j-guar ürünü için v.2.50.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

           http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

           http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

           http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

           http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

           http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(   http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

category name="MSSQL Parameters" description="MSSQL parameters" sadmin="true">
parameter name="use-jtds" description="Parameter to hold information about JTDS driver will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="false" sadmin="true">
property name="class-name" description="" t="s" value="com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection" />
property name="value" description="" t="b" value="false" />
property name="field-name" description="" t="s" value="USE_JTDS" />
/parameter>
parameter name="use-new-sequences" description="Parameter to hold information about db sequences will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="true" sadmin="true">
/parameter>
/category>

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2.48.6.0 Seti İle Birlikte;

Admin tarafından detay log almak istediğimizde, yani  sunucu ayarları üzerinden kullanıcı profillerini logladığımızda,  JAF-14582  maddesindeki ayarları yapmamız gerekecektir.  Bu ayarlardan sonra tomcatlerin kapatılıp açılması gerektiği için  bu versiyona geçtikten sonra bunların yapılıp bırakılması istenirse log seviyesinin yükseltilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu işlemler yapılmadan da tek tuş alınması 19.01.2017  tarihinden sonra çıkan setlerde sağlandı.

Loglama İçin yapılması gerekenler;

1-Debug_SAMPLE.xml den kopyalayarak bir tane “Debug.xml” adıyla kaydedilmeli.

2-Status Ekranından Server config içindeki  "Debug Flag" parametresi enable "true" olmalı

“parameter description="Parameter to view class names on form caption" enabled="true"
                    name="Debug Flag"
                    sadmin="true"
                    side="s-c"
                    t="setter">
            property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.ClientDebugConfig"/>
            property description="Set this parameter to view class names on form caption"
                      name="value"
                     t="b"
                      value="true"/>
            property description="" name="field-name" t="s" value="DEBUG"/>”

3- Status içinden  ConsoleConfig'de log leveli INFO ve üzeri set edilmeli  ve  Debug Options  sayfasını  kontrol ettiğinizde "Constants.DEBUG" ve/veya "ClientDebugConfig.DEBUG" checkleri işaretli gelmeli. İşaretli değilse server config içinde eski  olan
jlbsconstants.debug parametresini değiştiren bir parametre kalmış olabilir.

Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili döküman'a     http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-hr-dokuman-arsivi adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu düzenlemeden sonra 2.50 öncesi versiyonlara dönüs yapilamaz.

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-111823

 

GL (General Ledger)

e-Defter'e tabi organizasyonel birimde muhasebe fiş satırlarında satır kaynak belge detayı bilgileri girilse bile muhasebe fişi onaylama sırasında fişin belge detayı girilmelidir mesajı veriliyor.

e-Defter'e tabi organizasyonel birimde muhasebe fiş satırlarında satır kaynak belge detayı bilgileri girilse bile muhasebe fişi onaylama sırasında fişin belge detayı girilmelidir mesajı alınıyordu, düzeltildi.

2

UOD-111759

 

FI (Finance)

Finans yönetimi cari hesaplar üzerinden ulaşılan banka hesapları ekranında "Hesap no" alanının text olarak girilebilmesi isteniyor.

Cari hesaplar üzerinden ulaşılan banka hesapları ekranında "Hesap no" alanının text olarak girilebilmesi sağlanmıştır.

3

UOD-111536

 

GENERAL
ERP

Kısıtlı kullanıcı seçme yetkisi olan org. birimi /carikodu/malzemekodu vb alanları elle dolduurp tab tuşu ile geçerse yetkisiniz yok uyarısı almaktadır.

 

4

UOD-111527

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Invoices

Alınan bir hizmet faturası ile yada kullanıcı tanımlı malzeme çıkış fişi ile varlıklara masraf dağıtımı yapılmak istediğinde varlık seçilememektedir.

Varlıklara masraf dağıtımı ekranında ilgili kategoriye göre varlık browserlarının gelmesi sağlandı.

5

UOD-111173

 

GENERAL
ERP

Sevkiyat fişi satırlarına Excel'den mamul kodları kopyala-yapıştır işlemi ile aktarıldığında 15. satırdan sonrası aktarılamıyor.

Sevkiyat fişi satırlarına Excel'den malzeme kodları kopyala-yapıştır işlemi ile aktarıldığında 15. satırdan sonrası aktarılamıyordu, düzeltildi.

6

UOD-111151

 

e-Dönüşüm

e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin "Sunucuya iletildi" Statü İsmi "Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor" Olarak Güncellenmeli.

e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin "Sunucuya iletildi" Statü İsmi "Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor" Olarak Güncellendi.

7

UOD-111148

 

FI (Finance)
Definitions - AR/AP

Finans yönetimi Cari Hesaplar üzerinden ulaşılan banka hesapları ekranında "Hesap No" alanına mevcut olan subenin banka hesap no su manuel olarak girilememekte.

Cari Hesap kartları üzerinden açılan banka hesapları ekranında "Hesap No" manuel yazıldığında gelmiyordu, düzeltildi.

8

UOD-111128

 

e-Dönüşüm
Posta Kutusu

e-Dönüşüm/Öndeğer ve Parametreler/e-Fatura İrsaliye Eşleştirmeleri Kontrolleri altına Max. Tutar Toleransı parametresi eklenmeli.

E-irsaliye eşlemede tutar kontrolü yapılacak olduğu durumlarda, "Tutar Tolerans Oranı" parametresininin uygulanacağı max. değeri belirlemek için kullanılacak parametre eklendi.

