Değerli İş Ortaklarımız,

Logo CRM Ürünleri 1.39.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.


Önemli Duyuru :

- Logo CRM içerisinde, otomatik kampanya uygulama kapalı olduğunda (1), teklife ürün eklendikten sonra, kampanya uygula işlemi çalıştırıldığında, teklife eklenen tüm ürünlerin döviz türlerinin değişmesi hatası bu sürümde giderilmiştir. Ancak, bu işlemin doğru çalışabilmesi için Tiger/Go ürünlerinin de 2.42 ve sonrası sürümlerine yükseltilmiş olması gereklidir.

- Entegrasayon setinde Ürün stok kontrolü (ekle) seçeneği uyarı ver şeklinde ayarlandıysa, teklife çoklu ürün ekleyip, her ürünün giriş/düzeltme penceresi açılacak şekilde çalışılıyorsa, tüm ürünlerin işlemi bittikten sonra, hem yeterli hem yetersiz stokların özet penceresi gelecek şekilde uyarı verilmesi sağlandı.

alt


1.35.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Bu sürümle birlikte Google Drive ve Google Calendar entegrasyonlarının kullanımı hakkında, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bir doküman paylaşılmıştır. Google OAuth servislerinin belli kısıtlamalarından dolayı, bu entegrasyonları kullanmak için dokümandaki adımların ve ayarların yapılması gerekmektedir.

- Logo CRM içerisindeki tüm araçları, kolay navigasyon amaçlı tek bir ekranda toplayan LogoCRMLauncher.exe uygulamasını kurulum dizini içinde bulabilirsiniz. Designer, Model Editor gibi araçlar yine bulundukları dizinden çalıştırılabilirler. Ancak, Model.xafml dosyalarının değişiklik yapıldığında diğer gerekli klasörlere de otomatik kopyalanmasını istiyorsanız, LogoCRMLauncher.exe kullanmanızı öneririz.

- Kurulumdan sonra otomatik çalışacak, daha sonraki zamanlarda da istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Konfigürasyon Sihirbazı (LogoCRMConfigWizard.exe) aracını bu sürümde paylaşıyoruz. IIS, SQL Server, uygulama havuzları ve sistem genelini kolayca kontrol edip düzeltmeler yapmanızı sağlayan Konfigürasyon Sihirbazı, Logo CRM'in doğru yapılandırılması ve performans hakkında size detaylı bilgiler sunacak.

- LogoCRMChecker.exe içindeki bazı kontroller, LogoCRMConfigWizard içerisine taşındı.

- LogoCRMChecker.exe içindeki logocrm.net.xml ayarları, ayrı bir uygulama ile (LogoCRMXMLSettings.exe) ulaşılabilir. Bu uygulamaya LogoCRMLauncher.exe içinden de ulaşabilirsiniz.

- Designer, Exchange Rate Service ve diğer bazı uygulamaların ikonları LogoCRMLauncher.exe menüsü ile uyumlu hale getirildi.

- Yine bu sürümde, işlem listelerinden toplu e-mail gönderimi yapabileceğiniz, MailChimp ve SetRow sistemleri ile bir entegrasyon geliştirildi. Gönderim ve üyelik için için www.mailchimp.com ve www.setrow.com sitelerinden bilgi alabilirsiniz. MailChimp ve SetRow ile ilgili dokümanı, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bulabilirsiniz.

- Bu sürümden itibaren Logo CRM Outlook AddIn için minimum Outlook 2010 sürümü tavsiye edilmektedir. Microsoft'un Office 2007 desteğini bitirmesiyle beraber, güncel uyumluluk açısından minimum Office/Outlook 2010 versiyonu gereklidir.

