LOGO Mind makaleleri

LOGO Mind kurulu sunucuda SSL erişimi etkinleştirilmek istendiğinde izlenecek yol şöyledir:

1- Bir SSL sertifikası satın alın ya da eğer geçici olarak kullanacaksanız kendiniz üretin.
  Sertifika satın aldıysanız

    a) Sertifika dosyasını Logo Mind kurulumunun olduğu yerdeki /conf klasörüne kopyalayın.   
    b) Komut satırını açın
    c) Logo Mind kurulumunun olduğu yerdeki /conf klasörüne geçin.
    d) Şu komutu yazın:  $JAVA_HOME/bin/keytool -import -alias logomind -keystore logomind_ca -trustcacerts -file SERTİFİKA_DOSYA_ADI

   Üretmek için

    a) Komut satırını açın
    b) Logo Mind kurulumunun olduğu yerdeki /conf klasörüne geçin.
    c) Şu komutu yazın:  %JAVA_HOME%\bin\keytool -genkey -alias logomind -keyalg RSA -keystore logomind_ca

 2-  conf klasöründeki server.xml dosyasında aşağıdaki kısmı (portlar farklı değilse) bulun.

   Connector URIEncoding="UTF-8" connectionTimeout="20000" port="8080" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443"

3- Aşağıdaki ile değiştirin.

    Connector URIEncoding="UTF-8" connectionTimeout="20000" port="8443"
                       maxThreads="200" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" 
                       keystoreFile="logomind_ca" keystorePass="ŞİFRENİZ"  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"

4- Tomcat'i yeniden başlatın, sunucunuzun logs dizinindeki catalina.out dosyasından çalışma sırasında hata verip vermediğini kontrol edin.

Uygulamanın sadece SSL'den kullanılmasını istiyorsanız, aşağıdaki ek değişikliği de yapın:

1- WEB-INF klasöründeki web.xml dosyasını açın.

2- user-data-constraint bölümünü bulun.

3- transport-guarantee - NONE olan kısmı silin ya da başına ve sonuna yorum işaretlerini koyarak devre dışı bırakın.

4- transport-guarantee  - CONFIDENTIAL olan kısmı aktif hale getirin.