9

UOD-111127

 

e-Dönüşüm
Posta Kutusu

"e-Dönüşüm/Hizmet Faturasına Çevir" işleminin toplu olarak yapılması.

Posta kutusundaki e-faturaların toplu seçilerek satınalma, hizmet, vade farkı ve kur farkı faturalarına çevir işleminin yapılması sağlandı.

10

UOD-111056

 

DE (Demand Management)
Transactions - Demand Slips

Hızlı talep karşılama satınalma talebi ile karşılanmak istendiğinde bir talep fişi iki satınalma talebi ile karşılanmaktadır.

Hızlı talep karşılama işleminde birden fazla fiş oluşturma hatası düzeltildi.

11

UOD-110775

 

GL (General Ledger)
Account Status - Periodic Trial Balance

İki tarih arası mizan raporunda performans düzenlemesi yapılmalı.

İki tarih arası mizan raporunda performans artışı sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

12

UOD-110737

   

"İlişkili Kayıtlar" / "Hareketler" üzerinden "Malzeme Fişleri Browser"'ına ulaşıldığında İrsaliyelerin listelenmediği görülüyor.

Malzemeler üzerinden açılan hareketler browser filtrelerine, Malzeme Fiş No , Satınalma İrsaliye No, Satış İrsaliye No filtreleri eklendi.

13

UOD-110716

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Kasa bakiyesi borç olmasına rağmen fatura kayıt edildiğinde"Kasa alacak bakiyesi vermiştir" uyarısı alınmaktadır.

Kasa bakiyesi borç olmasına rağmen fatura kayıt edildiğinde "kasa alacak bakiyesi vermiştir" uyarısı alınmaktaydı, düzeltildi.

14

UOD-110685

 

LO (Sales Management)
Transactions - Pos Invoices

Satış Yönetimi - Perakende satış noktası faturasında cari kart için "yeni" seçeneği ile kesilen faturalar kapalı oluşmamakta ve ödenmemiş olarak kalmakta.

Perakende satış noktası faturası yeni cari oluşturarak kaydedildiğinde kapalı oluşmaması sorunu düzeltilmiştir

15

UOD-110672

 

FI (Finance)

Cari hesap kur farkı hesaplama işleminde "Fiş No" alanına değer girmeden çalıştırıldığında "Aynı fiş numarasına sahip bir cari hesap fişi daha var" hatası alınmaktadır.

Cari hesap kur farkı hesaplama işleminde "Fiş No" alanına değer girmeden çalıştırıldığında "Aynı fiş numarasına sahip bir cari hesap fişi daha var" hatası alnıyordu, düzeltildi.

16

UOD-110623

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Kasa'dan kayıt edilen alınan hizmet faturası form basımında standart değişkenler içindeki "SatırKDVMatrahı" alanı çalışmıyor.

Kasa'dan kayıt edilen alınan hizmet faturası form basımında standart değişkenler içindeki "SatırKDVMatrahı" alanı değer getirmiyordu, düzeltildi.

17

UOD-110546

 

FI (Finance)
Safe Deposit Reports - Safe Deposit Extract

Kasa işlemleri günlük kasa fiş detaylarında kur farkı, gider pusulası, verilen serbest meslek makbuzu gibi hesaplama işlemlerine girilen açıklama kasa ekstresi raporuna yansımamaktadır.

Kasa işlemleri Günlük kasa fiş detaylarında kur farkı, gider pusulası, verilen serbest meslek makbuzu gibi hesaplama işlemlerine girilen açıklama bilgisi Kasa ekstresi raporuna yansımıyordu, bu sorun giderildi.

18

UOD-110416

 

LO (Sales Management)
Transactions - Pos Invoices

Satış noktası faturası üzerinden eklenen perakende satış faturası girişinde 'Yeni' işareti seçilerek cari girişi yapılırken 'e-Arşiv' seçeneği otomatik işaretli gelmemelidir.

Satış noktası faturası üzerinden eklenen perakende satış faturası girişinde 'Yeni' işareti seçilerek cari girişi yapılırken 'e-Arşiv' seçeneğinin işaretlenmesi hatası düzeltildi.

19

UOD-110378

 

BU (Budget Management)
Operations - Batch Calculation of Budget totals

Bütçe gerçekleştirme işlemleri toplu işlem olarak da bütçe üzerinden çalıştığında gerçekleşme bilgileri silinmektedir.

Bütçe gerçekleşen işlemlerin yansıması sağlandı.

20

UOD-110300

 

FI (Finance)
Payment / Collection Reports - Detailed Collection List

Ayrıntılı tahsilat ve ödeme listesi raporlarında "Vade Toplamı" filtresi "Evet" iken mükerrer olarak "Aylık Toplam" satırları basılıyor.

Ayrıntılı tahsilat ve ödeme listesi raporunda "Vade Toplamı" filtresi "Evet" iken mükerrer olarak "Aylık Toplam" satırları basılması hatası düzeldi.

21

UOD-110289

 

FI (Finance)
Definitions - AR/AP

"Borç Takip" ekranı sürükle bırak ile excel'e alındığında "İşlem Para Birimi / İşlem Türü / No / Kart İşlem No / Durumu / Belge No / Referans No / Açıklama / Ödeme Türü / Ticari İşlem Grubu / Satınalma/Satış Elemanı Kodu" kolonları bilgi listelemiyor.

