İhracat e-Fatura Mükelleflerinin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile ihracat yapan e-Fatura mükelleflerinin ihracat e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili ürün dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

alt

Sistem Şeması

 

Read more...

 

logo e-arsiv logotype final 

Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarakhayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Read more...
 edefter

LOGO E-Defter, GİB Tarafından Onaylanarak  Uyumlu Yazılımlar Listesi'nde İlk Sırayı Aldı!

 

 LOGO, E-Defter uygulamasında, GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylanarak uyumlu yazılımlar listesinde ilk sırayı aldı.

 GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması artık LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilir.  

 LOGO E-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir.  

Read more...

 

J-Platform ERP ürün ailesi için 2.57.7.0 Sürümü kullanıma sunuldu.

Güncel sürüm dosyalarına ftp://download.logo.com.tr/Java/JPlatform/JPlatform_Versions/ adresinden erişebilirsiniz.

J-Platform ürünleri için sistem ihtiyaçları ve ürün dokümanları güncellenmiştir.

Güncel dokümanlara http://support.logo.com.tr/index.php/tr/jguar/jguar-erp-dokuman-arsivi  adresinden erişebilirsiniz.

Jplaftorm 200 x 41

 

 

LOGO Destek ekibi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ürün destek sürecine uzak masaüstü bağlantısı ile devam edilmesi gerekli görülebilir.

Bağlantılarımız ücretli olup, gerekli görüldüğü durumlarda ücret bilgisi destek aldığınız uzman tarafından size iletilecektir.

Uzak masaüstü desteği için aşağıdaki firmamıza özel Team Viewer (Uzaktan Destek) uygulamasını indirip çalıştırdıktan sonra oluşan ID bilgisini ilgili destek uzmanı ile paylaşmanız yeterli olacaktır.

 

TeamIndir1     

 

 

logo e-arsiv logotype final 

Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarakhayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

      

     ddddddddddddddddddddddd   Böylelikle,
  • Kağıt ortamında düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturaların, tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlanmaktadır. e-Arşiv uygulaması kapsamında kesilen faturalar, e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve saklanmalarına olanak tanımaktadır.
  • e-Arşiv uygulaması kapsamında kesilen faturalar, e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve saklanmalarına olanak tanımaktadır.
  • Tebliğ kapsamında, sadece belli bir ciro hacminin üzerinde işlem yapan e-Ticaret sitelerine e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Zorunluluk kapsamındaki bu firmalar haricinde isteyen bütün mükellefler, e-Fatura Uygulamasına kayıt olmak koşuluyla, uygulamayı kullanabilirler.
  • e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda düzenleme ve arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen firmalar e-Arşiv izni alan özel entegratörlere başvurarak uygulamadan yaralanabilirler.

Firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca    saklamalarına olanak sağlayan Logo  e-Arşiv  Uygulaması hakkında  detaylı bilgi almak için

Logo İş Ortakları ile iletişime geçebilirsiniz.