j-guar ürünü için v.2.47.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

       http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

       http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

       http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

       http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

       http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(       http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeden sonra 2.47 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-102430

 

LO (Sales Management)
Transactions - Pos Invoices

Satış Yönetimi - Perakende Satış Noktası Faturası - Ödeme planına bağlı olarak oluşan ödeme planı satırlarının "ödeme türü" belirtilmemiş olarak kayıt edildiğinde, bu hareketlere kapama işlemi yapılamıyor.

Perakende Satış Noktası Faturası - Ödeme planına bağlı olarak oluşan ödeme planı satırlarının "ödeme türü" belirtilmemiş olarak kayıt edildiğinde, bu hareketlere kapama işlemi yapılabilmesi sağlandı

2

UOD-88722

 

SS/ST (System Settings)

Sistem Ayarları - Sorgu Zamanlama Yönetimi - Sorgu Listesi ekranında Bul işlemi için "Sonrakini Bul" özelliği olmalı.

Sorgu Zamanlama Yönetimi - Sorgu Listesi ekranında bul işlemi için "Sonrakini Bul" özelliğine göre arama yapması sağlanmıştır.

3

UOD-73331

 

LO (Sales Management)
Transactions - Shipment Slips

Satış Yönetimi – Sevkiyat Fişleri – Sevkiyat fişi başlığındaki Label ve Gridler form üzerine daha kullanışlı bir şekilde yerleştirilmeli, böylece kullanıcının daha pratik ve fişte daha çok satır ile çalışabilmesi sağlanmalıdır.

Sevkiyat fişindeki başlık bilgilerinin yerleri yeniden düzenlenmiştir.

4

UOD-101940

 

FI (Finance)
AR/AP Reports - AR/AP Risk Summary

Finans Yönetimi - Cari hesap Raporları - Yeni bir cari hesap için sipariş ekleyip üzerinden faturaladığımızda "Cari Hesap Risk Durumu Raporu"'nda fatura rakamıyla ilgisi olmayan bir rakam listeleniyor.

Ana birim dışında bir birimden kaydedilen sipariş bağlantılı fatura Cari Hesap Risk Toplamları Raporuna hatalı yansıyordu. Düzeltildi.

5

UOD-91304

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Finans Yönetimi - Cari Hesap Fişleri - Aşağıdaki organizasyonel birim yapısını kullanan müşterilerde cari hesap virman işleminin yapılabilmesine ihtiyaç vardır.

Cari hesap fişlerine "Karşı Organizasyonel Birim" kolonu eklenmiştir.

6

UOD-95820

 

FI (Finance)
Definitions - AR/AP

Muhtasar beyannamede kullanılmak üzere cari hesap kartları üzerine adres kodu alanının eklenmesine ihtiyaç vardır.

Cari Hesap kartına Adres No alanı eklendi. Muhtasar Beyannamesinde cari seçilince Adres no alanına bu değerin yansıması sağlandı

7

UOD-99062

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Cari Hesap Kur Farkı Fişinin Muhasebe Fişinin Belge Detayı "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçimi İşaretli Olarak Oluşmalı.

Cari hesap kur farkı fişine ait muhasebe fişinde Belge detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçiminin işaretli olarak oluşması sağlanmıştır

8

UOD-99064

 

FI (Finance)
Transactions - Bank Slips

Banka Kur Farkı Muhasebe Fişleri Belge Detayları "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçimi İşaretli Olarak Oluşmalıdır.

Banka kur farkı fişine ait muhasebe fişinde Belge detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçiminin işaretli olarak oluşması sağlanmıştır

9

UOD-99068

 

GL (General Ledger)
Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Kur Farkı Muhasebe Fişleri Otomatik Olarak "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçimi İşaretli Olarak Oluşmalıdır.

Muhasebe Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı fişinde Belge detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçiminin işaretli olarak oluşması sağlanmıştır

10

UOD-103761

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Finans Yönetimi - Cari Hesap Fişleri - Taslak durumda "Açılış Fişi" kaydediliyor. Bu kayıt "Kaydı Kilitle" işlemiyle kilitleniyor. Akabinde kilitlenen bu kaydın durumu değiştirilebiliyor.

Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Muhasebe Fişleri için kayıt kilitleme işlemi çalışmamaktaydı; sorun düzeltildi.

11

UOD-102527

 

BU (Budget Management)
Definitions - Budget Items

Bütçe/tanımlar/bütçe kalemlerinin ve bütçe tanımlarının kod alanının 50 karakter olmasına ihtiyaç vardır.

Bütçe/tanımlar/bütçe kalemlerinin ve bütçe tanımlarının kod alanının 50 karakter olması sağlandı.

12

UOD-87905

   

Malzeme kartı içerisinde Marka ve Modellerinin sadece kodları görünüyor, Açıklamalarıda görünmeli

Malzeme kartı içerisinde Marka ve Modellerinin açıklama bilgisinin gelmesi sağlandı.

13

UOD-102196

 

GL (General Ledger)
Definitions - E-Declarations

Muhtasar beyannamede matrah ve vergi bildirimi alanında tür kodlarında eksikler var 301, 302, 303 eklenmesi gerekmektedir.

Muhtasar beyannamede matrah ve vergi bildirimi alanında tür kodlarına 301, 302, 303 eklendi.

14

UOD-99639

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - Defter ve Dökümler - e-Defter Kontrol Raporu'nda performans artışı sağlanmalıdır.

Genel Muhasebe - Defter ve Dökümler - e-Defter Kontrol Raporu'nda performans artışı sağlanmıştır.

15

UOD-96691

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Finans Yönetimi - Kasa Fişleri - Fiş numarası (Günlük Kasa Fişi) olmayan Kasa Hareketi mevcut.

Fiş numarası boşluk bırakılarak oluşturulan kasa fişlerinin kaydedilmesi hatası düzeltilmiştir.

16

UOD-102616

 

AM (Asset Management)
Reports - Depreciation Tables

Amortisman süresi dolan/amortismanı biten varlıkların, amortisman ile ilgili raporlarda listelenmemesi gerekmektedir.

