j-guar ürünü için v.2.38.7.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1. Genel Uyarılar

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

 http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

 http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

 http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

 http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

 http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [( http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.
* UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak kapalı olarak ayarlanmıştır.Özelliği aktif edilmesi için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu düzenlemeden sonra 2.38 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.

* Bu versiyon ile birlikte Exeption Handling özelliği devreye alınmıştır. Bu özellik ile hata mesajları ve log mekanizmasının detaylandırılması sağlanmıştır.

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

UOD-77536

 

FI (Finance)
altaltDefinitions - Safe Deposits

Kasadan girilen iade faturaları borç alacağa doğru yansırken cari hareketlerinde hatalı göstermekte ve cari toplamı bozulmaktadır.

Kasadan girilen satınalma iade faturasında, fatura tutarı kadar cari hesap bakiyesi oluşuyordu,düzeltildi.

2

UOD-77469

 

FI (Finance)
altaltDefinitions - AR/AP

Finans Yönetimi-Cari hesaplar üzerinden ilgili cari hesabın hareketlerine incele ile bakıldığında, ilgili fiş/faturanın satırları pencerede gelmiyor.

Finans Yönetimi - Cari Hesaplar üzerinden ilgili carinin hareketlerine incele ile bakıldığında fiş yada fatura satırlarının pencerede gelmesi sağlanmıştır.

3

UOD-77087

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişinde birtakım işlem adımları sonrasında "Takım" ile "Bileşen" arasına farklı mamuller giriyor ve bileşen bilgisi hatalı fatura kesiliyor.

Sevkiyat fişinde yapılan işlemler sonrasında takım ile bileşen arasına farklı mamuller girdiğinden bileşen bilgisi farklı faturalar oluşuyordu, düzeltildi.

4

UOD-76948

   

Muhasebe fişinde satırda kuruş hanesi 3 olarak görünmesine rağmen, entegrasyon ile gelen fişlerin analiz boyutu satırları ondalık hanesi 2 haneye yuvarlanıp 3 hane olarak görüntüleniyor.

Muhasebe fiş satırında kuruş hanesi 3 olarak görünmesine rağmen, entegrasyon ile gelen fişlerin analiz boyutu satırları ondalık hanesi 2 haneye yuvarlanıp 3 hane olarak görüntüleniyordu, düzeltildi.

5

UOD-76494

 

SS/ST (System Settings)

Sistem ayarları - öndeğer ve parametreler - genel - döviz kullanımı ekranında satış yönetimi için 2. tür seçilmesine rağmen 1. türü getiriyor.

Döviz kullanım ekranındaki kur türlerine göre, döviz kur bilgilerinin otomatik aktarılması sağlanmıştır.

6

UOD-76387

 

EM (Employee Management)
altaltTransactions - Leave Transactions

Personel Aynı Ay İçinde İşten Ayrılıp,Tekrar İşe Geri Alındığında "Personel Devir Raporu" Hatalı Listeleniyor.

Personel Aynı Ay İçinde İşten Ayrılıp,Tekrar İşe Geri Alındığında "Personel Devir Raporu" Hatalı Listeleniyordu. Sorun giderildi.

7

UOD-76381

 

EM (Employee Management)
altaltDefinitions - Employee Cards

Personelin Ay Başında İşyeri Değişikliği Olduğunda "Personel Devir Raporu" Hatalı Listeleniyor.

Personelin Ay Başında İşyeri Değişikliği Olduğunda "Personel Devir Raporu" Hatalı Listeleniyordu. Sorun giderildi.

8

UOD-76288

 

FI (Finance)
altaltBank Reports - Bank Account Extract

Banka hesap ekstresi raporunun excel çıktısına gider faturalarının açıklama alanları gelmiyor.

Banka hesap ekstresi raporunun excel çıktısına gider faturalarının açıklama alanlarının gelmesi sağlandı.

9

UOD-76190

 

PC (Performance Management)
altaltDefinitions - Performance Defaults

Performans Yönetimi-Tanımlar-Performans Öndeğerleri Ekranına "Değişkenler" Seçeneğinin Eklenmesi İsteniyor.

