Bazı restore edilen veritabanlarında daha önce tanımlanmış bir kullanıcıyı silmek istediğinizde;

Msg 15138, Level 16, State 1, Line 1
The database principal owns a schema in the database, and cannot be dropped.

hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni veritabanında o kullanıcıya ait şemalar bulunmasıdır. Çözüm için kullanıcının şemaları silinmelidir. Aşağıdaki basit işlem ile bu hatadan kurtulabilirsiniz;

İlgili veritabanının altındaki "Security" bölümü ve onun altındaki "Schemas" seçilir ve "F7" tuşuna basılır. Sağ tarafta şemalar listelenecektir. Bu şemalardan bazılarının silinemeyen kullanıcıya ait olduğunu görürsünüz. Bunları sildikten sonra, kullanıcıyı da silebilirsiniz.