Windows Vista/7/2008 de SQL Server için Güvenlik Duvarı (FireWall) ayarları yapmanın en kolay yolu.. 

intensity

 

 

Windows Vista, Windows 7 ve Windows 2008 veya 2008 R2 sürümlerinde Güvenlik Duvarı(FireWall) aktif iken SQL Server erişimine izin vermez.

Böyle bir sorunla karşılaşmamak için Güvenlik Duvarına SQL Server için bazı ayrıcalıklar tanımlanmalıdır.

Bunu yapmanın en kolay yolu, DOS penceresinden gerekli komutları çalıştırmaktır.

İşlem Adımları :

  • Çalıştır(Run)' dan CMD.EXE' yi çalıştırarak DOS penceresini açalım.
  • sqlservr.exe nin bulunduğu konumu tespit edelim.
    • Örn : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Bulduğumuz konumu kullanarak aşağıdaki komutu DOS penceresinden çalıştıralım.

  • netsh advfirewall firewall add rule name="MSSQLExe" dir=in program="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" action=allow

Bazı sistemlerde SQL portlarına da ayrıca izin vermek gerekir. Yukarıdaki komut yeterli olmazsa SQL portlarını da aşağıdaki komutlar yardımıyla kolayca ekleyebiliriz.

  • netsh advfirewall firewall add rule name = SQLPortTCP dir = in protocol = tcp action = allow localport = 1433 remoteip = localsubnet profile = ANY
  • netsh advfirewall firewall add rule name = SQLPortUDP dir = in protocol = udp action = allow localport = 1434 remoteip = localsubnet profile = ANY

 İşlem tamadır.