j-guar ürünü için v.2.49.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

          http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

          http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

          http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

          http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

          http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(  http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

category name="MSSQL Parameters" description="MSSQL parameters" sadmin="true">
parameter name="use-jtds" description="Parameter to hold information about JTDS driver will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="false" sadmin="true">
property name="class-name" description="" t="s" value="com.lbs.data.database.MsSqlServer.MsSqlConnection" />
property name="value" description="" t="b" value="false" />
property name="field-name" description="" t="s" value="USE_JTDS" />
/parameter>
parameter name="use-new-sequences" description="Parameter to hold information about db sequences will be used for MSSQL or not." t="setter" side="s" enabled="true" sadmin="true">
/parameter>
/category>

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

2.48.6.0 Seti İle Birlikte;

Admin tarafından detay log almak istediğimizde, yani  sunucu ayarları üzerinden kullanıcı profillerini logladığımızda,  JAF-14582  maddesindeki ayarları yapmamız gerekecektir.  Bu ayarlardan sonra tomcatlerin kapatılıp açılması gerektiği için  bu versiyona geçtikten sonra bunların yapılıp bırakılması istenirse log seviyesinin yükseltilmesi daha anlamlı olacaktır. Bu işlemler yapılmadan da tek tuş alınması 19.01.2017  tarihinden sonra çıkan setlerde sağlandı.

Loglama İçin yapılması gerekenler;

1-Debug_SAMPLE.xml den kopyalayarak bir tane “Debug.xml” adıyla kaydedilmeli.

2-Status Ekranından Server config içindeki  "Debug Flag" parametresi enable "true" olmalı

“parameter description="Parameter to view class names on form caption" enabled="true"
                    name="Debug Flag"
                    sadmin="true"
                    side="s-c"
                    t="setter">
            property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.ClientDebugConfig"/>
            property description="Set this parameter to view class names on form caption"
                      name="value"
                     t="b"
                      value="true"/>
            property description="" name="field-name" t="s" value="DEBUG"/>”

3- Status içinden  ConsoleConfig'de log leveli INFO ve üzeri set edilmeli  ve  Debug Options  sayfasını  kontrol ettiğinizde "Constants.DEBUG" ve/veya "ClientDebugConfig.DEBUG" checkleri işaretli gelmeli. İşaretli değilse server config içinde eski  olan
jlbsconstants.debug parametresini değiştiren bir parametre kalmış olabilir.

Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili döküman'a    http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-hr-dokuman-arsivi adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu düzenlemeden sonra 2.49 öncesi versiyonlara dönüs yapilamaz.

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-109990

 

GL (General Ledger)

Birden fazla hesap planı kullanıldığında ve hesap planlarında aynı hesap kodu olduğunda hesap özetinde tutarlar hatalı görünmekte.

Birden fazla hesap planı kullanıldığında ve hesap planlarında aynı hesap kodu olduğunda hesap özetinde tutarlar hatalı gösteriliyordu, düzeltildi

2

UOD-109540

 

MM (Materials Management)
 Definitions - Materials

2.45.25.5 setinden 2.48.6.5 setine geçişte Ambar Toplamları ekranındaki "Dağıtım İçin Rezerve" alanında miktar yanlış hesaplanıyordu.

Dönem tabloları güncellenirken malzeme toplamları eksik oluşturuluyordu. Sorun giderildi.

3

UOD-109380

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişine sipariş çağrılıp, "Sipariş Hareketi Aktar" filtreleri aşağıdaki şekilde verildiğinde aktarım tamamlanamıyordu

Sevkiyat fişine sipariş aktarım işlemi tamamlanmıyordu, düzeltildi.

4

UOD-109376

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Detailed Collection List

Finans Yönetimi - "Ayrıntılı Tahsilat Listesi Raporu" faturaları satır sayısı kadar çoklanmakta.

Finans Yönetimi - "Ayrıntılı Tahsilat Listesi Raporu"nda faturaları satır sayısı kadar çoklaması sorunu giderildi.

5

UOD-109363

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Receipts

Satınalma Yönetimi - "Satınalma İrsaliyeleri" browser'ındaki Toplu Gönder filtreleri içerisine "Fiş Durumu" filtresi de eklenmelidir.

Satınalma/Satış Yönetimi - "Satınalma/satış İrsaliyeleri" browser'ındaki Toplu Gönder filtreleri içerisine "Fiş Durumu" filtresi eklendi.

6

UOD-109100

 

GL (General Ledger)
 Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Genel Muhasebe- satır sayısı 1000 den fazla olan kapanış fişi onaylanamamakta.

Oracle DB'de satır sayısı 1000 den fazla olan kapanış fişi onaylanamıyordu; sorun düzeltildi.

7

UOD-109057

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - "Faturala" ekranında "Öndeğerleri Kaydet" butonu kayıt edilemiyor.

Madde tanımındaki öndeğerleri kaydedeme sorunu gerçeklenemedi. Ekrandaki fiş numaraları bölümünde bulunan görsel hatası düzeltildi.

8

UOD-109034

 

e-Dönüşüm

İrsaliye eşleme ekranında, ödeme planı seçimi olsun, içeri alınacak faturanın ödeme planı belirlenebilsin, bu alana gelecek olan öndeğer ödeme planı irsaliyeden gelmeli.

İrsaliye eşleme ekranında, ödeme planı seçimi eklenerek içeri alınacak faturanın ödeme planının belirlenmesi ve bu alana gelecek olan öndeğer ödeme planı irsaliyeden gelmesi sağlandı.