- Bazı veritabanlarında karşımıza çıkan; bir rapora rapor düzenleyici ile girildiğinde IIS üzerinden hata dönmesi ile ilgili şu işlemin yapılması gerekebilir: Hata X1_ReportDataV2 tablosu içerisinde, ilgili kaydın "Content" alanının boş olması ile ilgilidir. Bu tip kayıtların Content alanına başka bir kayıttan copy-paste yapabilir veya kaydı silip tekrar oluşturabilirsiniz.

- Logocrm Mailchimp Entegrasyon Dökümanı, Google uygulama ayarları ve Logocrm Setrow entegrasyon dökümanları hakkında genel bilgilendirmeyi http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-dokuman-arsivi den takip edebilirsiniz.

- Mailchimp tarafından bilinmeyen e-posta domainleri için Mailchimp web portalı üzerinden Account->Settings->Verified domains menüsü üzerinden e-posta domainlerin doğrulanması gerekmektedir.(Örn: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , logo.com.tr domaininin Mailchimp tarafından doğrulanması gerekir.)

1.38.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

- Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden "0" döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM'den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

- Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı. (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

- Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine "039.Teklif revize id başlangıç değeri " seçeneği eklendi.
Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000'dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001'den başlar.
Xml'deki karşılığı: 1

- Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

1.39.00.00 sürümüne özel uyarı :

- Tiger/Go içinde tanımlanan varyantlı ürünler için, teklif içerisinde varyantlı ürün ekleme özelliği geliştirildi.
1. Teklif ürünü üzerinde tanımlanan ve üye izni içeren rol veya roller var ise, bu rollerin "Varyant kodu", "Varyant açıklaması" (adı), "Varyant referansı" ve "Varyant mevcut" alanları ile güncellenmesi gereklidir.
2. Güncel alan eşleşme bilgilerinin kaydedilmesi için Tiger/Go entegrasyon setleri bir defa düzeltme modu ile girerek kaydedilmelidir.
3. Varyantları olan bir ürünü teklife varyantsız ekleyip sipariş olarak kaydedilmek istendiğinde Tiger/Go içindeki sipariş fişi boş olarak oluşabilir. Bunun doğrulanabilmesi için teklife varyantlı bir ürünün "Varyantlı ürün ekle" butonu ile eklenmesi veya hatanın önlenebilmesi için ürün senkronizasyonu yapıp, Logo CRM içinde ürün kartına "Varyantlı" bilgisinin gelmesi sağlanmalıdır.

- Teklif ürünler penceresindeki fiyat alanlarında gösterilecek kuruş hanesi sayısının Sistem Ayarları (LogoCRMXMLSettings) içinden ayarlanabilmesi sağlandı.

- ERP entegrasyonu aktif olduğunda, alış fiyatlarının "ERP ürün fiyatları" penceresinde görünüp görünmemesini sağlayan XML genel ayarınına ek olarak, kullanıcı bazında da yetkilendirme sağlayacak, kullanıcı bazında "Netsis entegrasyonu aktifken alış fiyatlarını görebilir" ayarı eklendi. Her kullanıcı için bu ayar Tanımlar -> Güvenlik -> Kullanıcı erişim hakları bölümünden yapılabilir.

- Netsis entegrasyonu için Netsis REST V2 desteği eklendi. REST V2 ile çalışabilmek için entegrasyon seti tanımlarından REST Apı versiyonunu seçmek gereklidir.

- Teklifteki ürünlere kampanya uygulandığında, her ürünün içindeki döviz türü zaten seçiliyse, döviz türünün kampanya uygulanmış şeklindeki döviz türüne dönüşmemesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu düzeltmenin aktif olabilmesi için ilgili entegrasyon set(ler)inin bir defa düzeltme işlemi ile girilip kaydedilmesi gereklidir.

- Destek kayıtları için, uygulamadı öndeğer destek kaydı rolüne eksik olan e-posta, destek ürünü ve personel rolleri eklendi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Öndeğer destek kaydı rolü haricinde oluşturulan destek kaydı ilişkili rollere bu iş nesneleri eklenmelidir.