Performans Yönetimi-Tanımlar-Performans Öndeğerleri Ekranına "Değişkenler" Seçeneğinin Eklenmesi İsteniyordu. Talep Gerçekleştirildi.

10

UOD-76187

 

PC (Performance Management)
altaltTransactions - Performance Records

Performans Yönetimi-İşlemler-Performans Kayıtları Penceresindeki "Hesaplama Formülü" Alanının Karakter Sayısının Arttırılması İsteniyor.

Performans Yönetimi-İşlemler-Performans Kayıtları Penceresindeki "Hesaplama Formülü" Alanının Karakter Sayısının Arttırılması İsteniyordu. Talep Gerçekleştirildi.

11

UOD-76141

 

FI (Finance)
altaltAR/AP Reports - AR/AP Extract

Finans Yönetimi-Raporlar-Cari hesap ekstresi rapor tasarımına RPB bakiye eklenip, tarih aralığı verilerek rapor alındığında, devreden bakiyeyi bu değişkende toplayarak gidiyor.

Finans Yönetimi-Raporlar-Cari hesap ekstresi rapor tasarımına raporlama para birimi alanı eklenerek tarih aralığı ile rapor alındığında devreden bakiye hatalı listeleniyordu, düzeltildi.

12

UOD-76117

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Safe Deposit Transactions

Kasadan girilen faturaların içerisinde bütçe bağlantısı görünmüyor.

Kasadan girilen faturaların içerisinde bütçe bağlantısının görünmesi sağlanmıştır.

13

UOD-76065

 

LO (Purchasing Management)
altaltTransactions - Purchase Receipts

İşlem para birimi seçilen irsaliye faturalandığında, faturada yerel para birimi seçili geliyor. .

İşlem para birimi seçili irsaliye faturalandığında, faturada yerel para birimi seçili geliyordu, düzeltildi.

14

UOD-76060

 

GENERAL

Dil Değişikliğinden Sonra Döviz Türleri Parametreleri Program Tarafından Algılanmıyor

Döviz türleri parametrelerinde yapılan değişikliklerin program dil değişikliği sonrasında da etkin olması sağlanmıştır.

15

UOD-76029

 

AP (Application Management)
altaltTransactions - Application Projects

ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar / Başvurular browserında Görüşme kaydı olmayan başvuruların da "Görüşme Türü" kolonunda "Bireysel Görüşme" geliyor.

ESYS / Hareketler / Başvuru Projeleri / Bağlı Kayıtlar / Başvurular browserında Görüşme kaydı olmayan başvuruların da "Görüşme Türü" kolonunda "Bireysel Görüşme" geliyordu. Sorun giderildi.

16

UOD-76028

 

AP (Application Management)
altaltDefinitions - Applications

Eleman Seçme ve Yerleştirme \ Tanımlar \ Başvurular \ Başvuru Kartları \ Başvuru Kartı içerisinde Ana bilgiler tabında "Mesleği alanında" Kod kısmını el ile yazıp tab tuşuna basar isek açıklamasını değiştirmiyor. Eski kodun açıklaması kalıyor.

Eleman Seçme ve Yerleştirme \ Tanımlar \ Başvurular \ Başvuru Kartları \ Başvuru Kartı içerisinde Ana bilgiler tabında "Mesleği alanında" Kod kısmını el ile yazıp tab tuşuna basar isek açıklamasını değiştirmiyor, eski kodun açıklaması kalıyordu. Sorun giderildi.

17

UOD-76014

 

LO (Purchasing Management)

Varlık satınalma faturası satırında girdiğim birim fiyat işletmeye alma bilgileri ekranına yansımıyor.

Varlık satınalma faturası satırında girilen birim fiyatın işletmeye alma bilgileri ekranına yansıması sağlanmıştır.

18

UOD-75920

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Bank Slips

Finans Yönetimi-Hareketler-Banka fişlerinden girilen alınan/verilen hizmet faturalarında bütçe bağlantısı gözükmüyor.

Finans Yönetimi-Hareketler-Banka fişlerinden girilen alınan/verilen hizmet faturalarında bütçe bağlantısının gözükmesi sağlanmıştır.