9

UOD-109032

 

e-Dönüşüm

İrsaliye eşleme ekranında, irsaliye ile eşlenmemiş satırlar için irsaliye oluşturulsun mu sorusunun sorulması parametrik olmalı, parametre ile otomatik irsaliye oluşumu engellenebilmeli.

“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri” altına “Evet/Hayır” seçimli “e-Fatura İrsaliye eşleştirmesi yapılamıyor ise e-Fatura kaydedilmesin” parametresi eklendi.

10

UOD-109031

 

e-Dönüşüm

Posta kutusundan irsaliye işleme ekranından ulaşılan irsaliye browserında, sağ tuş “belge no değiştir” seçeneği isteniyor, Taslak ve Onaylı irsaliyelerin her ikisi de değiştirilebilmeli.

Posta kutusu irsaliye işleme ekranından ulaşılan irsaliye browserında, sağ tuş “belge no değiştir” seçeneği eklendi.

11

UOD-109019

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Mamul kısmi olarak 2 farklı günde ve sevkiyat fişinde işlem görüyor. Bir sevkiyat'daki faturalar silinip miktar diğerine alınıyor. Bu durumda ambar toplamlarındaki "Dağıtımda" miktar alanı yanlış hesaplanıyor

Kısmi olarak sevk edilen sevkiyat fişinde ambar toplamları dağıtımda miktar alanı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.

12

UOD-108976

 

MM (Materials Management)
 Definitions - Material Class Tree

Malzeme Yönetimi - "Malzeme Sınıf Ağacı" browser' ında "Tüm Malzemeler" başlığı altındaki gösterim yapısı düzgün değil.

Ekli dökümanda belirtilen bu pencerede aram CTRL+F ya da f4 özelliği ile arama yapılabilmesi için yeni bir madde ile takibine karar verildi. Sıralmanın önceki versiyonlarda olduğu gibi yapılması sağlandı.

13

UOD-108945

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Ayni sipariş sevkiyata tekrar çağrıldığında "Sunucu ile bağlantı sağlanamadı. Lütfen tekrar deneyiniz." mesajı alınıyor.

Aynı sipariş sevkiyata tekrar çağrıldığında "Sunucu ile bağlantı sağlanamadı." uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

14

UOD-108837

 

LO (Sales Management)
 Materials and Services Reports - Division / Sales Distribution

Satış Yönetimi - Malzeme ve Hizmet Raporları - "Organizasyonel Birimlere Göre Satış Dağılımı" raporunda performans sorunu mevcut.

Satış Yönetimi - Malzeme ve Hizmet Raporları - "Organizasyonel Birimlere Göre Satış Dağılımı" raporu sonuç getirmiyordu, sorun düzeltildi.

15

UOD-108833

 

LO (Sales Management)
 Materials and Services Reports - Daily Summary Extract

Satış Yönetimi - Malzeme ve Hizmet Raporları - "Özet Günlük Satış Ekstresi" raporunda performans sorunu mevcut.

Rapor sorguları iyileştirilmiştir.

16

UOD-108830

 

LO (Sales Management)
 Materials and Services Reports - Sales Extract

Satış Yönetimi - Malzeme ve Hizmet Raporları - "Satışlar Ekstresi" raporu aşağıdaki filtreler verildiğinde sonlanmamakta.

Raporun ana sorgusu düzeltilerek hızlandırılmıştır.

17

UOD-108804

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişi üzerinden "Faturala" işlemi yapılmadan önce Belge No veriliyor. Oluşan tüm faturalar aynı belge numarası ile oluşmakta.

Sevkiyat fişi üzerinden "Faturala" işleminde verilen belge numarası artmıyordu, düzeltildi.

18

UOD-108787

 

MM (Materials Management)
 Definitions - Materials

Malzeme Yönetimi - Malzeme Browser'ında PageUp/PageDown hareketlerinde kısa süreli kilitlenmeler yaşanmaktadır.

Malzemeler browserında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

19

UOD-108785

 

MM (Materials Management)
 Summary Reports - Material warehouse status report

Malzeme Yönetimi - Malzeme Ambar Durum Raporu - 2.48.6.2 versiyonunda performans sorunu oluşmaktadır.

Rapor sorguları iyileştirilerek sorun giderildi.

20

UOD-108586

 

FI (Finance)
 AR/AP Reports - AR/AP Risk Summary

Finans Yönetimi - Cari Hesap Risk Durumu - Raporda "Toplam" başlığı altında "Risk Toplamı" alanındaki rakamı hatalı göstermekte.

Cari Hesap Risk Durumu - Raporda "Toplam" başlığı altında "Risk Toplamı" alanındaki değerlerin doğru gelmesi sağlandı.

21

UOD-108569

 

MM (Materials Management)
 Slip Lists and Extracts - Material Extract

Malzeme Yönetimi - Malzemeler - Malzeme kartları üzerinden F9 menü Bilgiler üzerinden çalıştırılan ekstre tamamlanamaktadır.

Rapor sorguları iyileştirilerek sorun giderildi.

22

UOD-108474

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Satış Yönetimi - Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişine sipariş çağrılıyor. Sevk Miktarı alanındaki rakam değiştirilse de ambar toplamlarında her durumda "Sipariş Miktarı - Dağıtımdaki Miktar" kadar rezerve ediliyor.

Sevkiyat fişinde satır dahil checki işaretliyken yapılan miktar değişiklikleri dikkate alınmıyordu, düzeltildi.