Amortisman süresi Dolanlar Listelenmiyecek filtresinin belirtilen yılda ve ayda amortisman süresi dolmuşsa listelemez olarak çalışması sağlandı

17

UOD-102731

 

FI (Finance)
Transactions - AR/AP Slips

Finans Yönetimi - Cari Hesaplar Fişleri - Cari hesap tahsilat, ödeme vs. fiş türlerinde satırdaki lookup'dan birden fazla cari hesap kartı seçilip fişe aktarılamıyor.

Cari hesap tahsilat, ödeme vs. fiş türlerinde satırdaki lookuplardan birden fazla cari hesap kartı seçilip fişe aktarılamıyordu; sorun düzeltildi. Düzeltme banka fişleri ve toplu kasa işlemlerini de kapsamaktadır.

18

UOD-102531

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Demands

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - "Devam Ediyor" durumundaki Satınalma Dosyası üzerinden Teklif giriliyor. Sonra ilgili satınalma dosyası "Başlamadı" durumuna çekilmek istendiğinde hiçbir mesaj vermiyor.

"Devam Ediyor" durumunda, üzerinde teklifi bulunan satınalma dosyasının durumu "Başlamadı" durumuna çekilmek istendiğinde durum değişikliği yapılmıyor fakat mesajda vermiyordu; kullanıcıya uyarı vermesi sağlandı.

19

UOD-102214

 

FI (Finance)

Kapanmamış işlemler dökümü raporunda, org birim filtresi ile beraber vade tarihi filtresi de kullanılırsa, org birim filtresi doğru bilgi getirmiyor.

Kapanmamış işlemler dökümü raporunda, organizasyonel birim filtresi ile beraber vade tarihi filtresi de kullanıldığında, raporda organizasyonel birim filtresi doğru bilgi getirmiyordu; sorun düzeltildi.

20

UOD-101764

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Invoices

Satış Yönetimi - Satış Faturaları - Satış faturaları browser'ında "No" kolonunda sonunda yıldız olmadan e-fatura aratıldığında bulunamıyor.

16 karakter kullanıldığında sonuna yıldız konulmadan browserlarda F4 fonksiyonu ile arama yapıldığında sonuç gelmiyordu; hata düzeltildi.

21

UOD-86444

 

FI (Finance)
Transactions - Check&P.Note Slips

Finans Yönetimi - Çek/Senet Bordroları - İçerisinde "Öndeğer Hesap" olmayan "Takas Çekleri (TKS)" hesabına çıkılan müşteri çekleri için "Bankada Tahsil" işlemi yapılırken bir parametreye istinaden izin verilsin ya da verilmesin.

İşlem bordrosu-Müşteri Çeki-Bankada tahsil ve İşlem Bordrosu-Müşteri Senedi-Bankada Tahsil işlemlerinde Banka işlemleri tabında banka hesabı ve karşı hesap bilgilerinin boş olarak kaydedilmesi engellenmiştir.

22

UOD-102882

 

LO (Purchasing Management)

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - Satınalma dosyası üzerinden Bağlı Kayıtlar - İlgililer denilerek ulaşılan ekranda insert yapıldığında 2.satır bilgisi doluysa insert işlemini bu satırın yerine yapıyor.

Birden fazla ilgili satırı var ise, son satır hariç herhangi bir satırda insert işlemi yapıldığında son satırdaki ilgili satırı siliniyordu, yapılan geliştirme ile silme işleminin yapıldığı satırın silinmesi sağlandı.

23

UOD-102847

 

GENERAL
ERP

Sistem Ayarları - Öndeğer ve Parametreler - Satınalma Yönetimi parametrelerindeki Avans kelimesi parantez olmadan yazıldığında bulunamıyor.

Sistem Ayarları - Öndeğer ve Parametreler - Satınalma Yönetimi parametrelerindeki Avans kelimesi parantez olmadan yazıldığında bulunması sağlandı.

24

UOD-102522

 

FI (Finance)
Bank Reports - Bank Summary Report

Finans / Banka raporları / Banka Durum Raporunda org birim filtresi * verilerek kullanıldığında bilgi getirmiyor.

Finans / Banka raporları / Banka Durum Raporunda org birim filtresi * verilerek kullanıldığında bilgi getirmiyordu, bu sorun düzeltildi.

25

UOD-101860

 

e-Dönüşüm
Posta Kutusu

E fatura eşleşmesinde kaydetme sırasında içeri almada evrensel kod eşleşmemesi durumunda verilen hatanın düzelmesine ihtiyaç vardır.

E fatura eşleşmesinde kaydetme sırasında içeri almada evrensel kod eşleşmemesi durumunda örn olarak "ABC kodlu malzeme için evrensel kodu EA olan birim bulunamadı" şeklinde mesaj verilmesi sağlandı

26

UOD-89476

   

Satış Sözleşmesi Browserda Açıklama ve Kod Sola Hizalı Yazılmalı

Satış Sözleşmesi Browserda Açıklama ve Kod Sola Hizalı Yazılması sağlandı

27

UOD-100515

 

LO (Sales Management)
Invoice Reports - Sales Invoices List

Satış Yönetimi - Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü raporu aşağıdaki filtreler ile direkt olarak Excel'e alınmak istendiğinde "Rapor içeriği yazılamadı" mesajı alınıyor.

Satış Faturaları Dökümü raporu yıllık olarak excele alınmak istendiğinde "rapor içeriği yazılamadı" mesajı alınıyor ve rapor oluşmuyordu; sorun düzeltildi.

28

UOD-98828

 

e-Dönüşüm
Posta Kutusu

E-dönüşüm-posta kutusu- alınan faturalarda eşleştirilmesi yapılanların durumunun eşleştirildi olarak güncellenmesine ihtiyaç vardır.

posta kutusuna, web servisten alınan eşleme sonuçlarına göre " eşleştirildi, eşleştirilmedi, belirlenmemiş" durumlarını içeren "eşleştirme durumu" kolonu eklendi.

