Değerli İş Ortaklarımız, 

Logo CRM Ürünleri 1.38.00.00 Sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

alt

1.28.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

1.27.01 seti ile kullanıma sunulan WinProposal aracının kullanımı için aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Ayarları yapmadan önce mutlaka Internet Information Services’i (IIS) durdurunuz.

- WinProposal klasörü içerisinde bulunan “LogoCRMProposal.Win.exe.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırının client bilgisayardan SQL’e erişebilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. “ConnectionString” satırında yapmış olduğunuz değişikliği bir üst dizinde bulunan “web.config” dosyası içerisinde de yapmanız gerekmektedir. “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyası içerisindeki “ConnectionString” satırlarının birebir aynı olması gerekmektedir. Aynı olmaması durumunda uygulamaya giriş sağlayamayacaksınız.

- “LogoCRMProposal.Win.exe.config” ve “web.config” dosyasında değişiklikleri yaptıktan sonra “LogoCrmIntegrator” klasörü içerisindeki “logocrmIntegrator.ini” dosyasını silmeniz gerekmektedir.

- “WinProposal” klasörü içerisinde bulunan “logocrm.net.xml” dosyasını “Notepad” ile açıp “LCIHOST>localhost” satırında yazan “localhost” yerine LogCRM’in kurulu olduğu bilgisayarın ip adresini veya bilgisayar adının yazılması gerekmektedir.

- Client bilgisayarda “LogoCRMProposal.Win.exe”‘ yi çalıştırmak için LogoCRM’in kurulu olduğu dizindeki “WinProposal” klasörünü paylaşıma açarak client bilgisayarda “Ağ sürücüsü” olarak bağlanması gerekmektedir.

- ModelEditor ile model dosyalarında bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliklerin “LogoCRMProposal.Win.exe” aracına yansıması için Logo CRM klasörü içerisindeki “Model.xafml”, “Model_en-US.xafml” ve “Model_tr-TR.xafml” dosyalarını “WinProposal” klasörü içerisine kopyalamanız gerekmektedir.

1.33.00.01 Ara sürümüne özel uyarı : 

Logo CRM 1.33.00.01 WinProposal uygulamasında, bir teklif satışa çevrildiğinde, ERP’ye sipariş veya irsaliye olarak aktarılsın seçeneği işaretlendikten sonra gelen “Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” butonuna tıklayarak devam edilmelidir.

1.34.00.02 Ara sürümüne özel uyarı : 

Logo CRM Mobile 1.1.6 sürümü için bu patch setinin yüklenmesi gerekmektedir.

1.35.00.00 Ana sürümüne özel uyarı :

- Bu sürümle birlikte Google Drive ve Google Calendar entegrasyonlarının kullanımı hakkında, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bir doküman paylaşılmıştır. Google OAuth servislerinin belli kısıtlamalarından dolayı, bu entegrasyonları kullanmak için dokümandaki adımların ve ayarların yapılması gerekmektedir. 

- Logo CRM içerisindeki tüm araçları, kolay navigasyon amaçlı tek bir ekranda toplayan LogoCRMLauncher.exe uygulamasını kurulum dizini içinde bulabilirsiniz. Designer, Model Editor gibi araçlar yine bulundukları dizinden çalıştırılabilirler. Ancak, Model.xafml dosyalarının değişiklik yapıldığında diğer gerekli klasörlere de otomatik kopyalanmasını istiyorsanız, LogoCRMLauncher.exe kullanmanızı öneririz.

- Kurulumdan sonra otomatik çalışacak, daha sonraki zamanlarda da istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Konfigürasyon Sihirbazı (LogoCRMConfigWizard.exe) aracını bu sürümde paylaşıyoruz. IIS, SQL Server, uygulama havuzları ve sistem genelini kolayca kontrol edip düzeltmeler yapmanızı sağlayan Konfigürasyon Sihirbazı, Logo CRM'in doğru yapılandırılması ve performans hakkında size detaylı bilgiler sunacak.

- LogoCRMChecker.exe içindeki bazı kontroller, LogoCRMConfigWizard içerisine taşındı.