"Borç Takip" ekranı sürükle bırak ile excel'e alınamayan alanların veri getirmesi sağlandı

22

UOD-110254

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Invoices

Xml aktarımı ile içeri alınan faturalarda irsaliye ile eşleştirme sonrası irsaliye browserı üzerinde tutar kolonu hesaplanmamaktadır.

Xml aktarımı ile içeri alınan faturalarda irsaliye ile eşleştirme sonrası irsaiyede faturadaki tutar gelmesine rağmen irsaliyeler browserı üzerinde tutar kolonu 0 görünüyordu, bu sorun düzeltildi.

23

UOD-110231

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Aynı kasa fişi içerisinde, birbirinden bağımsız ödeme ya da tahsilat hareketleri ile, ödeme/tahsilat limitini geçen tutarda hareket girilebiliyor.

Aynı kasa fişi içerisinde, birbirinden bağımsız ödeme ya da tahsilat hareketleri ile, ödeme/tahsilat limitini geçen tutarda hareket girilebiliyordu. Bu sorun düzeltildi.

24

UOD-110219

 

MM (Materials Management)
Summary Reports - Material Value Report

Malzeme değer raporu "Malzeme Kodu" ve "Ambar Kodu" verilerek alındığında "Gerçek Stok" miktarı hatalı listeleniyor.

Malzeme Değer Raporunda gerçek stok miktarı hatalı listeleniyordu, düzeltildi.

25

UOD-110210

 

GL (General Ledger)

İşlem para birimi seçili olan muhasebe hareketlerinde bakiye muhasebe hesap kodu bakiyesine yansımamaktadır.

İşlem para birimi seçili olan muhasebe hareketlerinin, hesap kodu bakiyesine yansıması sağlandı.

26

UOD-110179

 

MM (Materials Management)
Summary Reports - Material warehouse status report

Malzeme ambar durum raporunda filtrelerde "Ambar Kodu" verilerek alındığında tüm ambarlardaki miktarları listeliyor.

Malzeme ambar durum raporunda ambar kodu filtresi verildiğinde tüm ambarlara ait stoklar listeleniyordu. Düzeltildi.

27

UOD-110176

 

FI (Finance)
Definitions - Safe Deposits

Kasa kartı üzerinden "Hesap Özeti" alındığında bakiye kolonu devreden olarak listelenmiyor.

Kasa hesap özeti ekranında bakiye değerlerinin önceki tarihteki hareketleri kapsayacak şekilde oluşması sağlanmıştır

28

UOD-110174

 

MM (Materials Management)
Definitions - Materials

Malzeme kartı üzerinden ulaşılan "Hareketler" penceresinde filtre kaydedilemiyor.

Malzeme kartı üzerinden açılan hareketler browserında filtre kaydedilememe hatası düzeltildi.

29

UOD-110168

 

FI (Finance)
Transactions - Check&P.Note Slips

Protestolu ve iade edilen çek senet işlemlerinde protesto masrafı girilirse cari hesap ekstresinde hareketler çoklanıyor.

Protestolu ve iade edilen çek senet işlemlerinin cari hesap ekstresi raporunda çoklanması sorunu giderildi ve protesto masrafının yansıması sağlandı.

30

UOD-109990

 

GL (General Ledger)

Birden fazla hesap planı kullanıldığında ve hesap planlarında aynı hesap kodu olduğunda hesap özetinde tutarlar hatalı görünmekte.

Birden fazla hesap planı kullanıldığında ve hesap planlarında aynı hesap kodu olduğunda hesap özetinde tutarlar hatalı gösteriliyordu, düzeltildi

31

UOD-109894

 

MM (Materials Management)
Operations - Price Assignments Based on Costs

Maliyet üzerinden fiyatlandırma işlemi sonucunda oluşan malzeme fişlerinin tutarları farklı oluşmaktadır.

Malzeme Yönetimi / Maliyetlnedirme Parametrelerine "Hızlı Üretimde Sarf/Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan" parametresi eklenmiştir.

32

UOD-109811

   

“e-Fatura Bilgileri Güncelle” işlemi sonuçlarının görüntüleneceği bir rapora ihtiyaç vardır.

Finans/Hareketler altına, “e-Fatura Bilgileri Güncelle” işlemi sonucunda bir önceki güncelleme sonuçlarını silip yeni sonuçları listelendiği ve sadece güncelleme yapılmayan cariler görüldüğü "e-Fatura bilgi güncelleme işleminde güncellenmeyen cari hesaplar" browserı eklendi.

33

UOD-109732

   

Satış sipariş ve faturalarda "Kaydı Kilitle" ile kilitlendiğinde durum değişikliği yapılabilmektedir.

Satış sipariş, irsaliye ve faturada seçilen kayıt "Kaydı Kilitle" işlemiyle kilitlenmesine rağmen kayıt üzerinde durum değişikliği yapılabiliniyordu, bu hata giderildi.

34

UOD-109723

   

Satış noktası faturaları toptan veya perakende fatura kesildiğinde cari hesap ekstresi'nde tahsilat hareketinin de fiş türü "Satış Faturası" yazıyor.

Cari hesap ekstresi raporunda; satış noktası faturaları, toptan veya perakende faturalarının tahsilat hareketleri için fiş türü kolonunda "Satış Faturası" yazıyordu; tahsilat olarak düzeltildi.