29

UOD-99088

 

LO (Sales Management)
Transactions - Sales Invoices

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Ödeme Planına Bağlı Olarak Oluşan Ödeme Tarihinin Güncellenmesi Otomatik olarak Sağlanmalıdır.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Ödeme Planına Bağlı Olarak Oluşan Ödeme Tarihinin Güncellenmesi Otomatik olarak Sağlandı.

30

UOD-71032

 

DE (Demand Management)
Reports - Demand List

Talep fişleri, satınalma ve satış siparişleri raporlarına, analiz boyutu kodu ve analiz boyutu açıklaması filtrelerinin eklenmesine ihtiyaç vardır.

Talep Listesi raporuna analiz boyutu kodu ve açıklaması filtreleri eklenmiştir.

31

UOD-102776

 

e-Dönüşüm
Gelen e-Faturalar

Eşleştirilip İçeri Alınan e-Faturanın Kdv Oranı ve Tutarı İçeri Alınan Faturada Görünmemekte.

 

32

UOD-102166

 

FI (Finance)
Payment / Collection Reports - Debt Aging Report

Finans Yönetimi - Ödeme ve Tahsilat Raporları - Borç Yaşlandırma Raporu - "Bakiye Aralığı" filtresine Negatif(Alacak) rakam verilemiyor, Pozitif(Borç) rakam verildiğinde ise Alacak bakiyesi olanları da listeliyor.

"Bakiye Aralığı" filtresine, Negatif(Alacak) rakam verilebilmesi ve metin, alan şeklinde görüntülenmesi sağlandı.

33

UOD-101980

 

FI (Finance)
Transactions - Check&P.Note Slips

Finans Yönetimi - Çek/Senet Bordroları - İPB olarak bordro girişi yapılmak istendiğinde Tutar (İPB) alanına veri girişi yapmadan sadece Tutar* alanına rakam girilerek bordro kaydedilebiliyor.

Çek/Senet bordrolarında İPB türü seçilip kur ve tutar bilgisi girilmeden kayıt edilmek istenildiği zaman, uyarı verilmesi sağlandı.

34

UOD-102151

 

GENERAL
ERP

Satış Yönetimi - Satış Faturaları - "Toplu Durum Değişikliği" işlemi onay tarihine takıldığında "İşlemler" ekranına söz konusu toplu işlemle ilgili herhangi bir hata mesajı yazmamakta.

Satış Faturaları - "Toplu Durum Değişikliği" işlemi onay tarihine takıldığında "İşlemler" ekranına söz konusu toplu işlemle ilgili mesaj gelmesi sağlandı.

35

UOD-91417

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - Muhasebe Fişlerini Onayla - Satır birleştirme kriterleri gibi Fiş birleştirme kriterleri de programa parametre olarak eklenmelidir.

Sistem Ayarları/ Öndeğer ve Parametreler/ Genel Muhasebe-Parametreler ekranına “Fiş Birleştirme Kriterleri” parametresi eklendi. Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde "Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin" filtresinin değeri “Evet” olduğu durumda eklenen parametredeki özel kod kriterine göre fiş birleştirme yapılması sağlandı.

36

UOD-101697

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Teminat mektubu fişlerinde genel açıklama alanına yazılan bilginin, fiş üzerinden oluşan muhasebe fişinin üzerindeki genel açıklama alanına aktarılmasına ihtiyaç vardır.

Finans Parametleri - Muhasebe fişlerine gelecek açıklama - Teminat Mektubu Fişleri seçeneklerine "Açıklama" seçeneği eklenmiştir.

37

UOD-100519

 

GL (General Ledger)
Operations - Approve G/L Slips

Genel Muhasebe - Muhasebe Fişlerini Onayla/Onayını Geri Al - Fiş no filtresine başlangıç değeri girilip bitiş değeri verilmezse ilgili tarih aralığındaki tüm fişleri dikkate alıyor.

Muhasebe Fişlerini Onayla/Onayını Geri Al işlemin de, fiş no filtresine başlangıç değeri girilip bitiş değeri verilmez ise uyarı mesajı vermesi sağlandı.

38

UOD-77881

 

FI (Finance)

Borç alacak kapama işlemlerinde banka fişi için hareket özel kodu filtresine ihtiyaç vardır.

Cari hesap - Bağlı Kayıtlar - Banka Hareketi Özel kodu filtresi eklendi

39

UOD-99067

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Kasa Kur Farkı Fişlerinin Muhasebe Fişi, Belge Detayı "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçimi İşaretli Olarak Oluşmalıdır.

Kasa kur farkı muhasebe fişi hareketlerinde Belge detayı fişe ait belge yoktur seçili olarak oluşturulmakta.

40

UOD-102566

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Proposals

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - Satınalma Teklifi üzerinden Sözleşme Oluştur işlemiyle açılan "Satınalma Sözleşmesi" formunda "Ek İndirim" uygulanmak istendiğinde "Array index out of range" hatası alınıyor.

Satınalma-Satış Sözleşmelerinde Ek indirim uygulanınca alınan hata düzeltildi.

41

UOD-102068

 

FI (Finance)

Finans Yönetimi - Borç Takip Raporuna Vade farkı faturası içerisinde bulunan Referans tarih filitresi isteniyor, referans tarihine göre kapama işlemi yapıp vade farkı hesaplanması bekleniyor.

Borç takip raporuna "Referans Tarihi" ve "Vadesi Geçmiş Borçları Referans Tarihinde Kapanmış Varsay" filtreleri eklendi.

42

UOD-103431

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Demands

Satınalma Yönetimi - Satınalma Talepleri - Satınalma talebi satırından sağ tuş ile ulaşılan "Teknik Özellikler" ekranı veriyi kaydetmiyor.

Satınalma talebi satırından sağ tuş ile ulaşılan "Teknik Özellikler" ekranı veriyi kaydetmiyordu; sorun düzeltildi.

