microsoft-sql-server-2005-logo

Vista üzerinde SQL Server 2005 Express Edition kurulumu sırasında aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşılabilir.

 

SQL Server Setup failed to execute a command for server configuration. The error was [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Windows NT user or group 'XXX-PC\SQLServer2005MSSQLUser$XXX-PC$SQLEXPRESS' not found. Check the name again.. Refer to the server error logs and Setup logs for detailed error information.

 

Bunun nedeni büyük olasılıkla bilgisayar adının küçük harf veya büyük küçük karışık harflerden oluşuyor olmasıdır. (Örn: TestPC)

Bu tip bir problemi gidermek için bilgisayar adının (computer name) tamamını büyük harflere çevirmeliyiz. (Örn: TESTPC)