- Tarih alanlarında, saat fonksiyonun yanında bulunan "Bugün" butonun sistem saatini çekmesi sağlanmıştır. ÖNEMLİ UYARI !!!
İlgili kayıt çoğaltıldığında bir önceki çoğaltılan kayıdın tarih/saatine göre dolu gelmektedir. Bu gibi durumlarda sistem saati çekmemektedir. Sistem saatinin çekmesi için bugün butonuna tıklandığında sistem saati çekilmeli ya da saat sadece 00:00 olduğu durumlarda sistem saati çekilmelidir.

 1.39.00.00 Ana sürüm içeriği :                                                     alt

 

 

 

Kayıt Nr 

Tanım ve Açıklama 

1

XAFCRM-3205 

 

Tiger/Go içindeki varyantlı ürün ekleme fonksiyonunun LogoCRM'de teklife ürün eklerken yapılması talep edilmekte

Tiger/Go içinde tanımlanan varyantlı ürünler için, teklif içerisinde varyantlı ürün ekleme özelliği geliştirildi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: 1. Teklif ürünü üzerinde tanımlanan ve üye izni içeren rol veya roller var ise, bu rollerin "Varyant kodu", "Varyant açıklaması" (adı), "Varyant referansı" ve "Varyant mevcut" alanları ile güncellenmesi gereklidir. 2. Güncel alan eşleşme bilgilerinin kaydedilmesi için Tiger/Go entegrasyon setleri bir defa düzeltme modu ile girerek kaydedilmelidir. 3. Varyantları olan bir ürünü teklife varyantsız ekleyip sipariş olarak kaydedilmek istendiğinde Tiger/Go içindeki sipariş fişi boş olarak oluşabilir. Bunun doğrulanabilmesi için teklife varyantlı bir ürünün "Varyantlı ürün ekle" butonu ile eklenmesi veya hatanın önlenebilmesi için ürün senkronizasyonu yapıp, Logo CRM içinde ürün kartına "Varyantlı" bilgisinin gelmesi sağlanmalıdır.

2

XAFCRM-3484 

Teklifler
   Teklif Ürünleri

Teklif ürünler penceresinde fiyat alanlarında kuruş hanesinin dört basamak olarak gösterilmesi talep edilmekte

Teklif ürünler penceresindeki fiyat alanlarında gösterilecek kuruş hanesi sayısının Sistem Ayarları (LogoCRMXMLSettings) içinden ayarlanabilmesi sağlandı.

3

XAFCRM-3525 

 

ERP senkronizasyon seçenekleri tercihlerinin parametrik olarak öndeğer getirilmesi talep edilmekte

ERP entegrasyonu aktif olduğunda, firma veya ürün kaydettikten sonra kullanıcının karşısına gelen senkronizasyon seçenekleri için, kullanıcı bazında ön değer aksiyon belirlendi. Ön değer olarak "CRM->ERP", "ERP->CRM" veya "Kullanıcıya sor" şeklinde belirleme yapılabilir. Bu ayar her kullanıcının kendi bilgileri içinden yapılmalıdır.

4

XAFCRM-3604 

 

Logo object servis için yeni compression method un desteklenmesi isteniyor.

Logo Mobile Sales ile Logo CRM'i aynı object servis üzerinden kullanan firmalarda object üzerinde old compress metod checklendiğinde Logo Mobile Sales de işlem yapılamama ve checklenmediğinde Logo CRM'de fiyatlar yansımama durumu düzeltildi.

5

XAFCRM-3647 

Aktiviteler

İlişkili Kayıtlar> Diğer Kişiler > Bağlantı ile 'Kişiler Listview' ekranında gelen kişilerin parametrik olarak listelenmesi isteniyor.

İlişkili Kayıtlar> Diğer Kişiler > Bağlantı ile 'Kişiler Listview' ekranında gelen kişilerin parametrik olarak listelenmesi sağlandı.