19

UOD-75917

 

GENERAL

Döviz Kullanım Parametrelerinde 2. Tür Seçili Olduğunda Faturalarda ve Muhasebe Fişlerde 1.Tür Getiriyor.

Döviz kullanım parametrelerinde 2. Tür seçili olduğunda faturalarda ve muhasebe fişlerinde 1.Tür geliyordu, düzeltildi.

20

UOD-75602

 

FI (Finance)
altaltTransactions - AR/AP Slips

Cari Hesap Fişlerinde, Borç Tutar(IPB) ve Alacak Tutar(IPB) alanlarına ondalık rakam girilemiyor.

Cari hesap fişlerinde, Borç Tutar(IPB) ve Alacak Tutar(IPB) alanlarına ondalık rakam girilebilmesi sağlanmıştır.

21

UOD-75600

 

LO (Purchasing Management)
altaltTransactions - Purchase Receipts

İrsaliye Faturalandığında, Açılan Fatura Ekranında Cari Hesap ve Ödeme Planı Alanları Pasif Geliyor Ve Seçim Yapılamıyor.

Cari hesap bilgisi boş ise değişikliğe izin verilecek şekilde düzenleme yapıldı.

22

UOD-75484

 

JGuar Administrator

2.37 Setinde Tiger J-guar aktarım(Convert) işleminde eksik aktarım yapıyor.örneğin Tiger tarafında 535 Cari hesap fişi olmasına rağmen aktarılacak kayıtlarda 0 kayıt görünüyor

Tiger J-guar veri aktarımında oluşan sorunlar giderildi.

23

UOD-75422

 

GENERAL
altaltERP

Döviz Kullanım Parametrelerinde 2. Tür Seçili Olduğunda Ve Faturada Değişiklik Yapıldığında Fiyatlandırma Para Birimi Hesaplaması Yanlış Kur Üzerinden Yapılıyor.

Döviz kullanım parametrelerinde 2. tür seçili olduğu durumda fiyatlandırma para birimi üzerinden kaydedilen faturaya değiştir ile girilip yeni bir satır eklendiğinde 1.tür üzerinden hesaplama yapılıyordu, düzeltildi.

24

UOD-75287

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Orders

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Satırı olmayan sipariş fişinin durumu "Toplu Durum Değiştirme" işlemiyle değiştirilemiyor.

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Satırı olmayan sipariş fişinin durumu "Toplu Durum Değiştirme" işlemiyle değiştirilebilir hale getirildi.

25

UOD-75286

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Orders

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Sipariş girerken önce tarih değişikliği yapıp akabinde malzeme ve cari hesap girilerek fiş kaydedilmek istendiğinde "Sevkiyat bilgilerine sevkiyat adresi girilmelidir." mesajı alınıyor.

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Sipariş girerken önce tarih değişikliği yapıp akabinde malzeme ve cari hesap girilerek fiş kaydedilmek istendiğinde "Sevkiyat bilgilerine sevkiyat adresi girilmelidir." mesajı alınıyordu, düzeltildi.

26

UOD-75256

 

BU (Budget Management)
altaltTransactions - Budgets

Bütçe/Bağlı Kayıtlar/Bütçe Satırlarında aşağıdaki “Dövizli Gerçekleşen Değer” sütununun yanına Kümülatif Dövizli Gerçekleşen Sütunu eklenmesineihtiyaç vardır.

Bütçe/Bağlı Kayıtlar/Bütçe Satırlarında “Dövizli Gerçekleşen Değer” sütununun yanına Kümülatif Dövizli Gerçekleşen Sütunu eklendi.

27

UOD-75230

 

BU (Budget Management)

Bütçe Yönetimi-İşlemler-Bütçe parametre değerleri toplu güncelleme işlemi içerisine, Gerçekleşen döviz kurunu hesapla evet/hayır seçeneğinin eklenmesine ihityaç vardır.

Bütçe Yönetimi-İşlemler-Bütçe parametre değerleri toplu güncelleme işlemi içerisine, " Gerçekleşen döviz kurunu hesapla : Evet / Hayır " seçeneği eklenmiştir.

28

UOD-75184

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Invoices

Satış siparişleri faturalandığı zaman oluşan faturaya değiştir ile girip ödeme planı değiştirilemiyor.