23

UOD-108362

 

MM (Materials Management)

Ayrıntılı Maliyet Analizi raporun da, malzeme kodu, ambar bilgisi girilip önce maliyetlendirme filtresi hayır seçildikten sonra çalıştırıldıgında çıkan kayıtlar mükerrer görünmekte.

Ayrıntılı maliyet analizi raporunda mükerrer kayıt listeleme sorunu giderildi.

24

UOD-108287

 

e-Dönüşüm
 Giden e-Faturalar

e-dönüşüm parametrelerde/red uygulama yanıtı kaydedildiğinde fatura İPTAL edilsin evet olmasına rağmen fatura iptal olmamakta ve fatura browserında e fatura durumu güncellenmemektedir.

e-dönüşüm parametrelerde/red uygulama yanıtı kaydedildiğinde fatura İPTAL edilsin evet olmasına rağmen fatura iptal olmuyordu, bu sorun düzeltildi.

25

UOD-108282

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

E-defter parçalı dosya oluşturma işleminde hata alınmakta.

Parçalı e-defter oluşturma işleminde düzeltme yapılmıştır

26

UOD-108108

 

AM (Asset Management)
 Definitions - Assets

Varlık Kartı Amortisman Tablosunda Muhasebeleşmiş satırda Değer Artışı ve Değer düşüklüğü işlemi yapıldığında hatalı kayıt oluşmaktadır.

Aynı ayda ve sonrasında muhasebeleşen amortisman satırı varsa Varlık değer artışı-azalışı ve varlık değerleme işlemlerinin yapılması engellenmiştir

27

UOD-108078

 

GL (General Ledger)

Muhasebe Fişleri (Ana Heap Planı) Browserında Fiş türleri kod olarak yazmakta.

muhasebe fişleri, onaylı muhasebe fişleri browserlarında türü kolonunda fiş türünün kodu yazıyordu,fiş türü açıklamasının yazması sağlandı.

28

UOD-107876

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Orders

Satış Yönetimi - Satış Siparişleri - Satış siparişi browser'ında 2 adet "Kayıt Bilgisi" seçeneği yer almakta.

Kayıt bilgisi seçenekleri filtrelenerek tek gözükmesi sağlandı.

29

UOD-107628

 

FI (Finance)
 Transactions - Safe Deposit Transactions

Cari hesaplar F9 menü Borc/Alacak takibi ekranında kasa fişi üzerinden kesilmiş olan cari hesap tahsilat/ödeme işlemlerinin org. birimleri yansımamakta.

Cari hesaplar F9 menü Borc/Alacak takibi ekranında kasa fişi üzerinden kesilmiş olan cari hesap tahsilat/ödeme işlemlerinin org. birimleri yansıması sağlandı.

30

UOD-107557

 

GL (General Ledger)
 Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Muhasebe yönetimi - Muhasebe fişleri brwoserin da F9 menü Raporlama - Liste raporu dediğimiz de Onaylı Muhasebe fişleri browserinda yer alan muhasebe fişlerini rapora getirmektedir.

Muhasebe fişleri brwoserin da F9 menü Raporlama - Liste raporu alındığı sırada browserda listelenmekte olan (muhasebe fişleri browserındaki onaylı/onaysız fişler) kayıtları gösterecek şekilde düzeltme yapıldı.

31

UOD-107182

 

FI (Finance)
 Transactions - Safe Deposit Transactions

Finans yönetimi Kasa - ödeme tahsilat noktasi "Alacak Bakiye Verdiginde Islem Durdurulacak" seçili olmasina ragmen, Kasadan kesilen alinan hizmet faturalarinda uyari vermeden islem yapilmakta.

Finans yönetimi Kasa - ödeme tahsilat noktasi "Alacak Bakiye Verdiginde Islem Durdurulacak" seçili olmasina ragmen, Kasadan kesilen alinan hizmet, Satinalma faturasi, Perakende ve toptan satis iade faturalari ve varlik satinalma faturalari faturalarinda uyarı vermeden işlem yapılıyordu, bu sorun düzeltildi.

32

UOD-107148

 

LO (Sales Management)

Satıs faturasında Birim fiyat doldurulduktan sonra, Fatura da İşlem para birimi satıra ve genele çeki atılarak işlem para birimi ve FBP para birimi girildiğinde oluşan faturanın xml olarak dısarı atılmasında tutarsızlık oluşmakta.

Fatura xml aktarımında işlem para birimi kuruş hatası oluşuyordu, düzeltildi.

33

UOD-107081

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

Posta kutusuna gelen e-fatura görüntüle denildiği zaman portaldaki formatı ile görüntülenmemekte.

Müşteri datasında gerçeklenen posta kutusuna gelen e-fatura görüntüleme sorunu düzeltildi.

34

UOD-106744

 

LO (Sales Management)

Satış yönetimi - işlemler - Toplu satıs faturası onaylama işleminde org. birim filtresin de girilen org. birim değil tüm org. birimler filtrelenmekte.

Toplu satış faturası onaylama işleminde organizasyonel birim filtresinde verilen değer dikkate alınmıyordu; sorun düzeltildi.

35

UOD-106616

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Diğer varlık parçalı satıldığında Oluşan değer düşüklüğü amortismanların muhasebeleştirilmesinde ayrı olarak muhasebeleşmektedir.

Değer düşüklüğü satış faturası ile yapılmış ise amortisman satırı için oluşan muhasebe fişine değer düşüklüğü için oluşan satırların gelmemesi sağlandı.

36

UOD-106594

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E-faturaların portala geliş tarihi üzerinden Kabul/Red edilme zamanı kontrolü yapılması talep edilmektedir.