6

XAFCRM-3661 

Firmalar

Kullanıcı erişim haklarına firma>erp menüsündeki, firma bilgisi ve cari ekstresi için izin seçeneği eklenmesi talep edilmekte

Kullanıcı erişim haklarına firma --> erp menüsündeki, firma bilgisi ve cari ekstresi için izin seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.

7

XAFCRM-3677 

Destek kayitlari

Tarih alanlarında, saat fonksiyonun yanında bulunan "Bugün" butonun sistem saatini çekmesi talep edilmekte

Tarih alanlarında, saat fonksiyonun yanında bulunan "Bugün" butonun sistem saatini çekmesi sağlanmıştır. ÖNEMLİ UYARI !!! İlgili kayıt çoğaltıldığında bir önceki çoğaltılan kayıdın tarih/saatine göre dolu gelmektedir. Bu gibi durumlarda sistem saati çekmemektedir. Sistem saatinin çekmesi için bugün butonuna tıklandığında sistem saati çekilmeli ya da saat sadece 00:00 olduğu durumlarda sistem saati çekilmelidir.

8

XAFCRM-3693 

Aktiviteler

Aktiviteler > ilişkili destek kayıtlarına 'yeni' butonu eklenmesi isteniyor

Aktiviteler > ilişkili destek kayıtlarına 'yeni' butonu eklenmesi sağlandı.

9

XAFCRM-3727 

 

Çoklu seçim tokenbox tipindeki alanlar için, kolonlarda her seçimi filitreleme yapılmıyor

Token box tipinde eklenen ekstra alanın, kolon başlığı filtresinde ayrı ayrı filtrelenmesi durumu düzeltildi.

10

XAFCRM-3728 

 

Menülerde yorumu yanıtlanan kullanıcıya bildirim gitmiyor

Kullanıcılar yorum yaptığı zaman söz konusu yoruma 'Cevapla' butonuyla cevap verildiği taktirde bu yorumun muhatabı olan kullanıcılara bildirim gönderimi sağlandı.

11

XAFCRM-3729 

 

Netsis - alış fiyatları kullanıcıya bağlı gözükmeli

ERP entegrasyonu aktif olduğunda, alış fiyatlarının "ERP ürün fiyatları" penceresinde görünüp görünmemesini sağlayan XML genel ayarınına ek olarak, kullanıcı bazında da yetkilendirme sağlayacak, kullanıcı bazında "Netsis entegrasyonu aktifken alış fiyatlarını görebilir" ayarı eklendi. Her kullanıcı için bu ayar Tanımlar -> Güvenlik -> Kullanıcı erişim hakları bölümünden yapılabilir.

12

XAFCRM-3737 

 

Fiyat okuma tercihini ERP'den yapan sistemlerde teklif ürün penceresindeki 'Crm fiyat türü' alanı gizlenmesi talep edilmekte

Fiyat okuma tercihini ERP'den yapan sistemlerde teklif ürün penceresindeki 'Crm fiyat türü' alanı gizlenmesi sağlandı.

13

XAFCRM-3790 

Bildirimler

Bildirimler bölümünde aynı nesne üzerinde yapılan son bildirim görüntülenmek isteniyor

Bildirimler bölümünde aynı nesne üzerinde birden fazla bildirim yapılması durumunda, eğer bildirim okunmadıysa yapılan bildirimlerden sadece son bildirimin görüntülenmesi için parametrik özellik sağlandı.

14

XAFCRM-3791 

Firmalar

Tanımlanan sevk adreslerinin içinden birinin varsayılan adres olarak belirlenmesi talep edilmekte

Tanımlanan sevk adreslerinin içinden birinin varsayılan adres olarak belirlenmesi sağlandı.