Satış siparişleri faturalandığı zaman siparişte kampanya uygulanmamışsa kullanıcının faturada ödeme planını değiştirebilmesi sağlandı.

29

UOD-75097

 

GL (General Ledger)
altaltAnalysis Dimension Reports - Analysis Dimension Extract

Genel Muhasebe-Analiz boyutu ve proje raporları-Analiz boyutu ekstresi raporunda kaynak türü filtresi seçimi ters çevrildiğinde çalışmıyor.

Genel Muhasebe-Analiz boyutu ve proje raporları-Analiz boyutu ekstresi raporunda kaynak türü filtresi seçimi ters çevrildiğinde çalışmıyordu. Sorun giderildi.

30

UOD-75068

 

HR Self Service

SelfServis Ana Ekranında Onay Vereceklerime ,Performans Kaydında Değerlendiricisi Olsun veya Olmasın Görebilme Yetkisi Olduğu Tüm Kişilerin Kayıtları Geliyor.

SelfServis Ana Ekranında Onay Vereceklerime ,Performans Kaydında Değerlendiricisi Olsun veya Olmasın Görebilme Yetkisi Olduğu Tüm Kişilerin Kayıtları Geliyordu. Sorun Giderildi.

31

UOD-75047

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Bank Slips

Çok satırlı banka fişlerinde durum değişikliği uzun sürüyor.

Çok satırlı banka fişlerinde durum değişikliği işleminde iyileştirme yapılarak sürelerin kısalması sağlandı.

32

UOD-74960

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Bank Slips

Bankadan alınan hizmet faturası içerisine Sipariş aktarımı engellenmeli.

Bankadan alınan hizmet faturası içerisine Sipariş aktarımı engellendi.

33

UOD-74916

 

GL (General Ledger)
altaltTransactions - Approved G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Genel Muhasebe - Yevmiye madde numaralama yapılmasına rağmen "Onaylı Muhasebe Fişleri" içerisinde "Yev. No" alanı boş görünüyor.

Genel Muhasebe - Yevmiye madde numaralama yapılmasına rağmen "Onaylı Muhasebe Fişleri" içerisinde "Yev. No" alanı boş görünüyordu. Hata düzeltildi.

34

UOD-74855

 

LO (Purchasing Management)
altaltInvoice Reports - Purchase Invoices Vat Report

Satınalma Yönetimi - Satınalma Faturaları KDV Raporu - "Fatura Türü" filtresi "Satınalma İade Faturası" olarak verilip rapor alındığında ilk bulduğu %1,%8,%18'lik satırları Toplam satırı olarak basıyor.

Satınalma Yönetimi - Satınalma Faturaları KDV Raporu - "Fatura Türü" filtresi "Satınalma İade Faturası" olarak verilip rapor alındığında ilk bulduğu %1,%8,%18'lik satırların Toplam satırı olarak basılması sorunu giderildi.

35

UOD-74839

 

EM (Employee Management)
altaltDefinitions - Ex-Employees

Eski Personel Kartları Üzerinde Bazı Personellerde Sağ Tık İle Çalışma Bilgileri > Çıkış Bilgileri Denildiğinde Başka Bir Personelin Çıkış Bilgisi Kartı Açılmaktadır

Eski Personel Kartları Üzerinde Bazı Personellerde Sağ Tık İle Çalışma Bilgileri > Çıkış Bilgileri Denildiğinde Başka Bir Personelin Çıkış Bilgisi Kartı Açılmaktaydı. Sorun Giderildi.

36

UOD-74712

 

PR (Payroll Management)
altaltTransactions - Data Import From Excel

Excel' den puantaja veri aktarımında izin günü sayısı normal mesai gününden fazla ise aktarım yapılamıyor.

Excel' den puantaja veri aktarımında izin günü sayısı normal mesai gününden fazla ise aktarım yapılamıyordu. Sorun giderildi.

37

UOD-74636

 

GL (General Ledger)
altaltOperations - Batch Numbering of Journal Items

Genel Muhasebe-İşlemler-Yevmiye madde numaralama yapıldığında, browser da fiş için yevmiye o gözükür iken fişin içine bakıldığında numara gözükmüyor.