43

UOD-103461

 

JGuar Administrator
Companies

Admin - Kurumlar Yeni Kurum Eklenmek İstendiğinde No Alanına 4 Haneli Numara Girilmemeli

Admin ekranında kurum ekleme işleminde datada 999 nolu kurum varsa yeni kurum eklemek istendiğinde kurum no 1000 olarak set ediliyor ve ve bu durum sorunlara neden oluyordu; kurum nosunun 999 sonrası 1000 gelmesi engellendi.

44

UOD-103648

 

GL (General Ledger)
Operations - Batch Generate CGS G/L Slips

Faturalar üzerinde muhasebe onayı verilip yazdırma parametresi açık olan satış faturalarına ait Genel muhasebenin altındaki SMM toplu işlemi çalıştığında işlem tamamlanamamaktadır

Muhasebe fişlerini Onaylama, Muhasebe fişlerinin Onayını geri al, SMM muhasebe fişlerini oluşturma işlemlerinde müşteri datasında hata alınıyordu, düzeltildi.

45

UOD-103819

 

JGuar Administrator

Admin içerisinde Adres Bilgileri kısmında Eyaletler/Bölgeler altından İl tanımlaması yapılamıyor.

Adres bilgilerinde Eyaletler altına İl girilmesi sağlanmıştır.

46

UOD-104509

 

GL (General Ledger)
Definitions - Financial Tables

Genel Muhasebe-tanımlar-mali tablolardan Standart tanımlar yüklenerek oluşturulan Fon akım tablosu ve Nakit Akış tablolarında rapor alınmak istendiğinde 10.000 den fazla kayıt okunamaz uyarısı alınıyor.

Genel Muhasebe-tanımlar-mali tablolardan Standart tanımlar yüklenerek oluşturulan Fon akım tablosu ve Nakit Akış tablolarında rapor alınmak istendiğinde 10.000 kayıt sınırlaması sorunu düzeldi.

47

UOD-104735

 

GL (General Ledger)
Definitions - Financial Tables

Muhasebe yönetimi-tanımlar-mali tablolar- kar zarar tablosu şablonuna hesap aralığı kalemi eklenerek üst hesaplar verildiğinde, hesap bakiyelerini mükerrer topluyor.

Kar/Zarar tablosu şablonuna hesap aralığı kalemi eklenerek üst hesaplar verildiğinde, hesap bakiyelerini mükerrer toplama hatası düzeltildi.

48

UOD-103432

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Demands

Satınalma Yönetimi - Satınalma Talepleri - Satınalma talebi satırından sağ tuş ile ulaşılan "Detaylı Bilgi" ekranı veriyi kaydetmiyor.

Satınalma talebi satırından sağ tuş ile ulaşılan "Detaylı Bilgi" ekranı veri kayıt etmeme sorunu düzeltildi.

49

UOD-103031

 

GENERAL
ERP

Dökümanlar üzerinden ulaşılan "MS Word Döküman Sihirbazı" özelliği kaldırılmalıdır.

Malzemeler - Açılan İhaleler - Dosyalar - Hesap Dağıtım Şablonları ve Satış/Satınalma Sözleşmeleri Browserlarından "Doküman Oluştur" ile ulaşılan "MS Word Döküman Sihirbazı" özelliği kaldırıldı.

50

UOD-102869

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchasing Contracts Browser

Satınalma Yönetimi - Satınalma Sözleşmeleri - Taslak durumdaki satınalma sözleşmesi üzerinde sağ tuşdaki menüde yer alan "Avans Fişi Oluştur" seçeneği aktif olmamalı.

Taslak durumundaki satınalma sözleşmesi F9 menüde avans fişi oluştur seçeneği kaldırıldı.

51

UOD-102532

 

LO (Purchasing Management)
Transactions - Purchase Demands

Satınalma Yönetimi - Satınalma Dosyaları - "Başlamadı" durumundaki Satınalma Dosyası üzerinden İlişkili Kayıtlar seçeneğine gidildiğinde "Teklif" ve "Sözleşmeler" aktif geliyor.

"Başlamadı" durumundaki Satınalma Dosyası üzerinden İlişkili Kayıtlar da ki"Teklif" ve "Sözleşmeler" seçeneklleri inaktif gelmesi saglandı.

52

UOD-75314

 

FI (Finance)
Definitions - AR/AP

Cari kartı üzerinden sağ tuş menüsü ile ilgili sözleşmelere ulaşılması isteniyor.

Cari hesap kartı üzerinden F9 menu, ilişkili kayıtlar ile carinin ilgili olduğu sözleşmelere ulaşılması sağlanmıştır.

53

UOD-77578

 

GENERAL

Dövizli rapor alınırken rapor filtrelerine sadece kullanımda olan dövizlerin gelmesi istenmektedir.

Cari hesap hareket dökümü, Cari hesap döviz toplamları, Borç/alacak toplamları, Cari hesap ekstresi raporlarında ipb türü filtrelerinde kullanımda olan para birimlerinin listelenmesi sağlandı.

54

UOD-102885

 

LO (Tender Management)
Reports - Analysis of Advantageous Proposals (by Material)

İhale Yönetimi - Malzeme Bazında Teklif Avantajlılık Raporu - Tarih filtresinde "Bugün" seçildiğinde "izin verilmeyen bir tarih değeri girdiniz......." mesajı geliyor ve tarih filtresine 27/10/2016 yerine 10/27/16 yazıyor.

Yapılan geliştirme ile filtreye seçilen değerin gün-ay-yıl olarak yansıması sağlandı.

55

UOD-80762

 

FI (Finance)
Transactions - Safe Deposit Transactions

Finans Yönetimi - Kasa İşlemleri - Günlük kasa fişi içinde "CH Tahsilat" veya "CH Ödeme" gibi fişlerde cari hesap kodu yanında cari hesabın bakiyesini de görmek istiyoruz.