15

XAFCRM-3827 

Teklifler

Teklif menüsü içerisinde collection yapısı eklenip firma seçimi sağlanması talep edilmekte

Teklifler içerisine "Diğer ilişkili firmalar" bölümü eklendi. Bu bölümde girilen/verilen teklifle sözleşme, referans, vb bağlantısı olan diğer firmaları da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde firma giriş/düzeltme ekranına girildiğinde, İlişkili kayıtlar -> Teklifler tabının yanısıra, ilişkili diğer tekliflerin de görüntülenebileceği bir tab eklendi.

16

XAFCRM-3855 

ERP Entegrasyonu
   Netsis

Netsis entegrasyonunda "genel iskonto" özelliği talep edilmekte

Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, teklife eklenen (maksimum 3) genel indirimin, Netsis sipariş içinde Genel İskonto 1,2 ve 3 alanlarına yansıtılması sağlandı.

17

XAFCRM-3868 

 

Netsis entregrasyonu için netsis Rest V2 geçişinin yapılması talep edilmekte

Netsis entegrasyonu için Netsis REST V2 desteği eklendi. REST V2 ile çalışabilmek için entegrasyon seti tanımlarından REST Apı versiyonunu seçmek gereklidir.

18

XAFCRM-3923 

Bildirimler

Teklif onay kuralı içerisindeki "Onay verebilen diğer kullanıcılar" alanına seçilen kullanıcılara bildirim gitmemektedir.

Teklif onay kuralı içerisindeki "Onay verebilen diğer kullanıcılar" alanına seçilen kullanıcılara bildirim gitmesi sağlandı.

19

XAFCRM-3928 

CRM Designer
   Rapor Designer

LogoCRM Designer rapor şablonunda resim ve yazının dik eklendikten sonra pdf ile dışarı alındığında görünüm bozulmaktadır

Designer da rapor tasarımı yaparken resim eklendikten sonra eklenen mevcut yerin dışında gelme durumu düzeltildi. Ayrıca dik yazı eklendiği zaman da pdf çıktısında tutarsız olma durumu düzeltildi.

20

XAFCRM-3951 

Fırsatlar
   Fırsat Aşamaları

Fırsat'tan teklife gelen kayıtlarda, teklif durumu satış veya diğer durum kriterleri seçildiğinde, fırsat aşaması gelmemektedir

Teklifin durumu değişirken gelen ekranda (MT_Proposals_History), ilgili fırsat aşamalarının tümünün gelmesi sağlandı.

21

XAFCRM-4005 

Takvim

Takvim>Takvim görünüm, tüm kullanıcılar seçildiğinde kayıtların hangi kullanıcıya ait olduğu bilinmiyor

Takvim>Takvim görünüm, tüm kullanıcılar seçildiğinde kayıtların hangi kullanıcıya ait olduğu belirlenememe durumu düzeltildi.

22

XAFCRM-4021 

Teklifler
   Teklif Ürünleri

Teklif ürünleri liste ekranında ürün kodu kolonu gözükmemektedir

Teklif-->Teklif ürün menüsünde ürün kodu alanı default olarak listview de görüntülenemiyordu. Ürün kodu alanı listview de görüntülenmesi sağlandı.

23

XAFCRM-4023 

 

Teklif hazırlarken ödeme planı değiştirilip kaydedildiğinde, firma ödeme planı öndeğerine dönüyor.

Teklif hazırlanırken ERP tabındaki ödeme planı değiştirilip kaydedildiğinde, firma menüsündeki ödeme planı alanı öndeğere gelme sorunu çözülmüştür.

24

XAFCRM-4025 

Teklifler
   Teklif Onay Kuralları

Teklif onay kuralları içerisinde "Onay verebilen diğer kullanıcılar" alanına ikiden fazla ekleme yapıldığında kullanıcılar, teklif kaydedememektedir

İlgili alana iki kullanıcıdan fazla ekleme yapıldığında teklif girişindeki kaydet butonuna tıkladıktan sonra "exception 'System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904)" hatası giderildi.

25

XAFCRM-4030 

ERP Entegrasyonu
   Netsis

Netsis entegrasyonu ile teklif menüsünde ürün eklendiğinde fiyat bilgisi gelmiyor

Netsis entegrasyonunda, Netsis veritabanı içerisinde 'TL' döviz tanımı olmadığında da, Stra_DOVTIP bilgisinin '0' olarak NetOpenX'e gönderilmesi sağlandı.

26

XAFCRM-4031 

CRM Model Editor

Lite model editörde yeni member kaydedilirken "IModelRuleRequied" hatası alınıyor

LiteModelEditor içerisinde herhangi bir iş nesnesine yeni üye eklendiğinde alınan IModelRuleRequied hatası giderildi.

27

XAFCRM-4035 

ERP Entegrasyonu

Netsis entegrasyonu şube seçim ekranında checkbox ile seçim yapılamıyor

Şube seçim ekranındaki seçim kutucukları kaldırılarak, sadece kaydın üzerine tıklayarak seçim yapılması sağlandı. Seçim listesi üzerine açıklayıcı not eklendi.

28

XAFCRM-4036 

ERP Entegrasyonu
   Netsis

Tiger/Go,Netsis entegrasyon set ayarları "ERP web servis link" kontrolü yapılmıyor

Entegrasyon seti tanımlarında, ERP Web servis linki zorunlu alan olarak ayarlandı. Ayrıca, Netsis entegrasyonu aktif olarak işaretlendiğinde, test aşamasında ve entegrasyon bağlantısı kurulurken, Login olma işlemi test edilebilir hale getirildi.

29

XAFCRM-4038 

Teklifler

Mevcut bir teklif içerisindeki ürünlerden kullanım dışı yapılanlar, teklif çoğaltıldığında yeni teklifin içerisinde gelmektedir.

Mevcut bir teklif içerisindeki ürünlerden kullanım dışı yapılanlar, teklif çoğaltıldığında yeni teklifin içerisinde gelme durumu düzeltildi.

30

XAFCRM-4039 

Ürünler

Depo bilgisi girilmediğinde ürün miktarı listview'de fiili stok ve gerçek stok değerleri yanlış gösteriliyor

Kullanıcı depo yetkisi tanımlanmadığı ve seçili ambar olmadığı durumlarda, ürünler listesinde ve ürün seçim listesinde fiili stok ve gerçek stok değerlerinin doğru görüntülenmesi sağlandı.

31

XAFCRM-4048 

Firmalar

Netsis entegrasyonunda cari tipi alanının öndeğer olarak "Alıcı" seçili gelmesi talep edilmektedir.

Netsis entegrasyonu aktif iken, yeni firma oluşturulduğunda, cari tipi alanının öndeğer olarak "Alıcı" gelmesi sağlandı.

32

XAFCRM-4049 

Ürünler

Netsis entegrasyonu, yeni ürün eklendiğinde pay / payda seçilmediği durumlarda hata alınmaktadır.

Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, yeni ürün eklendiğinde pay ve payda alanlarının öndeğer olarak "1" gelmesi sağlandı.

33

XAFCRM-4055 

Teklifler

Netsis entegrasyonu fiyat listesine göre hesaplama parametresi açık olduğunda, para birimini döviz türü yanlış gelmektedir.

Netsis entegrasyonunda fiyat listesine göre hesaplama parametresi açık olduğunda, döviz türünün doğru gelmesi sağlandı.

34

XAFCRM-4057 

Firmalar

Netsis entegrasyonunda firma kartı seçilip ERP-->Cari hesap ekstresinde "bakiye" kolonunun doğru rakam gözükmesi sağlanmalıdır.

Netsis entegrasyonu aktifken alınan cari hesap ekstresi içerisinde, "Bakıye" kolununun doğru rakamı göstermesi sağlandı.

35

XAFCRM-4059 

ERP Entegrasyonu

ERP ürünü depolara göre kalanlar ekranında "Tüm depolar" satırındaki değer hatalı yazmaktadır

ERP ürünü depolara göre kalanlar ekranında "Tüm depolar" satırındaki değer, kullanıcının yetkili olduğu depoların görüntülenmesi sağlandı.

36

XAFCRM-4065 

Ürünler

Hizmet kartlarında ERP ürün bilgisi penceresinde aynı LogicalRef'li ürün kartını gösteriyor.

ERP -> Ürün bilgisi fonksiyonunun, ürün türüne göre (Malzeme, Hizmet, Masraf) doğru bilgileri göstermesi sağlandı.

37

XAFCRM-4070 

Teklifler
   Teklif Ürünleri

WinProposal'da teklif ürün seçim ekranında gerçek ve fiili stok kolonları birden fazla görüntülenmektedir

WinProposal'da teklif ürün seçim ekranında gerçek ve fiili stok kolonlarının düzgün görüntülenmesi sağlandı. ERP fiili stok ve ERP gerçek stok alanları, XML ayarları içinde belirtilen gösterim şekline göre otomatik olarak açık ya da kapalı gelir.

38

XAFCRM-4075 

Teklifler

Teklif revize edildiği zaman kategori-ürün bağlantılarının revizeleri saklanmıyor

Teklif kategorilerinin ve kategori-ürün bağlantılarının revize bazında saklanması sağlandı.

39

XAFCRM-4082 

Teklifler

Teklife eklenen ürünlerde otomatik kampanya uygulama aktifse ilgili ürün silinirken "Kampanya ile eklenmiş ürünler silinemez." hatası alınmaktadır.

"Otomatik kampanya uygulama" ayarı kapalı olduğunda, teklife eklenen ürünün kampanya bilgisi içermesi durumunda, bu ürünün silinememesi hatası giderildi.

40

XAFCRM-4083 

Teklifler

Teklif ürün girişinde, ürünün ana birimi dışında bir birim seçildikten sonra tekrar ürün satırına girildiğinde, ürünün ana birimine dönüyor

Teklife bir ürün eklenip, ürünün birim seti içerisindeki ana birimden farklı bir birim seçilip, teklif ürünü kaydedildikten sonra, tekrar aynı ürüne düzeltme işlemi ile girildiğinde, ana birime dönmesi hatası düzeltildi.

41

XAFCRM-4087 

Teklifler

Teklif ürün listview'in de birden fazla ürün tamam butonuyla seçildiğinde 'döviz türü' ve 'birim fiyat' alanları hatalı gelmektedir

Teklife ürün ekleme sırasında, birden fazla ürün seçip, hepsinin giriş ekranı kullanıcının önüne geldiği senaryoda, ürünler eklendikten sonra öndeğer döviz türüne dönme hatası giderildi.

42

XAFCRM-4094 

Teklifler

Teklif ürünlere girilen kampanyalı ürünün total fiyatı yansımamaktadır

Teklife eklenen ürünlere kampanya uygulanması sırasında, Object Service'e doğru parametre yollanması, ve ürünlerin fiyatlarının tekrar güncellenmemesi sağlandı.

43

XAFCRM-4099 

Teklifler

Teklife ürün ekledikten sonra kampanya uygulandığında ürünün döviz türü değişiyor

Teklifteki ürünlere kampanya uygulandığında, her ürünün içindeki döviz türü zaten seçiliyse, döviz türünün kampanya uygulanmış şeklindeki döviz türüne dönüşmemesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu düzeltmenin aktif olabilmesi için ilgili entegrasyon set(ler)inin bir defa düzeltme işlemi ile girilip kaydedilmesi gereklidir.

44

XAFCRM-4109 

Teklifler

Otomatik kampanya uygulama aktif olduğunda, kampanya dahilinde teklife eklenen promosyon fazla ekleniyor

Otomatik kampanya uygulama aktif olduğunda, genele tanımlanmış bir promosyon ürünün birden fazla teklif içine eklenmesi hatası düzeltildi.

45

XAFCRM-4126 

 

Alan Kopyalama menüsünde 'Tekliften teklif ürününe' kullanımı ile tanımlama yapılamamaktadır

Teklifin genelindeki bir alan, teklif ürün satırlarda kullanılmak istendiğinde 'Hedef Alana' değer gelmesi sağlandı.

 

46

XAFCRM-4141 

Teklifler

Teklif History'e göre validasyon kuralı çalışmamaktadır.

Teklif durumunu değiştirme, revize tarihçesi gibi kayıtları içerisinde bulunduran Teklif tarihçesi (MT_Proposals_History) iş nesnesinin durum değiştirme ekranında validasyon kurallarının çalışması sağlandı.

47

XAFCRM-4153 

 

Excel'den aktar işleminde firmalara eklenen Bo alan içerisine veri yazılamıyor ve şahıs şirketi işaretlenemiyor

Excel den firmalara aktarım işleminde, eğer firmalarda eklenen BO alan içerisine veri yazılamama ve firma şahıs şirketiyse, checkbox işaretlenememe durumu düzeltildi.

48

XAFCRM-4171 

 

Teklif ürün ekranında kolon seçimi ekranındaki alan adları ingilizce görünüyor

Teklif ürün listview'inde kolon seçimi yapıldığında seçim ekranına gelen alan adlarında ingilizce gelen alan adları düzeltildi.

49

XAFCRM-4178 

 

Teklif ürüne, sepete veya seçim ile ürün eklendikten sonra, cari hesaba özel fiyat ve indirim varsa çalışmamakta

Teklife ürün eklenmiş durumda iken, firma değiştirildiğinde, mevcut ürünlerin fiyatlarının ERP'deki fiyat tanımlarına göre güncellenmesi sağlandı.

50

XAFCRM-4198 

 

ERP tabı altındaki ambar bilgisini değiştirip, aynı ürünü tekrar seçildiğinde tüm ambar toplamını veriyor

WinProposal içerisinde, teklifte depo seçimi yapıldığında, stok kalanlarının ürün seçim ekranında seçilen depoya göre doğru listelenmesi sağlandı.

51

XAFCRM-4200 

 

Winproposalda fiili ve gerçek stok değerleri yanlış geliyor

WinProposal içerisinde "stok kalanları ürün seçim ekranında listelensin" seçeneği açık olduğunda, fiili ve gerçek stoğun aynı değerleri listelemesi durumu düzeltildi.

52

XAFCRM-4204 

Teklifler

Teklif menüsünde, firma satırına firma kodu yazılarak seçim yapıldığında adres alanı kendiliğinden silinmekte

Teklif menüsünde, firma satırına firma kodu yazılarak seçim yapıldığında adres alanı kendiliğinden silinme durumu düzeltildi.

 

53

XAFCRM-4235 

Destek kayitlari

Admin olmayan kullanıcılar destek kayıtlarındaki, ilişkili kayıtlarda bazı alanlar için kayıt ekleme yapamıyor. (ilişkili ürünler, e-postalar, personeller)

Destek kayıtları için, uygulamadı öndeğer destek kaydı rolüne eksik olan e-posta, destek ürünü ve personel rolleri eklendi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Öndeğer destek kaydı rolü haricinde oluşturulan destek kaydı ilişkili rollere bu iş nesneleri eklenmelidir.

54

XAFCRM-4263 

 

LOGO Tiger/Go'da tanımlanan cari, Logo Crm'e aktarılan kayıtlarda telefon bilgileri yanlış geliyor.

ERP senkronizasyonunda ERP'den CRM'e telefon ve faks bilgilerinin doğru gelmesi sağlandı.

 

 Saygılarımızla,

Logo Yazılım