EFATURA

Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve son dönemlerde getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik faturaların iş hayatına entegrasyonu sıklıkla gündeme gelmekte ve her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir.

e-Fatura Uygulama Detayları:

  • e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
  • e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
  • e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
  • Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir!
  • e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
  • Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
  • Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
  • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.
E-Fatura Sunucu Kurulumu e-Fatura Uygulama Yöntemleri Fark Tablosu
E-Fatura Sunucu Kurulumu Logo Connect Devir
E-Fatura'da Sık Sorulan Sorular e-Fatura İçin Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları
E-Fatura İmzalama İşlemleri e-Fatura İmzalama İşlemleri ve İmzalama İşleminde Karşılaşılan Soruların Yanıtları
E-Fatura'da Logo Connet Ayarları e-Fatura İçin Logo Connect Ayarları ve Kurulumu
E-Fatura Portal Uygulaması Kontrol Listesi e-Fatura Portal Uygulaması Kontrol Listesi
E-Fatura Sunucu Kurulumu e-Fatura Sunucu Uygulaması Kurulum ve Ayarları 
Logo Sunucu Uygulaması Kontrol Listesi e-Fatura Sunucu Uygulaması Kontrol Listesi
E-Fatura Sunucu Test İşlemleri e-Fatura Sunucu Uygulaması Test İşlemleri
Logo Özel Entegratörlük E-Fatura Uygulaması Logo Özel Entegratörlük Uygulaması (Satış sonrası uygulama adımları)
Logo Özel Entegratörlük Kontrol Listesi e-Fatura Özel Entegratörlük Kontrol Listesi
E-Fatura Dönüşüm Görüntüleme Şablonları e-Fatura Dönüşüm Görüntüleme Şablonları
Sistem Yanıtları ve Hata Mesajları e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtları ve Hata Mesajları
İrsaliye e-Fatura Eşleştirme İrsaliye e-Fatura Eşleştirme Dokümanı