- LogoCRMChecker.exe içindeki logocrm.net.xml ayarları, ayrı bir uygulama ile (LogoCRMXMLSettings.exe) ulaşılabilir. Bu uygulamaya LogoCRMLauncher.exe içinden de ulaşabilirsiniz.

- Designer, Exchange Rate Service ve diğer bazı uygulamaların ikonları LogoCRMLauncher.exe menüsü ile uyumlu hale getirildi.

- Yine bu sürümde, işlem listelerinden toplu e-mail gönderimi yapabileceğiniz, MailChimp ve SetRow sistemleri ile bir entegrasyon geliştirildi. Gönderim ve üyelik için için www.mailchimp.com ve www.setrow.com sitelerinden bilgi alabilirsiniz. MailChimp ve SetRow ile ilgili dokümanı, kurulum dizininin içerisinde, Documents dizininin altında bulabilirsiniz.

- Bu sürümden itibaren Logo CRM Outlook AddIn için minimum Outlook 2010 sürümü tavsiye edilmektedir. Microsoft'un Office 2007 desteğini bitirmesiyle beraber, güncel uyumluluk açısından minimum Office/Outlook 2010 versiyonu gereklidir. 

- Bazı veritabanlarında karşımıza çıkan; bir rapora rapor düzenleyici ile girildiğinde IIS üzerinden hata dönmesi ile ilgili şu işlemin yapılması gerekebilir: Hata X1_ReportDataV2 tablosu içerisinde, ilgili kaydın "Content" alanının boş olması ile ilgilidir. Bu tip kayıtların Content alanına başka bir kayıttan copy-paste yapabilir veya kaydı silip tekrar oluşturabilirsiniz.

- Logocrm Mailchimp Entegrasyon Dökümanı, Google uygulama ayarları ve Logocrm Setrow entegrasyon dökümanları hakkında genel bilgilendirmeyi  http://support.logo.com.tr/index.php/tr/crm/logocrm-dokuman-arsivi den takip edebilirsiniz.

- Mailchimp tarafından bilinmeyen e-posta domainleri için Mailchimp web portalı üzerinden Account->Settings->Verified domains menüsü üzerinden e-posta domainlerin doğrulanması gerekmektedir.(Örn:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , logo.com.tr domaininin Mailchimp tarafından doğrulanması gerekir.)

1.38.00.00 Ana sürümüne özel uyarı : 

- Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

- Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden "0" döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM'den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

- Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı. (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

- Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine "039.Teklif revize id başlangıç değeri " seçeneği eklendi.
Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000'dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001'den başlar.
Xml'deki karşılığı: 1

- Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

- Logo CRM Mobile 1.1.10 sürümü için Logo CRM 1.38.00.00 setinin yüklenmesi gerekmektedir. 1.1.10 sürüm'ün madde bilgileri ayrı yayınlanacaktır.


1.38.00.00 Ana sürüm içeriği :                                                                               alt

 

 

Kayıt Nr 

Tanım ve Açıklama 

1

XAFCRM-3156 

 

Adres veri tabanı senkronizasyonu için entegrasyon seti tanımlama zorunluluğu olmamalı.

Entegrasyon seti tanımı olmadan da adres senkronizasyonu yapabilme fonksiyonu sağlandı. Daha önce Tanımlar -> Adres -> Şehir ekranında bulunan Adres veritabanı senkronizasyonu, diğer adres ekranlarına da eklendi (Ülke, İlçe, Semt, Mahalle).

2

XAFCRM-3445 

Ürünler

Ürün kartlarına bağlı dokümanların teklife eklenmesi isteniyor.

Teklifi e-posta ile gönderme penceresine "Ürün dokümanları" sekmesi eklenerek, teklifin içindeki ürünlerle ilgili tüm dokümanların bu sekmeye gelmesi ve işaretlenerek maile eklenebilmesi sağlandı.

3

XAFCRM-3479 

Firmalar

Firma menüsü Erp tabındaki, Erp hesap tür alanında yapılan değişiklikler Tiger/Go grubuna gönderilmeli.

Firma -> ERP -> Hesap türü alanı, değişiklik desteklenmediği için ReadOnly yapıldı.

