Database

OSQL aracı ile SQL Server'da Hızlı Yedekleme İçin:

 

Read more...

This document explains how to change collation name of a database. Before starting,  we need to understand what is Collation.

Collation corresponds to character set in SQL Server. It determines how to use characters in equivalences, order operations, lower and uppercase changes. The "CI" phrase used in  Turkish_CI_AS or SQL_Latin1_General_CP1254_CI_ AS collation that is generally used in Turkish databases means Case Insensitive.

Especially in SQL 2000, Turkish_CI_AS used to be selected as a collation name;  however, SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS is started to be used mostly after upgrading to SQL 2005 and SQL 2008.  

Read more...

 

Dbcc Checkdb işlemleri için bu makalemizi inceleyerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Read more...

Logo uygulamaları kimi durumlarda başlangıçta oldukça geç açılabilmektedir. (2-5 dk) İşte bunun başlıca sebepleri ve çözüm yolları:

 

Read more...

Owner değiştirme işlemleri için bu makalemizi inceleyerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Read more...

Bazı restore edilen veritabanlarında daha önce tanımlanmış bir kullanıcıyı silmek istediğinizde;

Msg 15138, Level 16, State 1, Line 1
The database principal owns a schema in the database, and cannot be dropped.

hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni veritabanında o kullanıcıya ait şemalar bulunmasıdır. Çözüm için kullanıcının şemaları silinmelidir. Aşağıdaki basit işlem ile bu hatadan kurtulabilirsiniz;

İlgili veritabanının altındaki "Security" bölümü ve onun altındaki "Schemas" seçilir ve "F7" tuşuna basılır. Sağ tarafta şemalar listelenecektir. Bu şemalardan bazılarının silinemeyen kullanıcıya ait olduğunu görürsünüz. Bunları sildikten sonra, kullanıcıyı da silebilirsiniz.   

 

Logo uygulamalarında,  " This index operation requires 512 KB of memory per DOP. The total requirement of 8192 KB for DOP of 16 is greater than the sp_configure value of 2048 KB set for the advanced server configuration option "index create memory (KB)".  Increase this setting or reduce DOP and rerun the query. " hatası..

 

Bu hata SQL Server' da index oluşturulması sırasında kullanılan belleğin yetersizliğinden kaynaklanır. Çözüm için Query Analyzer' dan aşağıdaki komutlar çalıştırılmalıdır.

 

exec sp_configure 'index create memory (KB)', 51200
reconfigure with override

Aşağıda yer alan service packlerin kurulu bulanan SQL Server sürümüne göre mutlaka yüklenmesi tavsiye ediyoruz. En güncel yamalar için http://sqlserverbuilds.blogspot.com adresi ziyaret edilebilir.

Read more...

microsoft-sql-server-2005-logo

Vista üzerinde SQL Server 2005 Express Edition kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşılabilir.

Read more...

Aşağıdaki procedure ile sistemde meydana gelebilecek uzun süreli Lock durumlarında, kilitlenmeye neden olan kullanıcı ve tablo bilgisini kolayca elde edebilirsiniz. "Mode" kolonunda "X" olan satır kilitlenmeye neden olan oturuma aittir. Sorgu kopyalandıktan sonra ‹ › karakterleri yerine  query editöründeki orjinal karakterler kullanılmalıdır.

Read more...