35

UOD-109456

 

FI (Finance)
Transactions - Guarantee Commision Payment Transactions

Kullanıcı teminat mektubu fişi türüne göre kayıt numaralama şablonu oluşturulamamakta.

Kullanıcı teminat mektubu fişi türüne göre kayıt numaralama şablonu oluşturulamamaktaydı, bu sorun düzeltildi.

36

UOD-109405

   

Toplu sipariş faturalama batch işlem çalıştırıldığında sipariş üzerindeki temsilci bilgisi faturada görünmüyor.

Toplu sipariş faturalama işlemi sonrası oluşan faturaya sipariş fişinde girilmiş olan temsilci bilgisinin aktarılması sağlandı.

37

UOD-109381

 

FI (Finance)
Transactions - Bank Slips

Bankadan alınan hizmet faturası içerisinde "Banka Hesap Kodu" lookup'ı ile ulaşılan ekranda "Kredi Kartı (KK)" türündeki hesaplar da listelenmeli.

Bankadan Alınan Hizmet faturası içerisinde Banka Hesap Kodunda Kredi kartı türündeki banka hesaplarının da gelmesi sağlandı.

38

UOD-109363

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Receipts

"Satınalma İrsaliyeleri" browser'ındaki "Toplu Gönder" filtreleri içerisine "Fiş Durumu" filtresi de eklenmelidir.

Satınalma/Satış Yönetimi - "Satınalma/satış İrsaliyeleri" browser'ındaki Toplu Gönder filtreleri içerisine "Fiş Durumu" filtresi eklendi.

39

UOD-109309

 

FI (Finance)
Definitions - Credits

Krediler de aynı planlanan ödemeye ait 2 defa geri ödeme fişi kesilebilmekte ve kredi kapandığı için fazladan girilen geri ödeme fişi silinemiyor.

Krediye ait geri ödeme hareketine bağlı onaylı banka fişi varsa , tahsilat hareketi taslağa alınıp silenemeyecek. Kredi geri ödeme hareketine ait taslak durumundaki banka fişi silinebilecek, taslağın zaten bir etkisi yok.

40

UOD-109308

 

JGuar Administrator
User Groups

Kullanıcı Grupları üzerinden Yetki Kodları denildiğinde gelen ekranda grup ismi tam olarak görülemiyor.

Kullanıcı Grupları üzerinden Yetki Kodları denildiğinde gelen ekranda grup ismi karakteri uzunsa grup ismi tam olarak görülemiyordu, bu sorun düzeltildi.

41

UOD-109307

 

GL (General Ledger)
Definitions - G/L Connection Codes

Muhasebe bağlantı kodu tanımındaki "Açıklama" alanı karakter sayısı yetersiz.

Muhasebe bağlantı kodu tanımındaki "Açıklama" alanı karakter sayısı 30'dan 100 karaktere çıkartıldı.

42

UOD-109207

 

FI (Finance)
Other Reports - Insurance Status Report

Teminat izleme raporunda durum filtresi doğru şekilde çalışmamaktadır.

Teminat bir harekete sahip ve işlem durumu portföyde olmasına rağmen rapor filtresi (işlem durumu: portföyde) çalışmıyordu, bu sorun giderildi.

43

UOD-109061

   

Gönderilen e-faturalar browserındakı e-faturalar için analiz boyutu bilgisi değiştirilebilmelidir.

Gelen e-Fatura ,Gönderilen e-Faturalar, Giden e-Fatura Arşivi, Gönderilen e-Arşiv Faturalarında durumu onaylanmış olan e-fatura/e-arşiv faturalarında analiz boyutunu bilgisinin değiştirilebilmesi sağlandı.

44

UOD-109051

   

e-dönüşüm/ hizmet faturaları için eşleme yapılırken sistemdeki tek hizmet kodunun bütün satırlar için uygulanabilmesi sağlanmalıdır.

Hizmet faturaları için eşleme yapılırken sistemdeki tek hizmet kodunun bütün satırlar için uygulanabilmesi sağlamak amacı ile “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Öndeğerler” altına “Hizmet Faturası Eşleştirme İşleminde Kullanılacak Hizmet Kartı” öndeğeri eklendi..

45

UOD-109035

   

İrsaliye eşleme ekranındaki mevcut kontrollere ek olarak, parametrik olarak tutar kontrolü eklenmesi isteniyor, bu kontrollerden tutar kontrolü için ise tolerans değeri parametre olarak verilebilmeli.

İrsaliye eşlemede “Tutar Kontrolü Yapılsın” parametresi evet iken geçerli olacak “Tutar Tolerans Oranı” eklendi. Eşleme esnasında +- tolerans oranı değerine göre eşlemenin yapılması sağlandı.

46

UOD-109018

   

e-dönüşüm/eşleme ekranında barkod bilgisi görüntülenebilmelidir.

e-dönüşüm/posta kutusu/eşleme ekranında barkod bilgisi görüntülenmesi sağlandı. 1. Aynı barkod bulunur ise, barkod eşleştirme işlemi otomatik yapılmalıdır. 2. Aynı barkod bulunamaz ise, "Eşleştirme Barkodu" alanı boş bırakılmalıdır.

47

UOD-108808

 

LO (Sales Management)
Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişi üzerinden "Faturalar" browser'ına ulaşıp tüm faturalar seçilerek "Sil" işlemi başlatılıyor. Tüm faturalar silinmesine rağmen browser'ın altında "Siliniyor" ibaresi görünüyor.