Genel Muhasebe-İşlemler-Yevmiye madde numaralama yapıldığında, browser da fiş için yevmiye no gözükür iken fişin içinde numara gözükmüyordu. Sorun giderildi.

38

UOD-74546

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Contracts Browser

Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden sipariş oluşturulmak istenmektedir.

Satış/Satınalma sözleşmeleri üzerinden sipariş ooluşturulabilmesi sağlandı.

39

UOD-74498

 

EM (Employee Management)

Toplu Terfi Uygulamasında, Kişinin Atamasında Çalışma Durumu "Yurt Dışında" İse Kişiye Terfi Yapılmıyor.

Toplu Terfi Uygulamasında, Kişinin Atamasında Çalışma Durumu "Yurt Dışında" İse Kişiye Terfi Yapılmıyordu. Sorun Giderildi.

40

UOD-74248

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Contracts Browser

Satış yönetimi- Satış sözleşmesi girilirken, malzeme satırında açılama kısmına bir şey yazılıp f10 basıldığında açıklama yerine kodunda arama yapıyor.

Satış yönetimi- Satış sözleşmesi girilirken, malzeme satırında açılama kısmına bir şey yazılıp f10 basıldığında açıklama yerine kodunda arama yapıyordu. Sorun giderildi.

41

UOD-74197

 

GL (General Ledger)
altaltDefinitions - Financial Tables

Genel Muhasebe>Tanımlar>mali tabloların tamamında, mali tablo eklenip rapor ekranı açıldığında, rapor ekranında sağ klik ile ekle denildiğinde raporu eklemiyor hata veriyor.

Genel Muhasebe>Tanımlar>mali tablolarda, mali tablo eklenip rapor ekranı açıldığında, rapor ekranında sağ klik ile ekle denildiğinde hata alınıyordu. Sorun giderildi.

42

UOD-74061

 

SS/ST (System Settings)

Tiger'daki cari hesap özel fişi gibi bir fiş türü tanımı yapılabilmeli.

Cari Hesap Fiş Türleri -> Ödeme/Tahsilat/Günlük Mahsup fiş türlerinde "Toplamlar" bölümüne "Toplamları Etkilemez" seçeneği eklendl.

43

UOD-73723

 

GL (General Ledger)
altaltOperations - Post Asset Depreciation and Revaluation Transactions to G/L

Toplu Amortisman hesaplama ve muhasebeleştirme işlemlerinde varlık türlerinin çoklu seçilebilmesi isteniyor.

Toplu Amortisman hesaplama ve muhasebeleştirme işlemlerinde varlık türlerinin çoklu seçilebilmesi sağlandı.

44

UOD-73588

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Safe Deposit Transactions

Finans Yönetimi - Kasa İşlemleri - Günlük kasa fişi içindeki hareket türlerinin durumları ayrı bir kolonda görülebilmeli.

Finans Yönetimi - Kasa İşlemleri - Günlük kasa fişi içindeki hareket türlerinin durumlarının ayrı bir kolonda görülebilmesi sağlandı.

45

UOD-73551

 

GENERAL
altaltERP

Arptrans taki salespersonref alanı cari üzerindeki satış elemanına göre güncellenmiyor.

Arptrans taki salespersonref alanının cari üzerindeki satış elemanına göre güncellenmesi sağlandı.

46

UOD-73514

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Orders

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Satırda önce malzeme seçip ardından kod alanına malzeme takımına ait kod yazılıp tab yapıldığında "Bekleyen Miktar" alanı default miktara (1) geri dönüyor.

Satış Yönetimi - Sipariş Fişleri - Satırda önce malzeme seçip ardından kod alanına malzeme takımına ait kod yazılıp tab yapıldığında "Bekleyen Miktar" alanının aynı kalması sağlanmıştır.

47

UOD-73510

 

PR (Payroll Management)
altaltReports - Periodic Payment/Deduction List

Ücret Yönetimi > Raporlar > Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Filtresi Seçilmek İstediğinde Sistem Hata Veriyor

Ücret Yönetimi > Raporlar > Dönemsel Ödeme/Kesinti Listesi Filtresi Seçilmek İstediğinde Sistem Hata Veriyordu. Sorun Giderildi.

48

UOD-73509

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişi üzerinde yapılan işlemler ile sipariş miktarından fazla rezervasyon yapılabiliyor.

Sevkiyat Fişleri - Sevkiyat fişi üzerinde yapılan işlemler ile sipariş miktarından fazla rezervasyon yapılmaması sağlanmıştır.

49

UOD-73406

 

PR (Payroll Management)
altaltDefinitions - Payroll Entry Defaults

Puantaj Hesaplamada "Dönem Ücreti" Kısmında Formül Tanımlandığında Personelin İhbar Tazminatı 31 Gün Üzerinden Hesaplanıyor.

Puantaj Hesaplamada "Dönem Ücreti" Kısmında Formül Tanımlandığında Personelin İhbar Tazminatı 31 Gün Üzerinden Hesaplanıyordu. Sorun Giderildi.

50

UOD-72901

 

LO (Sales Management)
altaltTransactions - Sales Invoices

Satış Yönetimi - Satış Faturaları - Sistem Ayarlarından Onaylama işlemi yapılmış fatura üzerinden "Fiyat Farkı uygula" işlemi yapıldığı zaman Dönem Kapaması yapılmış faturalar üzerinde değişiklik yapılamaz uyarısı veriyor, işleme devam etmiyor.

Satış Yönetimi - Satış Faturaları - Sistem Ayarlarından Onaylama işlemi yapılmış fatura üzerinden "Fiyat Farkı uygula" işlemi yapıldığı zaman Dönem Kapaması yapılmış faturalar üzerinde değişiklik yapılamaz uyarısı veriyor, işleme devam etmiyordu. Sorun giderildi.

51

UOD-72237

 

PR (Payroll Management)
altaltTransactions - Payroll Calculation

Ücret yönetimi \ İşlemler \ Puantaj Kartları Hesaplama seçeneği içerisinde Sağ alt köşedeki checkli alanların açıklamaları gelmiyor.

Ücret yönetimi \ İşlemler \ Puantaj Kartları Hesaplama seçeneği içerisinde Sağ alt köşedeki checkli alanların açıklamaları gelmiyordu. Sorun giderildi.

52

UOD-72076

 

VM (Vacation Management)
altaltTransactions - Vacation Transfer Calculation

İzin grubu olmayan personel için "İzin Devri Hesaplama" çalıştırıldığında veritabanında ki devreden alanı sıfır kalıyor. İzin bilgileri penceresi açıldığında devreden alanı hesaplanıyor.

İzin grubu olmayan personel için "İzin Devri Hesaplama" çalıştırıldığında veritabanında ki devreden alanı sıfır kalıyordu. Sorun giderildi.

53

UOD-71997

 

FI (Finance)
altaltTransactions - Bank Slips

Bankadan girilen hizmet faturalarının satırlarına seçilen analiz boyutlarının, banka fişinin muhasebe fişine de gelmesine ihtiyaç vardır.

Bankadan girilen hizmet faturalarının satırlarına seçilen analiz boyutlarının, banka fişinin muhasebe fişine de gelmesine ihtiyaç vardı.İşlem tamamlandı.

54

UOD-71544

 

JGuar Administrator

Admin - Diğer Tanımlar - Kilit Bilgileri - Kilit bilgilerinde üzerinde lock olan kaydın "Fiş No" bilgisi de görünmeli.

Kilit bilgileri ekranına "Kayıt Belirteci" adlı alan eklenip, bu alanda fiş numarasının listelenmesi sağlanmıştır.

55

UOD-69464

 

AP (Application Management)
altaltTransactions - Staff Vacancy Requests

Eleman Seçme ve Yerleştirme \ Tanımlar \ Başvurular \ Bağlı Kayıtlar \ Eğitim Bilgileri - Düzenle yada Ekle ile Katılımcı Kayıt kartını açtığımızda Form bozuk geliyor.

Eleman Seçme ve Yerleştirme \ Tanımlar \ Başvurular \ Bağlı Kayıtlar \ Eğitim Bilgileri - Düzenle yada Ekle ile Katılımcı Kayıt kartını açtığımızda Form bozuk geliyordu. Sorun giderildi.             


Saygılarımızla,
Logo Yazılım