Geliştirme banka fişi, cari hesap fişi ve ödeme emirleri formları içerisinde yer alan grid alanlardaki ve Sipariş, irsaliye, fatura, kasa fişlerinde cari hesabın edit text içinde kullanıldığı alanlarda cari hesap üzerine gelindiğinde hint ile carinin bakiyesi gösterilecek şekilde yapıldı.

56

UOD-101678

   

Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Ödeme Listesi raporunda Para Birimi filtresi için birden fazla seçenek seçilebilmeli. Birden fazla döviz seçilirse her döviz türü için ayrı sayfada bilgi basılması isteniyor.

Ödeme listesi ve tahsilat listesi raporlarında para birimi filtresinde kullanılan para birimlerinden birden fazla para birimi seçilebilmesi sağlandı.

57

UOD-88729

 

SS/ST (System Settings)

Sistem Ayarları - Sorgu Zamanlama Yönetimi - Çalışma Zamanı kolonunda Tarih yanında "Saat" de listelenmelidir.

Sistem Ayarları - Sorgu Zamanlama Yönetimi - Çalışma Zamanı kolonunda Tarih yanında "Saat" de listelenmesi sağlandı.

58

UOD-97261

 

GL (General Ledger)
Transactions - Approved G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Genel Muhasebe - Onaylı Muhasebe Fişleri - Çok satırlı muhasebe fişine incele ile girildiğinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.

Muhasebe fişlerinin incele işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

59

UOD-88734

 

LO (Sales Management)
Definitions - Routes

Satış Yonetimi / Tanımlar / Rotalar için Standart Raporlar Isteniyor.

Talep edilen "Standart Raporlar" ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-105420

 

PC (Wage Scenarios Management)
Transactions - Scenarios

Oracle Datasında Ücret Senaryolarında,Sanal Personel Eklendiğinde Hesaplama İşleminde Hata Alınıyor.

Ücret Senaryolarında, Sanal Personel Eklendiğinde Hesaplama İşleminde hata alınıyordu. Düzeltildi.

2

UOD-104923

   

Kurumsal Çalışan Portali-Yöneticilerin Ekibinin Değerlendirme Anketini Görmemesi Sağlanabilmeli.

Kurumsal Çalışan Portalı Yetki grubu tanımlarında Performans Geri bildirim anketleri modülünde ki işlem yetkileri için detay filtrelere "Değerlendirme kayıtları=Kendi kayıtları / Ekibinin Kyıtları / Bütün Kayıtlar" seçeneği eklendi.

3

UOD-102989

   

Recruit Portal-Özgeçmiş oluşturma / Genel Bilgiler bölümünde bulunan alt başlıklarda bulunan genel bilgiler başlığı kaldırılmalı

Recruit Portal-Özgeçmiş oluşturma / Genel Bilgiler bölümünde bulunan alt başlıklarda bulunan genel bilgiler başlığı "Diğer Bilgiler" olarak gelmesi sağlandı.

4

UOD-102901

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portali Üzerinden Malzeme/Hizmet Talep Ekranı Düzenlenmeli

Kurumsal Çalışan Portali Üzerinden Malzeme/Hizmet Talep Ekranında Satırdan Birim Fiyat, Toplam Tutar, Para Birimi alanları kaldırıldı.

5

UOD-102874

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portali Üzerinden Girilen Malzeme/Hizmet Talebi İçin Programdan Talep Karşılama İşlemi Yapılamıyor

Kurumsal Çalışan Portali Üzerinden Girilen Malzeme/Hizmet Talebi İçin Programdan Talep Karşılama İşlemi yapıldığında fiş satırları gelmiyordu. Düzeltildi.

6

UOD-102693

   

Çalışan Portali-İzin talebinde başlangıç ve bitiş tarihi aynı olduğunda süre hesaplanmıyor.

Sayfa yeni açıldığında ve izin tanımı değiştirildiğinde, izin tanımında bulunan max ve min sürelerin kontrolü sağlandı.

7

UOD-102691

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Çalışma Takviminde Yarım Günlük Resmi tatil Tanımlanmış Olmasına Rağmen,Puantaja Tam Gün Olarak Aktarılıyor.

Çalışma Takviminde Yarım Günlük Resmi tatil Tanımlanmış Olmasına Rağmen,Puantaja Tam Gün Olarak Aktarılıyordu,Yarım Gün Olarak Aktarılması Sağlandı.

8

UOD-102655

 

AP (Application Management)
Transactions - Application Projects

Recruit Portal/Başvurularım Ekranındaki Alanlar Yetkilendirilebilmeli.

İşe Alım Portal Parametreleri - Özelleştirilebilir Alanlar sekmesi eklenerek Özgeçmiş üzerinde zorunlu olan alanların parametrik olarak bu ekrana eklenmesi sağlandı.

9

UOD-102611

 

AP (Application Management)
Transactions - Application Projects

Başvuru Proje Kartındaki Önyazı Alanı Programdan Güncellendiğinde RecruitPortal'deki ÖnYazı Alanı Güncellenmemeli

Eleman Seçme ve Yerleştirme Yönetimi/Hareketler/Başvuru Projeleri/Bağlı Kayıtlar/Başvurular/Başvuru Kartı ekranında bulunan Önyazı Alanının "İncele" modunda açılması sağlandı.

10

UOD-102463

 

PR (Payroll Management)
Reports - Realization totals

Tahakkuk Toplamları Raporu Filtreler/Gruplama Alanına "Kurum-İşyeri-Birim" Filtresi Eklenmeli

Tahakkuk Toplamları raporunda Gruplama filtresine "Kurum-İşyeri-Birim" ve "Kurum-İşyeri-Bölüm-Birim" filtreleri eklendi.

11

UOD-102403

 

SS/ST (System Settings)
Definitions - Human Resources - School Definitions

Okul Tanımları ve Okul Bölüm Tanımları Aktarımında Öğrenim Seviyesi Türüde Aktarılmalı

Okul tanımlarının xml ile içeri ve dışarı aktarılması esnasında "Öğrenim Seviyesi Türü" parametresinin de aktarılması sağlandı

12

UOD-102365

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portalinde İzin Kaydında Her Seçimde Sayfa Güncellenmemeli

Ürün genelinde bekleme anında çıkan bilgi ekranı güncellendi. Yeni izin talebi açılırken ve kaydedilirken beklenildiği sırada yeni bilgi ekranın gelmesi ve izin talebi kayıt edilirken kaydet butonuna birden fazla kez basılması engellendi.