Sevkiyat fişi üzerinden ulaşılan faturalar browserında faturalar silindiğinde, browserda siliniyor mesajı görünme hatası düzeltildi.

48

UOD-108633

 

LO (Purchasing Management)

Taslak/Onaylı durumda ki Fatura/İrsaliye durumu değiştirilmek istendiğinde Bütçe kontrolü seçeneği kapalı olmasına rağmen Bütçe Aşılmaktadır mesajı vermekte.

Azaltılacak olarak tanımlanan HKK'lar için planlanan değer aşımı durumunda bütçenin aşılması engellenmişti. Bu durumda istek üzerine bütçe kontrolü kalktığı durumlarda HKK'nın azaltılacak/arttırılacak olmasına bakılmadan kaydetmeye izin verilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

49

UOD-108613

 

SS/ST (System Settings)

Zamanlanmış görevler - Görev şablonu - Bütçe Parametre Değerleri Toplu Güncelleme İşlemi şablon olarak çalışmamakta.

Bütçe paremetre değerlerini güncelleme işleminin Zamanlanmış Görevler de kullanılabilmesi sağlandı.

50

UOD-108505

 

GL (General Ledger)

Kısıtlı kullanıcı yetkisinin olmadıgı Organizasyonel Birim için Yansıtma işlemi çalıştırabilmekte.

Kısıtlı kullanıcı Yansıtma ve mali dönem kapatma işlemlerinde yetkisinin olmadıgı Organizasyonel Birimler için manuel org birim filtresi işlem çalıştırabiliyordu, bu durum düzeltildi.

51

UOD-108423

 

LO (Sales Management)
Transactions - Pos Invoices

Perakende Satış Noktası ve iade fatura bilgi girişine "fatura özel kod" aklanı eklenmeli.

Perakende satış noktası ve perakende satış iade faturaları bilgi girişine "özel kod" alanları eklenmiştir.

52

UOD-108395

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Orders

Satınalma siparişleri Excel'e sürüklendiğinde durum kolonuna değer gelmemekte.

Satınalma siparişleri browserda control aile hepsini seçip excele sürüklediğimizde durum kolonuna doğru verilerin gelmesi sağlanmıştır

53

UOD-108271

 

GL (General Ledger)

e-Defter "Dosya Oluştur" işleminde "Şema" ve "Şematron" dosyalarının eski olduğuyla ilgili bilgilendirici bir mesaj içermeli.

Dosya oluştur ve schematron kontrollerinde eğer ebookpack.zip dosyası içeriği ile set ile birlikte gelen ebookpack.zip dosyasının içeriği farklı ise xml dışındaki dosyaların içerikleri güncelleniyor

54

UOD-106886

   

Muhasebe fişlerinde incele ile yapılan girişlerde performans artışı sağlanmalı.

Muhasebe Fişlerine İncele ile girme işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

55

UOD-106787

   

Ürdün ve İran mevzuatına göre tablolar sürüme göre güncellenirken "ön değer tablolar güncellenmiyor" şeklinde hata mesaj alınıyor.

Hata giderildi.

56

UOD-106765

 

GL (General Ledger)
Operations - Post Payroll Accruals to G/L

Genel Muhasebe/İşlemler/Bordro muhasebleşmesi zamanlanmış görev olarak tanımlanamamaktadır.

Genel Muhasebe/İşlemler/Bordro Muhasebeleşmesi zamanlanmış görev olarak tanımlanamıyordu,hata giderildi.

57

UOD-106619

 

GENERAL
ERP

Tiger Ürünündeki Varolan, Fişlerde "Kullanılacak Para Birimi - Genel / Satır" Parametresinin J-Guar Ürününe Eklenmesi Talep Ediliyor.

Ticari Sistem Yönetimi - Öndeğerler ve Parametreler - Satınalma ve Satış Öndeğerlerine "Kullanılacak Para Birimi Satır/Genel" parametresi eklenmiştir.

58

UOD-106366

 

BU (Budget Management)
Transactions - Budgets

Bütçe Tanımları - Bütçe browser'ında gerçekleşen toplamı gibi rezervasyon toplamının da gelmesi isteniyor.

"Bütçeler" browserına, "Gerçekleşen Toplam" kolonunun yanına "Rezervasyon Toplamı" ve "Önrezervasyon Toplamı" alanları eklenecektir. Eklenen alanların değeri "U_$V(firm)_BULINEANLYDIMS" tablosunda bulunan "RESERVEDTOTAL" ve "PRERESERVEDTOTAL" alanlarından gelmesi sağlandı ayrıca "Rezervasyon Toplamı" ve "Önrezervasyon Toplamı" alanları aynı zamanda "Bütçeler" browserının "Bağlı Kayıtlar" seçeneğinde bulunan "Bütçe Satırları" ekranına da eklendi.

59

UOD-105690

 

SS/ST (System Settings)

Sistem ayarları özel kod agacında Talep yönetimi altında "Talep fişleri satırları" içinde özel kod eklenebilmesi istenmektedir.

Sistem ayarları özel kod ağacına talep fiş satırları için özel kod alanı eklendi.

60

UOD-104821

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Proposals

Satınalma Teklifleri - Durumu "Sözleşme" olan satınalma teklifi üzerinden sözleşme oluşturulmuşsa aynı browser'da ilişkili kayıtlar-sözleşmeler denilmeden anlaşılabilmelidir.