E-faturaların portala geliş tarihi üzerinden Kabul/Red edilme zamanı kontrolü yapılması sağlandı.

37

UOD-106367

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

Bütçe Tanımları - Bütçe Özeti ve Bütçe satırları ekranında F4 search bar ile aratılan bütçe kaleminde, F9 Menü gerçekleşen bilgileri ekranı boş gelmekte.

Bütçe Özeti ve Bütçe satırları ekranında F4 search bar ile aratılan bütçe kaleminde, sağ klik gerçekleşen bilgileri ekranından gerçekleşen işlemlerin listelenmesi sağlandı.

38

UOD-105844

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Satış Yönetimi - Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişleri browser'ında "Organizasyonel Birim" filtresi istenmekte.

Sevkiyat fişleri browser'ına "Organizasyonel Birim" filtresi eklendi.

39

UOD-105726

   

Finans Yönetimi - Krediler - Rotatif kredi ekranında KKDF oranı verilmesine rağmen tutar hesaplaması yapılamamakta.

Finans Yönetimi - Krediler - İşletme kredisi formunda kredi türü rotatif kredi olarak seçildiğinde KKDF oranı alanı değiştirilemiyordu, değiştirmeye kapatıldı.

40

UOD-105724

 

FI (Finance)
 Bank Reports - Credit Back Payments Transactions List

Finans Yönetimi - Banka Raporları - Kredi Geri Ödeme Hareketleri Listesi - Kredi üzerinde BSMV tutarı hesaplatılmasına rağmen rapora yansımamakta.

Banka Raporları - Kredi Geri Ödeme Hareketleri Listesi - Kredi üzerinde BSMV tutarı hesaplatılmasına rağmen rapora yansıması sağlandı.

41

UOD-105588

 

FI (Finance)
 Other Reports - Collateral Tracking Report

Finans Yönetimi- Diğer raporlar-Teminat izleme raporu filtrelerine Teminat Başlangıç tarihi filtresi eklenmelidir.

Finans Yönetimi - Diğer raporlar - Teminat izleme raporu filtrelerine "Teminat Başlangıç Tarihi" filtresi eklenmiştir.

42

UOD-105528

 

AM (Asset Management)

Projeden giriş fişi ile malzeme tipindeki varlık ataması yapılıp içeri alınan varlık, satıs faturası ile parçalı satılmak istendiğinde hata vermektedir.

Projeden giriş fişi ile varlık ataması yapılıp işletmeye alınan varlığın satılamaması hatası düzeltilmiştir.

43

UOD-105353

 

FI (Finance)
 Definitions - AR/AP

Finans Yönetimi-Cari hesap kartı e-posta adresinde karakter sınırı arttırılmalıdır.

Cari hesap kartı e-posta adresinde karakter sınırı 100 karaktere çıkarılmıştır.

44

UOD-104987

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

e-Dönüşüm - Satınalma Faturalarını eşleştirme yöntemiyle içeri almayan (İlgili faturanın manuel girilmesi durumu) firmalar için söz konusu faturanın Posta Kutusu Browser'ında listelenip listelenmeyeceği kullanıcıya bırakılmalıdır.

Posta kutusu browserında "Durum" kolonu ve F9 menüye "Durum Değiştir" seçeneği eklenerek gelen faturaların "manuel kaydedildi" olarak işaretlenmesi ve bu faturaların içeri alma (e-fatura kaydet) işlemi engellenmiştir.

45

UOD-104749

 

MM (Materials Management)
 Operations - Period Close

Malzeme yönetimi - İşlemler - Dönem kapama ve Dönem geri alma Batch işlemlerinde Malzeme kodu alanında birden fazla malzeme kodu seçilip gruplama yapılmak istenmekte.

Dönem kapatma ve dönem geri alma işlemlerinde malzeme kodu ve malzeme açıklaması filtreleri birden fazla kayıt seçilebilir hale getirilmiştir.

46

UOD-104622

 

SS/ST (System Settings)

Analiz boyutu kayıtlarının açıklama alanlarının 250 karaktere çıkarılmasına ihtiyaç vardır.

Analiz boyutu kayıtlarının açıklama alanlarının 250 karaktere çıkarılmıştır.

47

UOD-104612

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchasing Contracts Browser

Satınalma Yönetimi - Satınalma Sözleşmeleri - Sözleşmenin "Genel Bilgiler" sekmesindeki "Tedarikçi Bilgileri" alanındaki Açıklama ve Hesap Açıklaması alanları kısa görünmekte.

Satınalma Yönetimi - Satınalma Sözleşmeleri - Sözleşmenin "Genel Bilgiler" sekmesindeki "Tedarikçi Bilgileri" alanındaki Açıklama ve Hesap Açıklaması alanları genişletilmiştir.

48

UOD-103429

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satınalma Yönetimi - Satınalma Faturaları - Satınalma faturası içinden sağ tuş ile ulaşılan "Varlık Atamaları" ve oradan da yine sağ tuş ile ulaşılan "Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri" ekranındaki "Açıklama" alanı 50 karakter olmalı.

"Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri" ekranındaki "Açıklama" alanı 50 karaktere çıkarılmıştır.

49

UOD-103056

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Detailed Collection List

Finans Yönetimi - Ödeme ve Tahsilat Raporları - "Kapanmamış İşlemler Dökümü" raporu filtreleri arasında "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmelidir.

Finans Yönetimi - Ödeme ve Tahsilat Raporları - "Kapanmamış İşlemler Dökümü" raporu filtreleri arasına "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.

