Database

Syntax :

OSQL -U sa -P -S MakinaAdı

Örnek :
C:\>OSQL -U sa -P passx -S okans
1> BACKUP DATABASE LKSDB TO DISK = 'c:\backupfile.bak'
2> go
Processed 2568 pages for database 'LKSDB', file 'LKSDB_Data' on file 1.
Processed 2 pages for database 'LKSDB', file 'LKSDB_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 2570 pages in 1.695 seconds (12.416 MB/sec).
1> quit

This document explains how to change collation name of a database. Before starting,  we need to understand what is Collation.

Collation corresponds to character set in SQL Server. It determines how to use characters in equivalences, order operations, lower and uppercase changes. The "CI" phrase used in  Turkish_CI_AS or SQL_Latin1_General_CP1254_CI_ AS collation that is generally used in Turkish databases means Case Insensitive.

Especially in SQL 2000, Turkish_CI_AS used to be selected as a collation name;  however, SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS is started to be used mostly after upgrading to SQL 2005 and SQL 2008.  

Read more...

DBCC CHECKDB Veritabanında meydana gelen hataları kontrol etmemizi sağlayan bir prosedürdür ve suspect modunda olduğu gibi herhangi bir veritabanı bozulma durumlarında kullanırız.

DBCC CHECKDB ile parametre olarak verilen database in bütünlük kontrolü yapmaktadır. Bu kontrolde her index’in içeriği validate edilir, metadata ve dosya sistemi arasındaki uyumluluk kontrolü yapılır.

Read more...

Logo uygulamaları kimi durumlarda başlangıçta oldukça geç açılabilmektedir. (2-5 dk) İşte bunun başlıca sebepleri ve çözüm yolları :

1- Network sorunları

En sık yaşanan sebeplerden biridir. İstemci ile sunucu arasında bir network sorunu varsa bu durum geç açılmaya sebep olabilir. Böyle bir sorunu tespit etmenin en kolay yolu, setimizin yüklü olduğu dizindeki en büyük dosyayı (Örn: LENGINE1.EXE, 63 MB)  networkten istemci diskine kopyalamaktır. Bu süre normal bir network üzerinde  2-10 saniye arasında değişir. Eğer kopyalama süresi 20-30 saniyelerin üzerine çıkıyor ise bir network sorunu var demektir.

Read more...

SQL Server üzerinde Logo uygulamaları için açılan kullanıcının, logo veritabanı üzerinde "db_owner" olması gerekir. Eğer bu olmazsa oluşturulan nesneler "dbo" yerine yeni açılan kullanıcının şeması altında oluşturulur. Bu durumda Logo uygulaması tarafından çağırılan nesne(tablo, index, view vs.) "dbo" şemasında arandığı için yok sayılabilir. (Invalid object name)
Böyle bir durum oluşması halinde aşağıdaki SQL komutları ile şema yeniden "dbo" yapılabilir. Komutlar çalıştırılmadan önce yedek alınmalı, ilgili veritabanı seçilmelidir.

Read more...

Bazı restore edilen veritabanlarında daha önce tanımlanmış bir kullanıcıyı silmek istediğinizde;

Msg 15138, Level 16, State 1, Line 1
The database principal owns a schema in the database, and cannot be dropped.

hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni veritabanında o kullanıcıya ait şemalar bulunmasıdır. Çözüm için kullanıcının şemaları silinmelidir. Aşağıdaki basit işlem ile bu hatadan kurtulabilirsiniz;

İlgili veritabanının altındaki "Security" bölümü ve onun altındaki "Schemas" seçilir ve "F7" tuşuna basılır. Sağ tarafta şemalar listelenecektir. Bu şemalardan bazılarının silinemeyen kullanıcıya ait olduğunu görürsünüz. Bunları sildikten sonra, kullanıcıyı da silebilirsiniz.   

 

Logo uygulamalarında,  " This index operation requires 512 KB of memory per DOP. The total requirement of 8192 KB for DOP of 16 is greater than the sp_configure value of 2048 KB set for the advanced server configuration option "index create memory (KB)".  Increase this setting or reduce DOP and rerun the query. " hatası..

 

Bu hata SQL Server' da index oluşturulması sırasında kullanılan belleğin yetersizliğinden kaynaklanır. Çözüm için Query Analyzer' dan aşağıdaki komutlar çalıştırılmalıdır.

 

exec sp_configure 'index create memory (KB)', 51200
reconfigure with override

Windows Vista/7/2008 de SQL Server için Güvenlik Duvarı (FireWall) ayarları yapmanın en kolay yolu.. 

intensity

 

 

Read more...

Aşağıda yer alan service packlerin kurulu bulanan SQL Server sürümüne göre mutlaka yüklenmesi tavsiye ediyoruz. En güncel yamalar için http://sqlserverbuilds.blogspot.com adresi ziyaret edilebilir.

Read more...

Windows XP SP3 yüklü bir makineye SQL Server 2005 yüklemek istediğimizde "unable to update msxml6r.dll" gibi bir hata mesajı ile karşılaşabiliriz. Bunun nedeni Xp sp 3 ile beraber yüklenen MSXML6 dll dosyasının sistem tarafından koruma altına alınması.

Read more...