Teklifler browserlarına "Sözleşme Oluşturma Durumu" kolonu eklendi. "Sözleşme Oluşturulmuş" veya "Sözleşme Oluşturulmamış" seçenekleri bulunmaktadır.

61

UOD-104609

 

LO (Purchasing Management)

"Satınalma Fiyat Teklifi" formunda Teklif bilgilerindeki "Tedarikçi Ünvanı" alanının arttırılması isteniyor.

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - Satınalma Teklifleri - "Satınalma Fiyat Teklifi" formunda Teklif bilgilerindeki "Tedarikçi Ünvanı" alanı genişletildi.

62

UOD-104606

 

LO (Purchasing Management)

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - Satınalma Teklifleri browser'ından ulaşılan "Alınan Teklif" formunda "Tedarikçi" açıklaması alanının arttırılması isteniyor.

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - Satınalma Teklifleri browser'ından ulaşılan "Alınan Teklif" formunda "Tedarikçi" Kod ve açıklama alanlarının boyutları artırılarak cari hesap kartı içerisindeki alanlar ile aynı boyuta getirildi

63

UOD-103981

 

JGuar Administrator

Admin panelde kullanıcılara özel verilen yetkilerin ayrıca raporlanabilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kullanıcı yetkisinin, “Kullanıcı” tanımı üzerinden mi yoksa “Kullanıcı grubu” üzerinden mi verildiğinin raporlanabilmesi için admin panelde bulunan “Kullanıcı Yetkileri Raporu” filtrelerine “Yetki Kaynağı” seçeneği eklendi.

64

UOD-103849

 

SS/ST (System Settings)

Satış yönetimi parametrelerine "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse" parametresi isteniyor.

Satış yönetimi parametrelerine "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düştüğünde" parametresi eklenmiştir.

65

UOD-96104

   

Çek ve Senet Bordroları / Teminat Mektupları" Browserlarına F9 - Toplu Durum Değiştir Seçeneği Eklenmeli

Çek-Senet Bordroları ve Teminat Mektupları browserlarına Toplu Durum Değiştir seçeneği eklendi

66

UOD-88059

 

e-Dönüşüm

Kur farkı faturasının e-fatura/e-arşiv olarak işlem görmesi isteniyor

Kur farkı faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilmesi için Verilen Hizmet Faturası üzerinden işlem yapılması sağlandı.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-112006

   

Durumu kapandı veya yürürlükte olan performans kayıtlarında kullanılan hedef tanımları üzerinde değişiklik yapılamamalı.

Durumu kapandı veya yürürlükte olan performans kayıtlarında kullanılan hedef tanımları üzerinde değişiklik yapılaması sağlandı.

2

UOD-111947

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Calculation

Oracle datasında "Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım" kayıtlarında, F9 menü ile sonlandır denildiğinde "Sicil Bilgisi Alanı" boş ve pasif gelmekte.

Oracle datasında "Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım" kayıtlarında, F9 menü ile sonlandır denildiğinde "Sicil Bilgisi Alanı" boş ve pasif gelmekte idi, düzeltildi.

3

UOD-111208

 

LM (Loan & Credit Management)

Kurumsal çalışan portalinde "Onay Vereceklerim Borç/Avans Talepleri" ekranında birden fazla borç talebi varsa ikinci talep için browser'da yenile yapılmadan onaylama yapılamıyor.

Kurumsal çalışan portalinde "Onay Vereceklerim Borç/Avans Talepleri" ekranında birden fazla borç talebi varsa ikinci talep için browser'da yenile yapılmadan onaylama yapılamıyordu düzeltildi.

4

UOD-110965

   

Puantaja "Bes Kesintisi" hesaplatıldığında, verilen ek ödemelerin brüt tutarı değişiyor.

Puantaja "Bes Kesintisi" hesaplatıldığında, verilen ek ödemelerin brüt tutarı değişiyordu, düzeltildi.

5

UOD-110745

 

SS/ST (System Settings)
Types - Human Resource Management - Education Status Types

Meslek tanımları excel ile içeri aktarılamıyor

Meslek tanımlarının Excel ile içeri alınabilmesi sağlanmıştır.

6

UOD-110658

 

SS/ST (System Settings)
Definitions - Human Resources - #N/A

Test ortamında pozisyon taşıma işleminde pozisyonun kodu değiştiği halde canlı ortamda pozisyonun kodu değişmiyor.

Organizasyon şemasında pozisyon tanımlarının sürükle-bırak ve sağ klik taşı seçenekleri kullanılarak en üst seviyede ki pozisyonun altına taşınamaması sorunu düzeltildi.

7

UOD-110358

   

Kurumsal çalışan portalın da malzeme talebinde kullanım dışı malzemeler ve analiz boyutları listelenmemeli

Kullanım dışı durumunda ki malzeme, hizmet ve analiz boyutlarının listelenmemesi sağlandı.

8

UOD-110345

 

PR (Payroll Management)

Muhasebe bağlantı kodlarına,tahakkuk toplamlarına ve tahakkuk listesi raporuna "Bes Tutarı" değişkeni eklenmeli.

Tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporuna 5048 bes tutarı değişkeninin, tahakkuk muhasebe koduna P88 bes tutar parametresinin eklenmesi sağlandı.

9

UOD-110342

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Requests

Yönetici izin talebini onayladıktan sonra gelen mailde "Asagıda" ibaresi "Aşağıda" olarak düzeltilmelidir.