4

XAFCRM-3481 

 

Netsis Erp entegrasyonu için Netsis veritabanı "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" karakter setinin Logo CRM veritabanında desteklenmesi talep edilmektedir.

Netsis ERP veritabanı Collation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olduğunda, direk SQL ile erişilen bilgi okunurken [dbo].TRK fonksiyonu ile okunması veya türkçe karakter çevrimi yapılması sağlandı.

5

XAFCRM-3482 

Firmalar

Netsis Erp entegrasyon seti tanımlama penceresinde "cari hesap kodu tek olsun", "cari hesap vergi no tek olsun", "ürün kodu tek olsun" seçeneklerinin eklenmesi talep edilmekte

Netsis entegrasyonu set tanımlarına "Cari hesap vergi dairesi tek olsun" seçeneği eklendi. Bu kontrol ile, ERP'den firma aktarımı yapılırsa aynı vergi dairesi numarasına sahip kayıtların yeniden oluşturulmaması, sadece ilişkilendirilmesi sağlandı.

6

XAFCRM-3516 

Teklifler

Teklif menü ağacına teklif revize öğesinin eklenmesi isteniliyor.

Bölümler -> Teklifler seçeneği altına "Revizeler" kısayolu eklendi. Bu seçenek ile tüm teklif revize kayıtları görüntülenir.

7

XAFCRM-3517 

Teklifler

Sol alt menüye 'Onaylanan Tekliflerim' ikonunun eklenmesi talep edilmektedir.

Logo CRM ekranındaki alt araç çubuğuna, onaylanan tekliflerim kısa yolu eklendi. Bir kullanıcı teklifi onayladığında, teklifi onaya gönderen kullanıcıya bir bildirim gider ve alt araç çubuğundaki ikona tıklandığında bildirimler ekranı görüntülenir.

8

XAFCRM-3524 

Teklifler
   Teklif Ürünleri

Teklif grid ekranındaki ürün adına göre arama özelliği ürün kodu ile de sağlanmalı.

Teklif ekranında ürün kolonunda arama işlemi ürün kodu ve ürün adına göre yapılıyor ve listeleme işlemi yalnızca ürün adlarını getiriyordu. Ürün arama işlemi yine ürün kodu ve ürün adına göre yapılıyor fakat LogoCRMXMLSettings üzerinde bulunan ayarla arama sonuçları listelenirken artık ürün adı, ürün kodu veya ürün adı + ürün kodu şeklinde listeleme de yapılabiliyor.

9

XAFCRM-3529 

Entegrasyon Setleri

Netsis Erp "şirket-şube" kondisyonunun Logo CRM'e entegrasyonu talep edilmekte

Logo CRM içerisinde her kullanıcı için "öndeğer şube kodu" alanı tanımlandı. Bu alana bir şube kodu girildiğinde, LogoCRM'de oturum açan kullanıcı Netsis'te öndeğer olarak belirtilen şube ile oturum açabilmektedir.

10

XAFCRM-3532 

CRM Proposal

Ekstra alanlardan bir bölümü pasif duruma getirilince Winproposal'da ERP tabında aktif olan alanlarda görünüm sorunu yaşanılmakta.

Ekstra alanlarda bazı alanların "Aktif" bilgisi kaldırıldığında, WinProposal içerisinde alanlar dinamik olarak oluşturulurken hataya düşülmesi sonucu tüm alanların oluşturulamaması hatası giderildi.

11

XAFCRM-3534 

Teklifler

Teklif içindeki ilişkili kayıtlar tabındaki belgelere (+) tuşu ile belge eklenebilmesi sağlanabilmeli

Teklif içindeki ilişkili kayıtlar tabındaki belgelere + tuşu ile belge eklenebilmesi sağlandı.

12

XAFCRM-3535 

Teklifler

Teklif e-posta gönderim ekranında birden fazla dosya gönderilebilmeli

Teklif e-posta gönderme penceresine "Eklenecek dosyalar" sekmesi eklendi ve bilgisayardan birden fazla dosya ekleme imkanı sağlandı.

13

XAFCRM-3550 

Firmalar

Logo CRM'de mevcut olan firmaların Excel'den aktarım yöntemi ile güncellenmesinde adres ve telefon kayıtları mükerrer oluşmaktadır.

Excel'den firma aktarımı esnasında, veritabanında varolan firmaların aktarılan telefon ve adreslerinin mükerrer oluşması engellendi. Aktarım yapıldığında, Adres ve telefon bilgileri küçük/büyük harf duyarlı şekilde, birebir kontrol edilir.

14

XAFCRM-3565 

Firmalar

Tiger/Go cari kart risk bilgileri "Risk limiti aşıldığında" başlığı altındaki alanların, Logo CRM firma/ erp sekmesine eklenmesi talep edilmekte.

Tiger/Go'da hesap kartı içindeki risk bilgileri sekmesinde yer alan "risk limiti aşıldığında" kriterleri Logo CRM firma kartındaki ERP sekmesine eklenmiştir.

15

XAFCRM-3569 

ERP Entegrasyonu
   Netsis

Teklif ve teklif ürün bölümüne, Netsis koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmesi talep edilmekte.

Teklif ve teklif ürün bölümüne, koşullu fiyat hesaplama yapılabilmesi için koşul kodu ve vade günü alanları eklenmiştir. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Bu alanların aktif olabilmesi için entegrasyon setinin bir defa kaydedilmesi ve IIS restart işleminin yapılması gereklidir. Ayrıca, entegrasyon seti tanımında koşullu hesapla seçeneği işaretli olmalıdır. Yeni bir teklif oluşturulduğunda, firmadaki koşul bilgisinin teklife otomatik gelmesi için, firmanın ERP -> CRM senkronizasyonu yapılmalıdır.

16

XAFCRM-3590 

 

Menüler de mevcut olan "dışarı aktar" seçeneğinde listview de olmayan alanlara göre aktarım sağlanmaktadır. Dışarı aktarırken sadece listview de seçili alanların aktarılması sağlanmalı

Dışa aktar işleminde, eğer o anki ekranda (ListView) seçili kayıt var ise sadece seçili olanların aktarımı sağlandı. Seçili kayıt yok ise kayıtların tümü aktarılır.

17

XAFCRM-3600 

Bildirimler

Bildirimler ekranında 'Okundu' aksiyonu talep edilmekte

Bildirimler ekranına "Okundu olarak işaretle" ve "Okunmadı olarak işaretle" aksiyonları eklendi.

 

18

XAFCRM-3602 

Teklifler

Teklif aktif revize id değerinin "Rev-000000" dan başlaması talep edilmekte

Sistem Araçları (LogoCRMXMLSettings) içerisine "039.Teklif revize id başlangıç değeri " seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde; Teklifteki ilk Revize ID değerinin Rev-000000'dan başlaması sağlanır. Öndeğer olarak kapalıdır ve Rev-000001'den başlar. Xml'deki karşılığı: 1

19

XAFCRM-3616 

 

Teklif giriş/düzeltme ekranı içinde, teklif revize edildiği anda eğer aktif sekme ilk sekmeden farklı ise, ilk sekmeye dönmesi talep edilmekte.

Teklif revize edildiğinde, teklif giriş/düzeltme ekranı içerisindeki aktif sekme ilk sekme değilse, ekranın ilk sekmeye dönmesi sağlandı.

20

XAFCRM-3617 

 

Teklif girişi yapılırken teklifin tarihi değiştiğinde, teklifteki ürünlerin menüsünde eğer teklif dövizi ile aynıysa, kurlarının teklif tarihindeki kura güncellenmesi talep edilmekte.

Teklif girişi yapılırken, teklifin tarihi değiştiğinde, teklifteki ürünlerin de, eğer teklif dövizi ile aynıysa, kurlarının teklif tarihindeki kura güncellenmesi sağlandı.

21

XAFCRM-3618 

 

Teklifteki firma değiştiğinde, uygulanmış kampanyası varsa kaldırılması, ürün fiyatlarının tekrar okunması ve kampanyanın uygulanması talep ediliyor.

Tiger/Go entegrasyonu aktifken, teklife ürün ekleme esnasında kampanyanın otomatik uygulanması yerine, bir butona bağlı olması ve Kampanya uygula/kaldır aksiyonuna bağlı olması sağlandı (APPLY_MANUAL_CAMPAIGN). Bu ayar Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) içerisinden yapılmalıdır.

22

XAFCRM-3620 

 

Öndeğer tanımlarına kriter verilmesi istenilmekte

Öndeğer tanımlarının, opsiyonel olarak her tanımda ayrıca belirlenen kriterlere göre çalışması sağlandı.

23

XAFCRM-3621 

 

Entegrasyon seti içindeki SQL ile fiyat okuma aktif olduğunda fiyat değeri 0 olursa, fiyatın SQL ile fiyat okuma özelliği yokmuş gibi Tiger/Go veya Logo CRM'den okunması talep ediliyor.

Entegrasyon seti içindeki özel SQL ile fiyat okuma işleminden "0" döndüğünde, teklife eklenen ürünün fiyatının o andaki ayara göre ERP veya CRM'den tekrar okunması için bir seçenek oluşturuldu (READ_PRODUCT_PRICES_FROM_CRMORERP). Bu ayarı Sistem Tercihleri (LogoCRMXMLSettings) aracı ile yapabilirsiniz.

24

XAFCRM-3622 

Teklifler

Teklifteki hazırlanan formlar kısmına, bir upload action ile PDF, XLS, XLSX veya RTF form import edilmesi talep edilmekte

Teklifte hazırlanan formlar kısmına, uygulama dışında hazırlanmış veya oluşturulmuş dosyaların da aktarılması sağlandı.

25

XAFCRM-3695 

Takvim

Takvim liste görünümünde "durum" ve "etikentlendir" alanlarına göre filtreleme yapılmak istendiğinde açıklama yerine kodlar görüntülenmekte

Takvim liste görünümünde durum ve etiketlendir alanlarının kolon başlıklarından yapılan filtrelemede, nümerik değer yerine başlıkların çıkması sağlandı.

26

XAFCRM-3698 

 

Arayüzde seçilen dosyanın, dosya adını kaydeden "ed_SaveFilePathPropertyEditor property' si" fiziksel olarak database' de kaydedilmesi sağlanmalı

Sadece dosya adını veritabanına kaydeden "ed_SaveFilePathPropertyEditor" sınıfının doğru çalışması sağlandı.

27

XAFCRM-3707 

Teklifler

Teklif üründe girilen indirimlerin Tiger/Go'ya toplu olarak değil, tek tek indirim satırı olarak aktarılması talep ediliyor.

Tiger/Go entegrasyonunda, teklif üründe girilen İndirim % 1-6 değerlerinin, teklif sipariş/irsaliye olarak aktarıldığında ayrı indirim satırları olarak yazılması sağlandı.

28

XAFCRM-3799 

Firmalar

Firma adres türleri içerisindeki "Fatura adesi" isminin değiştirildikten sonra, adres türü adı değişmemektedir. Adres türünün değişmesi talep edilmektedir

Adres türlerinin adının değiştirebilmesi sağlandı. "Fatura adresi" türünün adının değiştiğinde tekrar program açılışında güncellenmemesi sağlandı.

29

XAFCRM-3800 

 

Satış temsilcisi için takvimine kolay erişim içeren bir propertyeditor isteniyor

Düzeltme/giriş ekranlarındaki satış temsilcisi alanları için, alanın sağ taraftaki butonları ile satış temsilcisine bağlı kullanıcıların takvimine kolayca ulaşabilecek bir editor geliştirildi.

30

XAFCRM-3802 

 

Kampanya uygulanmış bir teklifte, kampanya kaldırıldığında cari hesaba tanımlanan özel indirim silinmekte

Kampanya uygulanmış bir teklifte, kampanya kaldırıldığında cari hesaba tanımlanan özel indirimin de kaldırılması engellendi.

31

XAFCRM-3803 

 

Yeni teklif girişinde, Tiger/Go da özel indirim tanımlanmış firma seçilip ilk ürün eklendiğinde, özel indirime bağlı olarak eklenen indirim satırı kaydet butonuna ilk tıklandığında silinmektedir.

Yeni teklif girişinde, ERP de özel indirim tanımlanmış firma seçilip ilk ürün eklendiğinde, özel indirime bağlı olarak eklenen indirim satırı kaydet butonuna ilk tıklandığında siliniyordu, düzeltildi.

32

XAFCRM-3804 

 

Tiger/Go tarafında sipariş olarak yazılmış bir teklif, satış iptal durumuna getirilirken, karşılık sipariş fişi silinemezse uyarı verilmesi talep edilmekte.

Satışa çevrilmiş bir teklif satış iptal durumuna getirilirken, ERP'deki sipariş veya irsaliye fişi silinemezse uyarı verilmesi sağlandı.

33

XAFCRM-3817 

Aktiviteler

Aktivite ekranından satış temsilcisi alanı, öndeğer tanımlanıyor ve aktivite menüsünde firma seçildikten sonra tanımlanan öndeğer tanımı silinmektedir

Aktivite girişinde, aktivite satış temsilcisi olarak bir değer atama yapıldığında, firma seçiminden sonra öndeğer olarak atanan satış temsilcisinin değişmesi engellendi.

34

XAFCRM-3818 

 

ERP Entegrasyon menüsünde alan kopyalama özelliği, Tekliften -->Destek Kaydına kulllanımı sağlanamamaktadır

Teklif -> İlişkili kayıtlar bölümünden yeni bir destek kaydı oluşturulduğunda, alan kopyalama kurallarının doğru çalışması sağlandı.

35

XAFCRM-3823 

CRM Config Wizard

IIS 80 portu haricinde çalıştığında "LogoCRMConfigWizard" lisans kontrolü aşamasında "EString değeri okunamadı" hatası gelmektedir.

Öndeğer IIS portu 80 dışında bir değer olarak belirlendiğide, LogoCRMConfigWizard 2. adımda alınan "EString değeri okunamadı" hatası düzeltildi.

36

XAFCRM-3824 

Güvenlik
   E-Posta Ayarları

Logo CRM E-posta ayarları "Test e-mail" butonu tıklandığında işlem zaman aşımına uğradı hatası alınmaktadır.

Tanımlar -> Güvenlik -> E-posta ayarları bölümünde e-posta ayarları testi yapılırken alınan timeout hatası giderildi.

37

XAFCRM-3834 

ERP Entegrasyonu

Kullanıcı bazında ambar yetkisi tanımlanmasına rağmen "Tüm Depolar" stok miktarı görüntülenmektedir

Ürün seçim ekranında "stok kalanları görülsün" XML seçeneği aktif iken, stok kontrol SQL cümlesi içindeki tüm depolar (INVENNO=-1) ibaresinin, kullanıcı depo yetkilerine bağlı olarak değiştirilmesi sağlandı.

38

XAFCRM-3837 

 

Tiger/Go tarafında firmaya bağlı kampanya ( satıra indirim ) uygulandığında indirim satıra yansıyor genel toplama yansımamaktadır

Tiger/Go entegrasyonu aktif olup, cari hesaba genel indirim (satıra) tanımlandığında, kampanya uygulama sonrası uygulanan indirimin, satırın yanısıra anlık olarak genel toplamlar içinde de gösterimi sağlandı.

39

XAFCRM-3839 

Teklifler

Teklif ürün girişinde, grid ile eklenen ürünlerin fiyatı genel toplama yansımamaktadır

Teklif ürün girişinde, grid üzerinden ürün eklendiği zaman, eklenen ürünün genel toplama anlık olarak yansıması sağlandı.

40

XAFCRM-3840 

Teklifler

Teklife grid üzerinden indirim eklendiğinde veya firma değiştirildiğinde, ilgili firmaya ait Tiger/Go ürününde tanımlanan cari hesap indirimi gelmiyor

Teklife grid üzerinden indirim eklendiğinde veya firma değiştirildiğinde, ilgili firmaya ait Tiger/Go ürününde tanımlanan cari hesap indiriminin gelmesi sağlandı.

41

XAFCRM-3843 

 

Kullanıcıya kısıtlı rol tanımında teklifler ekranı görüntülenmiyor ve kullanılamıyor

Mevcut teklif rolüne (Kişi, sadece okuma) rolü eklenerek hata giderildi.

 

42

XAFCRM-3854 

 

Logo CRM Detailview ekranlarında sayfa kendi kendine yukarıya çıkması engellenmeli

Internet explorer ile kullanımda ekranların periyodik callback ten etkilenerek scroll etmesi engellendi.

43

XAFCRM-3858 

Firmalar

Firma ile ilişkili yetkili kaydında düzeltme yapılınca, yapılan güncelleme ve popup kapanmaktadır

Firma ile ilişkili yetkili kaydında düzeltme yapılınca yapılan güncelleme sonrası popup ekranın kapanması hatası giderildi.

44

XAFCRM-3866 

 

Takvim ve aktivite rolünde bazı "MemberAccessPermission" lar hatalı ekleniyor

Eski sürümlerde, varolan takvim ve aktivite rollerine eklenen bazı hatalı MemberAccessPermission tanımları kaldırıldı.

45

XAFCRM-3872 

 

Logo CRM Designer da ReportType kriteri ERPReport seçilmesine rağmen Logo CRM mobil de ERP rapor bilgisinde görünmemektedir.

LogoCRM Designer içinde hazırlanan bir raporun, ReportType = ERPReport seçildiğinde ve ne tür bir rapor olduğu belirtildiğinde (Ürün veya firma) mobil uygulamada görünmesi sağlandı.

 

46

XAFCRM-3887 

 

Destek kaydı üzerinden teklife ürün aktarıldığında Tiger/Go tarafında firmaya tanımlı ürün/satır indirimi gelmiyor.

Destek kayıtları teklif olarak aktarıldığında, teklifteki firmanın ERP tarafında tanımlı bir indirimi varsa, otomatik olarak gelmesi sağlandı.

47

XAFCRM-3904 

 

Logo CRM Winproposal da Teklife Eklenen Firmanın Düzenlenmesi Talep Edilmektedir.

WinProposal içerisinde teklif girişi/düzeltme yapılırken, firma alanına gelindiğinde araç çubuğundaki "İlişkili kaydı aç" butonu ile firma bilgilerinin düzenlenebilmesi sağlandı.

48

XAFCRM-3905 

Takvim

Ortak Takvim kullanımında (Kullanıcılar>Tüm Kullanıcılar seçili iken) bazı durumlarda takvim görünümü kullanıcı bazlı olarak değişiyor.

Ortak Takvim kullanımında tüm kullanıcılar ve ilgili kullanıcı seçimlerinin doğru olarak görüntülenmesi ve bölümlendirilmesi sağlandı.

 
 

49

XAFCRM-3945 

Takvim

Takvim Liste görünüme geçildikten sonra kolon ekleme alanlarından kullanıcılar alanı listview'e eklendiğinde filtreleme yapılamıyor

Takvim liste görünümündeki Kullanıcılar kolonunun araç çubuğundaki "Kullanıcılar" butonu ile çoklu filtrelenmesi sağlandı.

50

XAFCRM-3982 

Teklifler
   Teklif Onay Kuralları

Teklif onay kuralları form hazırlandıktan sonra seçildiğinde sonraki teklifler hatalı çalışıyor.

Teklif onay kurallarındaki "Form hazırlama" zamanlama seçeneğinin doğru çalışması sağlandı.

51

XAFCRM-4000 

Teklifler

Teklif ürünlerde döviz türünün boş geçilememesi isteniyor.

Bilgi ve entegrasyon tutarlılığı açısından teklif ürünündeki döviz türünün boş olmaması için bir validasyon kuralı eklendi. ÖNEMLİ HATIRLATMA: Netsis entegrasyonu aktif olduğunda, Netsis.KUR tablosu içerisindeki ve LogoCRM döviz türleri içerisindeki tüm döviz türlerinin kısa kodları aynı olmalıdır.

 

 Saygılarımızla,

Logo Yazılım