50

UOD-103055

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Collection List

Finans Yönetimi - Ödeme ve Tahsilat Raporları - "Tahsilat Listesi" raporu filtreleri arasında "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmelidir.

Finans Yönetimi - Ödeme ve Tahsilat Raporları - "Tahsilat Listesi" raporu filtreleri arasına "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.

51

UOD-103054

 

FI (Finance)
 AR/AP Reports - AR/AP Extract

Finans Yönetimi - Cari Hesap Raporları - "Cari Hesap Ekstresi" raporu filtreleri arasında "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmelidir.

Finans Yönetimi - Cari Hesap Raporları - "Cari Hesap Ekstresi" raporu filtreleri arasında "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.

52

UOD-103035

 

FI (Finance)
 Definitions - AR/AP

Finans Yönetimi - Cari Hesaplar - Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan Gönder (Mektup) filtreleri arasına "Cari Hesap Yetki Kodu" filtresi eklenmelidir.

Finans Yönetimi - Cari Hesaplar - Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan Gönder (Mektup) filtreleri arasına "Cari Hesap Yetki Kodu" filtresi eklenmiştir.

53

UOD-102204

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

Beyannamelerin genelinde formül tanımı alanında bulunan fonksiyonların filtrelerine KDV/tevkifat oranı eklenmesi istenmektedir.

INVLINENET- INVLINEVAT- INVLINEDEDUCT- INVLINEADDTAX ebeyanname fonksiyonlarına KDV,Tevkifat Payı,Tevkifat Paydası filtreleri eklenmiştir

54

UOD-102202

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

Muhtasar beyannamede işyeri/işçi bilgileri tabında, işyeri bilgilerinin admin tarfındaki işyeri tanımından otomatik olarak alınması istenmekte. Bu bilgiler işyeri kodu, işyeri adı , işyeri adres no, NACE kodu, ticaret sicil numarasından oluşmakta.

Admin tarafına "Adres No" alanı eklenmiş ve ve muhtasar beyannamesinde kullanıcı iş yeri kodunu girmiş ise işyeri kodu, işyeri adı , işyeri adres no, NACE kodu, ticaret sicil numarası otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.

55

UOD-102200

 

GL (General Ledger)
 Definitions - E-Declarations

Beyannamelerin tamamında formul alanında organizasyon birimi kullanılma zorunluluğu olmamalı ve bunu beyannamenin organizasyon biriminden almalı.

Belirlenen fonksiyonlar için ITEMTRANSSUM,INVSUM, ARPTRANSSUM, GLTRANSSUM, ANLYDIMTRANSSUM, GLACCMONTOTSUM, GLACCMONTHLYDEBIT, GLACCMONTHLYCREDIT org birim filtre değeri verildiğinde ilgili org birimin, org birim filtresi verilmediğinde ise default beyanname org birimin gönderilen sorguda kullanılması sağlandı.

56

UOD-101454

 

GENERAL

Kullanıcının bağlı kurum seçmeye yetkisi olmamasına rağmen, bağlı kurum kodunu el ile yazıp tab tuşu ile geçiş yaptığında bağlı kurumu seçebiliyor

Kullanıcının bağlı kurum seçmeye yetkisi olmamasına rağmen, bağlı kurum kodunu el ile yazıp tab tuşu ile geçiş yaptığında bağlı kurumu seçebilme hatası düzeltildi.

57

UOD-101312

   

Birden fazla satırlı ve genel indirimli siparişler tek tek irsaliyesi oluşturulduğunda genel indirim bilgisi hatalı gelmektedir.

çok satırlı ve genel indirimli siparişler tek tek irsaliyeleştirildiğinde her satırın irsaliyesinde siparişteki genel indirim toplamı kadar indirim uygulanıyordu. Bu hata giderildi. Aktarılan satır tutarına göre genel indirimin gelmesi sağlandı.

58

UOD-96848

 

e-Dönüşüm

"e-Dönüşüm - Posta Kutusu - e-Fatura Görüntüle" e-Fatura pdf Formatında Kaydedilebilmeli

Posta kutusundaki e-faturaların PDF formatında istenilen dizine kaydedilmesi sağlandı.

59

UOD-96350

 

FI (Finance)
 Transactions - Safe Deposit Transactions

Kopyalanan kasa fişleri içerisinde bulunan cari hesap ödeme/tahsilat hareketlerinin kurları, kasa fişinin tarihine göre güncellenmemekte.

Eğer finans parametrelerinde tarih değiştiğinde İPB ve RPB kuru güncellensin parametreleri aktifse, banka fişinde kopyalama da tarih değişiklikğine bakmaksızın kopyalama varsa kurları güncelliyor. Cari hesap fişinin ve kasa işleminin kopyalanmasının da aynı şekilde çalışması sağlandı.

60

UOD-84843

 

SS/ST (System Settings)

Sistem yönetimi-işlemler-onaylama işlemi için onayları toplu olarak kaldırma işlemine ihtiyaç vardır.

Sistem yönetimi-işlemler-onaylama -Onayları toplu olarak kaldırma özelliği eklenmiştir

61

UOD-83577

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Dispatches

Satış Yönetimi - Satış İrsaliyeleri - Satış faturası "İptal", Satış irsaliyesi "Onaylı" olan kayıtların Satış İrsaliyeleri browser'ındaki Faturalanma Durumu "Faturalanmış (İptal)" görünmeli.

Faturası iptal edilmiş olan irsaliye için yanlızca browserda Faturalanma Durumunda "Faturalanmış (İptal)" olarak görünmesi sağlandı.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-109315

   

Kurumsal Çalışan Portali-Değerlendirme Ekranı Değerlendir Seçeneği ile Kapatıldığında Alınan Hata Mesajı Görülemiyor.