Yönetici izin talebini onayladıktan sonra gelen mailde "Asagıda" ibaresi "Aşağıda" olarak düzeltildi.

10

UOD-110222

 

EM (Employee Management)
Reports - Employee List

Personelin medeni hali "Boşanmış" veya "Dul" seçili ise rapora alan gelmiyor.

Personelin medeni hali "Boşanmış" veya "Dul" seçili ise rapora alan gelmiyordu. Gerekli düzeltmeler yapıldı.

11

UOD-109818

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Personel Kartın da kullanıcı eşleştirme işleminde "usernr" alanı 5 haneli olan kullanıcılar eşleştirilemiyor.

Personel Kartın da kullanıcı alanında kullanıcı numarası 5 haneli kullanıcıların seçilip kaydedilebilmesi sağlandı.

12

UOD-109731

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Requests

İzin taleplerinde süre birimi "Dakika" seçildiğinde gün bilgisi uyumsuzdur hatası veriyor.

İzin tanım bilgisine göre (Süre Birimi-Dakika , Süre Kontrolü-Kaydedilmesin) izin tanımı eklenip , izin talebi girildiğinde "Süre Bilgileri izin tanımındaki gün bilgileri ile uyumsuzdur" mesajı alınıyor ve kaydedilemiyordu,hata giderildi.

13

UOD-109676

 

TM (Training Management)

Kısıtlı kullanıcı izin defteri aldığında, görmeye yetkisi olmadığı işyerlerindeki personeller de geliyor.

Kısıtlı kullanıcının yetkisi olmayan işyerindeki personeli izin defteri aldığında da görmemesi sağlandı.

14

UOD-109652

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Lisanslı setlerde personel kartları browser'ında pozisyon seçilmek istendiğinde "Bu Formu Görmek İçin Lisansınız Yoktur" uyarısı veriyor

Personel Kartları, filtreler, pozisyonu seçilmek istendiğinde "Bu Formu Görmek İçin Lisansınız Yoktur" uyarısı alınıyordu,hata giderildi.

15

UOD-109512

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Actual/Nominal Wage Increase Calculation

SGK sayfasına "APHB" aktarılamıyor.

SGK sayfasına APHB kktarılamıyordu, düzeltilidi.

16

UOD-109497

 

HR Self Service

SelfServisde girilen izin talepleri onaylandığında gelen outlook davetinde, mesaj içeriğinde Türkçe karakter sorunu yaşanıyor.

İzin talebi onaylandığında gelen Outlook davetinde Türkçe karakter problemi vardı,hata giderildi.

17

UOD-108930

 

LM (Loan & Credit Management)
Transactions - Loan Requests

Aynı dönemde birden fazla avans talep edilmemesi isteniyor.

Kullanıcının belirli bir süre aralığında talep ve hareket oluşturma sayısı sınırını kendisinin belirleyebilmesi amacı ile Borç Tanımı ekranına Süre ve Kullanım Sınırı alanları eklenmiştir.

18

UOD-108767

   

İzin tanımlarında belirlenen üst sınır kontrolü uyarısı izin tanımındaki birim dikkate alınmadan veiliyor.

İzin tanımlarında belirlenen üst sınır kontrolü uyarısı izin tanımındaki süre birimi dikkate alınmadan veriliyordu. Hata düzeltildi.

19

UOD-108572

   

Kanun parametrelerinde aylık toplam gün sayısı 30 seçili iken, birden fazla ücretsiz izin var ise, parametrelerden ikisine aynı anda değer girilemiyor.

Kanun parametrelerinde aylık toplam gün sayısı 30 seçili iken, birden fazla ücretsiz izin var ise, parametrelerden ikisine aynı anda değer girilemiyordu. Düzeltildi.

20

UOD-108427

 

PC (Wage Scenarios Management)
Transactions - Scenarios

Ücret senaryolarında 5510 işsizlik indirimi hesaplanmalı

-Ücret senaryoları yönetimi - hareketler - senaryolar - sonuç tabı - genel tabında bulunan gridde "Kıdem/İhbar" kolonu ile "Maliyet" kolonları arasına "Hazine Teşvik Tutarı" kolonunun eklenmesi sağlandı. -Ücret senaryoları yönetimi - raporlar - ücret senaryo sonuçlar raporunda "Hazine Teşvik Tutarı" değişkeninin doğru olarak değer getirmesi sağlandı.

21

UOD-107952

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Calculation

Puanataj öndeğerinde "Çocuk Yardımı" parametresinde katsayı alanında "P579 Değişkeni" tanımlandığında, personelin hiç çocuğu olmasa da 1 çocuk getiriyor.

Puanataj öndeğerinde "Çocuk Yardımı" parametresinde katsayı alanında "P579 Değişkeni" tanımlandığında, personelin hiç çocuğu olmasa da 1 çocuk getiriyordu, düzeltildi. (Tutar B\N hesaplanmaası Katsayı alanının boş gelmesi sağlandı)

22

UOD-107812

 

HR Self Service

Kurumsal çalışan portalinde eğitim değerlendirme sayfası sadeleştirilmeli

Kumsal çalışan portali - Eğitim bilgileri - Eğitim değerlendirme - Sekmeler kaldırılarak tek ekranda değerlendirme yapılması sağlanmıştır.

