Windows ERP

Kontrol  edilen malzeme fişi ve faturaların baskın bir şekilde görüntülenmesi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Read more...

Maliyet Dağıtım Fişleri ile dağıtımı yapılan Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarının listelendiği ekranlarda sarı bayrak imajı ile gösterilmesi konusundaki ayrıntılı bilgiye bu makalemiz ile erişebilirsiniz.

Read more...

Ticari Sistem Yönetimi / Satış ve Dağıtım Parametreleri ile Satınalma Parametreleri bölümünde yer alan  İade Faturaları Siparişi Etkileyecek : Evet/Hayır parametresi hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

 

Read more...

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkışın yapılmasının engellenmesi veya çıkış esnasında uyarı yapılmasına dair uygulama hakkındaki ayrıntılı bilgiye bu makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Read more...

Uygulamalar/Özel Uygulamalar menüsü altından ulaşılan Cari Hesap İşlem Merkezi ekranı hakkında detaylı bilgiye bu makalemizi inceleyerek edinebilirsiniz.

Read more...

Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yapılan tanımlamalarının listelenmesi ve raporlanabilmesi amacıyla excele aktarılması işlem adımları için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Read more...

 

2.50.00.00 versiyonu ile beraber Tiger ürünleri içerisindeki Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Satış Dağıtım Parametreleri altına, Go3 ürünü içerisinde ise Diğer İşlemler/Çalışma Bilgileri/Faturalar altına eklenen "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresi hakkında ayrıntılı bilgiye bu makalemizden erişebilirsiniz.

Read more...

2.54.00.00 versiyonu ile beraber malzeme ve hizmet kartları içinde birden fazla ek vergi tanımlamasının seçilebilmesi ve fişlerde de buna bağlı olarak birden çok ek vergi hesaplamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu geliştirme ile ilgili ayrıntılara bu makalemizden erişebilirsiniz.

Read more...

2.45.00.00 versiyonu ile beraber kullanıcı öndeğer firma,işyeri,bölüm,ambar  bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ile ilgili ayrıntılar için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Read more...

 

2.53.00.00 versiyonu ile beraber e-Fatura ve e-Arşiv tipindeki faturalar için fatura satırları ve fatura detaylarındaki kdv muafiyet sebeplerinin öndeğer olarak belirtilebilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ie ilgili detaylara bu makalemizi inceleyerek erişebilirsiniz.

Read more...