Değerli İş Ortaklarımız,

Logo CRM Ürünleri 1.39.00.01 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Önemli Duyuru : 

- Logo CRM içerisinde, otomatik kampanya uygulama kapalı olduğunda (1), teklife ürün eklendikten sonra, kampanya uygula işlemi çalıştırıldığında, teklife eklenen tüm ürünlerin döviz türlerinin değişmesi hatası bu sürümde giderilmiştir. Ancak, bu işlemin doğru çalışabilmesi için Tiger/Go ürünlerinin de 2.42 ve sonrası sürümlerine yükseltilmiş olması gereklidir.

- Entegrasayon setinde Ürün stok kontrolü (ekle) seçeneği uyarı ver şeklinde ayarlandıysa, teklife çoklu ürün ekleyip, her ürünün giriş/düzeltme penceresi açılacak şekilde çalışılıyorsa, tüm ürünlerin işlemi bittikten sonra, hem yeterli hem yetersiz stokların özet penceresi gelecek şekilde uyarı verilmesi sağlandı.

alt

 

1.35.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Bu sürümle birlikte Google Drive ve Google Calendar entegrasyonlarının kullanımı hakkında, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bir doküman paylaşılmıştır. Google OAuth servislerinin belli kısıtlamalarından dolayı, bu entegrasyonları kullanmak için dokümandaki adımların ve ayarların yapılması gerekmektedir. 

- Logo CRM içerisindeki tüm araçları, kolay navigasyon amaçlı tek bir ekranda toplayan LogoCRMLauncher.exe uygulamasını kurulum dizini içinde bulabilirsiniz. Designer, Model Editor gibi araçlar yine bulundukları dizinden çalıştırılabilirler. Ancak, Model.xafml dosyalarının değişiklik yapıldığında diğer gerekli klasörlere de otomatik kopyalanmasını istiyorsanız, LogoCRMLauncher.exe kullanmanızı öneririz.

- Kurulumdan sonra otomatik çalışacak, daha sonraki zamanlarda da istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Konfigürasyon Sihirbazı (LogoCRMConfigWizard.exe) aracını bu sürümde paylaşıyoruz. IIS, SQL Server, uygulama havuzları ve sistem genelini kolayca kontrol edip düzeltmeler yapmanızı sağlayan Konfigürasyon Sihirbazı, Logo CRM'in doğru yapılandırılması ve performans hakkında size detaylı bilgiler sunacak.

- LogoCRMChecker.exe içindeki bazı kontroller, LogoCRMConfigWizard içerisine taşındı.

- LogoCRMChecker.exe içindeki logocrm.net.xml ayarları, ayrı bir uygulama ile (LogoCRMXMLSettings.exe) ulaşılabilir. Bu uygulamaya LogoCRMLauncher.exe içinden de ulaşabilirsiniz.

- Designer, Exchange Rate Service ve diğer bazı uygulamaların ikonları LogoCRMLauncher.exe menüsü ile uyumlu hale getirildi.

- Yine bu sürümde, işlem listelerinden toplu e-mail gönderimi yapabileceğiniz, MailChimp ve SetRow sistemleri ile bir entegrasyon geliştirildi. Gönderim ve üyelik için için www.mailchimp.com ve www.setrow.com sitelerinden bilgi alabilirsiniz. MailChimp ve SetRow ile ilgili dokümanı, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bulabilirsiniz.

- Bu sürümden itibaren Logo CRM Outlook AddIn için minimum Outlook 2010 sürümü tavsiye edilmektedir. Microsoft'un Office 2007 desteğini bitirmesiyle beraber, güncel uyumluluk açısından minimum Office/Outlook 2010 versiyonu gereklidir. 

- Bazı veritabanlarında karşımıza çıkan; bir rapora rapor düzenleyici ile girildiğinde IIS üzerinden hata dönmesi ile ilgili şu işlemin yapılması gerekebilir: Hata X1_ReportDataV2 tablosu içerisinde, ilgili kaydın "Content" alanının boş olması ile ilgilidir. Bu tip kayıtların Content alanına başka bir kayıttan copy-paste yapabilir veya kaydı silip tekrar oluşturabilirsiniz.

- Logocrm Mailchimp Entegrasyon Dökümanı, Google uygulama ayarları ve Logocrm Setrow entegrasyon dökümanları hakkında genel bilgilendirmeyi  http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-dokuman-arsivi den takip edebilirsiniz.

- Mailchimp tarafından bilinmeyen e-posta domainleri için Mailchimp web portalı üzerinden Account->Settings->Verified domains menüsü üzerinden e-posta domainlerin doğrulanması gerekmektedir.(Örn:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , logo.com.tr domaininin Mailchimp tarafından doğrulanması gerekir.)