13

UOD-102303

 

PC (Performance Management)
Transactions - Performance Records

Performasn Yönetimi-Performans Kayıtlarında Performanns Satırları,Tek Satır Olarak Görünüyor.

Gridin büyültümesi sağlandı,tablardaki boşlukların kaldırılması sağlandı.

14

UOD-102282

   

Kurumsal Çalışan Portali-Performans Kayıtlarım-Yetkinlik Dğerlendir Ekranında Yetkinlik Açıklama alanı Genişletilmeli.

Kurumsal Çalışan Portali - Performans Kayıtları - Hedef ve Yetkinlik açıklama alanları 500 karaktere genişletilmesi sağlandı.

15

UOD-102006

   

Rol Tanımları Listesi Raporu, "Gerekli Yetkinlikler Detayı" Filtres Evet Filtresi ile Alınamıyor.

Kariyer Yönetimi - Kurumsal Raporlar - Rol Tanımları Listesi - "Gerekli Yetkinlikler Detayı:Evet" ve "Gerekli Eğitimler Detayı:Evet " seçilip rapor alındığında hata alınmaması sağlandı.

16

UOD-102003

   

Recruit Portal - Başvuru Formu İçin Zorunlu Alanlar Belirlenebilmeli, Belirlenen Alanların Zorunlu Olduğu Form Üzerinde Görülebilmeli

İşe Alım Portal Parametreleri - Özelleştirilebilir Alanlar sekmesi eklenerek Özgeçmiş üzerinde zorunlu olan alanların parametrik olarak bu ekrana eklenmesi sağlandı.

17

UOD-101998

 

HR Self Service

Self Servis-İzin Talebinde Bulunan Kullanıcı Kendisine Gelen Mail Üzerindeki Linkten SelfServise Gidip,Anasayfa Dediğinde Yöneticisinin Ekranı Geliyor.

Kullanıcı gelen mail ile giriş yaptıktan sonra , browserda tekrardan selfservisi açtığında logout olmuş olarak gelmesi sağlandı.

18

UOD-101990

 

EM (Employee Management)
Transactions - Termination Requests

İşe Giriş Hareketlerinde,"İşlem Tamamlandı" Yapılmadan Bildirgenin SGK'ya Aktarımının Yapılmaması İsteniyor.

İşe Giriş Hareketlerinde,"İşlem Tamamlandı" Yapılmadan "SGK Sayfasına Aktar" seçildiğinde "Bu persenelin işe giriş işlemi tamamlanmamıştır" uyarısı verilmesi sağlandı.

19

UOD-101684

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Brüt Ücret Alan Personellerde Net Ek Ödeme Verildiğinde Eğer Ek Ödeme İki Vergi Dilimine de Giriyor İse Net Ödenecek Tutar Farklı Çıkıyor

Brüt Ücret Alan Personellerde Net Ek Ödeme Verildiğinde Eğer Ek Ödeme İki Vergi Dilimine de Giriyor İse Net Ödenecek Tutar Farklı Çıkıyordu. Düzeltildi.

20

UOD-101228

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Requests

Vardiya Tanımı Var İse,Saatlik İzin Talebi Girilirken İzin Başlangıç Saatine Default Vardiya Tanımının Başlangıç Saatinin Gelmesi İsteniyor.

Vardiya Tanımı Var İse,Saatlik İzin Talebi Girilirken İzin Başlangıç Saatine Default Vardiya Tanımının Başlangıç Saatinin Gelmesi sağlandı.

21

UOD-101224

 

HR Self Service

Self Servise Girişte, Robot Girişlere Engel Olabilmek İçin Captcha Uygulaması Eklenmesi Talep Ediliyor.

Kurumsal Çalışan Portalı login ekranında 3 kez hatalı kullanıcı adı veya şifre denenmesi durumunda ve şifremi unuttum ekranında da ilk denemede captcha uygulaması yapıldı.

22

UOD-101217

 

HR Self Service

Self Servis Üzerinde Aynı Tarihli İzin Girildiğinde Sistemin Uyarı Vermesi Talep Ediliyor.

Kurumsal Çalışan Portalında veya jguarda izin talebi kayıt edilirken daha önce eklenmiş aynı tarihli ve bekliyor durumunda bir izin talebi var ise uyarı verilmesi sağlandı.

23

UOD-101183

   

ESYS-Başvuru Projeleri Browserında Poje Aşaması Görülebilmeli.

ESYS - hareketler - başvuru projeleri listesi -F9 menu - bağlı kayıtlar - başvurular - hareketler - başvuru projeleri listesi -F9 menü - bağlı kayıtlar - proje kapsamı ekranlarına "Proje Aşaması" kolonu eklenmesi sağlandı.

24

UOD-101126

 

GENERAL

Bordro Zarfı,Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları Listesi Raporunda Bulunan EkÖdeme-N/B ve Sosyal Yardım-N/B Değişkeni Değerine Referans Değerleri Geliyor,Net veya Brüt Açıklamaları Gelmeli.

Tahakkuk listesi, Tahakkuk toplamları, Bordro zarfı, Puantaj Bilgileri Listesi, Banka Ödeme Emri Raporlarına Mesai,Ek Mesai,Sosyal Yardım, Ek Ödeme (Net veya bürüt) açıklama alanları eklendi.

25

UOD-101094

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

İzin Bilgileri/İzin Türlerine Göre İzin Kullanım Durumu Değer Getirmiyor

* İzin Türlerine Göre İzin Kullanım Durumu ekranında personelin "Gerçekleşti" durumdaki izin hareketlerinin izin tanımlarının listelenmesi sağlandı. Bu ekrandaki satıra gelen diğer bilgiler izin tanımı üzerindeki "Kullanım Sınırları" bölümünden ve personelin "Gerçekleşti" durumundaki izinlerinden geliyor.