23

UOD-107546

   

Kurumsal çalışan portalinde hedef tanımlarında "Yeni Ekle" butonu yetkiye bağlanmalı, alt hedef açmaya yetkisi olan kullanıcının yeni hedef eklemesi istenmeyebiliyor

Çalışan portalı yetki gruplarına performans yönetimi hedef kayıtları ve hedef kaydı seçenekleri eklendi.

24

UOD-106626

   

Kurum ve işyeri değişikliklerine bazı personeller için puantaj kartında devreden SGK matrahı değiştirilebilmeli

- Kanuni Değişiklik Kaydı - Bordro Bilgileri - "İşyeri Değişikliklerinde "Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" alanı eklenmesi sağlandı. -İşyeri Değişikliklerinde SGK Matrahının aktarılıp aktarılmayacağına Kanuni Değişiklik Kaydı - Bordro Bilgileri - "İşyeri Değişikliklerinde "Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" alanına göre yapılması sağlandı.

25

UOD-106608

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Ar-ge damga vergisi istisna matrahı hesaplamasında Ar-Ge gelir vergisi istisna matrahı hesaplamasında olduğu gibi ayni yardım istisnası düşmelidir.

Ar-Ge damga vergisi istisna matrahı hesaplamasında ayni yardım istisnası düşüldükten sonra KDV hesaplanması sağlandı.

26

UOD-106507

 

TM (Training Management)
Transactions - Training Demand Planning

Eğitim talep planlama işleminde eğitim kaydı-katılımcı bilgilerinde bulunan eğitim seçeneğinde belirlenen duruma göre kontrol yapılmalı.

-Eğitim Kayıtları/F9/Bağlı Kayıtlar/Katılımcı Bilgileri-Katılımcı Kayıt Kartı'nda Eğitim alanının adı Eğitime Katılım olarak değiştirilmesi sağlandı. -Eğitime Katılım alanı Katılımcı Bilgileri browserında "Durumu" kolonundan sonrasına eklenmesi sağlandı. -Eğitim Talep Planlama batch işlemi çalıştırılırken eğitim kaydının durumu "iptal" dışında bir seçenek olduğunda Eğitime Katılım alanı kontrol edilerek bu alan "Katılmadı" ise kaydın durumu iptal olmasa bile talep oluşturulması sağlandı. -Personelin daha önce seçilen eğitimlerle ilgili talebinin olup olmadığı kontrolü "Personel Rollerine Göre" filtresine bağlıydı. Bu kontrolün, bu filtreden bağımsız olarak çalışması sağlandı.

27

UOD-106006

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

SGK eksik gün parametresi puantaj kartındaki gün hesaplamasını etkilememeli

SGK eksik gün parametresi puantaj kartındaki gün hesaplamasını etkilememesi sağlandı.

28

UOD-105917

 

HR Self Service

Self Servis'den işten ayrılma taleplerinin girilebilmesi isteniyor.

Kurumsal çalışan portali'ne işten çıkış talepleri modülünün eklenmesi sağlandı.

29

UOD-105578

   

RecruitPortal - işe alım portal parametrelerinde "Özgeçmiş Adımları Saklansın ve Detaylı Özgeçmiş Zorunlu Tutulsun" parametreleri seçildiğinde "Kaydet" butonu gizlensin.

1- "Özgeçmiş adımları saklansın ve Detaylı özgeçmiş oluşturulması zorunlu tutulsun" parametrelerinin her ikisi de seçiliyse "Kaydet " ve " Tamamla Çık" butonları gelmemesi son sekmede "Tamamla ve Çık" butonu gelmesi sağlandı. 2- Sadece "Özgeçmiş adımları saklansın" parametresi seçiliyse "Kaydet" butonu gelmemesi , "Tamamla ve Çık" butonu gelmesi sağlandı. 3- Sadece "Detaylı özgeçmiş oluşturulması zorunlu tutulsun" parametresi seçilyse "Kaydet" ve "Tamamla ve Çık" butonları gelmemesi son sekmede "Tamamla ve Çık" butonu gelmesi sağlandı.

30

UOD-104928

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Yönetici bilgisinin tarihçesi tutulabilmeli.

Personel kartında ki yönetici alanında yapılan değişikliklerin personel atamalarında tutulması sağlandı.

31

UOD-104690

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Kurum bazında tanımlı organizasyon şeması kullanıldığında sicil kartında kurum değişikliği yapıldığında, kişinin pozisyonu ilgili kuruma bağlı şemadan gelmeli.

Kurumu bilgisi değiştirilen personellerin pozisyon ve pzosiyon gurubu bilgilerinin silinmesi sağlandı.

32

UOD-100889

   

Personel kartları oluşturulduktan sonra eklenen gerekli belgeler personel kartlarına aktarılabilmeli.

Personel Bilgilei güncelleme işlemi ile mevcut personellere "Gerekeli Belgeler" in atanabilmesi sağlandı.

33

UOD-97614

   

Kurumsal çalışan portalinde performans kaydına hedeflerin seçilmesi aşamasında birden fazla hedef seçilp toplu aktarım yapılabilmeli

Kurumsal Çalışan Portalı, Performans kayıt satırlarında hedef seçimi yapılırken aynı türde ve aynı anda bir den fazla hedef seçilebilmesi sağlandı.

34

UOD-91150

   

Alt hedef üzerinden ana hedef görülebilmeli.

Kurumsal Çalışan Portalı form yetkilerinde , hedef değerlendirme yetkilerine "Amaç ve Üst Hedef" yetkileri eklendi.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım