İhracat e-Fatura Mükelleflerinin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile ihracat yapan e-Fatura mükelleflerinin ihracat e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili ürün dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

alt

Sistem Şeması

 

Read more...

 

logo e-arsiv logotype final 

Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarakhayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Read more...
 edefter

LOGO E-Defter, GİB Tarafından Onaylanarak  Uyumlu Yazılımlar Listesi'nde İlk Sırayı Aldı!

 

 LOGO, E-Defter uygulamasında, GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylanarak uyumlu yazılımlar listesinde ilk sırayı aldı.

 GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması artık LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilir.  

 LOGO E-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir.  

Read more...

 

J-Platform ERP ürün ailesi için 2.57.7.0 Sürümü kullanıma sunuldu.

Güncel sürüm dosyalarına ftp://download.logo.com.tr/Java/JPlatform/JPlatform_Versions/ adresinden erişebilirsiniz.

J-Platform ürünleri için sistem ihtiyaçları ve ürün dokümanları güncellenmiştir.

Güncel dokümanlara http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-erp-dokuman-arsivi  adresinden erişebilirsiniz.

Jplaftorm 200 x 41

 

 

LOGO Destek ekibi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ürün destek sürecine uzak masaüstü bağlantısı ile devam edilmesi gerekli görülebilir.

Bağlantılarımız ücretli olup, gerekli görüldüğü durumlarda ücret bilgisi destek aldığınız uzman tarafından size iletilecektir.

Uzak masaüstü desteği için aşağıdaki firmamıza özel Team Viewer (Uzaktan Destek) uygulamasını indirip çalıştırdıktan sonra oluşan ID bilgisini ilgili destek uzmanı ile paylaşmanız yeterli olacaktır.

 

TeamIndir1     

 

İhracat e-Fatura Mükelleflerinin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile ihracat yapan e-Fatura mükelleflerinin ihracat e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili ürün dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

alt

Sistem Şeması

 

 

 Yolcu Beraber (TAXFREE) Fatura Kesen Mükelleflerin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile Yolcu Beraber (TAXFREE) fatura kesen e-Fatura mükelleflerinin Yolcu Beraber e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili ürün dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Taxfree fatura kesilen alıcılar: Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılardır.

 

alt

 

Süreç Şeması

 GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat e-fatura gönderimi için yapılması gerekenler:

 GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e-Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve e-İhracat İşlemleri Modülünün satın alınması gerekmektedir. 

  1. e-İhracat İşlemleri Modülü aşağıdaki fiş türlerinin kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayacaktır.

                      · İhracat Operasyon Fişleri

                      · İhraç Kayıtlı Satın Alma Faturası

  · İhraç Kayıtlı Satış Faturası

      3. LogoConnect ile ihracat faturalarının e-Fatura olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilebilmesi için 2.42.00 sürümüne geçilmesi gerekmektedir. Bu işlem sırasında LogoConnectSYS üzerinden “Güncelleme Sihirbazı” çalıştırılması zorunludur.

      4. Yerel Sunucu sistemi kullanan müşteriler için güncel şematron yayınlanacak ve yapılacak işlem ile ilgili duyuru yapılacaktır. (Yerel Sunucu eFaturaWorker klasörü altına şematron eklenmesi gerekecektir.)

      5. Logo ERP ürünlerini kullanan müşterilerimiz Logo Özel Entegratörlük üyeliğine sahip ise ihracat faturalarını e-fatura olarak Logo Özel Entegratörük Portalı e-Fatura/e-Fatura Oluştur ekranından yasal mevzuata uygun göndereceklerdir. Bu şekilde gönderilen elektronik faturaların ayrıca Logo ERP ürünlerine manuel eklenmesi gerekecektir.

 Tiger Ürün Grubunda (Tiger Plus/Tiger 3, Tiger Enterprise/Tiger 3 Enterprise) ihracat e-fatura gönderimi için yapılması gerekenler:

   1. Tiger ürün grubunda İhracat faturalarının e-Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel lem paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve Dış Ticaret Modülü satın alınması gerekmektedir. 

  2. Logo Connect ile ihracat faturalarının e-Fatura olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilebilmesi için 2.42.00 sürümüne geçilmesi gerekmektedir. Bu işlem sırasında Logo Connect SYS üzerinden “Güncelleme Sihirbazı” çalıştırılması zorunludur.

   3. Yerel Sunucu sistemi kullanan müşteriler için güncel şematron yayınlanacak ve yapılacak işlem ile ilgili duyuru yapılacaktır. (Yerel Sunucu eFaturaWorker klasörü altına şematron eklenmesi gerekecektir.)

   4. Logo ERP ürünlerini kullanan müşterilerimiz Logo Özel Entegratörlük üyeliğine sahip ise ihracat faturalarını e-Fatura olarak Logo Özel Entegratörük Portalı e-Fatura/e-Fatura Oluştur ekranından yasal mevzuata uygun göndereceklerdir. Bu şekilde gönderilen elektronik faturaların ayrıca Logo ERP ürünlerine manuel eklenmesi gerekecektir.

 Saygılarımızla,

Logo Yazılım