Kurumsal çalışan portalında , Değerlendirme ekranlarında zorunlu alan uyarısı verildiğinde , uyarı mesajına konumlanılması sağlandı.

2

UOD-109071

 

VM (Vacation Management)
 Transactions - Vacation Transactions

Yarım Gün Girilen İzin Hareketleri İçin İzin Formu Alındığında,Süre Bilgisi Sıfır Geliyor.

Yarım gün girilen izin hareketleri için izin formu alındığında "Toplam Gün" ve "Toplam Saat" alanlarının izin tanımında ki süre tipine göre doldurulması sağlandı.

3

UOD-108461

   

İzin Grubu Aralık tipi Yıl Üzerinden İse,İzin Devri Hesaplatıldığında Hata Alınıyor.

İzin Grubu Aralık tipi Yıl Üzerinden İse,İzin Devri Hesaplatıldığında Hata Alınıyordu.Düzeltildi.

4

UOD-108419

 

SS/ST (System Settings)

Kurumsal Çalışan Portali Yetki Tanımları Borç-Avans Taleplerinde Geri Ödeme Başlangıcı Tarihi Gizlenebilmeli

Kurumsal Çalışan Portali Yetki Tanımları Borç-Avans Taleplerinde Geri Ödeme Başlangıcı Tarihi Gizlenebilmesi sağlandı.

5

UOD-108267

 

PR (Payroll Management)
 Reports - Periodic Payment/Deduction List

Ücret Yönetimi-Raporlar-Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Raporuna,Filtrede Seçilen Parametreye Tabi Olan Herkes Geliyor.

Ücret Yönetimi-Raporlar-Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Raporuna,Filtrede Seçilen Parametreye Tabi Olan Herkes Geliyordu. Sadece ödeme kesinti tutarı olan personellerin gelmesi sağlandı.

6

UOD-107926

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Kişi Yıl İçinde Hakettiği İzinden Fazla İzin Kullanırsa,Fazla Olan İzin Günü Bir Sonraki Yıldan Düşmüyor.

Kişi Yıl İçinde Hakettiği İzinden Fazla İzin Kullanırsa,Fazla Olan İzin Günü Bir Sonraki Yıldan Düşmüyordu.Düzeltildi.

7

UOD-107799

   

Rapor Tasarımında Bazı Değişkenler Sayısal Alanlar Metin Olarak Geliyor

Rapor tasarımına sayısal değişken eklendiğinde, değişken özelliklerinde "Başlık" alanının değeri silinirse sorun düzeliyor.

8

UOD-107636

   

Ücret Yönetimi-Hareketler-Puantajlar Ekranında Puantaj Kartları görüntülenirken performans problemi yaşanmaktadır.

Ücret Yönetimi - Hareketler - Puantaj Kartları ekranı çok geç açılıyordu , daha hızlı açılması sağlandı.

9

UOD-107542

   

Kurumsal Çalışan Portalinde hedef tanımlarına kopyalama özelliği eklenmelidir.

Kurumsal Çalışan Portali - Performans Kayıtları - Hedef Tanımları'na "Kopyala" butonu eklenmesi sağlandı.

10

UOD-107539

   

Çalışan portalinde performans kayıtlarında hedef, yetkinlik değerlendirme butonları ile açılan değerlendirme ekranlarında "değerlendirme sonucu" görülebilmeli

Kurumsal Çalışan Portalı - Performans Kayıtları - Hedef Değerlendir ve Yetkinlik Değerlendir ekranlarına Gerçekleşen Hesapla butonunun eklenmesi sağlandı.

11

UOD-107538

   

Kurumsal Çalışan portali performans kayıtları üzerinden "hedef değerlendirme" butonuyla açılan ekranda her hedefle ilgili tanımlar tarafında eklenen dokümanlara erişilebilmeli

Yetkinlik Değerlendir ve Hedef Değerlendir ekranlarında eklenen dokümanların yetkiye bağlı olarak görüntülenebilmesi sağlandı.

12

UOD-107419

   

Kurumsal Çalışan Portali-Performans Kayıtlarm ve Ekibimin Performans Kayıtları Ekranında Öndeğer Olarak Durumu "Yürürlükte" olan kayıtlar Listelenmeli ve de durum filtresi eklenmeli

Kurumsal Çalışan Portali-Performans Kayıtlarm ve Ekibimin Performans Kayıtları Ekranında Öndeğer Olarak Durumu "Yürürlükte" olan kayıtlar Listelenmesi sağlandı ve Filitrelere Durumu Filitresi eklendi.

13

UOD-107241

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Asgari Ücreti Net Ücret Üzerinden Alan Personeller İçin Brüt Hesaplamayı Yanlış Yapmakta.

Asgari Ücreti Net Ücret Üzerinden Alan Personeller İçin Brüt Hesaplamayı Doğru Yapması Sağlandı.

14

UOD-107185

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

İşe Giriş Hareketlerinde SGK Sayfasına Aktarımda Nakil Olan Personellerde İşe Giriş Tarihi Hatalı Geliyor

Personel Kartındaki "İşyerin Giriş Tarihinin" SGK Sayfasında "İşe Giriş Tarihi" olarak gelmesi sağlandı.

15

UOD-107183

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartı-Sağ Klik-Fotoğraf Çıkar Denildiğinde,Kaydet İşlemi Yapılmadan Resmin Çıkartıldığı Görünmüyor.