26

UOD-101074

 

PR (Payroll Management)
Reports - Minimum Living Allowance Slip

Ücret Yönetimi/Raporlar/Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Raporunda İşten Çıkanlarda Listelenmelidir

Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Raporuna "Çalışma Statüsü : Çalışanlar / İşten Ayrılanlar" filtresi eklendi.

27

UOD-100997

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Personel Kartları/Çalışma Bilgileri/Vekalet Bilgilerinde "Boş Pozisyon Seçimine İzin Ver" Seçildiğinde Onay Mekanizmasında Çalışmıyor

Personel Kartları/Çalışma Bilgileri/Vekalet Bilgilerinde "Boş Pozisyon Seçimine İzin Ver" Seçildiğinde Onay Mekanizmasında Çalışması Sağlandı.

28

UOD-100967

 

PR (Payroll Management)
Reports - Bank Payment Order

Garanti Bankası İçin Banka Ödeme Emri Formatı Ekteki Güncel Hali İle Değiştirilmeli

Garanti Bankası İçin Banka Ödeme Emri Formatının Yeniden Düzenlenmesi Sağlandı.

29

UOD-100920

 

TM (Training Management)
Reports - Training Costs Report

Eğtim Tanımında Katılımcı Başına Eğitim Maliyeti Belirlendiğinde,Eğitim Maliyetleri Raporunda Katılımcı Maliyetleri Görünmüyor.

Eğtim Tanımında Katılımcı Başına Eğitim Maliyeti Belirlendiğinde,Eğitim Maliyetleri Raporunda Katılımcı Maliyetleri Görünmüyordu düzeltildi.

30

UOD-100904

 

HR Self Service

Self Servis-Şifremi Unuttum İşleminde Ekranda "Şifre Gönderildi" Uyarısı Çıktığında,"Şifre İste" Butonunun Pasif Olması veya Butonun Görünmemesi Talep Ediliyor.

Self Servis-Şifre İste işlemleri düzenlendi.

31

UOD-100880

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Calculation

Cezai Durumu Açığa Alınmış Olan Personellerin Maaş Tipinin "Açığa Alınmış" Olarak Oluşması İsteniyor.

Cezai Durumu Açığa Alınmış Olan Personellerin Maaş Tipinin "Açığa Alınmış" Olarak Oluşması sağlandı.

32

UOD-100867

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Requests

Self Servis İzin Talepleri-Onay Sürecinde İptal Edilen İzin Talebi Durumu "Bekliyor" Durumuna Getirilmesine Rağmen,Silinemiyor ve "Onay sürecindeki talepler silinemez " uyarısı alınıyor.

Onay sürecinde iptal edilen izin taleplerinin durumu "Bekliyor" yapılarak silinebilmesi sağlandı

33

UOD-100854

 

LM (Loan & Credit Management)
Transactions - Travel Allowance Records

Harcırah Kayıtları-Sağ Klik-Gönder-Harcırah Tahakkuk Bordrosu Raporunda Filtrelerde,Masraf Detayı Listelensin Denildiğinde Masraf Satırları Raporun 2. Sayfasında Geliyor.

Harcırah Tahakukları bordrosunda "Masraf Detayı" filtresi "Listelenmesin", "Listelensin (Yeni Sayfa)", "Listelensin (Aynı Sayfa)" seçenekleri eklendi.

34

UOD-100566

 

AM (Asset Management)
Transactions - Asset Demand Slips

Personele Tahsis Fişi İşleminde Varlık Seçildiğinde Tekrar Varlık Mevcut Tahsis Yeri Seçilmemeli

Mevcut Tahsis Yeri Listesinde Filitreler sekmesinde Mevcut tahsis Tipi filitresi verilerek istenilen kayıtların listelenmesi sağlandı.

35

UOD-100511

 

PR (Payroll Management)
Definitions - Payroll Entry Defaults

Puantaj Öndeğerinde Veri Aktarımı İle Dışarı Aktarılan XML ,Veri Aktarımı İle İçeri Aktarıldığında Hata Alınıyor.

Puantaj Öndeğerinde Veri Aktarımı İle Dışarı Aktarılan XML ,Veri Aktarımı İle İçeri Aktarıldığında hata alınıyor idi. Düzeltildi.

36

UOD-100464

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Data Import From Excel

Excel'den Puantaja Veri Aktarımı İşleminde,Excel Formatında SSK Gün ve Vergi Ödeme Gününe Gün Değeri Yazılmadan da Sistem Kendi Günleri Otomatik Hesaplamalı.

Excel'de, SSK, Vergi, toplam çalışma gününden herhangi biri girilirse veya "Sadece sıfırdan büyük değerler dikkate alınsın" seçilmez ise günler otomatik olarak hesaplanmaması sağlandı. SSK, Vergi, toplam çalışma günlerinin hepsi boş girildiğinde günlerin otomatik olarak hesaplanması sağlandı.

37

UOD-100416

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Transactions

İzin Talebi Onay Tanımları/Mesaj İçeriğinde İzin Hakediş Tarihi Değişkeni Eklenmeli

İzin Talebi Onay Tanımları/Mesaj İçeriğinde İzin Hakediş Tarihi Değişkeni Eklenmesi Sağlandı.

38

UOD-100088

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Sistem Ayarları/Para Birimleri Kuruş Hanesi 2 Haneye Düşürüldüğünde Girilen Fazla Mesai Saatininde 2 Haneli Olmalı

Fazla Mesai hesaplamalarında Gün ve Saat için ondalık hane sayısı sabit 2 haneli olarak düzeltildi.

39

UOD-100014

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Personel Kartlarında IBAN,Banka Hesap Numarası Gibi Toplu Güncelleme İşlemi Yapılamıyor

Personel Kartlarında IBAN,Banka Hesap Numarası Gibi Toplu Güncelleme İşlemi Yapılamıyordu düzeltildi.

