Adres Veritabanı Senkronizasyonu
LOGO CRM Adres Veritabanı Senkronizasyonu
Görünüm Kuralı Oluşturma
LOGO CRM Görünüm Kuralı Oluşturma Aktarımları
Başlangıç/Tanımlar
LOGO CRM Başlangıç/Tanımlar
Calculated Alan Oluşturma
LOGO CRM Calculated Alan Oluşturma
Entegrasyon Alan Tanımları
LOGO CRM Entegrasyon Alan Tanımları
LOGO CRM KPI
LOGO CRM KPI
Kullanıcı Departmanı Tanımlama
LOGO CRM Kullanıcı Departmanı Tanımlama
Kullanıcı Erişim Haklarının Verilmesi
LOGO CRM Kullanıcı Erişim Haklarının Verilmesi
Satış Bölgesi Tanımlama
LOGO CRM Satış Bölgesi Tanımlama
Şirket Bilgisi Tanımlama
LOGO CRM Şirket Bilgisi Tanımlama
Tanımlar/Firma/Firma Rolü
LOGO CRM Firmalar/Firma Rolü
Tanımlar/Firmalar/Kişi Rolü
LOGO CRM Firmalar/Kişi Rolü
Tekli Kart Entegrasyonu LOGO CRM Tekli Kart Entgrasyonu
Teklif Onay Kuralları LOGO CRM Teklif Onay Kuralları
Validasyon Kuralları LOGO CRM Validasyon Kuralları
Excel Aktarım LOGO CRM Excel Aktarım
Kolon Ozellestirme Ve Filtreleme LOGO CRM Kolon Ozellestirme Ve Filtreleme
Designer DataSource Ekleme LOGO CRM Designer DataSource Ekleme
Aktivite Planlama LOGO CRM Aktivite Planlama
Kritere Bağlı Yeni Modül Oluşturma LOGO CRM Kritere Bağlı Yeni Modül Oluşturma
Listview Kolon Ekleme LOGO CRM Listview Kolon Ekleme
Öndeğer Tanımlama LOGO CRM Öndeğer Tanımlama
Özellik Tablosu LOGO CRM Standard ve LOGO CRM Enterprise Özellik Karşılaştırma Tablosu.
Rapor Tasarımı LOGO CRM Designer Rapor Tasarımı
 Erp Entegrasyon Yapısı LOGO CRM ERP Entegrasyon Yapısı
 Google Uygulama Ayarları LOGO CRM Google Uygulama Ayarları
Mail Chimp Entegrasyonu LOGO CRM Mail Chimp Entegrasyonu
 Setrow Entegrasyonu LOGO CRM Setrow Entegrasyonu
Setrow Entegrasyonu LOGO CRM Sistem Gereksinimleri