1.38.00.00 Ana sürümüne özel uyarı : 

- Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

- Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden "0" döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM'den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

- Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı. (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

- Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine "039.Teklif revize id başlangıç değeri " seçeneği eklendi. 
Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000'dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001'den başlar. 
Xml'deki karşılığı: 1 

- Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

1.39.00.00 sürümüne özel uyarı : 

- Tiger/Go içinde tanımlanan varyantlı ürünler için, teklif içerisinde varyantlı ürün ekleme özelliği geliştirildi.
1. Teklif ürünü üzerinde tanımlanan ve üye izni içeren rol veya roller var ise, bu rollerin "Varyant kodu", "Varyant açıklaması" (adı), "Varyant referansı" ve "Varyant mevcut" alanları ile güncellenmesi gereklidir. 
2. Güncel alan eşleşme bilgilerinin kaydedilmesi için Tiger/Go entegrasyon setleri bir defa düzeltme modu ile girerek kaydedilmelidir. 
3. Varyantları olan bir ürünü teklife varyantsız ekleyip sipariş olarak kaydedilmek istendiğinde Tiger/Go içindeki sipariş fişi boş olarak oluşabilir. Bunun doğrulanabilmesi için teklife varyantlı bir ürünün "Varyantlı ürün ekle" butonu ile eklenmesi veya hatanın önlenebilmesi için ürün senkronizasyonu yapıp, Logo CRM içinde ürün kartına "Varyantlı" bilgisinin gelmesi sağlanmalıdır.

- Teklif ürünler penceresindeki fiyat alanlarında gösterilecek kuruş hanesi sayısının Sistem Ayarları (LogoCRMXMLSettings) içinden ayarlanabilmesi sağlandı.

- ERP entegrasyonu aktif olduğunda, alış fiyatlarının "ERP ürün fiyatları" penceresinde görünüp görünmemesini sağlayan XML genel ayarınına ek olarak, kullanıcı bazında da yetkilendirme sağlayacak, kullanıcı bazında "Netsis entegrasyonu aktifken alış fiyatlarını görebilir" ayarı eklendi. Her kullanıcı için bu ayar Tanımlar -> Güvenlik -> Kullanıcı erişim hakları bölümünden yapılabilir.

- Netsis entegrasyonu için Netsis REST V2 desteği eklendi. REST V2 ile çalışabilmek için entegrasyon seti tanımlarından REST Apı versiyonunu seçmek gereklidir.

- Teklifteki ürünlere kampanya uygulandığında, her ürünün içindeki döviz türü zaten seçiliyse, döviz türünün kampanya uygulanmış şeklindeki döviz türüne dönüşmemesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu düzeltmenin aktif olabilmesi için ilgili entegrasyon set(ler)inin bir defa düzeltme işlemi ile girilip kaydedilmesi gereklidir.

- Destek kayıtları için, uygulamadı öndeğer destek kaydı rolüne eksik olan e-posta, destek ürünü ve personel rolleri eklendi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Öndeğer destek kaydı rolü haricinde oluşturulan destek kaydı ilişkili rollere bu iş nesneleri eklenmelidir.

- Tarih alanlarında, saat fonksiyonun yanında bulunan "Bugün" butonun sistem saatini çekmesi sağlanmıştır. ÖNEMLİ UYARI !!! 
İlgili kayıt çoğaltıldığında bir önceki çoğaltılan kayıdın tarih/saatine göre dolu gelmektedir. Bu gibi durumlarda sistem saati çekmemektedir. Sistem saatinin çekmesi için bugün butonuna tıklandığında sistem saati çekilmeli ya da saat sadece 00:00 olduğu durumlarda sistem saati çekilmelidir.

 

1.39.00.01 Ara sürüm içeriği :                                                                        alt

 

 

Kayıt Nr 

Tanım ve Açıklama 

1

XAFCRM-4297

Teklifler

'Kampanya uygula' butonu ile dövizli ürün fiyatları TL para birim karşılığı geliyor.

'Kampanya uygula' butonu ile dövizli ürün fiyatlarının TL fiyatı karşılığına dönmesi hatası giderildi.

2

XAFCRM-4312

 

Netsis Erp entegrasyonunda, kullanıcı tanımlarındaki "ERP kullanıcı adı" alanının yanısıra "ERP kullanıcı şifresi" alanı ve bu değerlerle bağlantı yapılması isteniyor.

Kullanıcı tanımlarına "ERP kullanıcı şifresi" alanı eklenerek, Netsis Erp entegrasyon bağlantısı yapılırken, eğer kullanıcı için ERP kulllanıcı adı ve şifresi girilmiş ise, entegrasyon setindeki değerler yerine bu girilen değerler ile bağlantı yapılması sağlandı.

3

XAFCRM-4348

Teklifler
alt  alt Teklif Ürünleri

Ürün kartında varyantlı alan boş ise, Tiger/Go'dan Logo CRM'e ürün senkronizasyonu sonucunda, bu ürünlerin varyantları "Evet" olarak senkronize ediliyor

Tiger/Go'dan LogoCrm'e ürün senkronizasyonu sonucunda ürünlerin varyant bilgilerinin doğru senkronize edilmesi sağlandı.

 

Saygılarımızla,
Logo Yazılım