Personel Kartı-Sağ Klik-Fotoğraf Çıkar Denildiğinde,Kaydet İşlemi Yapılmadan Resmin Çıkartıldığı Görünmüyordu. Sorun Giderildi.

16

UOD-107181

   

Kurumsal Çalışan Portali Yetki Grubu Tanımı Form Yetkileri -Yetkinlik Değerlendir Ekranında Yetkinlik Kodu Yetkisi Eklenmeli

Kurumsal Çalışan Portali - Performans Kayıtları - Yetkinlik Değerlendir ekranında yetkinlik kodunun gösterilmesi sağlandı ve bununla ilgili olarak Kurumsal Çalışan Portali Yetki Grubu Tanımı Form Yetkilerinde "Performans Kaydım, Ekibimin Performans Kaydı, Diğer Performans Kaydı" bölümlerinde "Yetkinlik Değerlendirme" alanı için "Yetkinlik Kodu" için Gizli ve Kısıtlı yetkileri eklendi. Default olarak kısıtlı gelmesi sağlandı.

17

UOD-107167

   

Kurum Çalışan Portali-Hedef Tanımlarında Kullanım Şekli Öndeğer Olarak Özel Gelmeli

SelfServiste Hedef tanımı Yeni Eklendiğinde "Kullanım Şekli" Özel gelmesi sağlandı.

18

UOD-107154

   

Performans Kaydında Yapılan %100 Kontrolü Hedef-Yetkinlik-Görev Sorumluluk İçin Ayrı Ayrı Yapılmalı.

Sistem Ayarları - Öndeğer ve Parametreler - Genel - Öndeğer ve Parametreler - Performans Yönetimine "Hedef-Yetkinlik-Görev Sorumluluk" için ağırlık kontrolü ayrı ayrı parametreler olarak eklenmesi sağlandı.

19

UOD-107077

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Mutabakat Günü Alanına 4 Karakterden Fazla Veri Girişi Yapılabilmeli

Mutabakat Günü Alanına 4 Karakterden Fazla Veri Girişi Yapılabilmesi sağlandı.

20

UOD-107001

   

Personelde Birden Fazla Öğrenim Durumu Tanımlıysa ve Personel Listesi Raporunda Justify Tanımlı İse Kayıtları Rapora Çoklayarak Getiriyor

IBAN bilgisi ve birden fazla öğrenim durumu olan personellerin, personel listesi raporunda jsutify kullanarak iban bilgileri listelenmek istendiğinde personellerin çoklanarak getirilmesi sorunu düzeltildi.

21

UOD-106938

   

Kurumsal Çalışan Portalinde Ekim ve Kasım Aylarına Ait Bordrolar Hatalı listeleniyor.

Kurumsal çalışan portalı üzerinden bordro zarfı alındığında günlerin hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.

22

UOD-106862

   

Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Masraf Girişinde Tür Yemek Seçildiğinde Nereden-Nereye Alanı Pasif Gelmeli

Kurumsal Çalışan Portali-Harcirah Masraf Girişinde Tür Yemek Seçildiğinde Nereden-Nereye Alanı Pasif Gelmesi Sağlandı.

23

UOD-106861

   

Ödül Ceza Bilgileri bölümünde Bulunan Açıklama Alanı Genişletilmeli.

Personel Kartları - Özlük Bilgileri - Ödül-Ceza Bilgileri'nde "Açıklama" alanı textarea'ya çevrilerek 500 karaktere kadar veri girişi yapılması sağlandı.

24

UOD-106833

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartlarında Kurum Değişikliği Yapıldığında Hata Alınıyor.

Personel kartlarında kurum değişikliği yapıldığında hata alınıyordu,hatanın düzeltilmesi sağlandı.

25

UOD-106740

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

İşyeri Bazında Kayıt Numaralama Şablonu Çalışmıyor

Kayıt Numaralama Şablonları -Numara Bölümleri - Özellik alanında "İşyeri" seçildiğinde Sicil Numarasının oluşturulan şablona göre oluşması sağlandı.

26

UOD-106649

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portali Üzerinden Eğitim Talep Seçim Ekranında Eğitim Tanımı Açıklamaları Tam Olarak Gözükmeli

Kurumsal Çalışan Portali - Eğitim Talepleri -Eğitim Tanımı alanının genişletilmesi sağlandı.

27

UOD-106213

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portali Form Yetkilerinde Süre Bilgisi Kısıtlı Yapıldığında İşe Dönüş Tarihi Hesaplamıyor

Kurımsal Çalışan Portali - İzin Kaydım - Form Yetkileri'nde Süre alanı kısıtlı yapıldığında işe dönüş tarihinin hesaplanması sağlandı.

28

UOD-106046

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

Aylık Pirim Hizmet Belgesi-Rapor Oluştur Denildiğinde İşyeri Adının Standart Alanlara Eklenmesi İsteniyor.

APHB raporunda değişken listesine "İşyeri Adı" alanı eklendi.

29

UOD-105936

   

Kimlik Bildirme Belgelerinde Kişi Kartında Seçilen Fotoğrafların Raporda Görünmesi İsteniyor.

Kimlik Bildirme Belgelerinde Kişi Kartında Seçilen Fotoğrafların Raporda Görünmesi İsteniyordu. İstenile özellik sağlandı.

30

UOD-105930

 

AP (Application Management)
 Definitions - Applications

Eleman Seçme Yerleştirme Başvuru Kartları Browserına Muhtemel Pozisyon Açıklamasının Eklenmesi İsteniyor.

"Eleman Seçme Yerleştirme" modlünde "Başvuru Kartları" browserına "Muhtemel Pozisyon Açıklaması" alanının eklenmesi sağlandı.

31

UOD-105928

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Statü Değişikliğinde Bütün Puantaj Kartlarına Yeni Statü Bilgisi Gelmemeli

Personel statü değişkliği olduğunda ilgili aydaki puantaj kartına statünün doğru olarak gelmesi sağlandı.

32

UOD-105923

 

HR Self Service

Geçici Görevlendirme Talepleri ve Onaylarının Self Servisden Yapılabilmesi İsteniyor.

Kurumsal Çalışan Portalına Geçici Görevlendirme Talepleri seçeneği eklendi.

33

UOD-105863

 

TM (Training Management)
 Transactions - Training Requests

Eğitim Kayıtları-Katılımcı Bilgileri Browserında,Ad'a ve Soyad'a Göre Arama Yapılabilmesi İsteniyor.

Eğitim Kayıtları-Katılımcı Bilgileri Browserında,Ad'a ve Soyad'a Göre Arama Yapılabilmesi İsteniyordu. İstenilen özellik sağlandı.

34

UOD-105862

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartı Ücret Hesaplama Şeklinin, Öndeğer ve Parametrelerden Öndeğer Olarak Seçilebilmesi Talep Ediliyor.

Personel Kartı Ücret Hesaplama Şeklinin, Öndeğer ve Parametrelerden Öndeğer Olarak Seçilebilmesi Talep Ediliyordu. İstenilen özellik sağlandı.

35

UOD-105845

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Statü Değişikliği Olan Personelin Puantaj Değerleri APHB'de Hatalı Geliyor

Statü Değişikliği Olan Personelin Puantaj Değerleri APHB'de Hatalı Geliyordu,Hata Giderildi.

36

UOD-105474

   

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım için gerekli geliştirmelerin yapılması

Bireysel Emeklilik Otomatik katılım geliştirmelerinin yapılması sağlanmıştır.Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-hr-dokuman-arsivi

37

UOD-105218

 

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Loan Requests

Borç Kayıtlarında İcra Borcu Girişinde İcra Dairesi Seçimi ve IBAN Bilgisi Girişi Yapılabilmeli

Borç kaydı browserında "IBAN" alanı eklenmesi sağlandı.

38

UOD-104925

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartı-Ana Bilgiler Ekranındaki Nüfus Bilgileri Alanına, Kan Grubu Bilgisi Eklenmeli.

Personel Kartı> Ana Bilgileri tabına ve Özlük Bilgileri > Nüfus Bilgilerine Kan Grubu alanı eklendi.

39

UOD-103789

 

HR Self Service

LDAP Kullanıcıları Kurumsal Çalışan Portaline Girişte Programa Girişteki Gibi Otomatik Giriş Yapsın

LDAP kullanıcılarının Çalışan portalına otomatik Login olabilmeleri sağlandı.

40

UOD-102712

 

AP (Application Management)
 Definitions - Applications

Eleman Seçme ve Yerleştirme-Tanımlar-Başvuru Kartları Üzerinden,Kişinin Hangi Başvuru Projesi İçin Değerlendirildiği Görülebilmeli.

Başvuru Kartları - Sağ Tuş - Bilgiler altında yer alan "roje Bazlı Bilgileri" in Başvuru Kartları-Sağ Tuş - İlişkili Kayıtlar altına taşınması sağlandı.

41

UOD-100575

   

İşten Çıkış İşleminde Personele Kayıtlı Zimmetler Geri Alım İşlemi Yapılabilmeli.

Personele bağlı zimmetli varlıklar ekranında, sağ klik menüsünde, "Zimmeti Sonlandır" seçeneği bulunmaktadır, bu seçeneğin İşten çıkış hareketi kaydında esnasında otomatik olarak çalıştırılması sağlanmıştır.

42

UOD-99652

   

Yetkinlik Tanımları Kullanım Dışı Yapılabilmeli.

Yetkinlik tanımlarının durumunun değiştirilebilmesi sağlandı.

43

UOD-96033

   

Kurumsal Çalışan Portalinde İzin Bilgileri Ekranı Görülebilmeli.

Kurumsal çalışan portalında izin talepleri modülünde yer alan izin durumu ekranında Mutabakat tarihi ve Mutabakat günü alanları eklendi.

44

UOD-95959

 

EM (Employee Management)
 Reports - Employee List

Personel Kartı/Nüfus Bilgileri/Uyruk Bilgisi Personel Listesi Filtrelerinde Olmalı

Personel Listesi Raporuna "Personel Filtresi" eklenmesi sağlandı.

45

UOD-93544

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartları-Özlük Bilgileri-Pasaport Bilgileri Ekranına,Pasaportl Üzerinde Bulunan "Türü/type" Bilgisinin Girilebileceği Alan İsteniyor.

Özlük Bilgileri-Pasaport Bilgileri Ekranına,Pasaport Üzerinde Bulunan "Türü/type" Bilgisinin Girilebileceği Alan eklendi.

46

UOD-92498

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Aile Bireyi Tanımlarken,Girilen kaydın tarihçe başlangıç tarihi belirtilebilmeli. ilk oluşturulan tarihçe bu tarih ile başlamalı.

Program Aile bireyi tanımlarken,aile bireyi tarihçe tarihini çalışma tarihinden alıyor.AGİ hesaplamalarında yanlışlıklara sebep olduğu için,tarihçe tarihinin çalışma tarihinden almaması ve bu tarihi girmek için sistemin uyarı vermesi isteniyordu. İstenilen özellik sağlandı.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım