Değerli İş Ortaklarımız,

Logo CRM Ürünleri 1.38.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.


Önemli Duyuru :

- Logo CRM içerisinde, otomatik kampanya uygulama kapalı olduğunda (1), teklife ürün eklendikten sonra, kampanya uygula işlemi çalıştırıldığında, teklife eklenen tüm ürünlerin döviz türlerinin değişmesi hatası bu sürümde giderilmiştir. Ancak, bu işlemin doğru çalışabilmesi için Tiger/Go ürünlerinin de 2.42 ve sonrası sürümlerine yükseltilmiş olması gereklidir.

- Entegrasayon setinde Ürün stok kontrolü (ekle) seçeneği uyarı ver şeklinde ayarlandıysa, teklife çoklu ürün ekleyip, her ürünün giriş/düzeltme penceresi açılacak şekilde çalışılıyorsa, tüm ürünlerin işlemi bittikten sonra, hem yeterli hem yetersiz stokların özet penceresi gelecek şekilde uyarı verilmesi sağlandı.

alt


1.35.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Bu sürümle birlikte Google Drive ve Google Calendar entegrasyonlarının kullanımı hakkında, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bir doküman paylaşılmıştır. Google OAuth servislerinin belli kısıtlamalarından dolayı, bu entegrasyonları kullanmak için dokümandaki adımların ve ayarların yapılması gerekmektedir.

- Logo CRM içerisindeki tüm araçları, kolay navigasyon amaçlı tek bir ekranda toplayan LogoCRMLauncher.exe uygulamasını kurulum dizini içinde bulabilirsiniz. Designer, Model Editor gibi araçlar yine bulundukları dizinden çalıştırılabilirler. Ancak, Model.xafml dosyalarının değişiklik yapıldığında diğer gerekli klasörlere de otomatik kopyalanmasını istiyorsanız, LogoCRMLauncher.exe kullanmanızı öneririz.

- Kurulumdan sonra otomatik çalışacak, daha sonraki zamanlarda da istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Konfigürasyon Sihirbazı (LogoCRMConfigWizard.exe) aracını bu sürümde paylaşıyoruz. IIS, SQL Server, uygulama havuzları ve sistem genelini kolayca kontrol edip düzeltmeler yapmanızı sağlayan Konfigürasyon Sihirbazı, Logo CRM'in doğru yapılandırılması ve performans hakkında size detaylı bilgiler sunacak.

- LogoCRMChecker.exe içindeki bazı kontroller, LogoCRMConfigWizard içerisine taşındı.

- LogoCRMChecker.exe içindeki logocrm.net.xml ayarları, ayrı bir uygulama ile (LogoCRMXMLSettings.exe) ulaşılabilir. Bu uygulamaya LogoCRMLauncher.exe içinden de ulaşabilirsiniz.

- Designer, Exchange Rate Service ve diğer bazı uygulamaların ikonları LogoCRMLauncher.exe menüsü ile uyumlu hale getirildi.

- Yine bu sürümde, işlem listelerinden toplu e-mail gönderimi yapabileceğiniz, MailChimp ve SetRow sistemleri ile bir entegrasyon geliştirildi. Gönderim ve üyelik için için www.mailchimp.com ve www.setrow.com sitelerinden bilgi alabilirsiniz. MailChimp ve SetRow ile ilgili dokümanı, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bulabilirsiniz.

- Bu sürümden itibaren Logo CRM Outlook AddIn için minimum Outlook 2010 sürümü tavsiye edilmektedir. Microsoft'un Office 2007 desteğini bitirmesiyle beraber, güncel uyumluluk açısından minimum Office/Outlook 2010 versiyonu gereklidir.

- Bazı veritabanlarında karşımıza çıkan; bir rapora rapor düzenleyici ile girildiğinde IIS üzerinden hata dönmesi ile ilgili şu işlemin yapılması gerekebilir: Hata X1_ReportDataV2 tablosu içerisinde, ilgili kaydın "Content" alanının boş olması ile ilgilidir. Bu tip kayıtların Content alanına başka bir kayıttan copy-paste yapabilir veya kaydı silip tekrar oluşturabilirsiniz.

- Logocrm Mailchimp Entegrasyon Dökümanı, Google uygulama ayarları ve Logocrm Setrow entegrasyon dökümanları hakkında genel bilgilendirmeyi http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-dokuman-arsivi den takip edebilirsiniz.

- Mailchimp tarafından bilinmeyen e-posta domainleri için Mailchimp web portalı üzerinden Account->Settings->Verified domains menüsü üzerinden e-posta domainlerin doğrulanması gerekmektedir.(Örn: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , logo.com.tr domaininin Mailchimp tarafından doğrulanması gerekir.)

1.38.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

- Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden "0" döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM'den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

- Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı. (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

- Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine "039.Teklif revize id başlangıç değeri " seçeneği eklendi.
Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000'dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001'den başlar.
Xml'deki karşılığı: 1

- Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

1.38.00.01 Ara sürüm içeriği :                                                                                alt

 

 

Kayıt Nr 

Tanım ve Açıklama 

1

XAFCRM-4021

Teklifler
https://jira.logo.com.tr/images/border/spacer.gif  https://jira.logo.com.tr/images/icons/link_out_bot.gif Teklif Ürünleri

Teklif ürünleri liste ekranında ürün kodu kolonu gözükmemektedir

Teklif-->Teklif ürün menüsünde ürün kodu alanı default olarak listview de görüntülenemiyordu. Ürün kodu alanı listview de görüntülenmesi sağlandı.

2

XAFCRM-4023

 

Teklif hazırlarken ödeme planı değiştirilip kaydedildiğinde, firma ödeme planı öndeğerine dönüyor.

Teklif hazırlanırken ERP tabındaki ödeme planı değiştirilip kaydedildiğinde, firma menüsündeki ödeme planı alanı öndeğere gelme sorunu çözülmüştür.

3

XAFCRM-4030

ERP Entegrasyonu
https://jira.logo.com.tr/images/border/spacer.gif  https://jira.logo.com.tr/images/icons/link_out_bot.gif Netsis

Netsis entegrasyonu ile teklif menüsünde ürün eklendiğinde fiyat bilgisi gelmiyor

Netsis entegrasyonunda, Netsis veritabanı içerisinde 'TL' döviz tanımı olmadığında da, Stra_DOVTIP bilgisinin '0' olarak NetOpenX'e gönderilmesi sağlandı.

4

XAFCRM-4031

CRM Model Editor

Lite model editörde yeni member kaydedilirken "IModelRuleRequied" hatası alınıyor

LiteModelEditor içerisinde herhangi bir iş nesnesine yeni üye eklendiğinde alınan IModelRuleRequied hatası giderildi.

5

XAFCRM-4035

ERP Entegrasyonu

Netsis entegrasyonu şube seçim ekranında checkbox ile seçim yapılamıyor

Şube seçim ekranındaki seçim kutucukları kaldırılarak, sadece kaydın üzerine tıklayarak seçim yapılması sağlandı. Seçim listesi üzerine açıklayıcı not eklendi.

6

XAFCRM-4036

ERP Entegrasyonu
https://jira.logo.com.tr/images/border/spacer.gif  https://jira.logo.com.tr/images/icons/link_out_bot.gif Netsis

Tiger/Go,Netsis entegrasyon set ayarları "ERP web servis link" kontrolü yapılmıyor

Entegrasyon seti tanımlarında, ERP Web servis linki zorunlu alan olarak ayarlandı. Ayrıca, Netsis entegrasyonu aktif olarak işaretlendiğinde, test aşamasında ve entegrasyon bağlantısı kurulurken, Login olma işlemi test edilebilir hale getirildi.

7

XAFCRM-4039

Ürünler

Depo bilgisi girilmediğinde ürün miktarı listview'de fiili stok ve gerçek stok değerleri yanlış gösteriliyor

Kullanıcı depo yetkisi tanımlanmadığı ve seçili ambar olmadığı durumlarda, ürünler listesinde ve ürün seçim listesinde fiili stok ve gerçek stok değerlerinin doğru görüntülenmesi sağlandı.

8

XAFCRM-4048

Firmalar

Netsis entegrasyonunda cari tipi alanının öndeğer olarak "Alıcı" seçili gelmesi talep edilmektedir.

Netsis entegrasyonu aktif iken, yeni firma oluşturulduğunda, cari tipi alanının öndeğer olarak "Alıcı" gelmesi sağlandı.

9

XAFCRM-4049

Ürünler

Netsis entegrasyonu, yeni ürün eklendiğinde pay / payda seçilmediği durumlarda hata alınmaktadır.

Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, yeni ürün eklendiğinde pay ve payda alanlarının öndeğer olarak "1" gelmesi sağlandı.

10

XAFCRM-4055

Teklifler

Netsis entegrasyonu fiyat listesine göre hesaplama parametresi açık olduğunda, para birimini döviz türü yanlış gelmektedir.

Netsis entegrasyonunda fiyat listesine göre hesaplama parametresi açık olduğunda, döviz türünün doğru gelmesi sağlandı.

11

XAFCRM-4057

Firmalar

Netsis entegrasyonunda firma kartı seçilip ERP-->Cari hesap ekstresinde "bakiye" kolonunun doğru rakam gözükmesi sağlanmalıdır.

Netsis entegrasyonu aktifken alınan cari hesap ekstresi içerisinde, "Bakıye" kolununun doğru rakamı göstermesi sağlandı.

12

XAFCRM-4059

ERP Entegrasyonu

ERP ürünü depolara göre kalanlar ekranında "Tüm depolar" satırındaki değer hatalı yazmaktadır

ERP ürünü depolara göre kalanlar ekranında "Tüm depolar" satırındaki değer, kullanıcının yetkili olduğu depoların görüntülenmesi sağlandı.

13

XAFCRM-4070

Teklifler
https://jira.logo.com.tr/images/border/spacer.gif  https://jira.logo.com.tr/images/icons/link_out_bot.gif Teklif Ürünleri

WinProposal'da teklif ürün seçim ekranında gerçek ve fiili stok kolonları birden fazla görüntülenmektedir

WinProposal'da teklif ürün seçim ekranında gerçek ve fiili stok kolonlarının düzgün görüntülenmesi sağlandı. ERP fiili stok ve ERP gerçek stok alanları, XML ayarları içinde belirtilen gösterim şekline göre otomatik olarak açık ya da kapalı gelir.

14

XAFCRM-4075

Teklifler

Teklif revize edildiği zaman kategori-ürün bağlantılarının revizeleri saklanmıyor

Teklif kategorilerinin ve kategori-ürün bağlantılarının revize bazında saklanması sağlandı.

15

XAFCRM-4082

Teklifler

Teklife eklenen ürünlerde otomatik kampanya uygulama aktifse ilgili ürün silinirken "Kampanya ile eklenmiş ürünler silinemez." hatası alınmaktadır.

"Otomatik kampanya uygulama" ayarı kapalı olduğunda, teklife eklenen ürünün kampanya bilgisi içermesi durumunda, bu ürünün silinememesi hatası giderildi.

16

XAFCRM-4083

Teklifler

Teklif ürün girişinde, ürünün ana birimi dışında bir birim seçildikten sonra tekrar ürün satırına girildiğinde, ürünün ana birimine dönüyor

Teklife bir ürün eklenip, ürünün birim seti içerisindeki ana birimden farklı bir birim seçilip, teklif ürünü kaydedildikten sonra, tekrar aynı ürüne düzeltme işlemi ile girildiğinde, ana birime dönmesi hatası düzeltildi.

17

XAFCRM-4087

Teklifler

Teklif ürün listview'in de birden fazla ürün tamam butonuyla seçildiğinde 'döviz türü' ve 'birim fiyat' alanları hatalı gelmektedir

Teklife ürün ekleme sırasında, birden fazla ürün seçip, hepsinin giriş ekranı kullanıcının önüne geldiği senaryoda, ürünler eklendikten sonra öndeğer döviz türüne dönme hatası giderildi.

18

XAFCRM-4094

Teklifler

Teklif ürünlere girilen kampanyalı ürünün total fiyatı yansımamaktadır

Teklife eklenen ürünlere kampanya uygulanması sırasında, Object Service'e doğru parametre yollanması, ve ürünlerin fiyatlarının tekrar güncellenmemesi sağlandı.

19

XAFCRM-4099

Teklifler

Teklife ürün ekledikten sonra kampanya uygulandığında ürünün döviz türü değişiyor

Teklifteki ürünlere kampanya uygulandığında, her ürünün içindeki döviz türü zaten seçiliyse, döviz türünün kampanya uygulanmış şeklindeki döviz türüne dönüşmemesi sağlandı. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu düzeltmenin aktif olabilmesi için ilgili entegrasyon set(ler)inin bir defa düzeltme işlemi ile girilip kaydedilmesi gereklidir.

20

XAFCRM-4109

Teklifler

Otomatik kampanya uygulama aktif olduğunda, kampanya dahilinde teklife eklenen promosyon fazla ekleniyor

Otomatik kampanya uygulama aktif olduğunda, genele tanımlanmış bir promosyon ürünün birden fazla teklif içine eklenmesi hatası düzeltildi.

 Saygılarımızla,

Logo Yazılım