40

UOD-99927

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Payroll Lines

Kişinin Fark Tarihleri, Arasında Raporlu İzni Varsa,Fark Maaşları Eksik Hesaplanıyor.

Net ücretli Emekli sandığı çalışan ve emekli statülerindeki personellerin; fark puantaj hesaplamalarında raporlu izin kesintisinin ücretten düşülmemesi sağlandı.

41

UOD-99540

   

Kurumsal Çalışan Portali-Personel Talebim Formuna Yeni Alanlar Eklenmeli

Kurumsal Çalışan Portali - Personel Taleplerim ve J-guar - ESYS - Hareketler - Personel Talepleri ekranlarına "İşten Ayrılan , Talep Gerekçesi , İstenen Mesleki Bilgi" alanlarının eklenmesi sağlandı.

42

UOD-99539

   

Kurumsal Çalışan Portali-Personel Talebim Kaydı Üzerinden Form Alınabilmeli.

ESYS – Raporlar altına “Personel Talep Formu Raporu” eklenmesi sağlandı.

43

UOD-98688

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Personel Kartları/Özlük Bilgileri/Özel Durumlar'da 8'den Fazla Duruma Tabii Olunamıyor

Sistem Ayarları - Türler - Özel Durum Türlerine 25 tane kayıt eklenebilmesi sağlandı. Personel Yönetimi - Tanımlar - Özlük Bilgileri - Özel Durumlar'da 25 özel duruma da tabii edilebilmesi sağlandı.

44

UOD-98273

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Kadro Tanımında Ünvanlara Göre Derece Verildiğinde ,Sicil Kartında Bu Ünvanın Derecesine Uygun Olmayan Derece Seçildiğnde Sistemin "Bu kadro bu derece için tanımlı değildir" gibi Uyarı Vermesi Talep Ediliyor.

Kadro Tanımında Ünvanlara Göre Derece Verildiğinde ,Sicil Kartında Bu Ünvanın Derecesine Uygun Olmayan Derece Seçildiğnde Sistemin "Bu kadro bu derece için tanımlı değildir" gibi Uyarı Vermesi sağlandı.

45

UOD-98093

 

GL (General Ledger)

Bordro Zarfında outlook’a Gönderilen Maillerde Hangi Kullanıcılara İletildi,Hangi Kulllanıcılara İletilmedi Bilgisinin Tutulması İsteniyor.

Bordro Zarfı E-Posta olarak alındığında, İşlemler penceresine satır eklenmesi sağlandı. Bu satırın bağlı kayıtlar İşlem Mesajlarından e-posta gönderilemeyen kullanılar listelenmesi sağlandı.

46

UOD-97572

 

PR (Payroll Management)
Reports - Payroll Envelope

Bordro Zarfı-Çıktı Tipi E-Posta Seçilidiğinde,e-Posta Ayarları Ekranında Metin Alanı Kısmında Noktalı Virgül Varsa,Noktalı Virgülden Sonraki Metin Maile Gelmiyor.

Bordro Zarfı-Çıktı Tipi E-Posta Seçilidiğinde,e-Posta Ayarları Ekranında Metin Alanı Kısmında Noktalı Virgül Varsa,Noktalı Virgülden Sonraki Metin Maile Gelmiyordu Düzeltildi.

47

UOD-97387

   

Outlook Entegrasyonunda Oluşan Meeting Kaydında Aktivite Adı Değil Açıklaması Gelmeli.

İzin talebi açıklama alanının, meeting kaydının subject alanında gösterilmesi sağlandı.

48

UOD-97273

 

VM (Vacation Management)
Transactions - Vacation Transactions

İzin Yönetimi/İzin Hareketlerinde Pivot Göster İle Açılan Ekranda Süre Alanı Yalnızca 0 Değer Getiriyor

İzin Yönetimi - İzin Hareketleri - Pivot ekranında durumu alanı rakamsal değerler getiriyordu,düzeltilmesi sağlandı. İzin Yönetimi - İzin Tanımları - Pivot ekranında durumu alanı gelmiyordu,gelmesi sağlandı.

49

UOD-94934

   

Revizyon Geçmişinde Yeni Eklenen Revizyonlar Listelenmiyor.

Admin - Revizyon Ayarlarından Organizasyon Şemaları seçildiğinde,programda Organizasyon Şeması üzerinde değişiklik yapıldığında Revizyon Geçmişine kayıt atması sağlandı. Admin - Revizyon Ayarlarından Organizasyon Şeması seçeneğinin kaldırılması sağlandı.

50

UOD-94393

 

SS/ST (System Settings)

Pozisyon Tanımları>Sağ Klik Seçeneklerindeki "Kayıt Bilgisi" Boş Gelmektedir.

Organizasyon Şeması - Pozisyon Tanımları - Sağ mouse - Kayıt Bilgisi seçeneği nin gelmesi sağlandı.

51

UOD-94310

 

PR (Payroll Management)
Transactions - Point Cards Browser

Puantaj Kartları Ekranı Açılırken Puantaj Bilgisi 0 Gelmemeli

Puantaj kartı eklenirken mesailerde tutar ve gün bilgileri,sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek kesintilerde tutar bilgisinin boş gelmesi sağlandı.

52

UOD-94123

 

HR Self Service

SelfServis'te İzin Talepleri/İzin Durumu Ekranında İzin Tipine Göre Kalan İzin Hesaplanabilmeli

SelfServis'te İzin Talepleri/İzin Durumu Ekranında İzin Tipine Göre Kalan İzin Hesaplanabilmesi Sağlandı.

53

UOD-74384

 

EM (Employee Management)
Definitions - Employee Cards

Personel Kartında Adı / Soyadı Alanındaki Karakter Sayısı 20 , Karakter Sayılarının 30'a Çıkartılması Talep Ediliyor.

Adı , Soyadı ve İkinci adı alanları 30 karaktere çıkarıldı.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım