Active Link özelliği ile ulaşılmak isteniyor.

Belirtilen rapora "Active Link" özelliği eklenmiştir.

61

UOD-109104

 

GENERAL

Admin panel kurum üzerinden F9 menü adres tabında yer alan cadde ve sokak alanlarının 50 karaktere cıkarılması istenmekte.

Kurum üzerinde ki adres tanımında sokak ve cadde alanlarının karakter sayısı 100 olarak düzeltildi.

62

UOD-108547

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Beyannamelerde Tevkifat koduna göre bakiye gelebilmesi için Fatura satirindaki Tevkifat kodu alaninin Fonksiyon olarak kullanilmasina ihtiyaç vardir.

INVLINENET, INVLINEVAT, INVLINEADDTAX fonksiyonlarına Tevkifat kodu , Tevkifat kodu aralığı filtreleri eklenmiştir.

63

UOD-107712

 

MM (Materials Management)
 Definitions - Materials

Kısıtlı kullanıcının yetkisi oldugu ambarların işlem toplamlarını malzeme browserin da stok miktarı alanında görmesi istenmekte.

Kullanıcı malzemeler browserında ki stok kolonunda yetkisinin olmadığı org birimlere ait hareket miktarlarını da görebiliyordu, yapılan düzeltme ile yetkisinin olduğu org birimlere ait işlem toplamlarını görmesi sağlandı.

64

UOD-106750

   

Projeler aktivite içerisinden iş tanımı seçmek istendiğinde poz no bilgisi açıklama alanında aratılmakta.

Proje Yönetimi - Hareketler - Projeler - Aktivite İçerisinden İş Tanımı Seçmek İstendiğinde Poz No Bilgisi açıklama alanında aratılıyordu; sorun düzeltildi.

65

UOD-104788

   

Satış Siparişleri Browserında "Ödeme Durumu" bilgisinin görünmesi sağlanmalıdır.

Satış/Satınalma siparişleri browserına "Ödeme Durumu" kolonu eklenmiştir.

66

UOD-102201

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

Muhtasar beyannamede çalıştırılan işçi sayısı manuel girilmek zorunda, bu toplamın otomatik olarak gelmesi isteniyor.

Veri al butonu tıklandığında ve gelecek olan onay mesajına evet dedikten sonra satırlardaki değerlerin toplanarak ilgili alanlarda gösterilmesi sağlandı.

67

UOD-102199

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

Beyannamelerin tamamında formul alanında tarih kullanılma zorunluluğu olmamalı ve bunu beyannamenin tarihinden almalı.

GLACCMONTHLYDEBIT,GLACCMONTHLYCREDIT,GLACCMONTOTSUM, ARPMONTHLYDEBIT ve ARPMONTHLYCREDIT fonksiyonları için yıl ve ay bilgisinin girilme zorunluluğunun olmaması , girilmediği zaman beyannamenin yıl ve ay bilgisinden verden alınarak filtrelenmesi sağlandı

68

UOD-96396

   

Mali dönem kapama işlemi ile oluşan kapanış ve açılış fişlerine işlem para birimleri taşınmıyor.

Mali dönem kapama işlemi ile oluşan kapanış ve açılış fişlerinde satırlar işlem para birimi bazında gruplanarak oluşturuluyor.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-115592

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Ücret Grubu Zorunlu Alan Yapıldığında Personel Statüsü ve SGK Statüsü Değişikliği Yapıldığında Ücret Grubunda Personel Statüsü ve SGK Statüsü Hepsi Seçildiğinde Ücret Grubu Seçilmelidir Uyarısı Veriyor

1) Personel Statüsü değiştirilirken Ücret Grubunun Personel Statüsünde "Hepsi" seçili ise, 2) SGK Statüsü değiştirilirken Ücret Grubunun SGK Statüsünde "Hepsi" seçili ise, Ücret Grubu bilgisi nin boşaltılmaması sağlandı. Diğer durumlarda ücret grubu bilgisi boşaltılması sağlandı.

2

UOD-114341

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Puantaj Kartı Üret Filtrelerine Bağlı Olarak Bazı Personellere Puantaj Üretmiyor

Puantaj Kartı Üret Filtrelerine Bağlı Olarak Bazı Personellere Puantaj ÜretmiyorPuantaj oluşmayan personellere puantaj eklenebilmesi sağlandı.

3

UOD-113520

 

PC (Performance Management)
 Transactions - Performance Records

Yönetici Kurumsal Çalışan Portali/Ekibimin Performans Kayıtları/Hedefler Alanından Değerlendirme Yaptığında J-guar'daki Performans Puanı Güncellenmiyor

Öndeğer parametrelere yeni eklenen "Hesaplanan sonucun değerlendirme sonucuna aktarımı" parametresi ile hesaplanan sonucun "Değerlendirme Sonucu" alanına taşınması işlemi düzenlendi.

4

UOD-113146

 

PR (Payroll Management)

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtlarında Arama Sonucu Dönmüyor

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım kayıtlarında "Adı Soyadı" kolonunun yerine "Adı" ve "Soyadı" ayrı iki kolon olarak eklendi. F4 ile yapılan filitreleme düzeltildi.

5

UOD-113023

 

HR Self Service

Self Servis Yetki Tanımları Form Yetkilerinde-Performans Yönetimi/Hedef Kaydın'da Ölçüm Tipi Kısıtlı Olduğunda,Ölçüm Tipi Sözel Bir Hedef Kopyalanırsa Yeni Kaydedilen Hedef Sayısal Hedef Olarak Oluşuyor.

Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımları - Form Yetkileri - Performans Yönetimi / Hedef Kaydı'nda Ölçüm Tipi ve diğer alanlar kısıtlı yapılarak hedef kopyalandığında Ölçüm Tipi:Sayısal olarak kaydediliyordu. Hata giderildi.

6

UOD-112547

   

Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Talep Formunda Gidilen Yer Alanı Olmalı

Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Kayıtları'nda Harcırah Tipi "Yurtiçi Geçici Görev" olduğunda Nereye alanı gelmesi ve listeden seçim yapılabilmesi , J-guar'da Harcırah Kaydı'nda "Nereye" alanı eklenmesi sağlandı.

7

UOD-112517

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Actual/Nominal Wage Increase Calculation

Personel Raporlu ve SSK'sı Tam Ödeniyor İse APHB'sine Eksik Gün Nedeni Gelmemeli

1) SGK günü 30 olduğunda eksik çalışma nedeni XML'de boş, EXCEL'de dolu geliyordu. İkisinde de boş gelmesi sağlandı. 2) a) SGK günü 30 olduğunda ve Eksik çalışma nedeni (puantajda) 01 - İstirahat olduğunda => İstirahat Süresinde Çalışmamıştır "E" gelmesi sağlandı. b) SGK günü 30 olduğunda ve mesai tanımlarından işlem türü "raporlu izin" olan mesai için gün sayısı girilmiş ise => İstirahat Süresinde Çalışmamıştır "E" gelmesi sağlandı.

8

UOD-112510

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Payroll Lines

Bordro Çalışma Parametresi-Vergi ve SGK İstisnaları Parametrelerin Netine Parametresi,Brüt Maaş Alan Personellerde Hatalı Çalışıyor.

Bordro Çalışma Parametresi-Vergi ve SGK İstisnaları Parametrelerin Netine Yansısın Parametresi seçiliyken puantaj kartındaki net tutarların toplamı ile hesaplar pencereesindeki net istihkak tutmuyordu,hata giderildi.

9

UOD-112136

   

Personel Yönetimi-İşlemler-Toplu İşten Çıkarma İşlemi Filtreler Ekranına Sözleşme Başlangıç veSözleşme Bitiş Tarihi Seçeneklerinin Eklenmesi İsteniyor.

Personel Yönetimi/İşlemler/Toplu İşten Çıkarma İşlemi Filtreler Ekranına Sözleşme Başlangıç ve Sözleşme Bitiş Tarihi Seçeneklerinin Eklenmesi Talep Edildi. Talep Üzerine İlgili Filtre Ekranına Sözleşme Başlangıç ve Sözleşme Bitiş Tarihi Seçenekleri Eklendi.

10

UOD-112089

 

PR (Payroll Management)

Bordro Ödemeleri Oluştur İşleminde Personel Ödemeleri Net Ödemeler,İcra Ödemeleri ve Bes Ödemeleri Olarak Ayrıştırılmalı

Bordro Ödemeleri Oluştur işleminde Personel Ödemeleri kaldırılması, Net Ödemeler, İcra Ödemeleri, Bes Ödemeleri eklenmesi sağlandı. Bordro Ödemesi kartında, Bordro Ödemeleri browserında ve Ödeme Emri kartında personel ödemeleri geçen yerlerde eklenen yeni tiplerin gelmesi sağlandı.

11

UOD-112078

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Payroll Calculation

Ücret Yönetimi/İşlemler/Bordro Ödemesi Oluştur İşleminde Gruplama Alanına Birime Göre Filtresi Eklenmeli

Ücret Yönetimi / Bordro Ödemesi Oluştur İşleminde Gruplama alanına Birime göre filtresi eklenmesi ve Birime göre gruplama yapılması sağlandı.

12

UOD-112038

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Data Import From Excel

Excel'den Puantaja Aktarımı Gerçekleştirilemiyor

Excel'den Puantaja Aktarımı Gerçekleştirilemiyordu.Düzeltildi.

13

UOD-111975

 

HR Self Service

Self Servis Raporlama Kısmında Bulunan Filtre Alanına "Ekip Türü" Seçeneğinin Eklenmesi İsteniyor.

Ekip İşlemlerim - Tüm Kayıtlar - Tüm Performans Kayıtları - Raporlama - Personel filtresine "Tüm Ekip ve Ekibim" seçeneklerinin eklenmesi sağlandı.

14

UOD-111970

   

Kurumsal Çalışan Portali-Performans Değerlendirme Anketinde Tüm Soruların Yanıtlanması Zorunlu Yapılabilmeli.

Form Yetkileri - Performans Yönetimi - Performans Kaydı/Geri Bildirim Anketi'nde "Skala" alanına "Zorunlu" seçeneği eklenmesi sağlandı.Skalalar zorunlu yapılıp cevaplanmadan anket kaydedilmek istendiğinde "Tüm anket soruları cevaplanmalıdır" uyarısı verilmesi sağlandı.

15

UOD-111961

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

Sodexo'da Emekli Personellerin APHB'de SGK Primleri Hatalı Geliyor

Aynı isimli ve ssk numaralı personelden iki kayıt olduğu durumda APHB'de emekli personellerin SGK Primleri hatalı listeleniyordu.Hata giderildi.

16

UOD-111960

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Actual/Nominal Wage Increase Calculation

Personel Kartında Çalışma Şekli Yarı Zamanlı Seçildiğinde Puantaj Kartı/Eksik Çalışma Nedenine 06.Kismi İstihdam Otomatik Gelmeli

Çalışma Şekli Yarı Zamanlı olan personeller için puantaj kartı eklendiğinde Eksik Çalışma Nedenine "06.Kismi İstihdam" gelmesi sağlandı.

17

UOD-111943

   

HRSelfService için, Microsoft Azure üzerinden kullanılmak üzere OAuth2 özelliğinin eklenmesine ihtiyaç vardır.

J-guar ve Kurumsal Çalışan Portalına "Microsft Azure" kullanıcısı ile login olunabilmesi sağlandı.

18

UOD-111931

 

AP (Application Management)
 Definitions - Applications

Başvuru Kartı Üzerinden Girilen Sınav Kaydının Tarihinin Değiştirilebilmesi İsteniyor.

Başvuru Kartları \ İlişkili kayıtlar üzerinden eklenen Sınav Anket Bilgisi'nde Tarih ve saat alanlarının enable edilmesi sağlandı.

19

UOD-111589

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

APHB'lerinin Toplu Olarak Yazdırılması İstenmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Toplu Olarak Basılabilmesi Sağlanmıştır.

20

UOD-111491

 

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Loan Transactions

Kurumsal Çalışan Portalinde Yönetici Borç Talebini Onaylarken Çalışanın Borç Bakiyesini Görebilmeli

Sistem Ayarları - Öndeğer ve Paramereler - Borç/Alacak Yönetimi altına "Borç Kaydedilirken Bakiye Kontrolü" parametresi eklenmesi sağlandı. Borç talebi yönetic tarafından onaylanırken personelin borç alacak tablosu raporunu görebilmesi ve bu raporun yetkiye bağlanması sağlandı.

21

UOD-111431

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Actual/Nominal Wage Increase Calculation

APHB'nin Toplu Onaylanabilmeli

APHB browserı sağ tuş menüsüne Toplu Durum Değişikliği seçeneğinin eklenmesi ve batch işlem olarak çalışması sağlandı.

22

UOD-111332

 

AP (Application Management)
 Transactions - Application Projects

Başvuru Kartı Üzerinde Girilen Sınav Anket Bilgilerine,Proje Üzerinden De Ulaşılabilmesi Talep Ediliyor.

ESYS - Hareketler - Başvuru Projeleri - Bağlı Kayıtlar - Başvurular Browserında ilişkili kayıtlar alanına "Sınav Anket Bilgileri" seçeneği eklenerek "Sınav/Anket Bilgileri" nin görüntülenebilmesi sağlandı. . ESYS - Tanımlar - Başvuru Kartları - İlişkili Kayıtlar - Sınav Anket Bilgileri seçeneği ile açılan browserda "Proje Kodu" ve "Proje Açıklaması" kolonlarının eklenmesi sağlandı. Hem başvuru kartından hem de proje üzerinden eklenen Sınav Anket bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlandı.Projeden eklenen Sınav /Anket Bilgi'lerinde Proje Kodu ve Açıklaması alanlarının gelmesi sağlandı.

23

UOD-110972

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Delphi'de Olduğu Gibi Puantaj Kartında Hesaplar Penceresinde Detaylar Tabı Olmalı

Puantaj Kartı - Hesaplar browserına Detay tabının eklenmesi sağlandı.

24

UOD-110939

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Yönetimi > Tanımlar >Personel kartları >Sağtuş Özlük Bilgileri > Erişim Bilgileri Ekranındaki Kayıtların Kayıt Bilgisinin Görünmesi İsteniyor.

Personel Yönetimi - Tanımlar - Personel kartları - Özlük Bilgileri - Erişim Bilgileri - Kayıt Bilgisine kayıt atılması sağlandı.

25

UOD-110829

 

EM (Employee Management)
 Reports - Employee List

Ay İçerisindeki Sirkülasyonu ve Mevcut Durumu İçeren Rapor Alınabilmek İsteniyor

* Personel Devir Raporunda "Ayrılanlar Detayı" filtresinin altına "Çalışanlar Detayı (Evet/Hayır)" filtresi eklenmesi sağlandı. * Rapor tasarımında "Ayrılanlar" bölümü altına "Çalışanlar" bölümü eklenmesi ve "Çalışanlar Detayı" filtresi "Evet" ise verilen tarihte çalışanların listelenmesi sağlandı.

26

UOD-110744

 

GL (General Ledger)
 Definitions - General Ledger Transaction Definitions

Bordro Tahakkuklaştırma İşleminde Personelin Atamasına Göre Muhasebeleştirme Yapılmalı

Bordro Tahakkuklaştırma İşleminde Personelin Atamasına Göre Muhasebeleştirme Yapılması sağlandı.

27

UOD-110326

 

EM (Employee Management)
 Reports - Employee List

Geçici Görevlendirme ve Görevlendirme Yapılan Personeller Görevlendirme Yapıldıkları Yerde de Personel Listesine Gelmeli

Personelin Geçici görevlendirme ve Görevlendirme bilgilerinin personel listesi raporunda gösterilmesi sağlandı. Madde kapsamında Personel Listesi raporuna 5001...5017 ve 6001...6017 idli değişkenler eklendi. Görevlendirme ve Geçici Görevlendirmenin filtrelenebilmesi için Rapora Geçici Görevlendirme/Görevlendirme Kurum - Geçici Görevlendirme/Görevlendirme İşyeri - Geçici Görevlendirme/Görevlendirme Birim - Geçici Görevlendirme/Görevlendirme Bölüm - Geçici Görevlendirme/Görevlendirme Alt Birim - Geçici Görevlendirme/Görevlendirme Unvan filtrelerinin eklenmesi sağlandı.

28

UOD-110049

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

SGK Aktarımında İşyeri Adresi 50 Karakterin Üzerinde İse SGK'ya Aktarım Yapıldığında Adresin 50 Karakterini Alabilsin Ya da Adres Girişinde 50 Karakterden Fazlası Girilememeli

APHB xml aktarımında Adres Karakter sayısı 50 karakter ile sınırlı gelmesi sağlandı.

29

UOD-110045

 

EM (Employee Management)
 Transactions - Employee Standart Cost Update Process

Personel Ücret Parametreleri Güncelleme İşleminde Filtrelerde Sicil Numarasında Çoklu Seçim Yapılabilmeli

Personel Ücret Parametreleri Güncelleme İşleminde Filtrelerde Sicil Numarasında Çoklu Seçim yapılabilir hale getrildi.

30

UOD-109601

 

AP (Application Management)

Başvuru Kartı Üzerinden Öğrenim Durumları Girilen Personel İşe Alındığında,Kişinin Personel Kartında Görünen Öğrenim Durumu Kayıtlarnın Sıralaması Başvuru Kartındaki Sıralama İle Aynı Gelmiyor.

Başvuru Kartları - Öğrenim Durumları'na kayıt girilip İşe Al işlemi yapıldığında,Personel Kartı - Öğrenim Durumlarındaki kayıt sırasının değişmemesi sağlandı.

31

UOD-109469

   

İşten Çıkış Tarihi Sonrasında Personele Ait Bir Puantaj Kartı Var İse Parametrik Olarak İşlem engellenebilmeli.

Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel/Öndeğer ve Parametreler/Personel Yönetimi altına "İşten Çıkış Hareketinde Puantaj Kaydı Kontrolü" parametresi eklenmesi sağlndı.

32

UOD-109468

   

Günün Tarihi Öncesine 'İşe Giriş İşlemi' Yapıldığında Parametrik Olarak İşlem Durdurulabilmeli.

Günün Tarihi Öncesine 'İşe Giriş İşlemi' Yapıldığında Parametrik Olarak İşlemin Durdurulabilmeli. Günün Tarihinden Önceki Bir Tarihe İşe Giriş Kaydı Yapılmak İstendiğinde Seçilen Parametreye Göre İşlemin Engellenmesi Sağlanmıştır.

33

UOD-109445

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portali Yetki Grubu Form Yetkilerinde Eğitim Planlanan Bitiş Tarihi Değiştirilebilmeli

Kurumsal Çalışan Portalı - Form Yetkileri - Eğitim Yönetimi - Eğitim Talebi ve Ekibimin Eğitim Talebi'ne Bitiş Tarihine "Aktif-Kısıtlı-Zorunlu-Gizli" yetkilerinin verilebilmesi sağlandı.

34

UOD-108817

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Yönetimi-Özlük Bilgileri-Gerekli Belgeler Tanımlarında,Durum Değişikliği Seçenklerine "Getirdi" Seçeneğinin Eklenmesi İsteniyor.

Personel Yönetimi/Personel Kartları/Özlük Bilgileri/Gerekli Belgeler Tanımlarında Durum Değişikliği Seçeneklerine "Getirdi" Seçeneğinin Eklendi.

35

UOD-107548

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portalinden Kişilerin Fotoğraflarını Eklemesi Talep Ediliyor

Kurumsal Çalışan Portalinden Kişilerin Fotoğraflarını yetkiye bağlı olarak ekleyebilmesi sağlandı.

36

UOD-97030

 

PC (Career Management)

Sicil Kartına-Kadro Kart Seçilmeden,Dolu Kadro ve Boş Kadro Bulunamıyor.

Sicil Kartına-Kadro Kart Seçilmeden,Dolu Kadro ve Boş Kadro Bulunamıyordu.Düzeltildi.

37

UOD-91703

   

Sicil kartındaki şifre alanın manual oluşturulmasına gerek kalmamalı.

Personele e-posta yoluyla gönderilen Bordro zarfının açılırken kullanılacak şifrenin personel kartı üzerine yeni eklenen "Şifre Üret" seçeneği ile üretilmesi sağlandı.

38

UOD-91701

   

Portalden kullanıcı şifresi değiştirildiğinde sicil kartındaki şifrenin de değişmesinin istenip istenmediği kullanıcıya sorulmalı

Kurumsal Çalışan Portalında Şifre değiştir ekranına "E-Posta ile gelen bordro zarfının şifreside değiştirilsin" seçeneği eklendi.

39

UOD-89815

   

Personel Formu Başvuru Kartı Bilgilerini ve Personel Atama Bilgilerini İçerecek Şekilde Düzenlenmeli.

Personel Formuna "Eski İşyerleri", "Referansları", "Atama Bilgileri" ve "Eğitim Bilgileri" alanları ile Başvuru Formuna "Eğitim Bilgileri" alanı eklendi.

40

UOD-88234

   

Organizasyon Şeması-Görsel-Filtreler Bölümünde Bölüm,Seviye,Görev Yeri ve İsme Göre Filtreleme Yapılabilmeli.

Organizasyon Şeması-Görsel-Filtreler Bölümünde Bölüm,Seviye,Görev Yeri ve İsme Göre Filtreleme yapılması sağlandı.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım